Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#31 '2001: Документи для роботи - Нові документи

7. Про сплату страхових внесків

Лист Національного банку України від 23.06.2001 р. №25-111/1160-3763

Коментар ДК:


СУТТЄВО:

Суперечність між необхідністю сплачувати страхові внески раз на місяць при отриманні коштів на заробітну плату і виплатою зарплати два рази на місяць повинна вирішуватися внутрішніми правилами комерційних банків.

У зв'язку з надходженням запитів від територіальних управлінь Національного банку України та комерційних банків щодо виконання вимог статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (далі - Закони) повідомляємо.

Вищезазначеними статтями Законів передбачено, що роботодавці та застраховані особи сплачують страхові внески один раз на місяць у день, встановлений для одержання в установах банку коштів на оплату праці за відповідний період.

Це повністю відповідає нормам статті 8 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", згідно з якою кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття не включаються до складу Державного бюджету України, та статті 9 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", яка зазначає, що Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є цільовим позабюджетним страховим фондом.

Оскільки відповідно до законодавства України вищезазначені Фонди не відносяться до державних цільових фондів, сплата страхових внесків до них має здійснюватися один раз на місяць - у день, встановлений для одержання в установах банків коштів за відповідний період.

Відповідно до пункту 9 розділу III Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 29.03.2001 р. №1351, платіжні доручення на перерахування заробітної плати на рахунки працівників підприємств, відкриті в установах банків, грошові чеки на отримання заробітної плати платник подає разом з платіжними дорученнями на одночасне перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів або документальним підтвердженням їх сплати раніше.

З метою виключення будь-яких непорозумінь з платниками податків щодо періодичності сплати ними страхових внесків до вищезазначених фондів питання контролю за строками їх перерахування має бути врегульоване внутрішніми правилами установи банку.

Відповідальність за повноту перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів до державних цільових фондів, несе платник.

Заступник Голови П. СЕНИЩ


Примітки:

1 Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджену Постановою НБУ від 29.03.2001 р. №135, див. у "ДК" №21/2001.


Коментар ДК:

Суперечність між необхідністю сплачувати страхові внески раз на місяць при отриманні коштів на заробітну плату і виплатою зарплати два рази на місяць комерційні банки вирішують на власний розсуд

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua