Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#31 '2001: Документи для роботи - Нові документи

15. Про опис розрахункової книжки

Лист ДПА України від 21.06.2001 р. №8188/7/23-3217


СУТТЄВО:

ДПА України надала опис розрахункових книжок, які почали реалізовуватися підприємцям. Вони являють собою світлі зелено-блакитні невеликі пачки паперу розміром 5 на 11 сантиметрів. У пачці 50 або 100 сторінок квитанцій. Щоправда, в листі не згадано про їх вартість, але 50 сторінок розрахункових квитанцій коштують 4 грн, а 100 сторінок - 8 грн.

Головне управління податкового аудиту Державної податкової адміністрації України надсилає до відома та керівництва у роботі опис розрахункової книжки, затверджений Головою Державної податкової адміністрації України М. Я. Азаровим, яким слід керуватися при реєстрації розрахункових книжок.

Опис розрахункової книжки розроблений на виконання Положення про форму та зміст розрахункових документів1, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №614, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №105/5296 (далі - Положення). Розрахункові книжки, які виготовляються за затвердженим описом, складаються з розрахункових квитанцій, визначених розділом 5 Положення. При цьому форма розрахункових квитанцій може дещо відрізнятися від ескізу, наведеного у додатку №3 до Положення. Обов'язковою є наявність серії та номера, що не повторюються, написів та рядків для записування реквізитів.

При реєстрації слід дотримуватися вимог розділу 3 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 р. №614 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за №106/5297, зокрема звертати увагу на наявність у розрахункових квитанціях реквізитів (п. 3.3 зазначеного Порядку).

Зазначену інформацію необхідно терміново довести до підпорядкованих структурних підрозділів державної податкової служби, які здійснюють реєстрацію розрахункових книжок.

В. о. начальника Головного управління податкового аудиту С. ГУРЖІЙ


Примітки:

1 Лист ДПА України від 27.06.2001 р. №8631/7/23-3117 "Про впровадження норм наказу ДПА України від 01.12.2000 р. №614" див. у "ДК" №30/2001.


Опис розрахункової книжки

Додаток

1. Формат розрахункової книжки 50 х 110 мм.

2. Склад розрахункової книжки:

а) 50 бланків розрахункових квитанцій + реєстраційна сторінка;

б) 100 бланків розрахункових квитанцій + реєстраційна сторінка.

3. З метою забезпечення більшої схоронності реєстраційної сторінки кожна розрахункова книжка має захисну (п'ятдесят другу чи сто другу) сторінку з паперу щільністю 140-180 г/м2.

4. Скріплення бланків розрахункових квитанцій, реєстраційної сторінки та захисної сторінки у блок розрахункової книжки здійснюється шляхом проклеювання лівого торця блока і його прошиття дротом.

5. Опис бланка розрахункової квитанції.

5.1. Спосіб друку - офсетний (плоский друк).

5.2. Нумерація - високий друк (більш насичене забарвлення нумерації).

5.3. Кількість фарб друку лицьового боку - 4.

5.4. Зворотний бік не задруковується.

5.5. Уся площа лицьового боку задрукована двома нерегулярними сітками з товщиною ліній 50 мкл зелено-блакитного кольору (фон).

5.6. Папір:

- щільність - 80 г/м2;

- водяний двотоновий знак "Мозаїка" (дивитися на світло);

- склад - 100 відсотків деревної целюлози;

- білизна - не менше 80 відсотків;

- наявність видимих та невидимих захисних волокнин, а також хімічного захисту (при ультрафіолетовому випромінюванні на бланку розрахункової квитанції висвічуються три пунктирні лінії, а на реєстраційній сторінці - напис "розрахункова книжка").

5.7. Бланк розрахункової квитанції складається з двох частин:

- відривна частина форматом 50 х 70 мм;

- зашита та закріплена у блоці частина форматом 50 х 40 мм.

5.8. На кожному бланку розрахункової квитанції серія і номер повторені два рази - на відривній та на закріпленій частині.

5.9. Серія складається із чотирьох літерних знаків.

5.10. Номер складається із шести цифрових знаків.

5.11. Написи на бланку розрахункової квитанції - відповідно до затвердженого зразка.

6. Нумерація бланків розрахункових квитанцій у розрахунковій книжці наскрізна.

7. Опис реєстраційної сторінки.

7.1. Спосіб друку - офсетний.

7.2. Кількість фарб друку лицьового боку - 3.

7.3. Зворотний бік не задруковується.

7.4. Папір:

- щільність - 80 г/м2;

- водяний двотоновий знак "Мозаїка";

- склад - 100 відсотків деревної целюлози;

- білизна - не менше 80 відсотків;

- наявність видимих та невидимих захисних волокнин, а також хімічного захисту.

7.5. Написи на реєстраційній сторінці:

- розрахункова книжка №_____________;

- належить СПД _____, код за ЄДРПОУ (ДРФО) ________;

- зареєстрована ______ в ДПІ ____________________;

(дата реєстрації) (назва органу ДПС)

- реєстрацію здійснив _____________________;

- серія ____ №______ першого бланка, кількість бланків - 50 (100);

- розпочата ________________________________;
(дата)

- закінчена ________________________.
(дата)

8. Допуски:

- за розмірами - +0,5 мм (крім товщини ліній захисних сіток);

- за кольором - +10 відсотків.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua