Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2001: Документи для роботи - Нові документи

1. Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування

Закон України від 17.05.2001 р. №2410-III

До 1 січня 2003 року виробники видавничої продукції не сплачуватимуть податок на прибуток

Коментар ДК:

Законом України від 17.05.2001 р. №2410-III "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування" (далі - Закон) запроваджено суттєві податкові пільги для виробників видавничої продукції.

До 1 січня 2003 року не включаються до складу валових доходів платника податку доходи, отримані від продажу видавничої продукції замовнику або безпосередньому споживачу. Витрати з виробництва видавничої продукції не включаються до складу валових. Скасовано пільгові патенти при торгівлі супутньою продукцією у вигляді листівок поштових, вітальних листівок, конвертів, картинок перебивних, зошитів, книжок для записів, блокнотів, паперу друкарського.

Знову незаконно, заднім числом, запроваджено зміни податкового законодавства, і така незаконність компенсується лише тим, що зміни більш-менш позитивні для виробників видавничої продукції, але досить негативні для реалізаторів деяких її видів.

Змінами до Закону України від 05.02.92 р. №2097-XII "Про Єдиний митний тариф" з 1 червня 2001 року до 1 січня 2003 року звільняються від сплати ввізного мита та ПДВ низка товарів для виробництва видавничої продукції, в тому числі папір, фарба, машини офсетного друку тощо. Водночас є помилки в кодах згідно з Гармонізованою системою опису і кодування товарів.

Наприклад, в Законі під кодами 7606 11, 7607 19 - "Тільки пластини для виготовлення: офсетних (металевих) та флексографічних (фотополімерних) форм", тимчасом як у Законі України від 05.04.2001 р. №2371-III "Митний тариф України", який набере чинності з 1 липня 2001 року, під кодом 7606 11 - "Плити, листи та стрічки з алюмінію, товщина яких понад 0,2 мм, з алюмінію нелегованого", а під кодом 7607 19 - "Фольга алюмінієва (тиснена або ні, на основі або без основи з паперу, картону, пластмаси або аналогічних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм - інша".

Законом також істотно змінено порядок патентування торгівлі видавничої діяльності. Якщо раніше пільгові торгові патенти надавалися для торгівлі періодичними виданнями друкованих засобів масової інформації (незалежно від країни їх походження), то тепер, за новою редакцією абзацу дев'ятнадцятого частини шостої статті 3 Закону України від 23.03.96 р. №98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", такої честі удостоїлися лише періодичні видання друкованих засобів масової інформації, що мають реєстраційні свідоцтва, видані уповноваженими органами України (тобто всі іноземні газети та журнали тепер треба продавати лише за повним патентом), а також книги, брошури, альбоми, нотні видання, буклети, плакати, картографічна продукція, що видаються юридичними особами - резидентами України.

Чому пільгові патенти поширено тільки на видавничу продукцію, яка видається лише юридичними особами - резидентами України, невідомо, але це однозначно порушує права підприємців - фізичних осіб, які є видавцями такої продукції. (Відповідно до статті 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

А здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Нічого цього у видавництві звичайних книжок немає.) Депутатам не слід так принижувати підприємців, бо цією справою займеться Конституційний Суд. Тим більше, що Закон України від 05.06.97 р. №318/97-ВР "Про видавничу справу" під видавцем розуміє як фізичну, так і юридичну особу, яка здійснює підготовку і випуск видання.

З вилученням абзаців другого і третього частини восьмої статті 3 Закону запроваджено пільгові торгові патенти при торгівлі книгами, плакатами, брошурами як основною, а не супутньою продукцією (при супутній патент залишається пільговим). Причому, як і раніше, книги повинні бути лише вітчизняних видавництв.

Водночас цим вилученням скасовано пільгові патенти при торгівлі супутньою продукцією (при основній продукції у вигляді періодичних видань), а саме: листівок поштових, вітальних листівок, конвертів, картинок перебивних, зошитів, книжок для записів, блокнотів, паперу друкарського, для малювання та копіювання, бланків, журналів реєстраційних, календарів, інших канцелярських товарів з паперу або картону (незалежно від країни їх походження). Таким чином, замість 25 гривень, за весь період діяльності тепер продавцям вищезгаданих товарів слід платити за "повною програмою": вартість торгового патенту за календарний місяць встановлюється у межах таких граничних рівнів:

на території міста Києва, обласних центрів - від 60 до 320 гривень;

на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів - від 30 до 160 гривень;

на території інших населених пунктів - до 80 гривень. У разі коли пункти продажу товарів розташовані в курортних місцевостях або на територіях, прилеглих до митниць, інших пунктів переміщень через митний кордон, органи місцевого самоврядування, до бюджетів яких спрямовується плата за торговий патент, можуть прийняти рішення щодо збільшення плати за нього, але не більше 320 гривень за календарний місяць.

Але досить про сумне. Законом внесено зміни до Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств": до 1 січня 2003 року не включаються до складу валових доходів платника податку доходи, отримані від продажу видавничої продукції замовнику або безпосередньому споживачу. Витрати з виробництва видавничої продукції не включаються до складу валових.

Однак щодо видавничої діяльності слід буде вести окремий облік доходів (загалом так і робиться на багатопрофільних фірмах). Отже, видавнича діяльність за принципами обліку стає схожою на неприбуткову діяльність - жодних валових доходів та валових витрат, жодної амортизації. Нагадаємо, що, відповідно до Закону України від 05.06.97 р. №318/97-ВР "Про видавничу справу", видавнича продукція - це сукупність видань, призначених для випуску або випущених видавцем (видавцями).

А видавець - це фізична чи юридична особа, яка здійснює підготовку і випуск видання; видання - твір (документ), який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативно-правових актів щодо видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.

Такий самий принцип податкового обліку запроваджено і для підприємств, які продають на митній території України спеціальні продукти дитячого харчування власного виробництва, зі спрямуванням прибутку на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів; платників податків, які проводять науково-дослідні та реставраційні роботи у сфері охорони культурної спадщини; для платників податків, які надають послуги щодо збирання та заготівлі окремих видів відходів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, як вторинної сировини, а також позашкільні навчальні заклади, незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, при здійсненні діяльності, передбаченої їх статутом.

Таким чином, можна розраховувати на деяке зниження цін або підвищення прибутковості видавничої діяльності з видання газет, журналів, книг тощо та спрощення податкового обліку для вищезазначених видів діяльності. Крім того, повинні знизитися ціни і на паперову не видавничу продукцію вітчизняного виробництва, зокрема зошити, адже на папір для письма та друку тимчасово не стягуватиметься ввізне мито та ПДВ (там, де воно стягувалося). Закон істотно сприятиме розвитку друкованих засобів масової інформації.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua