Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#30 '2001: Документи для роботи - Нові документи

Переглянути документ

15. Про деякі операції з купівлі-продажу товарів із застосуванням простих векселів

Лист ДПАУ від 25.05.2001 р. №6847/7/15-1117, №3565/6/15-1116

Коментар ДК:

ДПА України пропонує включати суму дисконту під час погашення векселя до валових доходів боржника як безповоротну фінансову допомогу

У Листі ДПА України від 25.05.2001 р. №6847/7/15-1117, 3565/6/15-1116 "Про деякі операції з купівлі-продажу товарів із застосуванням простих векселів" (далі - Лист) пропонується включати суму дисконту під час погашення векселя до валових доходів боржника як безповоротну фінансову допомогу.

На відміну від попереднього Листа ДПА України від 17.04.2001 р. №4965/7/15-1117 "Про деякі операції з купівлі-продажу товарів із застосуванням векселів", в якому податківці стверджували, що якщо компенсація вартості товарів, тобто сума погашення векселя, виявляється меншою, ніж номінальна вартість векселя у зв'язку з тим, що держатель векселя погодився прийняти платіж за меншою сумою до настання строку платежу за векселем, то покупець товарів - векселедавець зобов'язаний зменшити валові витрати на придбання товарів до суми такого платежу у період, на який припадає здійснення такого платежу (необхідно також зменшити суму податкового кредиту).

Тепер у Листі ДПА України пропонує боржнику, який погашав вексель, суму дисконту у вищезгаданій ситуації відносити до безповоротної фінансової допомоги. Однак, відповідно до пункту 1.22 статті 1 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", безповоротна фінансова допомога - це:

сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод;

сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності;

кредит або депозит, наданий платнику податку без встановлення строків повернення його основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах.

Як бачимо, про жоден дисконт під час часткового погашення векселя тут не йдеться. Отже, сума дисконту не збільшуватиме валових доходів, оскільки немає безповоротно отриманої фінансової допомоги.

Віталій МОСЕЙЧУК

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua