Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#30 '2001: Документи для роботи - Нові документи

16. Про впровадження норм наказу ДПА України від 01.12.2000 р. №614

Лист ДПАУ від 27.06.2001 р. №8631/7/23-3117


СУТТЄВО:

До 1 жовтня 2001 pоку можна використовувати попередні товарні чеки та журнали використання ЕККА, однак апарат слід переопломбувати до 1 вересня. Незабаром запроваджуються спрощені розрахункові квитанції при сумах розрахунку менше 5 грн 10 коп., які матимуть у чотири рази менше реквізитів. Звітність за червень щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій повинна подаватися по-новому.

Ті, хто застосовує лише розрахункові книжки, повинні подавати Довідку про використані розрахункові книжки за підсумками липня 2001 року. ДПА України дозволила всім торгівцям періодичними виданнями не застосовувати РРО.

Державна податкова адміністрація України нагадує, що наказом ДПА України від 20.03.2001 р. №116 внесено зміни до наказу ДПА України від 01.12.2000 р. №6142. Відповідно до цих змін, наказ №614, а разом з ним затверджені наказом нормативно-правові акти набирають чинності з 1 липня 2001 року.

Отже, з 1 липня при проведенні перевірок з питань дотримання суб'єктами підприємницької діяльності порядку розрахунків за готівку слід контролювати наявність та використання книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок, дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

При цьому необхідно враховувати наявність у мережі розповсюдження достатньої кількості екземплярів книг ОРО, централізовано виготовлених розрахункових книжок, а також реальну можливість зареєструвати необхідну кількість цих форм у місцевих органах державної податкової служби. Особливо це стосується суб'єктів підприємницької діяльності, що мають розгалужену структуру об'єктів господарювання та повинні зареєструвати значну кількість книг ОРО, розрахункових книжок, а також поставити їх на облік за місцем здійснення підприємницької діяльності.

Оскільки всі нові норми стосовно використання книг ОРО, розрахункових квитанцій, застосування та опломбування РРО починають діяти з 1 липня, то і терміни дозволів на використання старих форм (товарні чеки, журнали використання електронного контрольно-касового апарата, квитки підприємств автотранспорту та електротранспорту) слід відраховувати починаючи з 1 липня.

Разом з тим зараз остаточно вирішуються питання, пов'язані із впровадженням засобів контролю, забезпеченням ними центрів сервісного обслуговування, що мають право опломбовувати РРО. У зв'язку з цим реєстрація РРО (у частині резервування фіскального номера, отримання довідки про опломбування, переведення у фіскальний режим роботи та занесення фіскального номера), а також опломбування РРО при реєстрації та після ремонту до повного забезпечення центрів сервісного обслуговування засобами контролю повинні здійснюватися за схемою, передбаченою Положенням про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, затвердженим наказом ДПА України від 18.09.97 р. №343 (у редакції наказу ДПА України від 31.12.98 р. №660, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.99 р. за №131/3424).

При реєстрації книг ОРО необхідно тимчасово дотримуватися схеми, встановленої листом ДПА України від 26.04.2001 р. №5443/7/23-3117. 3

Про дату початку впровадження засобів контролю буде повідомлено додатково. Починаючи з цієї дати реєстрація РРО повинна проводитися відповідно до розділу 2 Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 05.02.2001 р. за №107/5298. Переопломбування РРО, що перебувають в експлуатації, повинно проводитися протягом двох місяців починаючи із згаданої вище дати.

Після впровадження засобів контролю реєстрація книг ОРО може проводитися тільки за наявності встановленого на книгу ОРО засобу контролю. Книги ОРО, зареєстровані за схемою із встановленням паперової пломби та печатки органу державної податкової служби, переопломбуванню не підлягають.

Що стосується подання звітів про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок), то звіти за червень 2001 року мають подаватися за формою №ЗВР-1, затвердженою наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №6146, та відповідно до Порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, затвердженого тим самим наказом та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №108/5299. Дані про використання розрахункових книжок повинні вказуватися у звітах про використання РРО (РК) починаючи зі звітів за липень. За бажанням суб'єктів підприємницької діяльності такі дані можуть бути вказані у звітах за червень.

У цей час у структурних підрозділах ДПА України погоджується проект Наказу Державної податкової адміністрації України "Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів", яким передбачається внесення змін та доповнень до:

- Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №105/5296;

- Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №106/5297;

- Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №107/5298.

При проведенні перевірок з питань порядку розрахунків за готівку слід мати на увазі, що зазначені зміни та доповнення (додаються) найближчим часом вноситимуться у встановленому порядку до відповідних нормативно-правових актів, тому коло питань, які контролюються під час перевірок, необхідно визначати з урахуванням нової редакції окремих норм. Зокрема, до моменту державної реєстрації та офіційного оприлюднення цих змін та доповнень розрахунки у випадках, для яких передбачаються спрощені розрахункові квитанції (див. додаток 1), можуть проводитися з використанням лише книг обліку розрахункових операцій.

За зверненням підприємства "Укрпошта" можна реєструвати книги ОРО та реєстратори розрахункових операцій за місцезнаходженням відокремлених безбалансових виробничих підрозділів, які мають окремі поточні рахунки у місцевих відділеннях банків. Аналогічно книги ОРО для рухомого складу підприємств електротранспорту, що подаються на реєстрацію, можуть мати форму, яка буде встановлена передбаченими змінами та доповненнями (див. додаток 2).

Що стосується автобусних, трамвайних, тролейбусних квитків, то для цих розрахункових документів встановлюватиметься окремий порядок виготовлення, який зараз розробляється. Тому до затвердження та реєстрації у Міністерстві юстиції зазначеного порядку виготовлення квитків підприємства автомобільного та електротранспорту можуть користуватися квитками, виготовленими за звичною для них технологією.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. №121 "Про терміни переведення суб'єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій" встановлено, що з 1 жовтня 2002 року суб'єкти підприємницької діяльності, що проводять розрахункові операції з використанням автоматів з продажу жетонів та з обліку жетонів в автоматичних контрольних пунктах проходу пасажирів у метрополітені, застосовуватимуть реєстратори розрахункових операцій.

У зв'язку з цим, а також з урахуванням специфіки продажу жетонів у касах метрополітену недоцільно виписувати при такому продажу розрахункові квитанції. Це питання найближчим часом вирішуватиметься у законодавчому порядку.

Крім того, повідомляємо, що Державною податковою адміністрацією України розроблено проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Зазначений законопроект погоджений рядом міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Передбачається звільнення від застосування РРО та розрахункових книжок таких видів діяльності, як продаж у кіосках, з лотків та на рознос газет, журналів, інших періодичних видань. ДПА України вважає, що до законодавчого врегулювання зазначених питань доцільно проводити такий продаж з використанням лише книг обліку розрахункових операцій.

Викладені вище вказівки слід терміново довести до відома підпорядкованих органів державної податкової служби, вжити ряд заходів для інформування платників податків, провести масово-роз'яснювальну роботу із залученням преси, радіо, телебачення.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1 Увага! Коментар до цього листа див. у "ДК" №30'2001

2 Усі документи щодо застосування РРО, у тому числі й Наказ №614, див. у спецдодатку для передплатників "Все про твій апарат".
Наказ ДПА України від 20.03.2001 р. №116 "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. №614" див. окремо у "ДК" №22/2001.

3 Лист ДПАУ від 26.04.2001 р. №5443/7/23-3117 "Про підготовку впровадження книг обліку розрахункових операцій" див. у "ДК" №22/2001


 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua