Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#38 '2001: Документи для роботи - Нові документи

20. ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

Лист ДПАУ від 02.07.2001 р. №4394/6/2316

Коментар ДК:


СУТТЄВО:

Підприємцям з метою уникнення сплати штрафних санкцій, передбачених законодавчо за здійснення без ліцензії валютних операцій, які, згідно з вимогами валютного законодавства, вимагають ліцензування, перед фактичним виконанням таких операцій доцільно пересвідчитися у наявності ліцензії у будь-якої із сторін договору - учасника такої валютної операції.

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо роз'яснення деяких питань валютного контролю, і в межах своєї компетенції повідомляє.

Позиція Національного банку України викладена в листі від 02.06.2000 р. №28-110/1941-3601 щодо можливості притягнення до відповідальності за порушення вимог Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. №15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" тієї сторони договору, яка визначена в ньому відповідальною за отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України, якщо проведення такої валютної операції вимагає ліцензування.

Однак у вказаному листі Національний банк України виклав лише свою точку зору на це питання з одночасним посиланням на те, що з цього приводу повинна бути висловлена позиція Державної податкової адміністрації України, з урахуванням того, що, відповідно до статті 3 Указу Президента України від 27.06.99 р. №734/99 "Про врегулювання порядку отримання резидентами кредитів, позик в іноземної валюті від нерезидентів і застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства", санкції, передбачені статтею 2 цього Указу та пунктом 2 статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. №15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", застосовуються Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ, а органами державної податкової служби - до інших резидентів та нерезидентів України. Державній податковій адміністрації України в листі від 07.03.2001 р. №1099/6/22-2315 повідомлено аргументовану позицію стосовно відповідальності, яка, відповідно до статті вищеназваного Декрету, застосовується до кожної сторони операції з валютними цінностями, яка вимагає ліцензії НБУ і здійснюється без її отримання виходячи з того, що нормами цієї статті застосування санкцій не ставиться у залежність від причин відсутності у вказаних учасників індивідуальних ліцензій, а також від наявності будь-яких договірних умов, у тому числі й тих, якими обов'язок отримання ліцензії покладається на яку-небудь одну сторону договору.

Щодо питання можливості встановлювати в договорі його учасниками певні права й обов'язки, зокрема визначення обов'язку стороні договору отримати індивідуальну ліцензію НБУ, вважаємо, що це не суперечить діючому законодавству.

Водночас слід зазначити, що підприємцям з метою уникнення сплати штрафних санкцій, передбачених законодавчо за здійснення без ліцензії валютних операцій, які, згідно з вимогами валютного законодавства, вимагають ліцензування, перед фактичним виконанням цих операцій доцільно пересвідчитися в наявності ліцензії у будь-якої сторони договору - учасника цієї валютної операції.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Коментар ДК:

ЗА ВІДСУТНОСТІ В ОБОХ КОНТРАГЕНТІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ПОКАРАНІ БУДУТЬ ОБИДВА ПРАВОПОРУШНИКИ

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua