Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#31 '2001: Документи для роботи - Нові документи

2. Щодо обкладення акцизним збором ювелірних виробів

Лист ДПАУ від 12.06.2001 р. №7773/7/21-0117

Коментар ДК:


СУТТЄВО:

ДПА України вважає, що платниками акцизного збору з ювелірних виробів, виготовлених з давальницької сировини, є як замовник, так і власне виробник. До Розрахунку акцизного збору замовником ювелірного виробу додається розшифрування-підтвердження оборотів, зазначених у графі 9 Розрахунку щодо сплати акцизного збору на рахунок виробника з давальницької сировини.

У зв'язку з набранням чинності з 25 квітня 2001 року Законом України від 22 березня 2001 року №2324-III "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" 1Державна податкова адміністрація України повідомляє.

Зазначеним Законом змінено платників акцизного збору з підакцизних товарів, що виготовляються на давальницьких умовах і на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту. На сьогодні до таких підакцизних товарів відносяться лише ювелірні вироби. Так, пунктом "а" статті 2 Декрету визначено, що платниками акцизного збору є суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення (інші відокремлені підрозділи) - виробники підакцизних товарів на митній території України, у тому числі з давальницької сировини по товарах (продукції), на які встановлено ставки акцизного збору у твердих сумах, а також замовники, за дорученням яких виготовляється продукція на давальницьких умовах по товарах, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, що сплачують акцизний збір виробникові.

Тобто, якщо до 25 квітня 2001 року платниками акцизного збору від реалізації ювелірних виробів були виключно суб'єкти підприємницької діяльності - виробники підакцизних товарів, у тому числі з давальницької сировини, то з 25 квітня 2001 року платниками акцизного збору безпосередньо до бюджету є суб'єкти підприємницької діяльності - як виробники ювелірних виробів з давальницької сировини, так і замовники, із сировини яких виготовляються ювелірні вироби. Оскільки за виготовлення ювелірних виробів на давальницьких умовах замовник сплачує виробнику лише вартість їх виготовлення, то і сума акцизного збору в цьому випадку нараховується на цю ж вартість. Згідно із внесеними змінами до пункту "а" статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" замовник зобов'язаний сплатити цю суму акцизного збору виробнику.

При проведенні розрахунків між виробником ювелірних виробів та їх замовником сума акцизного збору в розрахункових (платіжних) документах виділяється окремим рядком.

Отримана від замовника сума акцизного збору перераховується виробником до бюджету в законодавчо встановлені терміни. Виробник у Розрахунку акцизного збору2 результати здійснених операцій на давальницьких умовах указує окремим рядком: у графі 7 - вартість виготовлення ювелірних виробів, у графі 13 - нараховану на цю вартість суму акцизного збору, яка підлягає сплаті до бюджету.

У разі подальшої реалізації замовником готових ювелірних виробів акцизний збір нараховується замовником на обороти з реалізації ювелірних виробів у повному обсязі, а безпосередньо до бюджету сплачується сума акцизного збору, зменшена на суму, вже сплачену виробникові. При заповненні Розрахунку акцизного збору, який замовник подає податковим органам як платник акцизного збору, оборот з реалізації готових ювелірних виробів указується у графах 7 та 9, при цьому у графі 7 указується оборот, на який нараховується сума акцизного збору, яку необхідно перерахувати до бюджету, а у графі 9 - оборот, з якого акцизний збір сплачено виробникові при отриманні готових ювелірних виробів. Належна до сплати в бюджет сума акцизного збору вказується у графі 13, у графі 12 указується сума акцизного збору, перерахована виробникові.

В обов'язковому порядку до зазначеного Розрахунку замовником додається розшифрування-підтвердження оборотів, зазначених у графі 9. Розшифрування повинне містити інформацію про виробника ювелірних виробів, сплачену йому суму вартості за виробництво ювелірних виробів та суму акцизного збору, номер та дату платіжного доручення про сплату зазначених сум. Розшифрування має бути підписане керівником та головним бухгалтером підприємства - платника акцизного збору. Якщо при виготовленні ювелірних виробів на давальницьких умовах замовником виступає фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності і надає виробникові сировину у вигляді самих ювелірних виробів або їх брухту, то акцизний збір не нараховується і не сплачується.

Зазначене необхідно повідомити підпорядкованим державним податковим органам та платникам акцизного збору з ювелірних виробів.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1 Закон України від 22.03.2001 р. №2324-III "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" див. у "ДК" №18/2001.

2 Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затверджене наказом ДПАУ від 19.03. 2001 р. №111 та зареєстроване в Мін'юсті України 02.04. 2001 р. за №295/5486, див. у "ДК" №17/2001


Коментар ДК:

До Розрахунку акцизного збору замовником ювелірного виробу із давальницької сировини додається розшифрування-підтвердження оборотів, зазначених у графі 9 Розрахунку

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua