Нове число Дебет-Кредит
 на русском Український бухгалтерський тижневик
#36'2003: Школа бухгалтера << >>

Зміст уроку - Всі уроки школи - Этот урок на русском

Школа бухгалтера. Урок 43 (вересень 2003)

Бухгалтерський облік

Облік у громадському харчуванні

Продовження. Початок див. у "ШБ" № № 13, 16, 19, 23, 25 , 29 , 33 за 2003 р.


Специфіка сфери громадського харчування така, що більшість видів готової продукції (виробів кухні) і багато видів покупних товарів мають обмежені терміни зберігання. Після закінчення таких термінів нереалізовані страви та товари, як правило, не відповідають санітарним вимогам, тому подальшій реалізації та споживанню вже не підлягають. Трапляються також псування і з вини обслуговуючого персоналу закладу (наприклад, офіціант перекинув тацю зі стравами). Сьогодні ми розглянемо, як такі події відображаються в обліку підприємства громадського харчування.

Псування продукції в процесі реалізації

При виявленні псування виробів кухні та товарів у процесі реалізації, як правило, проводиться свого роду службове розслідування з метою виявлення причин псування: збираються пояснювальні записки матеріально-відповідальних осіб1  та інших працівників, які мають відношення до псування, з'ясовуються дійсні причини псування.

1 Відповідно до Переліку № 447 завідувачі підприємствами громадського харчування та їхні заступники, завідувачі виробництвом, начальники цехів (ділянок) та їхні заступники, старші адміністратори й адміністратори залів (метрдотелі) підприємств громадського харчування відносяться до категорії працівників, з якими можуть укладатися договори про повну матеріальну відповідальність. Але якщо такий договір не укладено, то за псування цінностей працівник може нести відповідальність лише в межах його середньомісячної заробітної плати згідно ст. 132 і 133 Кодексу законів про працю України.

Якщо виявляється, що псування відбулося через недбалість або неналежне ставлення працівника до своїх обов'язків, він визнається винним. Якщо ж з'ясовується, що псування відбулося з причин, що не залежать від працівника (наприклад, минув термін придатності товару, що не користується попитом), він визнається невинним. У будь-якому випадку результати такого службового розслідування відображаються в Акті про списання товарів і виробів кухні, що складається в довільній формі.

Відображення псування в обліку залежить від того, чи встановлено винну особу.

Якщо винна особа не встановлена або відсутня, то зіпсована продукція (товари) по собівартості списуються на інші операційні витрати підприємства. З цією метою Планом рахунків й Інструкцією № 291 передбачено субрахунок 947 "Нестачі та втрати від псування цінностей". Звісно, попередньо сторнується раніше нарахована торгова націнка: Дт 282 - Кт 285 .

Приклад 1

1 червня 2003 року минув термін придатності десерту вершково-фруктового в кількості 10 упаковок за ціною 2,40 грн. (торгова націнка - 50%), внаслідок чого він не підлягає подальшій реалізації. Це було відображено в Акті № 14 від 01.06.2003 р. про списання товарів у барі, на підставі якого товар було знято з реалізації та списано на інші операційні витрати.

Малюнок 1

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ТОВ "Кафе "Парадиз"
_______________ Кротов С.М.
"01" червня 2003 р.

Акт № 14
про списання товарів в барі

м. Київ "01" червня 2003 р.
Ми, що нижче підписалися, комісія в складі:

    заст. директора Вересень П.М.,
    головного бухгалтера Руденко А.А.,
    завідуючого виробництвом Бутенко Р.Н.

склали даний акт про те, що цього числа було проведено списання наступних товарів, на які минув термін придатності2:

десерт вершково-фруктовий в кількості 10 упаковок за ціною 2,40 на суму 24,00 грн. в цінах реалізації.

___________________________________________
Порядкових номерів - 10 (з № 1 до № 10).
Натуральних одиниць - 10 (Десять).
На суму 24,00 грн. (Двадцять чотири грн. 00 коп.).
Товари до реалізації (споживання) непридатні й мають бути знищені.

Підписи членів комісії: ________________ /Вересень П.М./
                                                 ________________ /Руденко А.А./
                                                 ________________ /Бутенко Р.Н./

2 Якщо винну особу встановлено, то в Акті використовується приблизно наступне формулювання: "З вини бармена-офіціанта Куц В.М.". Біля цього формулювання винний працівник зобов'язаний розписатися та дописати таке речення: "З фактами, викладеними в акті згоден".

Списання готової продукції відображається в обліку наступним чином (див. таблицю 1):

Таблиця 1

Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн. Податковий облік
Дт Кт ВД ВВ
1 Списано торгову націнку на "прострочені" товари (за методом "червоне сторно") 282 285 8,00 - -
2 Собівартість "прострочених" товарів списано на інші операційні витрати 947 282 16,00 - -16,001
3 Сторновано та віднесено на інші операційні витрати суму ПДВ, що була віднесена до складу податкового кредиту при придбанні "прострочених" товарів* 641

947

644

644

3,20 - -

* У даному прикладі списання товару відбувається в результаті природного убутку. Але зовсім не факт, що воно відбувається в межах норм природного убутку. Відповідно до додатка 4 наказу Мінторгу СРСР від 02.04.87 р. № 88 "Про затвердження Норм природного убутку продовольчих товарів у торгівлі та інструкцій з їх застосування", норми природного убутку не застосовуються до товарів, списаних внаслідок поломки, розкришення, псування, зниження якості, ушкодження тари і т.п. Більш того, норми природного убутку не застосовуються до фасованого товару. Тобто ми маємо справу з наднормативним списанням. Отже через перерахунок по п. 5.9 Закону про прибуток ми повинні зменшити валові витрати. З огляду на вищесказане, сторнуємо податковий кредит у частині, що відповідає зменшенню валових витрат (п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ).

3 Зменшення валових витрат здійснюється шляхом відображення вказаної суми в графі 4 таблиці 1 додатку К1/1 до декларації з податку на прибуток.

Якщо винну особу встановлено, то суму, що повинна бути відшкодована цією особою, розраховують за наступною формулою, що є спрощеним варіантом формули наведеної в п. 2 Постанови № 116:

Рз = (Бв + ПДВ) х 2, де

Рз - розмір збитків (грн.), Бв - балансова (покупна) вартість продуктів, закладених у браковану продукцію, ПДВ - сума ПДВ, нарахована виходячи з балансової вартості зіпсованої продукції чи товарів (вона ж - сума ПДВ, сплачена при придбанні цих продуктів).

Із сум, стягнених згідно з Порядком № 116, здійснюється компенсація збитків підприємству громадського харчування, залишок коштів перераховується до Держбюджету України4.

4 Разом з тим, на практиці багато підприємств воліють не зв'язуватися з відшкодуванням збитків згідно з Порядком № 116. Працівник просто купує за власні кошти зіпсовані товари чи зіпсований продуктовий набір для кулінарного виробу.

Приклад 2

Трохи змінимо умову прикладу 1. Припустимо, що термін придатності 10 упаковок десерту вершково-фруктового не минув, але через недбалість бармена-офіціанта Куц В.М. були порушені умови зберігання даного товару, що швидко псується, (у жарку погоду він не був розміщений у низькотемпературному прилавку), що відображено в Акті на списання № 14.

Сума, що підлягає відшкодуванню працівником: (16,00 + 3,20) х 2 = 38,40 грн., з них половина (19,20 грн. - собівартість товарів, і ПДВ, сплачений при їхньому придбанні) являє собою суму збитків підприємства, а друга половина повинна бути перерахована до бюджету (див. таблицю 2):

Таблиця 2

Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн. Податковий облік
Дт Кт ВД ВВ
1 Списано торгову націнку на "прострочені" товари (за методом "червоне сторно") 282 285 8,00 - -
2 Собівартість "прострочених" товарів списано на інші операційні витрати 947 282 16,00 - -16,001
3 Сторновано та віднесено на інші операційні витрати суму ПДВ, що була віднесена до складу податкового кредиту при придбанні "прострочених" товарів 641

947

644

644

3,20 - -
4 Відображено суму, що належить до відшкодування працівником 375

375

716

641

19,20

19,20

- -
5 Внесено працівником в касу підприємства суму заборгованості* 301 375 38,40 - -
6 Перераховано до бюджету частину відшкодованих збитків 641 311 19,20 - -

* Відшкодування заборгованості працівником може відбуватися також і шляхом утримання відповідної суми з його зарплати (в такому випадку здійснюється проведення Дт 661 Кт 375 на суму заборгованості).

Сергій Андрієнко


Нормативна база

1. КЗоТ - Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

2. Перелік № 447 - Перелік посад і робіт, які заміщаються або виконуються робітниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за не забезпечення збереження цінностей, які були передані їм для збереження, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28.12.77 р. № 447/24.

3. Порядок № 116 - Постанова КМУ "Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" від 22.01.1996 р. № 116.

* Частково ці документи ви зможете переглянути на сайті Дт-Кт скориставшись функцією "Розширений пошук"


Далі:

Побутові послуги

Зміст уроку
<< >>
© 2003
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua