Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#30 '2001: Документи для роботи - Нові документи

Переглянути документ

1. Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків

Наказ ДПАУ від 21.06.2001 р. №253

Коментар ДК:

Податкові повідомлення надсилаються тоді, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податків

Наказом Державної податкової адміністрації від 21.06.2001 р. №253 "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків" (далі - Порядок) затверджено дві форми податкових повідомлень: для платників податків - юридичних осіб (форма "Ю") і для платників податків - фізичних осіб (форма "Ф").

Податкові повідомлення запроваджуються з 1 жовтня 2001 року. Податкові повідомлення надсилаються тоді, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податків.

Порядок побудовано на статті 6 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (див. "Документи для роботи" №10/2001). Але не треба плутати податкові повідомлення з податковими вимогами (щодо останніх, напевно, буде розроблено окремий порядок). Податкові вимоги надсилаються у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання в установлені строки, а податкові повідомлення - якщо контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податків.

Таких випадків чотири:

а) платник податків не подає у встановлені строки податкову декларацію;

б) дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях;

в) контролюючий орган виявляє арифметичні або методологічні помилки у поданій платником податків податковій декларації, які призвели до заниження або завищення суми податкового зобов'язання;

г) згідно з законами з питань оподаткування, особою, відповідальною за нарахування окремого податку або збору (обов'язкового платежу), є контролюючий орган.

Таким чином, відповідно до Порядку, органи державної податкової служби України направляють платникам податків податкові повідомлення, в яких письмово повідомляють про обов'язок платника податків сплатити суму податкового зобов'язання, визначену контролюючим органом.

Податкове повідомлення складається щодо кожного окремого податку, збору (обов'язкового платежу). Якщо, згідно із законами з питань оподаткування, передбачено декілька строків сплати нарахованого податковим органом податкового зобов'язання, то суми, які необхідно сплатити, та відповідні терміни сплати проставляються в окремих рядках податкового повідомлення.

Податкові повідомлення запроваджуються з 1 жовтня 2001 року, саме з цього дня набирає чинності стаття 6 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", а при визначенні податкового зобов'язання за непрямими методами і при неподанні декларації податкові повідомлення застосовуватимуться з 1 січня 2002 року.

Порядком затверджено дві форми податкових повідомлень: для платників податків - юридичних осіб (форма "Ю") і для платників податків - фізичних осіб (форма "Ф"). Вони дуже подібні та різняться типом звернення: для юридичних осіб - до керівника юридичної особи, для фізичних осіб - до громадянина.

Зазначені в податковому повідомленні суми підлягають сплаті протягом десяти календарних днів від дня отримання цього податкового повідомлення або у строк, визначений у графі "Граничний строк сплати". Однак процедура апеляційного узгодження перериває цей термін до вирішення скарги по суті. Треба пам'ятати, що за розглядом скарги можна отримати збільшення податкового зобов'язання з отриманням додаткового податкового повідомлення...

P.S. Затвердження Порядку також підтвердило нашу думку про те, що до 1 жовтня 2001 року жодних податкових повідомлень, як і податкових вимог, не буде, але, на думку ДПА України, наразі їх функції виконують Рішення про застосування штрафних санкцій.

Віталій МОСЕЙЧУК


Який граничний строк сплати донарахованих сум у перехідний період
(до набрання чинності ст. 6 Закону України від 21.12.2000 р. №2181 ("Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", далі - Закон №2181)?

Точку зору ДПАУ з цього питання висловлює начальник відділу Головного управління обліку i звітності ДПА України Сергій Салівон ("Вісник податкової служби України", червень 2001 р., № 23, с. 3) у відповіді на аналогічне запитання читачів
Наведемо текст відповіді.
У разі якщо платник податків не оскаржує суму податкового зобов'язання, розраховану податковим органом, таке податкове зобов'язання, відповідно до пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону, вважається узгодженим у день отримання платником Рішення про застосування та стягнення сум штрафних санкцій, донарахованих сум податків, зборів (обов'язкових платежів) та пені за порушення податкового та іншого законодавства.
На підставі зазначеного Рішення донарахована сума розноситься до картки особового рахунка датою останнього дня граничного терміну сплати.
У разі якщо платник податків подає скаргу щодо визна ченого у Рішенні податкового зобов'язання з дотриманням вимог Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого наказом ДПА України від 02.03.2001 р. №82, зареєстрованим у Мін'юсті України 15.03.2001 р. за №238/5429, податкове зобов'язання, визначене податковим органом, вважається неузгодженим до закінчення процедури адміністративного оскарження.
Після закінчення процедури адміністративного оскарження сума узгодженого податкового зобов'язання розноситься датою останнього дня граничного терміну сплати такого зобов'язання до карток особових рахунків платників податків.
Точка зору нашого експерта Степана Ревича відрізняється від точки зору податківців.
Процедура стягнення донарахованих сум встановлена пунктом 6.1 ст. 6 Закону №2181. Передбачено, що контролюючий орган надсилає платнику податків податкове повідомлення, в якому вказує граничні строки погашення донарахованих сум.
У випадку донарахування сум контролюючим органом, відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 Закону №2181, такі суми підлягають апеляційному узгодженню (підпункт 5.2.1 Закону №2181).
Відповідно до підпункту 5.2.1, податкове зобов'язання вважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення (якщо платник не оскаржує рішення контролюючого органу) або в день закінчення процедури адміністративного оскарження (підпункт 5.2.4 Закону №2181).
Строк сплати сум податкового зобов'язання у випадках апеляційного узгодження становить десять календарних днів, наступних за днем такого узгодження.
Усе було б добре, якби не той факт, що стаття 6 набирає чинності 01.10.2001 року. Тому контролюючі органи до 01.10.2001 року не зможуть надсилати податкові повідомлення, а, ймовірно, надсилатимуть "податкові прохання".
Що робити?
У період з 01.04.2001 р. до 01.10.2001 р. можливі два варіанти розвитку подій:
1. Якщо платник вирішить оспорювати "податкове прохання" чи рішення про застосування штрафних санкцій (будь-яке рішення контролюючого органу), відповідно до п. 5.2 Закону №2181, то рано чи пізно він узгодить таку суму, і строк такого узгодження не перевищуватиме 90 календарних днів (підпункт 5.2.4 Закону №2181). Отже, необхідно буде сплатити донараховані суми. Крім того, до платника можна буде застосовувати штрафні санкції та нараховувати пеню.
2. Платник не погоджується з рішенням контролюючого органу сплатити донараховані суми, але не оскаржує їх у межах процедури апеляційного узгодження. Як зазначено вище, платник податків до 01.10.2001 р. отримуватиме "податкове прохання", а не податкове повідомлення. У зв'язку з цим, відповідно до підпункту 5.2.1 Закону №2181, донарахована сума не буде узгодженою. А на неузгоджені суми податкового зобов'язання не нараховується пеня (підпункт 16.1.1, абзац "б", підпункт 16.1.2).
Штрафні санкції, передбачені підпунктом 17.1.7, теж не застосовуватимуться, оскільки сума неузгоджена. Слід лише зважати на штрафні санкції, встановлені підпунктом 17.1.3 Закону №2181, оскільки вони зростатимуть до 25% незалежно від їх узгодження, аж до дати отримання податкового повідомлення, яке можна буде отримати лише з 01.10.2001 р.
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua