Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#52 '2001: Документи для роботи - Нові документи

1. Про затвердження Порядку примусового списання (стягнення) коштів з рахунків установ і організацій, відкритих в органах Державного казначейства

Наказ Держказначейства України від 05.10.2001 р. №175

Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.12.2001 р. за №1001/6192

Чинний з 14.12.2001 р.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 р. №135 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.04.2001 р. за №368/5559 (зі змінами та доповненнями), інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Державного казначейства України і Національного банку України наказую:

1. Затвердити Порядок примусового списання (стягнення) коштів з рахунків установ і організацій, відкритих в органах Державного казначейства, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Наказ Головного управління Державного казначейства України від 22.03.99 р. №25 "Про затвердження Порядку безспірного списання коштів з реєстраційних рахунків установ та організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунка, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.04.99 р. за №233/3526.

3. Управлінню методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести до відома органів Державного казначейства України вимоги цього наказу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника голови Державного казначейства України Пашину Н. П.

5. Наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова П. ПЕТРАШКО

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua