Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#24, червень 2001р.
Розділ " ДОКУМЕНТИ для РОБОТИ"
МОНІТОРИНГ

Аналіз документів, оприлюднених з 30 травня по 5 червня 2001 року :
Верховна Рада України - КМ України -Національний банк - ДПА - Державна митна служба -Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності - Міністерство аграрної політики -Фонд соціального страхування - Вищий арбітражний суд


НОВІ ДОКУМЕНТИ

ПОДАТКОВІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

1. Наказ ДПАУ "Про затвердження Порядку застосування податкового компромісу органами державної податкової служби в межах адміністративної апеляційної процедури" від 26.04.2001 р. №182

2. Порядок застосування податкового компромісу органами державної податкової служби в межах адміністративної апеляційної процедури

Додатки:
Додаток 1. Обгрунтування доцільності податкового компромісу
Додаток 2. Рішення про податковий компроміс
Додаток 3. Журнал обліку рішень про податковий компроміс
Додаток 4. Згода на прийняття рішення про податковий компроміс

Коментар “ДК”. На податковий компроміс можуть розраховувати лише потенційні банкрути та юридичні особи - тіньовики. Не визначено повноважень керівників органів податкової служби щодо розміру податкового компромісу


СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

3. Наказ Мінфіну України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" від 28.04.2001 р. №205

3.1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти"

Коментар "ДК". У П(С)БО 18 "Будівельні контракти" ані словом не згадується про жодні, бодай незначні, особливості обліку запасів, придбаних з метою спрямування їх на виконання будівельних робіт

4. Загальний класифікатор "Галузі народного господарства України" (витяг щодо будівництва)

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

5. Лист ДПАУ "Щодо правомірності включення до складу валових витрат установи банку витрат на пально-мастильні матеріали та витрат, пов'язаних зі стоянкою і паркуванням легкового автотранспорту" від 13.04.2001 р. №1791/6/22-3216


СПИСАННЯ ПОДАТКІВ
6. Лист ВАСУ "Про звернення Вищого арбітражного суду України до Державної податкової адміністрації України з приводу застосування деяких приписів Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 07.05.2001 р. №01-8/556

7. Лист Комітету ВРА України з питань фінансів і банківської діяльності "Про списання та/або реструктуризацію податкового боргу" від 27.04.2001 р. №06-10/240


ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

8. Лист ДПАУ "Щодо правомірності виникнення права на податковий кредит при бартерних (товарообмінних) операціях у зовнішньоекономічній діяльності" від 26.04.2001 р. №2044/6/16-1215-8


ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК

9. Лист ДПАУ "Про прибутковий податок з громадян" (витяг) від 24.05.2001 р. №6805/7/17-0417

10. Лист ДПАУ "Пропозиції ДПА України щодо порядку застосування штрафних (фінансових) санкцій, штрафів і нарахування пені з прибуткового податку з громадян до порушників чинного податкового законодавства" від 16.05.2001 р. №152/2/17-0110 Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності

10.1. Додаток до листа ДПАУ від 16.05.2001 р. №152/2/17-0110

Коментар "ДК". Відтепер в Україні порядок застосування штрафних санкцій та пені визначається не Законом, а домовленістю між ДПАУ та Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності


СОЦІАЛЬНІ ВНЕСКИ

11. Лист Комітету ВР України з питань фінансів і банківської діяльності "Про діяльність Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України" (витяг) від 18.04.2001 р. №06-10/225

Коментар "ДК". Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності вважає, що соціальні внески в 2001 році відділені від системи оподаткування

12. Лист Мінпраці України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 23.04.2001 р. №20-109


ЗБІР ДО ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

13. Лист ВАСУ "Про Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України і Державної податкової адміністрації України від 26.03.2001 р. №126/306/50 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок надходження, обліку й витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів" від 23.05.2001 р. №01-8/610


ПОДАТКОВІ РОЗ'ЯСНЕННЯ

13.1. Лист ВАСУ "Про Постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання податкових роз'яснень" від 16.05.2001 р. №494" від 23.05.2001 р. №01-8/608


ШТРАФНІ САНКЦІЇ
14. Лист ДПАУ "Щодо порядку застосування штрафних санкцій за наслідками документальних перевірок" від 25.04.2001 р. №5420/7/23-3317

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ШТАМПІВ ТА ПЕЧАТОК

15. Наказ Міністерства внутрішніх справ України


ОБОВ'ЯЗКОВІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ

16. Постанова КМУ "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" від 23.05.2001 р. №559

16.1. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам

17. Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок

Коментар "ДК". Медичний огляд тепер чекає на працівників переробної, тютюнової промисловості, закладів культури, розважальних закладів, каналізаційних споруд, метрополітену, рибного господарства, а також осіб, які надають послуги вдома


ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГРАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

18. Лист Держпідприємництва України "Щодо ліцензування провадження господарської діяльності " від 13.04.2001 р. №4-431-386/2525

Коментар "ДК". На думку Держпідприємництва, діяльність щодо надання послуг з використанням гральних електронних автоматів з грошовим виграшем і більярдних столів ліцензуванню не підлягає


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

19. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування контрактної форми трудового договору" від 26.04.2001 р. №2401-III

Коментар "ДК". Скасовано останні невідповідності законів України принципу "сфера застосування трудового контракту визначається законами, а не законодавством України"


ВИТРАТИ НА МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК

20. Лист ДПАУ "Щодо окремих питань оподаткування витрат банку зі сплати послуг мобільного зв'язку та роумінгу" від 08.05.2001 р. №3324/6/22-3216


ТАКСА НА ДЕРЕВИНУ БУКА ТА ДУБА

21. Постанова КМУ "Про внесення змін до такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. №44" від 29.05.2001 р. №595

Коментар "ДК".З 1 липня 2001 року в 1,5 - 2 рази збільшується такса на велику та середню деревину дуба та бука


ІНДЕКСИ

22. Індекси інфляції, курси валют

© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua