Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#31 '2001: Документи для роботи - Нові документи

12. Щодо застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" і питань застосування деяких норм Закону України №334/94 "Про оподаткування прибутку підприємств" (витяг)

Лист Державного Комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва від 11.01.2001 р. №3-513/80

Коментар ДК:


СУТТЄВО:

У зв'язку з тим, що такі фахівці, як бухгалтер, юрист, менеджер та ін., належать до адміністративного складу підприємства і його профільна діяльність без їх участі неможлива, витрати, пов'язані з їх навчанням, правомірно відносити на валові витрати.

При безплатному отриманні товарів такі товари прибуткуються за звичайними цінами і відносяться на валові доходи зі сплатою податку на прибуток.

Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва розглянув Ваш лист щодо застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" і питань застосування деяких норм Закону України №334/94 "Про оподаткування прибутку підприємств" і повідомляє таке.

<...>.

2. Щодо питання про те, чи має право платник податків віднести на валові витрати у встановлених розмірах витрати, пов'язані з навчанням необхідних йому для забезпечення виробничої діяльності фахівців, таких, як бухгалтер, юрист, менеджер та ін.

У зв'язку з тим що згадані в Вашому листі фахівці відносяться до адміністративного складу підприємства і його профільна діяльність без їх участі неможлива, витрати, пов'язані з їх навчанням, правомірно відносити на валові витрати.

У разі виникнення розбіжностей між податковим органом і платником податків з вищезгаданого питання податкові органи зобов'язані звернутися в Міністерство України у справах науки і технологій, чий експертний висновок є підставою для прийняття рішення податковим органом (абзац 5 пп. 5.4.2 Закону України №334/94 "Про оподаткування прибутку підприємств").

3. Щодо питання про те, чи має право платник податків віднести на валові витрати вартість безкоштовно отриманих товарів при їх продажу.

Відповідно до п. 5.1 Закону України №334/94 "Про оподаткування прибутку підприємств" до складу валових витрат відносяться "будь-які витрати платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснювані як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що придбаваються (виготовляються) для їх подальшого використання у власній господарській діяльності".

При безкоштовному отриманні товарів не відбувається компенсації платником податків вартості таких товарів. Такі товари прибуткуються за звичайними цінами, які визначаються відповідно до п. 1.20 статті 1 Закону України №334/94 "Про оподаткування прибутку підприємств", і відносяться на валові доходи зі сплатою податку на прибуток відповідно до пп. 4.1.6 статті 4 вищезазначеного Закону.

При продажу оприбуткованих безкоштовно отриманих товарів їх вартість включається до складу валових витрат відповідно до пп. 5.2.1 статті 5 Закону України №334/94. У зв'язку з цим оподатковується тільки прибуток, який визначається як різниця між ціною продажу і вартістю оприбуткування таких товарів.

Заступник голови Г. БІЛОУС


Коментар ДК:

Витрати на навчання бухгалтерів, юристів, менеджерів відносяться до валових вират

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua