Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#52 '2001: Документи для роботи - Нові документи

7. Про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Лист ДПАУ від 29.11.2001 р. №7647/6/15-1316

Ексклюзивно


СУТТЄВО:

Коментар ДК:

Підприємство, яке має розстрочений податковий борг, до його погашення не може перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку.

Державна податкова адміністрація України розглянула лист ПП < > від 04.10.2001 р. №75 щодо застосування окремих положень Указу Президента України від 03.07.98 р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу від 28.06.99 р. №746/99) і повідомляє.

Згідно зі статтею 1 зазначеного Указу, спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для суб'єктів малого підприємництва, зокрема юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 1 млн гривень.

Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єкт малого підприємництва - юридична особа подає до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації письмову заяву не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів за попередній звітний (податковий) період.

Відповідно до статті 18 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", органи державної податкової служби мають право приймати рішення про розстрочення податкового боргу платника податків у встановленому порядку.

При цьому сама процедура розстрочення полягає в перенесенні термінів сплати, податкового боргу, який виник у попередні періоди, і не ліквідує заборгованість перед бюджетом.

Тобто зазначений Закон передбачає тільки розстрочення податкового боргу на певний період, який він повинен погасити в установлені терміни. Указом же передбачено, що суб'єкт малого підприємництва може перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності у разі відповідності вимогам Указу стосовно обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), середньооблікової чисельності працюючих та за умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів за попередній звітний (податковий) період.

Таким чином, оскільки ПП < > має розстрочений податковий борг, то до його погашення воно не може перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Коментар ДК:
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua