Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#31 '2001: Документи для роботи - Нові документи

Переглянути документ

11. Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків

Наказ ДПАУ від 03.07.2001 р. №266

Коментар ДК:

Податкові вимоги надсилатимуться платникам податків з 1 жовтня 2001 року у разі невчасної сплати узгодженого податкового зобов'язання

Наказом Державної податкової адміністрації від 03.07.2001 р. №266 "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків" (далі - Порядок) затверджено форми податкових вимог для юридичних та фізичних осіб, які надсилатимуться платникам податків з 1 жовтня 2001 року у разі невчасної сплати узгодженого податкового зобов'язання.

Перша податкова вимога формується податковим органом не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання. Друга податкова вимога - через 30 днів після несплати боргу за першою податковою вимогою.

Порядок визначає порядок направлення письмових вимог податкового органу до платника податків погасити суму податкового боргу. Він набере чинності з 01.10.2001 р. одночасно з набранням чинності статтею 6 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (див. "Документи для роботи" №10/2001).

Податкові вимоги формуються виключно за узгодженими сумами податкових зобов'язань (податкове повідомлення - у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкових зобов'язань), несплачених платником податків у встановлені строки (тобто податкові вимоги формуються за податковим боргом).

Наприклад, податкові вимоги формуються у випадках, коли платник податків самостійно подав декларацію, але не погасив суму податкових зобов'язань у встановлені строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення. Порядок направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків, затверджений наказом ДПА України від 21.06.2001 р. №253 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 р. за №567/5758, див. у "Документах для роботи" №30/2001.

Узгодження податкових зобов'язань відбувається у трьох випадках:

а) податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації;

б) податкове зобов'язання платника податків, нараховане контролюючим органом, вважається узгодженим у день отримання платником податку податкового повідомлення;

в) податкове зобов'язання платника податків, нараховане контролюючим органом, вважається узгодженим у день закінчення процедури адміністративного оскарження.

Відповідно до Порядку, податкова вимога вважається відкликаною, якщо:

сума податкового боргу, а також пеня та штрафні (фінансові) санкції (за їх наявності) самостійно погашаються платником податків;

контролюючий орган скасовує або змінює раніше прийняте рішення про нарахування суми податкового зобов'язання (пені і штрафних санкцій) або податкового боргу внаслідок їх адміністративного оскарження;

рішення контролюючого органу про нарахування суми податкового зобов'язання (пені, штрафних санкцій) або стягнення податкового боргу скасовується чи змінюється судом (арбітражним судом);

податковий борг розстрочується або відстрочується, що зазначається у відповідному рішенні про розстрочення або відстрочення;

податковий борг визнається безнадійним.

Податкові вимоги надсилаються двічі. Першого разу протягом п'яти днів після закінчення встановленого строку сплати податку (10 днів після подання декларації), одночасно у першій податковій вимозі повідомляється про виникнення податкової застави на наступний день після закінчення строків сплати податків.

Перша податкова вимога містить повідомлення про факт узгодження податкового зобов'язання, обов'язок погасити суму податкового боргу та можливі наслідки непогашення його у строк. Удруге податкова вимога надсилається протягом п'яти днів після закінчення 30 днів з дня надсилання першої податкової вимоги, якщо сплати податкового боргу не відбулося. У разі якщо у платника податків, якому було надіслано першу податкову вимогу, виникає новий податковий борг, друга податкова вимога містить суму консолідованого боргу.

Друга податкова вимога додатково до відомостей, викладених у першій податковій вимозі, може містити повідомлення про дату та час проведення опису активів платника податків, що перебувають у податковій заставі, а також про дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Для цього Порядком затверджено по дві форми податкових вимог - для фізичних осіб (форми "Ф1", "Ф2") і для юридичних осіб (форми "Ю1", "Ю2"). Схему формування та надсилання податкових вимог див. на малюнку.

Віталій МОСЕЙЧУК

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua