Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#31 '2001: Документи для роботи - Нові документи

3. Щодо обкладення податком на прибуток інвестицій, які надходять від переможця конкурсу з продажу акцій в процесі приватизації державного майна

Лист ДПАУ від 01.06.2001 р. №7336/7/22-3217

Коментар ДК:


СУТТЄВО:

ДПА України вважає: інвестиція, яка надходить на виконання договірних зобов'язань за договорами купівлі-продажу пакета акцій під час приватизації підприємств, є безповоротною фінансовою допомогою, а не прямою інвестицією до статутного фонду підприємства, тож обкладається податком на прибуток.

ДПА України розглянула лист щодо обкладення податком на прибуток інвестицій, які надходять від переможця конкурсу з продажу акцій в процесі приватизації державного майна, і в межах своєї компетенції повідомляє.

Відповідно до абзацу другого пп. 1.28.2 п. 1.28 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22 травня 1997 року №283/97 (із внесеними змінами та доповненнями) пряма інвестиція - це господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Підпунктом 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 вищевказаного Закону передбачено, що не включаються до валового доходу суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.

З метою реалізації інвестиційних зобов'язань, які визначаються фіксованими умовами конкурсу, передбачається погашення покупцем кредиторської заборгованості ВАТ, внесення ним грошових коштів на поповнення оборотних засобів та здійснення технічної реконструкції виробництва, тобто передбачаються внесення не до статутного фонду відкритого акціонерного товариства, оскільки він уже сформований на базі майна підприємства в процесі його перетворення у відкрите акціонерне товариство, а в результаті погашення кредиторської заборгованості, поповнення оборотних засобів та здійснення технічної реконструкції виробництва фактично грошові кошти зараховуються на баланс підприємства на безповоротній основі. У результаті такі вкладення стають власністю відкритого акціонерного товариства.

Згідно з пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 зазначеного Закону валовий дохід, зокрема, включає доходи у вигляді сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку в звітному періоді, за винятком випадків, коли така безповоротна фінансова допомога та безоплатні товари (роботи, послуги) отримуються неприбутковими організаціями у порядку, визначеному п. 7.11 цього Закону, або такі операції здійснюються між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи.

Таким чином, сума інвестицій, яка надходить на виконання договірних зобов'язань за договорами купівлі-продажу державної та комунальної частки майна (пакета акцій) в процесі приватизації підприємств державної та комунальної власності не є прямою інвестицією до статутного фонду підприємства, а тому підлягає оподаткуванню податком на прибуток на загальних підставах.

Заступник голови І. КАЛЬНІЧЕНКО


Коментар ДК:

ДПА України вважає, що інвестиції, які надходять під час приватизації до підприємств, обкладаються у них податком на прибуток на загальних підставах

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua