Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2001: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 13 по 19 червня 2001 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 13 по 19 червня 2001 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 13 по 19 червня 2001 р.

ВР УКРАЇНИ

 • Закон від 17.05.2001 р. №2406-III "Про підтвердження відповідності"

Вводиться український знак якості - національний знак відповідності, який наноситиметься на продукцію виробника. Встановлено, що процедура підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері обов'язкова для виробника, постачальника чи уповноваженого органу з сертифікації. Підтвердження відповідності в законодавчо нерегульованій сфері здійснюється добровільно з оплатою на договірних засадах. Реалізація продукції можлива тільки за умови її відповідності вимогам нормативних документів, зазначеним у декларації про відповідність.

Суми витрат, пов'язаних з підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу, включаються до валових витрат.

Друкуватиметься у наступних числах


 • Закон від 17.05.2001 р. №2407-III "Про акредитацію органів з оцінки відповідності"

Відтепер всі органи з оцінки відповідності (випробні лабораторії, органи із сертифікації продукції, персоналу, систем якості, органи контролю) проходитимуть платну акредитацію в Національному органі акредитації (НОА). Всі акредитовані НОА отримують національний знак акредитації.


 • Закон від 17.05.2001 р. №2408-III "Про стандартизацію"

Закон встановлює правові та організаційні засади міжнародної, регіональної, національної стандартизації і поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та органи державної влади. Закон не поширюється на стандарти бухгалтерського обліку, освіти, соціальні стандарти.

Визначені суб'єкти, органи стандартизації, порядок розроблення, прийняття, перевірки, внесення змін та перегляд стандартів. Введено поняття права власності на стандарти.

Відтепер забороняється повністю чи частково тиражувати і розповсюджувати як офіційні видання будь-які стандарти, технічні умови або їх частини без дозволу власника.

Їхнє розповсюдження здійснюватиметься в ініціативному порядку та на замовлення.

Обов'язкові для виконання діючі стандарти чинні до прийняття відповідних нормативно-правових актів, які регулюють ці питання.

Друкуватиметься у наступних числах


 • Закон від 17.05.2001 р. №2409-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Внесено зміни до законодавчих актів про банкрутство. Визнання арбітражним судом суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом, наступна його ліквідація, черговість задоволення вимог кредиторів може здійснюватися тільки у порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


 • Закон від 17.05.2001 р. №2410-III "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування"

Значно розширено перелік друкованих видань вітчизняного виробництва, продаж яких може здійснюватися з придбанням пільгового торгового патенту. До цього переліку додано книги, брошури, альбоми, нотні видання, буклети, плакати, картографічна продукція, що видаються юридичними особами - резидентами України. Підприємці, які придбали торговий патент на торгівлю такими товарами, мають право на його безоплатний обмін на пільговий торговий патент без справляння плати за обмін та без повернення раніше сплачених сум торгового патенту.

Тимчасово, до 1 січня 2003 року звільняються від обкладення ПДВ операції з ввезення на митну територію України друкарського паперу, витратних матеріалів та поліграфічного обладнання. Це положення застосовується до товарів, пред'явлених до митного оформлення починаючи з 1 червня 2001 року.

При продажу видавничої продукції замовнику або безпосередньому споживачеві отримані доходи не включатимуться до складу валових доходів.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 17.05.2001 р. №2415-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил"

Дещо пом'якшено покарання за контрабанду - максимальний строк позбавлення волі зменшено удвічі, відтепер він дорівнює 5 років. Не вважатиметься контрабандою переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів, валюти у розмірі менш ніж 59000 грн.

Контрабандою тепер вважатиметься переміщення предметів через митний кордон поза місцем розташування митниці, поза часом здійснення митного оформлення або з незаконним звільненням від митного контролю навіть за відсутності ознак контрабанди.

Але незаконне переміщення гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї не вважатиметься контрабандою.

Друкується у цьому номері


 • Закон від 24.05.2001 р. №2438-III "Про внесення змін до деяких законів України"

Легалізовано інформацію про застосування виконавцями під час концертів фонограми. Тепер інформація про послуги, пов'язані з гастрольно-концертною, конкурсною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями фонограм власного виконання музичного твору чи фонограм музичного супроводу до нього.

Заборонено рекламувати послуги, пов'язані з такою діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація про конкретну послугу повинна становити на афішах не менше 5% загальної площі всієї реклами.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Закон від 24.05.2001 р. №2439-III "Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення"

До суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання, не застосовуватимуться штрафи, якщо вони матимуть виданий Держстандартом дозвіл на тимчасове відхилення від стандартів щодо якості продукції, згоди споживача та спеціального органу держнагляду за безпекою води. Такий підприємець має відраховувати до спеціальних фондів місцевих бюджетів 10% вартості води, але не більше 90% від нерозподіленого прибутку. Ці кошти використовуються місцевими радами виключно на фінансування заходів, пов'язаних з поліпшенням якості питної води.

Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.


ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

 • Указ від 15.06.2001 р. №435/2001 "Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання"

Приведено у відповідність з Конституцією права іноземців, які в'їжджають в Україну. З
1 липня 2001 року реєстрація іноземців та їх паспортних документів здійснюватиметься тільки в пунктах пропуску через держкордон органами Держкомкордону. Відтепер не провадитиметься подальша реєстрація іноземців, які на законних підставах тимчасово перебувають на території України, та їх паспортних документів в органах внутрішніх справ. необхідних для отримання кредиту.


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Постанова від 28.05.2001 р. №203 "Про внесення зміни до Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті"

  (Зареєстрована у Мін'юсті України 13.06.2001 р. за №505/5696)

  Нацбанк реєструватиме також договори, що передбачають залучення кредитів в іноземній валюті від нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах. Процентна ставка за такими кредитами не повинна перевищувати розміру середньозваженої процентної ставки, за якою АК банки України надають суб'єктам господарювання кредити в інвалюті на внутрішньому кредитному ринку. До 24 червня 2001 року НБУ здійснювало реєстрацію таких договорів за умови, коли розмір процентної ставки не перевищував 17% річних.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 20.04.2001 р. №126/2/24-2110 "Щодо надання роз'яснень норм чинного податкового законодавства"

ДПАУ звертає увагу: визначення сум податкового боргу , який підлягатиме списанню або розстроченню, здійснюється за даними карток особових рахунків платників податків в органах податкової служби. Податківці списуватимуть борги тільки щодо податків, які обліковуються органами ДПС. Питання боргів і зборів до Іннофонду, Автодору, податку з фізичних осіб Законом №2181 не врегульовано.

ДПАУ звертається до Комітету ВР за роз'ясненням цього питання.


 • Лист від 05.05.2001 р. №2206/6/22-2216 "Щодо правомірності здійснення розрахунків резидентами України шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог при виконанні експортних та імпортних контрактів у галузі зовнішньоекономічної діяльності"

  ДПАУ роз'яснює, що Цивільним кодексом України, який є загальним законодавством, передбачено обмеження можливості припинення чи погашення зобов'язання шляхом зарахування зустрічної вимоги, якщо це суперечить спеціальному законодавству. Закон "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" передбачає обов'язковість зарахування виручки резидентів в іноземній валюті на їхні рахунки у встановлені законом терміни. ДПАУ робить висновок, що зарахування зустрічної однорідної вимоги як форми розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій суперечить валютному законодавству.


 • Лист від 05.06.2001 р. №2252/6/17-0516 "Щодо повідомлення податкових органів при відкритті кредитних і розподільчих рахунків комерційними банками"

Зазначено, що перелік балансових рахунків, інформація про відкриття і закриття яких повинна подаватися в органи Державної податкової служби, визначений Порядком передачі інформації від установ банків до органів Державної податкової служби, затвердженим наказом ДПАУ від 02.07.98 р. №317.


 • Лист від 15.05.2001 р. №6153/7/15-1317 "Про застосування Методичних рекомендацій по адмініструванню єдиного податку"

Здається, ДПАУ погодилася з тим, що базою оподаткування єдиним податком суб'єкта малого підприємництва є виручка саме від реалізації. Зроблено посилання на Держпідприємництво - основного розробника Указу №746. Наведено порядок визначення бази оподаткування єдиним податком та нарахування пені.

Друкується у цьому номері


 • Наказ від 14.05.2001 р. №195 "Про Зміни та доповнення до Інструкції про порядок обліку платників податків та до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 07.06.2001 р. за №486/5677)

Реєстраційний (обліковий) номер платників податків надається також інвесторам-резидентам, які уклали угоди про розподіл продукції і є платниками податків. Зазначено, що реєстраційний номер платника податку також може зазначатися на печатках.


 • Наказ від 14.05.2001 р. №195 "Зміни та доповнення до Інструкції про порядок обліку платників податків"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 07.06. 2001 р. за №487/5678)

Внесено зміну до визначення "великого" платника податку. Відтепер шанс бути зарахованим до них мають платники, сукупний валовий дохід яких більший за 4 млн грн, а загальна сума ПДВ, задекларована до відшкодування з бюджету, понад 1 млн грн.

До облікової справи платника податків включатимуться також документи, які надходять щодо нього від державних органів та банків.

Можуть не ставати на облік неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету. Для взяття на облік платники податків - юридичні особи подають:

заяву за формою №1-ОПП;

нотаріально завірені копії статуту та установчих договорів, копії положення (для бюджетних установ, благодійних організацій), свідоцтво про держреєстрацію та довідку про включення до ЄДРПОУ.

Тепер платник податку зобов'язаний протягом 3-х робочих днів з дня закриття рахунка (включаючи день закриття) сповістити податковий орган особисто або надіслати поштою повідомлення про закриття.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Лист від 17.05.2001 р. №3412/6/15-1316 "Щодо порядку включення коштів за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг) підприємством до бази оподаткування єдиним податком"

Якщо фінансова допомога надійшла до підприємства відповідно до програми бюджетного субсидування, таке надходження включається підприємством до бази оподаткування єдиним податком.


ДПА, ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 • Наказ від 21.05.2001 р. №200/86 "Про затвердження Змін та доповнень до Порядку відшкодування податку на додану вартість"

  (Зареєстрований у Мін'юсті України 08.06. 2001 р. за №489/5680)

  Порядок, затверджений наказом Державної податкової адміністрації та Головного управління Держказначейства від 02.07.97 р. №209/72, викладено в новій редакції. Якщо різниця між загальною сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-яким продажем товарів, робіт чи послуг протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду має від'ємне значення, то така сума, як надміру сплачена, підлягає відшкодуванню. Термін, протягом якого належна платнику сума ПДВ підлягає відшкодуванню з Держбюджету, встановлюється залежно від виду операцій, які здійснюються платником у звітному періоді. Для отримання експортного відшкодування - це 30 календарних днів з дня подання розрахунку, для операцій за нульовою ставкою - один місяць після подання декларації, за повною ставкою - сума відшкодування зараховується до зменшення податкових зобов'язань платника податку протягом 3-х наступних звітних періодів.

  Новою редакцією передбачена зміна платником напрямів відшкодування.

  Друкуватиметься у наступному числі


КОМІТЕТ ВР УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Лист від 24.05.2001 р. №06-10/285 "Щодо розв'язання конфліктів інтересів між платником податку і контролюючими органами при застосуванні норм податкового законодавства"

Якщо платник податку діяв на підставі податкового роз'яснення, яке в подальшому було змінено або скасовано, він не притягується до відповідальності. Комітет ВР зазначає, що при неоднозначному трактуванні норм податкового законодавства рішення на користь платників податків приймаються у межах апеляційного узгодження.

Друкується у цьому номері


МІНАГРОПОЛІТИКИ

 • Лист від 17.05.2001 р. №37-25-2-15/4256 "Про обов'язкове укладення підприємствами, установами, організаціями, які використовують землю для сільськогосподарських потреб, договорів оренди"

Орендодавець не може претендувати на одержання орендної плати, якщо не було укладено договору оренди. Договір оренди набирає чинності тільки після того, як сторонами чітко визначаються і фіксуються письмово всі істотні умови (термін оренди, розмір та форма орендної плати, відповідальність сторін), а також після реєстрації органами місцевого самоврядування.


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО
 • Лист від 07.05.2001 р. №1-221/30270 "Щодо зворотної фінансової допомоги"

  Як вважає Держпідприємництво, операції з одержання та повернення запозичених коштів не повинні включатись до валових доходів, оскільки за договором позики одна сторона передає позичальникові не у власність, а в оперативне управління гроші або речі.


ДЕРЖСТАНДАРТ
 • Лист від 05.05.2001 р. №4-10/15-2989 "Щодо рекламного законодавства"

  Держстандарт дає роз'яснення щодо розміщення в рекламній інформації даних про державну реєстрацію лікарського засобу. Така реклама повинна містити повну назву лікарського засобу, назву виробника та інформацію щодо використання або застосування лікарського засобу. Зазначати номер реєстраційного свідоцтва не обов'язково, але розповсюджувати рекламу лікарського засобу без його реєстрації заборонено.


ДЕРЖКОМЗЕМ
 • Лист від 17.05.2001 р. №14-17-11/2473 "Щодо земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям"

  Частина земель резервного фонду, яка на час введення в дію Земельного кодексу належала господарствам, залишається за ними на умовах постійного користування, інша частина використовуватиметься для передачі у приватну власність або надання у користування громадянам, зайнятим у соціальній сфері на селі.

  Розглянуто питання включення до списку на право власності на землю осіб, які безпідставно не були включені до нього.


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 • Наказ від 17.04.2001 р. №649 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 13.06.2001 р. за №504/5695)

Визначено Перелік документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, майна, що перебуває на балансі підприємства і є державною власністю. У будь-якому разі подається заява Фонду держмайна про намір взяти в оренду майно, що належить до державної власності, проект договору оренди об'єкта та дозвіл на передання в оренду державного майна.

Друкуватиметься у наступних числах


 • Наказ від 21.05.2001 р. №854 "Про внесення змін та доповнень до Порядку внесення в статутні фонди ВАТ, що створюються в процесі приватизації, і вилучення з них фінансово-майнових активів підприємств"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 07.06. 2001 р. за №482/5673)

Встановлено критерії вилучення акцій, що перебувають на бухобліку держпідприємства під час його приватизації, та порядок прийняття рішення про таке вилучення органом приватизації, який є правонаступником держпідприємства.

Визначено перелік необоротних активів, згідно з яким проводитиметься експертна оцінка, та порядок оформлення приймання-передачі акцій.


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
 • Лист від 23.05.2001 р. №04/2434 "Щодо сплати збору платниками, які мають найманих працівників за контрактом, але не здійснюють витрат на оплату їх праці"

Якщо працівнику, з яким укладено трудовий контракт, не нарахували і не сплатили заробітної плати, то роботодавець має сплатити пенсійний збір у розмірі 32 відсотків мінімального розміру зарплати. Пенсійний фонд пояснює це тим, що, згідно з КЗпП, контракт є лише особливою формою трудового договору, і фізична особа, з якою укладено трудовий контракт, є також найманим працівником.


ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД
 • Рішення від 12.05.2000 р. "Про визнання недійсними постанов КМУ від 13.07.98 р. №1064, від 21.09.98 р. №1478"

ВАСУ прийняв рішення визнати недійсними постанови КМУ від 13.07.98 р. №1064 "Про встановлення максимальної величини фактичних витрат суб'єктів господарювання на оплату праці працівників, суми оподаткованого доходу (прибутку), сукупного оподаткованого доходу, з яких справляються збори (внески) до соціальних фондів" та від 21.09.98 р. №1478 "Про внесення зміни та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.98 р. №1064". Основна мотивація цього рішення: ставки податків, зборів, інші елементи податкових баз, а також пільги щодо оподаткування встановлюються виключно законами України з питань оподаткування. Відповідно до рішення ВАСУ, КМУ має оприлюднити резолютивну частину рішення в тому самому виданні, де були опубліковані вищезгадані постанови.


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 13 по 19 червня 2001 р.

 • Закон від 05.04.2001 р. №2344-III "Про автомобільний транспорт"

"УК" від 13.06.2001 р. №103 (2030), "Документи для роботи" №20/2001.

 • Закон від 17.05.2001 р. №2410-III "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування"

"УК" від 14.06.2001 р. №104 (2031), "Документи для роботи" №26/2001.

 • Закон від 17.05.2001 р. №2413-III "Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України"

"УК" від 14.06.2001 р. №104 (2031), "Документи для роботи" №25/2001.

 • Закон від 17.05.2001 р. №2415-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил"

"УК" від 14.06.2001 р. №104 (2031), "Документи для роботи" №26/2001.

 • Постанова КМ від 22.05.2001 р. №543 "Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності"

"УК" від 13.06.2001 р. №103 (2030), моніторинг "Документів для роботи" №23/2001.

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua