Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2001: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 30 травня по 5 червня 2001 р.

 

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 30 по 5 червня 2001 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 30 травня по 5 червня 2001 р.

ВР УКРАЇНИ

 • Закон від 26.04.2001 р. №2402-III "Про охорону дитинства"

  Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет для забезпечення реалізації прав дитини (особи віком до 18 років) на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист. Законом визначено право дитини, яка досягла 16-річного віку, займатися підприємницькою діяльністю, бути членом колективного сільськогосподарського підприємства та членом фермерського господарства. Законом встановлено, що одному з батьків дитини-інваліда на підприємстві за його згодою встановлюється скорочений робочий день, надається додаткова оплачувана відпустка строком до 5-ти днів


КМ УКРАЇНИ

 • Постанова від 28.05.2001 р. №575 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. №576"

  З переліку предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, виключено протиградні установки, наркотичні засоби, постійні місця поховання радіоактивних відходів (спеціальні комбінати) та наркотичні засоби й радіоактивні речовини.


 • Розпорядження від 28.05.2001 р. №228-р "Про заходи щодо подальшого спрощення формальностей, пов'язаних з перетинанням державного кордону особами і транспортними засобами

  Держмитслужбі дозволено здійснювати митні процедури у спрощеному порядку без оформлення автомобільної митної декларації (форма МД-7). Це стосується насамперед транспортних засобів, які перебувають на обліку в реєстраційних органах іноземних держав та тимчасово ввозяться на митну територію України нерезидентами (фізособами) - власниками таких транспортних засобів або членами їх сімей для власних потреб.

  З 1 вересня 2001 року МОЗ реалізовуватиме страхові поліси з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам. Такі поліси матимуть взаємне визнання як українських страховиків, так й іноземних страхових компаній

 • Постанова від 29.05.2001 р. №584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла"

  Молодим подружжям, одиноким молодим громадянам, неповним сім'ям із неповнолітніми дітьми надаватиметься кредит на будівництво або реконструкцію житла терміном до 30-ти років. Основною умовою отримання такого кредиту є необхідність поліпшення житлових умов (перебування на обліку), платоспроможність кандидата та внесення ним на особовий рахунок не менш як 6% вартості будівництва житла. Погашення кредиту здійснюється щокварталу рівними частинами. Для позичальника, який не має дітей, сума сплати за кредит збільшується на 3%, сім'я з однією дитиною звільняється від сплати відсотків, з двома дітьми - сплачує 75% кредиту, а з трьома - 50% суми зобов'язань за кредитом.

  Наведено перелік документів, необхідних для отримання кредиту.


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Постанова від 07.05.2001 р. №186 "Про внесення змін до Положення про кредитування" (Зареєстрована у Мін'юсті України 25.05.2001 р. за №445/5636)

  Кредити на будівництво, купівлю і ремонт житлових будинків, садових будинків, дач та інших будівель, які надаватимуться банківськими установами фізичним особам, не обмежуватимуться терміном 10 років. Банк надаватиме кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Їх розмір визначатиметься в межах вартості майна, переданого банкові для забезпечення кредитів.

  Строк повернення кредиту встановлюватиметься у кредитному договорі залежно від цілей кредитування, розміру кредиту, платоспроможності позичальника.

  Друкується в цьому номері


 • Постанова
  від 17.05.2001 р. №194 "Про внесення змін до Порядку сплати заборгованості за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Зареєстрована у Мін'юсті України 29.05.2001 р. за №454/5645)

Порядок сплати заборгованості приведено у відповідність до Закону №2181. Районні (міські) відділи Пенсійного фонду подають до установ банків за місцем відкриття платником поточних рахунків списки боржників за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, затверджені керівником та завірені печаткою. Ці дані надаються установі банку не пізніше тридцятого числа звітного місяця.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 28.04.2001 р. №2140/6/22-3216 "Щодо податкового обліку покупних товарно-матеріальних цінностей, які використовуються у власній господарській діяльності"

  Якщо товарно-матеріальні цінності не використовуються в господарській діяльності, витрати на їх придбання не належатимуть до валових. Ситуація змінюється, коли такі "невиробничі фонди" реалізуються: доходи від їх продажу включаються до валових доходів, а сума витрат, пов'язаних із їх придбанням - до валових витрат на дату їх продажу, пояснює ДПАУ.


 • Лист від 03.05.2001 р. №5659/7/18-2117 "Про плату за землю"

  Податківці доводять, що передача в оренду земельної ділянки платником податку позбавляє його пільги щодо сплати земельного податку.


 • Лист від 08.05.2001 р. №3324/6/22-3216 "Щодо окремих питань оподаткування витрат банку зі сплати послуг мобільного зв'язку та роумінгу"

Для включення послуг мобільного зв'язку та роумінгу до складу валових витрат платника обов'язкове підтвердження, що вони використовуються ним виключно у виробничих цілях. Підставою для цього є наявність відповідних документів, які підтверджують ці витрати, зокрема розшифрування рахунка за певний період часу, угода про надання послуг мобільного зв'язку та роумінгу тощо.

ДПАУ вважає: якщо стільникові телефони, якими користуються фізичні особи, належать юридичній особі, то суми, переказані за послуги мобільного зв'язку, не повинні включатися до сукупного оподатковуваного доходу таких громадян.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 16.05.2001 р. №152/2/17-0110 "Пропозиції ДПА України щодо порядку застосування штрафних (фінансових) санкцій, штрафів і нарахування пені з прибуткового податку з громадян до порушників чинного податкового законодавства"

ДПАУ підкреслює, що порядок сплати прибуткового податку встановлюється Декретом про прибутковий податок з громадян. Оскільки цей податок є бюджетним фондом, який належить державі, а також те, що суми заробітної плати містять прибутковий податок, він повинен бути сплачений при отриманні зарплати. При недостатності грошових коштів на рахунку платника платіжне доручення на перерахування податку до бюджету оформлюється пропорційно до наявності грошових коштів.

ДПАУ зазначає, що до суми прибуткового податку з доходу за відповідний місяць, перерахованої з простроченням термінів, але до початку перевірки, штрафні санкції не застосовуються. Це не стосується пені.

Наведено приклад застосування штрафних санкцій та пені за несплату прибуткового податку.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 16.05.2001 р. №153/2/24-1112 "Про зупинення операцій на рахунках платників податків, що мають податковий борг"

ДПАУ не згідна з позицією Комітету ВР щодо необхідності відкликання її розпоряджень про зупинення операцій на рахунках клієнтів, які були надіслані до 01.01.2001 р. Як пояснює ДПАУ, оскільки стаття Закону №2181, яка регламентує порядок зупинення активних операцій на рахунках платника податків, набирає чинності з 1 жовтня 2001 року, то до цього терміну органи податкової служби мають право навіть арештовувати рахунок для погашення податкового боргу.

Друкуватиметься в наступному номері


 • Лист від 16.05.2001 р. №6169/7/24-2117 "Щодо застосування окремих норм Положення про списання та розстрочення податкового боргу платників податків у зв'язку з відміною картотеки"

  У непорозуміннях щодо розстрочення податкових зобов'язань винне програмне забезпечення, зазначає ДПАУ. Саме воно скеровує суми поточних платежів на погашення відстрочених (розстрочених) сум заборгованості у 1999 - 2001 роках, а сплачені суми нарахувань за період з дня прийняття рішення про відстрочення до дня її закінчення відновлює для розстрочення або як поточну заборгованість. Тому по закінченні термінів дії відстрочень необхідні коригування здійснюватимуться в ручному режимі.


 • Лист від 24.05.2001 р. №6805/7/17-0417 "Про прибутковий податок з громадян (щодо зменшення сукупного оподатковуваного доходу громадян на суму нарахованих страхових внесків на випадок безробіття для визначення сум прибуткового податку)"

ДПАУ інформує, що до внесення змін до статті 6 Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян" для визначення сум прибуткового податку сукупний оподатковуваний дохід громадян зменшуватиметься на суму нарахованих страхових внесків на випадок безробіття починаючи з 22 лютого 2001 року. За період до 21 лютого 2001 року включно збір на обов'язкове соціальне страхування мав нараховуватися відповідно до Закону від 26.06.97 р. №402/97-ВР "Про збір на обов'язкове соціальне страхування".

Друкується в цьому номері


ДЕРЖМИТСЛУЖБА
 • Наказ від 19.04.2001 р. №264 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням та доставкою в митниці призначення окремих видів товарів, що імпортуються суб'єктами підприємницької діяльності" (Зареєстрований у Мін'юсті України 29 травня 2001 р. за №457/5648)

  Встановлено нові правила анулювання акцизної або попередньої вантажної митної декларації. Митний орган приймає рішення про анулювання в 15-денний термін за письмовою заявою суб'єкта підприємницької діяльності і тільки за умови, що вантаж ще не був увезений на митну територію України. По закінченні перевірки рішення у цьому випадку приймає начальник митниці. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності подає заяву про анулювання АД або ПД, за якою вантаж увезено, але не пройшов митного оформлення, то рішення про анулювання та повернення сум платежів приймає виключно Держмитслужба.


 • Лист від 15.05.2001 р. №21/21-2422-ЕП "Щодо проведення класифікації товарів товарних позицій 3303 - 3307 за ТН ЗЕД"

Наведено характеристики товарів, на підставі яких їх можна відносити до парфумерних, косметичних, лікувально-гігієнічних засобів або до засобів догляду за шкірою та ротовою порожниною.


 • Наказ від 17.05.2001 р. №321 "Про введення в дію спеціального митного штампа "Переогляд"

При зміні митного забезпечення, яке може бути здійснено при проведенні операції переогляду, цей факт обов'язково має бути засвідченим відтиском спеціального митного штампа "Переогляд" у товаросупровідних документах на вантаж і складанням відповідного акта. Такий штамп введено в дію з 28 травня 2001 року. Посадова особа має право використовувати штамп "Переогляд" тільки за наявності доручення на здійснення переогляду, підписаного головою Держмитслужби або його заступником.


Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
 • Лист від 25.04.2001 р. №06-10/236 "Щодо деяких питань застосування Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
  та державними цільовими фондами"

Комітет ВР вважає за доцільне, щоб податкові органи відізвали розпорядження про зупинення операцій на рахунках клієнтів, які були надіслані до 01.01.2001 р., оскільки податкові органи позбавлені Законом №2181 такого права. До боржників мають застосовуватися заходи адміністрування податкових зобов'язань.

Друкується в наступному номері


 • Лист від 27.04.2001 р. №06-10/240
  "Про списання та/або реструктуризацію податкового боргу"

Вказано на те, що механізм визначення податкового боргу, який підлягає списанню або розстроченню за даними карток особових рахунків платників унеможливлює списання або розстрочення усього податкового боргу, накопиченого до 01.01.2001 р. Також залишається поза списанням борг за результатами перевірок податковими органами платників у 2001 році.

Друкується в цьому номері


Міністерство аграрної політики

 • Лист від 02.04.2001 р. №37-21-1-15/2710 "Щодо списання заборгованості
  до бюджету та державних цільових фондів, перед Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування"

  Оскільки в Україні діє солідарна система пенсійного забезпечення, Законом від 18.01.01 р. №2239-III "Про внесення змін до Закону України "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств" не передбачено списання заборгованості до Пенсійного фонду та Фонду соцстраху. Мінагрополітики зазначає, що Законом №2181 передбачено списання заборгованості до бюджету та державних цільових фондів станом на 31 грудня 1999 року.

 

Мінагрополітики, Міністерство фінансів
 • Наказ від 21.05.2001 р. №133/241 "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів на виплату державних дотацій сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності за продане ними молокопереробним підприємствам екологічно чисте молоко для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування" (Зареєстрований у Мін'юсті України 24 травня 2001 р. за №442/5633)

  Сільськогосподарським товаровиробникам екологічно чистого молока для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування надаватимуть державні дотації з бюджету. Це стосується товаровиробників усіх форм власності, які розташовані в спеціальних сировинних зонах та мають відповідний сертифікат якості. Розмір дотації - 240 грн за 1 тонну молока. Одержані кошти на дотації сільськогосподарські товаровиробники відображають у складі виручки від реалізації продукції, а відповідальність за цільове використання екологічно чистого молока несуть керівники і головні бухгалтери молокопереробних підприємств.


Державне казначейство України
 • Наказ від 08.05.2001 р. №73 "Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув"

  (Зареєстрований у Мін'юсті України 29 травня 2001 р. за №458/5649)

Списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, бюджетні установи за загальним та спеціальним фондами Держбюджету здійснюють щокварталу. Порядок списання передбачає проведення інвентаризації комісією, яка затверджується керівником, та складання акта довільної форми. Рішення про списання кредиторської заборгованості за власними надходженнями приймає керівник, з наданням відповідної інформації установі вищого рівня.

Друкуватиметься у наступному числі


Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва
 • Лист від 05.04.2001 р. №2-222/2305 "Щодо отримання дозволів на оренду приміщення"

Оренда приватних приміщень не передбачає отримання дозволів від органів державної влади. Їх компетенція поширюється лише на державну та комунальну власність. Місцеві органи пожежного нагляду можуть надавати як постійні, так і тимчасові дозволи на початок роботи. У цих випадках вказується термін дії дозволу та умови для забезпечення пожежної безпеки. Якщо у тимчасовому дозволі зазначено річний термін, то вимога повторного отримання відповідного дозволу через рік цілком правомірна.

Вимоги щодо щорічного отримання дозволів санітарно-епідеміологічної служби, на думку Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, не мають під собою правових підстав. Такий дозвіл отримується до початку роботи, термін його дії не визначений, і тому щорічне отримання чи поновлення його не передбачається.


 • Лист від 15.05.2001 р. №4-421-133/3159 "Щодо практичної реалізації процедури реєстрації загальноосвітніх навчальних закладів"

  При реєстрації загальноосвітніх навчальних закладів заклад освіти повинен мати власну назву, у якій обов'язково вказується його тип (дитячий садок, школа, гімназія, ліцей, колегіум, коледж тощо) і організаційно-правова форма.

  Приватні заклади освіти, статути яких передбачають вільне розпорядження отриманим прибутком, повинні проходити держреєстрацію як суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи. Навчальні заклади, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, набувають статусу юридичної особи шляхом внесення їх у Єдиний державний реєстр, що підтверджується довідкою з держстатистики.

 

Фонд соціального страхування
 • Лист від 08.05.2001 р. №06/05-685 "Про перевірку правильності видачі санаторних путівок на лікування в деяких здравницях України"

Передавання путівок, що видані застрахованим особам, іншим особам, які не працюють на цьому підприємстві, вважається нецільовим використанням коштів підприємства. Такі путівки не прийматимуться дирекцією Фонду до оплати.

Фонд соцстрахування роз'яснює, що ділення путівок на менший термін використання приймається тільки на підставі письмового або усного звернення до органів Фонду та профспілки.


Вищий арбітражний суд
 • Лист від 25.04.2001 р. №01-8/500 "Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів законодавства про приватизацію державного майна"

Договори купівлі-продажу державного майна, укладені іншим, ніж державний орган приватизації, продавцем, визнаються недійсними. Щодо майна, яке перебуває у комунальній власності, то його продаж здійснюється органами, створюваними відповідними місцевими радами. При приватизації майна в агропромисловому комплексі необхідно керуватися Законом "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" та Постановою Верховної Ради України від 10.07.96 р. №291/96-ВР "Про порядок введення в дію Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", зазначає ВАСУ.


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 30 травня по 5 червня 2001 р.

 • Постанова від 06.05.2001 р. №448 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. №1156"

"УК" від 02.06.2001 р. №97 (2024), моніторинг "Документів для роботи" №22/2001.

 • Постанова від 16.05.2001 р. №498 "Про заходи щодо запровадження загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"

"УК" від 30.05.2001 р. №94 (2021), моніторинг "Документів для роботи" №22/2001.

 • Постанова від 16.05.2001 р. №515 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. №1755"

"УК" від 30.05.2001 р. №94 (2021), "Документи для роботи" №23/2001.

 • Постанова від 16.05.2001 р. №518 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. №791"

"УК" від 30.05.2001 р. №94 (2021), "Документи для роботи" №23/2001.

 • Постанова від 16.05.2001 р. №527 "Про внесення змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання"

  "УК" від 30.05.2001 р. №94 (2021), "Документи для роботи" №23/2001.

 
Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua