Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#37, вересень 2001р.
Розділ " ДОКУМЕНТИ для РОБОТИ"

НОВІ ДОКУМЕНТИ

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ

1. Постанова Правління НБУ "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 01.08.2001 р. №311

Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

2. Постанова Правління НБУ "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" від 01.08.2001 р. №312

Зміни до Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України

Додаток 6. Заявка-розрахунок для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки на 200__ р.

Коментар "ДК". Комерційні банки не контролюватимуть дотримання лімітів каси - це робитимуть лише податківці. Скасовано щорічне подання заявки-розрахунку для визначення ліміту каси


РЕЗЕРВНІ ФОНДИ БАНКІВ

3. Постанова Правління НБУ "Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду" від 08.08.2001 р. №334

Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду

Коментар "ДК". Запроваджено обкладання податком на прибуток відрахувань до резервних фондів комерційних банків


ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

4. Лист ДПАУ "Про оподаткування операцій з продажу послуг неприбутковими організаціями" від 19.07.2001 р. №4760/6/16-1215-26


ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

5. Лист ДПА України "Щодо оподаткування доходів від проведення діяльності з випуску лотереї" від 11.07.2001 р. №4594/6/22-3116

Коментар "ДК" Податок на прибуток не сплачується лише з прибутку, отриманого при проведенні державних, а не комерційних лотерей


КУРСОВІ РІЗНИЦІ

6. Лист ДПАУ "Щодо оподаткування курсових різниць за операціями з цінними паперами" від 12.07.2001 р. №9260/7/22-3117

Коментар "ДК" З метою оподаткування будь-яка іноземна валюта або заборгованість в іноземній валюті, що перебували на обліку платника податку на кінець звітного періоду, перераховуються у гривні за офіційним курсом


ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7. Лист Держпідприємництва України "Про тлумачення поняття "господарська діяльність" у Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР" від 23.07.2001 р. №2-211/4568

Коментар "ДК" Держпідприємництво вважає, що поняття "фінансово-господарська діяльність" та просто "господарська діяльність" є тотожними в розумінні Закону про оподаткування прибутку підприємств


ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

8. Лист Держпідприємництва України "Щодо визначення плати за землю у разі тимчасового користування або оренди землі" від 21.05.2001 р. №3-313/3284

Коментар "ДК" Щоб не платити податок за землю, аптека має бути власником землі або отримати її в постійне користування


БУХОБЛІК У ФЕРМЕРІВ

9. Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах" від 02.07.2001 р. №189

Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах

Коментар "ДК" Селянські (фермерські) господарства можуть вести бухгалтерський облік чотирма способами: простим, спрощеним, для малих підприємств і для звичайних підприємств


КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

10. Наказ ГоловКРУ України "Про внесення змін до положень" від 16.08.2001 р. №74

Зміни і доповнення до положень, затверджених наказами ГоловКРУ України

Коментар "ДК" Начальник управління або відділу КРУ в районі приймає рішення про застосування фінансових санкцій лише у випадках, передбачених законами. КРУ не є контролюючим органом


СПИСАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

11. Лист НБУ "Про договірне списання грошових коштів" від 09.07.2001 р. №25-110/1237-4048

Коментар "ДК" НБУ вважає, що банки мають право на списання грошей на свою користь, якщо це буде зазначено у договорі про розрахунково-касове обслуговування, але сплата сталих сум податків за дорученням клієнтів наразі є неможливою


МІНІМАЛЬНІ ЦІНИ

12. Наказ Мінфіну, Мінекономіки та Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Порядку визначення та застосування мінімальних цін на вітчизняні та імпортні горілку і лікеро-горілчані вироби" від 08.08.2001 р. №371/168/239

Порядок визначення та застосування мінімальних цін на вітчизняні та імпортні горілку і лікеро-горілчані вироби

Коментар "ДК" Заборонено реалізацію горілки та лікеро-горілчаних виробів вітчизняного виробництва та імпортованих за цінами, нижчими від затверджених мінімальних цін


ВАЛЮТНІ ЛІЦЕНЗІЇ

13. Постанова Правління НБУ "Про затвердження Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України та внесення змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" від 31.07.2001 р. №305

14. Правила надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України

Коментар "ДК" Загальний термін розгляду документів на отримання індивідуальної ліцензії для вивезення (ввезення) іноземної та національної валюти може тривати максимум 44 календарні дні


РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ

15. Лист Держпідприємництва України "Щодо необхідності отримання дозволу на розміщення вивіски про обмін валют" від 02.08.2001 р. №2-222/4821

Коментар "ДК" Держпідприємництво вважає, що дозволу на розміщення виносного щита з обмінними курсами валют агентам та банкам отримувати не потрібно


ЦІННІ ПАПЕРИ

16. Наказ Мінекономіки України "Про державне регулювання цін (тарифів) на послуги з нумерації (кодифікації) цінних паперів" від 03.08.2001 р. №163

Коментар "ДК" Вартість послуг з кодифікації цінних паперів зросла у два рази - до 1965 гривень


ІНДЕКСИ

17. Курси валют, індекси інфляції

© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua