Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#31 '2001: Документи для роботи - Нові документи

16. Щодо зняття з контролю комерційним банком експортно-імпортної операції, якщо виконання зобов'язань нерезидента перед українським підприємством здійснюється шляхом заліку взаємних зустрічних вимог

Лист НБУ від 11.06.2001 р. №28-313/2348-3485

Коментар ДК:


СУТТЄВО:

Національний банк дозволив знімати з валютного контролю зовнішньоекономічний договір після заліку взаємних вимог за ним. Але ДПА України вважає, що так робити не можна.

Національний банк України розглянув лист з проханням надати роз'яснення, чи відповідає чинному законодавству України зняття з контролю комерційним банком експортно-імпортної операції згідно із Законом України "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті", якщо виконання зобов'язань нерезидента перед українським підприємством здійснюється шляхом заліку взаємних зустрічних вимог згідно зі ст. 217 Цивільного кодексу України, і повідомляє таке.

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті" регулює порядок припинення зобов'язань між резидентом і нерезидентом шляхом виконання. Однак це не виключає можливості припинити зобов'язання іншим шляхом, в тому числі заліком.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім прямо або у винятковій формі заборонених законами України. З урахуванням того, що стаття 217 Цивільного кодексу України є чинною, жодних загальних обмежень щодо припинення зобов'язання заліком не встановлено.

У цивільному праві, відповідно до статті 217 Цивільного кодексу України, залік є одним зі способів припинення зобов'язань, при якому гасяться зустрічні однорідні вимоги, термін виконання яких настав, або не визначений, або визначений моментом затребування.

Варто особливо звернути увагу на те, що для застосування заліку необхідна обов'язкова наявність певних умов, а саме:

1) вимоги повинні бути зустрічними, тобто такими, що випливають з різних взаємних зобов'язань між двома особами;

2) вимоги повинні бути однорідними. Як правило, йдеться про взаємні вимоги грошових сум у одній і тій же валюті;

3) настання терміну виконання на всі зустрічні вимоги.

Потрібно враховувати, що не всі зустрічні однорідні вимоги, термін яких настав, можуть бути зараховані. Перелік таких вимог встановлений статтею 218 Цивільного кодексу України.

Залік є односторонньою операцією, для неї досить заяви однієї сторони. Однак часто залік здійснюється за згодою обох сторін шляхом підписання угоди про припинення зобов'язань шляхом заліку зустрічної однорідної вимоги. Відповідно, залік вважається довершеним з дати підписання заяви однією стороною або з дати підписання угоди обома сторонами.

Виконання зобов'язань нерезидента перед резидентом України за зовнішньоекономічним контрактом шляхом заліку за наявності належним чином оформлених документів є підставою для зняття банком з контролю експортно-імпортної операції, здійснюваного банком відповідно до вимог Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензії за експортними, імпортними й лізинговими операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 р. №136 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.99 р. за №338/3631.

Перший заступник голови А. ШАПОВАЛОВ


Коментар ДК:

НБУ дозволив знімати з валютного контролю зовнішньоекономічний договір після заліку взаємних вимог, однак ДПА України - проти

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua