Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#30, липень 2001р.
Розділ " ДОКУМЕНТИ для РОБОТИ"

НОВІ ДОКУМЕНТИ

ПОДАТКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

1. Наказ ДПАУ "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків" від 21.06.2001 р. №253

2. Порядок направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків

Коментар "ДК". Податкові повідомлення надсилаються тоді, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податків


СПИСАННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ

3. Роз'яснення ДПАУ "Роз'яснення з проблемних питань, які виникають під час реалізації Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 11.06.2001 р. №19-1318


ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

4. Постанова КМУ "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. №13" від 27.06.2001 р. №745

Коментар "ДК". З 1 липня 2001 року запроваджено адекватне російським заходам справляння податку на додану вартість з імпортованих товарів з Росії

5. Лист ДПАУ "Щодо реєстрації платників ПДВ" від 26.01.2001 р. №1052/7/16-1217

6. Лист ДПАУ "Щодо правомірності перебування дочірнього підприємства як платника ПДВ (витяг)" від 12.02.2001 р. №1716/7/16-1217


ВИВІЗНЕ МИТО НА НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

7. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України" від 21.06.2001 р. №2555-III

Коментар "ДК". З 23-х до 17-ти відсотків зменшено ставки вивізного мита на насіння льону, соняшнику та рижію. Забороняється вивезення насіння соняшнику на давальницьких умовах


ЄДИНИЙ ПОДАТОК ТА СТРАХОВІ ВНЕСКИ

8. Лист ДПАУ "Щодо сплати збору на обов'язкове соціальне страхування суб'єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок" від 28.05.2001 р. №3610/6/15-1316м

Коментар "ДК". ДПА України вважає (натякає), що юридичні особи, які є платниками єдиного податку, не здійснюють жодних нарахувань соціальних внесків


ЄДИНИЙ ПОДАТОК І РЕЄСТРАТОРИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

9. Лист ДПАУ "Щодо можливості переходу реєстраторів на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" від 24.05.2001 р. №3544/6/22-3115

Коментар "ДК". ДПА України вважає, що реєстратори цінних паперів не можуть перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК СУМ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

10. Лист Мінфіну України "Про відображення в бухгалтерському (обліку суми єдиного податку" від 01.06.2001 р. №053-3975

Коментар "ДК". Сума єдиного податку наводиться у двох рядках Звіту про фінансові результати ф. №2-м: загальному (підсумовуючому) рядку 130 "Інші операційні витрати" і конкретному з кожного податку - 131


СТРАХОВИЙ ВНЕСОК ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

11. Постанова КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. №225" від 21.06.2001 р. №687

Додаток 1 до постанови КМУ від 07.03.2001 р. №225. Приклад обчислення суми страхових внесків (зборів) до соціальних фондів

Коментар "ДК". Страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань нараховуються в межах 1600 грн заробітної плати

12. Інструкція про порядок передачі виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України документів, що підтверджують право застрахованого або членів його сім'ї на страхову виплату

Коментар "ДК" до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань затвердив свою форму звітності


АРЕШТ РАХУНКІВ

13. Лист НБУ "Щодо інвентаризації органами державної податкової служби розпоряджень про призупинення руху коштів на рахунках юридичних осіб" від 13.06.2001 р. №18-218/2246-3607

Коментар "ДК". Ні ДПА України, ні НБУ не хочуть розблоковувати рахунки, операції за якими заблоковано до 1 квітня 2001 року

14. Лист НБУ "Щодо роз'яснень листів НБУ від 03.05.2001 р. №18-111/1635 та від 13.06.2001 р. №18-218/2246-3607" від 26.06.2001 р. №18-211/2422-3842


ДИСКОНТ ВЕКСЕЛЯ

15. Лист ДПАУ "Про деякі операції з купівлі-продажу товарів із застосуванням простих векселів" від 25.05.2001 р. №6847/7/15-1117, №3565/6/15-1116

Коментар "ДК". ДПА України пропонує включати суму дисконту під час погашення векселя до валових доходів боржника як безповоротну фінансову допомогу


РЕЄСТРАТОРИ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

16. Лист ДПАУ "Про впровадження норм наказу ДПА України від 01.12.2000 р. №614" від 27.06.2001 р. №8631/7/23-3117

17. Додаток 1. Зміни та доповнення до Положення про форму та зміст розрахункових документів

Додаток 2. Зміни та доповнення до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок

Додаток 3. Зміни та доповнення до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)

18. Лист ДПА України "Про відповідальність за невидачу касового чека" від 11.06.2001 р. №3929/6/23-3119


ШТРАФИ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

19. Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження" від 21.06.2001 р. №2550-III

Коментар "ДК". З 11 липня 2001 року для керівників підприємств встановлено адміністративну відповідальність за недотримання вимог щодо обов'язкового проведення державної експертизи об'єктів з енергозбереження

Перелік об'єктів, які підлягають державній експертизі з енергозбереження


ЛІЦЕНЗУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

20. Постанова Кабміну України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698" від 11.07.2001 р. №832

Коментар "ДК". Скасовано ліцензування виготовлення несучих конструкцій. Відновлено ліцензування вишукувальних та проектних робіт для будівництва


ЛІЦЕНЗУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

21. Лист Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва "Щодо ліцензування автотранспортних міжнародних перевезень" від 26.04.2001 р. №4-431-403/2783


ЛІЦЕНЗУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

22. Лист Держпідприємництва "Щодо ліцензування господарської діяльності з медичної практики" від 28.04.2001 р. №3-431-454/2889


АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ - СПЛАТА ПОДАТКУ З СУМ ПЕРЕВИЩЕННЯ ФОНДУ ЗАРПЛАТИ

23. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у 2001 році та I кварталі 2002 р. у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці" від 27.06.2001 р. №738

Порядок визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у 2001 році та I кварталі 2002 р. у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці

24. Додаток 1 до Порядку. Приклад розрахунку сум, що вносяться до державного бюджету підприємством-монополістом у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці

Додаток 2 до Порядку. Середньомісячна заробітна плата у IV кварталі 2000 року

Додаток 3 до Порядку. Перелік показників обсягу продукції (робіт, послуг), які застосовуються для визначення розрахункового фонду оплати праці

Коментар "ДК". Електро-, тепло- та водопостачальні підприємства визначають розрахункову величину фонду оплати праці для сплати податку із суми перевищення над її базовою величиною без урахування індексу обсягів виробництва


ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ

25. Указ Президента України "Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських (судів України" від 11.07.2001 р. №511/2001

Додаток 1 до Указу Президента України від 11.07.2001 р. №511/2001.Території, на які поширюються повноваження апеляційних господарських судів України

Додаток 2 до Указу Президента України від 11.07.2001 р. №511/2001. Мережа та кількісний склад суддів господарських судів України


ОПОДАТКУВАННЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

26. Лист ДПАУ "Щодо зняття житлово-будівельних кооперативів з обліку платників ПДВ" від 05.04.2001 р. №4469/7/16-1217-26

Коментар "ДК". ЖБК, які надали за рік житлово-комунальних послуг на суму менше 61200 грн, можуть не бути платниками ПДВ

27. Лист ДПАУ "Щодо обкладання ПДВ операцій з продажу послуг неприбутковими організаціями" від 28.04.2000 р. №2271/6/16-1220-26


ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

28. Роз'яснення Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку "Про передачу акціонером повноважень, які виникають із прав власності на акції" від 31.05.2001 р. №8


ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

29. Лист ДПАУ "Щодо можливості віднесення банком до складу валових витрат витрат з виготовлення та розповсюдження серед клієнтів календарів, щоденників та ручок з логотипом та номерами телефонів цього банку" від 22.05.2001 р. №3498/6/22-3215


ІНДЕКСИ

30. Курси валют, індекси інфляці

© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua