Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#32 '2001: Документи для роботи - Нові документи

10. Про встановлення форм і методів обов'язкової податкової звітності

Лист Комітету ВР України з питань фінансів і банківської діяльності від 02.04.2001 р. №06-10/187


СУТТЄВО:

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності вважає, що звітним періодом щодо сплати (податку) за землю, фіксованого сільськогосподарського податку, зборів за спеціальне використання водних ресурсів, місцевих податків і зборів є не період, за який подається звітність, а період, за який сплачується податок, що не завжди одне і те саме.


У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності розглянуто запит Державної податкової адміністрації з деяких питань застосування Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами".*

Відповідно до п.1.11 ст.1 цього Закону, податкова декларація, розрахунок - це документ, що подається платником податків до контролюючого органу в терміни і за формою, які встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування і/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу).

Згідно з абзацом другим пп.4.1.3 п.4.1 ст.4 вищезазначеного Закону, встановлення форм або методів обов'язкової податкової звітності, які передбачають подання зведеної інформації щодо окремих доходів, витрат, пільг, інших елементів податкових баз, раніше відображених у податкових деклараціях або розрахунках з окремих податків, зборів (обов'язкових платежів), не дозволяється, якщо інше не встановлене законами з питань оподаткування.

Підпунктом "з" пп.4.4.2 ст.4 цього Закону визначено, що у разі якщо внаслідок запровадження нового податку, збору (обов'язкового платежу) або зміни правил оподаткування змінюються форми податкового обліку або обов'язкової податкової звітності, центральний податковий орган зобов'язаний безкоштовно обнародувати такі нові форми обліку і звітності. Забороняється використання бланків суворої звітності або обліку як форм податкового обліку або звітності, якщо інше прямо не встановлено Законом з питань окремого податку, збору (обов'язкового платежу).

Форми обов'язкової податкової звітності (податкові декларації або податкові розрахунки), визначені центральним податковим органом, повинні відповідати нормам і змісту відповідного податку, збору (обов'язкового платежу). При цьому платник податків має право подати податковий звіт за іншою формою, якщо він вважає, що форма податкової звітності, визначена центральним податковим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання всупереч нормам Закону з такого податку, збору (обов'язкового платежу). Такий звіт за іншою формою подається разом з поясненням мотивів його складання.

Питання оскарження форм обов'язкової податкової звітності врегульовані пп. "і" пп. 4.4.2 ст. 4 зазначеного Закону.

Тобто податкові декларації або податкові розрахунки платники податків подають до податкових органів за формами, визначеними центральним податковим органом з урахуванням вищезазначених положень.

Аналіз законодавства, що регулює механізм справляння окремих податків і зборів (обов'язкових платежів), дає підстави погодитися з висновком Державної податкової адміністрації України, що:

- базовим податковим (звітним) періодом для платників плати (податку) за землю визначається календарний місяць;

- базовим податковим (звітним) періодом для платників фіксованого сільськогосподарського податку визначається календарний місяць;

- базовим податковим (звітним) періодом для платників плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобутком корисних копалин, визначається календарний квартал;

- базовим податковим (звітним) періодом для платників збору за спеціальне використання природних ресурсів (що включає плату за користування надрами для видобутку корисних копалин, збір за спеціальне використання водних ресурсів і збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, збір за спеціальне використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового фонду, збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, збір за забруднення навколишнього середовища) визначається календарний квартал;

- базовим податковим (звітним) періодом для платників рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні, визначається календарний місяць;

- базовим податковим (звітним) періодом для платників місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених згідно з Законом України "Про систему оподаткування" і Декретом Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", визначається такий період, щодо якого встановлена необхідність їх сплати відповідними органами місцевого самоврядування згідно з їх компетенцією.

Щодо механізмів адміністрування обчислення і сплати до державного бюджету відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами і від плати за транзит аміаку через територію України, то потрібно зазначити, що ці платежі не передбачені Законом України "Про систему оподаткування", тобто своєю суттю не належать до податків і зборів (обов'язкових платежів). За таких обставин процедури, передбачені Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами", при адмініструванні зазначених платежів не застосовуються.

На нашу думку, Міністерство фінансів України спільно з Державною податковою адміністрацією України повинно ініціювати перед Кабінетом Міністрів України як суб'єктом права законодавчої ініціативи питання з розробки і внесення на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів щодо включення цих платежів до системи оподаткування і визначення елементів податкових баз і механізмів їх сплати щодо можливого визначення ставок таких платежів законом України про державний бюджет на відповідний рік.

Перший заступник голови Комітету С. ТЕРЬОХІН


Примітки:

* Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" див. у "ДК" №10/2001.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua