Нове число Дебет-Кредит
 на русском Український бухгалтерський тижневик
#16'2004: Школа бухгалтера << >>

Зміст уроку - Всі уроки школи - Этот урок на русском

Школа бухгалтера. Урок 7-2004 (квітень 2004)

Бухгалтерський облік

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку


Закон розвитку суспільства говорить - жодна нація чи народність не може зберегти повну самостійність й оригінальність (неповторність), якщо бажає жити в співтоваристві з іншими націями і народностями. Якщо ми хочемо жити разом, то ми змушені визначити для себе єдині закони, правила та стандарти й підкоритися їм. Від такого об'єднання ми багато чого виграємо, але остаточно втрачаємо своє "Я". До чого все це призведе? Напевно, до єдиної держави, єдиної мови і єдиної нації. Добре це чи погано, важко сказати, але не враховувати цього не можна, якщо не хочеш стати схожим на диких аборигенів амазонії.


Приступаючи до вивчення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО), ми не будемо доводити їхню необхідність. З урахуванням вищесказаного, це зайве. Ми не будемо розглядати історію їхнього виникнення і процедури зміни. Ми не будемо говорити про Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, його членів і функції. І ще багато чого ми не будемо робити. Ми будемо тільки вивчати самі стандарти, спробуємо зрозуміти їхню логіку і, звичайно ж, будемо порівнювати їх з нашими національними стандартами (далі НСБО), що Мінфін України, чи то жартома, чи то всерйоз називає дітищем МСБО. Почнемо ми з МСБО 16 "Основні засоби".

Основні засоби

Даний стандарт визначає три основні задачі в обліку основних засобів:

1) визнання їх активом в певний момент часу;

2) визначення їхньої початкової, чи як сказано в МСБО - балансової вартості;

3) питання, пов'язані з нарахуванням амортизації.

Але перш ніж ми перейдемо до вивчення того, як даний стандарт вирішує ці задачі, ми повинні зіставити те, що мають на увазі стосовно того чи іншого терміну в МСБО і НСБО. Це дозволить нам чітко зрозуміти існуючі відмінності і не впасти в оману.

Порівняльна таблиця термінів, використовуваних у МСБО і НСБО і пов'язаних з основними засобами

Таблиця 1

№ з/п
Термін
Де є визначення
Наявні відмінності
в МСБО
в НСБО
1
Амортизація
МСБО 16
МСБО 4
ПСБО 7
В ПСБО зазначено, що в процесі амортизації розподіляється вартість, яка амортизується, а за МСБО - вартість активу. У даному випадку більш послідовним виглядає ПСБО, оскільки далі й в ПСБО і МСБО мова йде про вартість, що амортизується (див. п.2 табл.1). В МСБО 4 говориться вже про суму активу, що амортизується
2
Вартість, яка амортизується
МСБО 16
ПСБО 7
В ПСБО це первісна чи переоцінена вартість необоротного активу за мінусом ліквідаційної, а МСБО ліквідаційна вартість віднімається з собівартості чи іншої суми (вартості), за якою даний актив відображається у фінансовій звітності
3
Активи, які амортизуються
МСБО 4
Немає
За визначенням МСБО такі активи повинні відповідати трьом вимогам: по-перше, вже знайоме нам використання їх у виробничій діяльності (постачаннях, послугах), адміністративних цілях чи для передачі в оренду; по-друге, за терміном використання перевищувати обліковий період і, нарешті, по-третє - не бути вічними, тобто мати обмежений термін експлуатації
4
Сума, яка амортизується (актив, який амортизується)
МСБО 4
Немає
Ви, напевно, помітили наявність двох схожих термінів, це "вартість, що амортизується" (див. п.2 табл.1) і "сума, що амортизується". Відмінність другого від першого полягає в тому, що в даному випадку, за визначенням, що дано в МСБО 4, амортизації підлягає історична собівартість чи інша сума, що її заміняє за мінусом тієї самої ліквідаційної вартості. Зверніть увагу - історична собівартість використовується в ПСБО 7 при визначенні первісної вартості (див. п.13 табл. 1)
5
Група основних засобів
Нет
ПСБО 7
Сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням й умовам використання необоротних матеріальних активів
6
Зменшення корисності
Нет
ПСБО 7
В НСБО визначена як втрата економічної вигоди, обумовлена як різниця між залишковою вартістю активу й очікуваною сумою його відшкодування. Не дивлячись на те, що в МСБО наведено трохи іншу назву і замість залишкової вартості говориться про балансову (що по суті те саме - див. п.7 табл.1) ці два визначення можна визнати ідентичними
Збиток від зменшення корисності 1
МСБО 16
Немає
7
Балансова вартість
МСБО 16
Немає
В МСБО визначається як сума, зазначена в балансі (за мінусом амортизації і збитків від зменшення корисності (див. п.6 табл.1)
8
Знос основних засобів
Немає
ПСБО 7
Сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання
9
Ліквідаційна вартість
МСБО 16
ПСБО 7
В НСБО говориться про те, що вона виражається в сумі коштів або вартості інших активів, очікуваних до одержання від реалізації (ліквідації) об'єкта за мінусом витрат, пов'язаних з реалізацією (ліквідацією). Сказане в МСБО можна виразити формулою: очікувана до одержання чиста вартість мінус витрати на вибуття. Між витратами, пов'язаними з реалізацією (ліквідацією) і витратами на вибуття можна поставити знак рівності. А от відносно "чистої вартості" не все однозначно. В НСБО немає визначення чистої вартості, але є визначення чистої вартості реалізації (див. п.17 табл.1)
10
Основні засоби
МСБО 16
ПСБО 7
Визначення майже ідентичні. В НСБО до способів використання у виробничій, торгівельній й іншій діяльності додані ще соціально-культурні функції, традиційні для нас. Щодо терміну використання в НСБО говориться про термін більше року чи операційного циклу2, якщо він більше року, а в МСБО про термін, що перевищує період (чи обліковий період - авт.), що має принципове значення, оскільки період може бути і менше року
11
Об'єкт основних засобів
Немає
ПСБО 7
Закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством
12
Подібні об'єкти
Немає
ПСБО 7
Об'єкти, що мають однакове функціональне призначення й однакову справедливу вартість
13
Початкова вартість
Немає
ПСБО 7
Первісна вартість (НСБО) і собівартість (МСБО) - по суті те саме (див. п. 2 табл. 1). В редакції НСБО - це історична (фактична) собівартість у сумі коштів або справедливої вартості інших активів. В МСБО термін історичної (фактичної) собівартості згадується при визначенні суми, що амортизується (див. п. 4 табл. 1). При визначенні собівартості (первісної вартості) до оплачених коштів в порівнянні з НСБО додалися їхні еквіваленти, а замість інших активів зазначені інші форми компенсації: це значно більш широке поняття, ніж активи
Собівартість
МСБО 16
Немає
14
Переоцінена вартість
Немає
ПСБО 7
Вартість необоротного активу, після його переоцінки
15
Строк корисного використання (експлуатації)
МСБО 16

МСБО 4
ПСБО 7
Визначається: або за терміном корисного використання (у даному плані формулювання МСБО і НСБО за змістом збігаються) або за кількістю продукції (робіт, послуг) - в редакції НСБО, і продукції чи подібних до продукції одиницях - в редакції МСБО
16
Сума очікуваного відшкодування необоротного активу
Немає
ПСБО 7
Найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації (див. п.17 табл.1) або дійсна вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання необоротного активу, включаючи його ліквідаційну вартість (див. п. 9 табл.1)
17
Чиста вартість реалізації необоротного активу
Немає
ПСБО 7
Термін згадується тільки в НСБО. Визначається як різниця між справедливою вартістю необоротного активу і сумою очікуваних витрат на його реалізацію
18
Справедлива вартість
МСБО 16
ПСБО 19
Визначення майже ідентичні. Різниця лише в тому, що в НСБО вона визначається як сума, за яку можна обміняти актив чи сплатити зобов'язання в операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами. А в МСБО про сплату зобов'язань нічого не сказано. Що це змінює? На наш погляд, нічого. Чи можна сказати, що актив передається в обмін на зменшення зобов'язань? Можна

1 Питанням зменшення корисності присвячено МСБО 36.

2 Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції, товарів або послуг.

Далі буде

Микола Ляшенко


Нормативна база

1. МСБО - Міждународні стандарти бухгалтерського обліку 2000 (переклад з англійської під ред. С.Ф. Голова) - Київ: Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України, 2000.

2. МСБО 16 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Основні засоби".

3. МСБО 4 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Амортизація".

4. ПСБО 2 - Наказ Мінфіна "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31.03.1999 р. № 87.

5. ПСБО 7 - Наказ Мінфіна "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27.05.2000 р. № 92.

6. ПСБО 19 - Наказ Мінфіна "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Об'єднання підприємств" від 07.07.1999 р. № 163.


Зміст уроку
<< >>
© 2004
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua