Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#22 '2001: Документи для роботи - Нові документи

6. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”*

Постанова КМУ від 06.05.2001 р. №450

Чинна з 06.05.2001 р.

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

Перший віце-прем’єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ

Примітки:

* Закон України від 01.06.2000 р. №1776-III “Про внесення змін до Закону України “Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” див. у “ДК” №29/2000 або у спецдодатку для передплатників “Все про твій апарат”.


7. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

Затверджені постановою КМУ від 06.05.2001 р. №450
Чинні з 06.05.2001 р.

Коментар ДК:


СУТТЄВО

До низки постанов Кабінету Міністрів України щодо правил та порядку продажу товарів, надання послуг внесено косметичні зміни щодо заміни термінів “електронний контрольно-касовий апарат”, “касовий апарат” на “реєстратор розрахункових операцій”, “товарні чеки”, “касові чеки” на “розрахункові документи”.


1. У Правилах побутового обслуговування населення,* затверджених постановою Кабінету України від 16 травня 1994 р. №313 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. №974 (“Офіційний вісник України”, 1999 р. №23, с. 1048):

1) у пункті 3 слова “Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” замінити словами “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”;

2) в абзаці першому пункту 9 слова “квитанція, касовий чек, товарний чек, квиток” замінити словами “розрахунковий документ”;

3) пункт 13 викласти у такій редакції:

“13. Розрахунковими документами, що засвідчують факт надання послуги, можуть бути: касовий чек — для виконавців, які у розрахунках із замовниками використовують реєстратори розрахункових операцій (розрахункова квитанція у разі виходу такого реєстратора з ладу або тимчасового відключення електроенергії), квитанція, що є документом суворої звітності, — для виконавців, які, згідно із законодавством, не застосовують таких реєстраторів”.

2. У Порядку заняття торговельною діяльністю і правилах торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. №108 (“ЗП України”, 1995 р., №5, с. 118; “Офіційний вісник України”, 1998 р., №28, с. 1037, №34, с. 1277):

1) в абзаці першому пункту 9 слово “касовим” замінити словами “реєстратором розрахункових операцій”;

2) у пункті 22:

абзац третій викласти у такій редакції:

“Касир або інший працівник, який одержує гроші за товар, під час розрахунку з покупцем повинен чітко назвати суму, одержану від покупця, і покласти одержані від нього гроші окремо на видному місці, оформити розрахунковий документ установленої форми на повну суму покупки, назвати покупцеві належну йому суму здачі і видати її разом з розрахунковим документом”;

абзаци перший, другий і сьомий визнати такими, що втратили чинність;

3) в абзаці другому пункту 23 слова “касові і товарні чеки” замінити словами “розрахункові документи”;

4) пункт 24 викласти у такій редакції:

“24. Суб’єкт господарювання зобов’язаний реалізовувати товари за наявності цінника на товар (прейскуранта) у грошовій одиниці України і на вимогу покупця надати йому повну інформацію про виробника, основні споживчі якості та безпеку товару і його ціну, забезпечити належний рівень обслуговування”;

5) у пункті 27 слова “касового чека або квитанції” замінити словами “розрахункового документа”;

6) пункт 51 викласти у такій редакції:

“51. Бухгалтерський облік ведеться, а фінансова звітність подається суб’єктами господарювання відповідно до законодавства”.

3. У підпункті 6 пункту 17, абзацах другому і четвертому підпункту 3 пункту 29 Типового положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 1996 р. №334 (ЗП України, 1996 р., №8, с. 263), слова “контрольно-касові апарати” в усіх відмінках замінити словами “реєстратори розрахункових операцій” у відповідному відмінку.

4. У Правилах роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. №854 (ЗП України, 1996 р., №15, с. 418; “Офіційний вісник України”, 1999 р., №11, с. 437):

1) у пункті 4 слова “використання електронних контрольно-касових апаратів” замінити словами “застосування реєстраторів розрахункових операцій”;

2) пункт 21 після слів “ціна за одиницю товару” доповнити словами “у грошовій одиниці України”;

3) в абзаці першому пункту 25 після слів “мілілітрів напою” доповнити словами “у грошовій одиниці України”;

4) пункт 26 визнати таким, що втратив чинність.

5. У Правилах користування телеграфним зв’язком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. №208 (“Офіційний вісник України”, 1997 р., число 18, с. 37):

1) у пункті 76 слова “квитанція або видається чек касового апарата” замінити словами “розрахункова квитанція або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій”;

2) у пункті 155 слова “квитанцію або чек касового апарата” замінити словами “розрахункову квитанцію або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій”;

3) в абзаці четвертому пункту 156 слова “квитанція або чек касового апарата” замінити словами “розрахункова квитанція або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій”;

4) в абзаці першому пункту 172 слова “квитанція або чек касового апарата” замінити словами “розрахункова квитанція або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій”.

6. У пункті 7 розділу “Паспорт структурного підрозділу аптеки” додатка 2 до Правил роздрібної реалізації лікарських засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. №447 (“Офіційний вісник України”, 1997 р., число 20, с. 57), слова “касового апарата” замінити словами “реєстратора розрахункових операцій”.

7. У пунктах 110 і 175 Правил користування міжміським та міжнародним телефонним зв’язком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. №639 (“Офіційний вісник України”, 1997 р., число 27, с. 69), слова “касового апарата” замінити словами “реєстратора розрахункових операцій”.

8. Абзаци другий і третій пункту 10 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. №1442 (“Офіційний вісник України”, 1998 р., №2, с. 51), визнати такими, що втратили чинність.

9. У Правилах надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. №1446 (“Офіційний вісник України”, 1997 р., №52, с. 109; 2000 р., №41, с. 1748):

1) у пункті 14 слова “чек касового апарата” замінити словами “розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій”;

2) в абзаці першому пункту 80 слова “контрольно-касового апарата” замінити словами “реєстратора розрахункових операцій”;

3) в абзаці дев’ятому пункту 106 після слова “квитанції” доповнити словами “розрахункового документа, надрукованого реєстратором розрахункових операцій”.

10. У Правилах надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1997 р. №1497 (“Офіційний вісник України”, 1998 р., №1, с. 16):

1) у пункті 27 слова “через каси банківських установ або виконавців послуг з видачею платіжного документа, оформленого у встановленому порядку, — з відбитком контрольно-касового апарата, печаткою тощо” замінити словами “згідно із законодавством”;

2) у пункті 20 Типового договору про надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення (додаток 1) слова “контрольно-касового апарата” замінити словами “реєстратора розрахункових операцій”.

11. У розділі “До відома покупців, що вносять чергові платежі готівкою до каси суб’єкта господарювання” додатка 2 до Правил торгівлі у розстрочку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. №997 (“Офіційний вісник України”, 1998 р., №27, с. 989):

1) в абзаці першому слова “чека, набраного на електронному контрольно-касовому апараті” замінити словами “відповідного розрахункового документа”;

2) абзац другий викласти у такій редакції:

“У разі тимчасового виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій для підтвердження сплаченої суми вимагайте видачі розрахункового документа встановленої форми на повну суму платежу та квитанції до прибуткового касового ордера, підписаного та завіреного печаткою в установленому порядку”;

3) у заголовку таблиці слова “касових чеків” замінити словами “розрахункових документів”.

12. Абзац перший пункту 24 Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. №460 (“Офіційний вісник України”, 1999 р., №13, с. 517), викласти у такій редакції:

“24. Розрахунки з покупцями здійснюються за готівку на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з обов’язковою видачею касового та товарного чеків, що підтверджують виконання розрахункових операцій, а також за чеками банків або в іншому порядку відповідно до законодавства”.

13. У пункті 8 Положення про порядок видачі ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. №500 (“Офіційний вісник України”, 1999 р., №14, с. 554), слова “контрольно-касовими апаратами” замінити словами “реєстраторами розрахункових операцій”.

14. Пункт 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. №507 “Про роз’яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. №727”** (“Офіційний вісник України”, 2000 р., №12, с. 461) визнати таким, що втратив чинність.


Примітки:

* Правила побутового обслуговування населення, Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення тощо див. у спецдодатку для передплатників “Торгуємо за правилами” до “ДК” №21/2000.

** Постанову Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 р. №507 “Про роз’яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. №727” див. у “ДК” №14/2000.


Коментар ДК:

Кабінет Міністрів України скасував останні згадки про ЕККА: тепер вони називаються РРО

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua