Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ

Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку встановлені статтею 299 Податкового кодексу України

Реєстрація платником єдиного податку

Реєстрація здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (далі — ЄП). У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації контролюючий орган зобов'язаний зареєструвати таку особу платником ЄП протягом 2-х робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування.

У разі відмови у реєстрації контролюючий орган зобов'язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена госпсуб'єктом. Підставами для відмов у реєстрації є виключно:

✓ невідповідність такого суб'єкта вимогам, встановленим статтею 291 ПКУ;

✓ наявність у госпсуб'єкта, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

✓ недотримання вимог, встановлених пп. 298.1.4 ПКУ.

До реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника:

1) найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юрособи) або ПІБ фізособи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

2) податкова адреса суб'єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані фізособою — підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;

5) ставка єдиного податку та група платника податку;

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

7) дата реєстрації;

8) види господарської діяльності ;

9) дата анулювання реєстрації.

У разі зміни відомостей, передбачених вищезазначеними пунктами 1-5, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.

За бажанням зареєстрований платник ЄП може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк його надання не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

З 2017 р., згідно із оновленою нормою пп. 291.5.8 ПКУ, не зможуть бути платниками ЄП 1-3 групи будь-які платники податку (тобто як СГ, так і не СГ), які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Отже, фізособам, які планують стати платниками ЄП з початку підприємницької діяльності, перш, ніж подавати документи держреєстратору, варто поцікавитися, чи немає за ними будь-якого податкового боргу в органі ДФС за місцем проживання.

Що ж стосується платників 4 групи, то для них підкориговано пп. 291.5-1.2 ПКУ – додано ще одне виключення, коли можна обрати 4 групу. Так, з 01.01.2017 року можуть бути такими платниками ЄП госпсуб'єкти, що провадять діяльність з виробництва електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого СГ.

Анулювання реєстрації платника єдиного податку

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру за рішенням контролюючого органу у разі:

1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, — в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

2) припинення юрособи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізособою — підприємцем — в день отримання відповідним контролюючим органом від держреєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3) у випадках, визначених пп. 298.2.3 ПКУ;

4) якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75%.

У разі виявлення контролерами під час перевірок порушень платником першої — третьої груп вимог, встановлених главою I Розділу XIV ПКУ, анулювання реєстрації проводиться за рішенням такого органу на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку госпсуб'єкт вправі обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

У разі виявлення під час проведення виїзних документальних перевірок платника четвертої групи невідповідності вимогам пп. 4 п. 291.4 та п. 291.5-1 ПКУ у податковому (звітному) році або у попередніх періодах, такому платнику за ці періоди нараховуються:

— податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку четвертої групи,

— штрафні (фінансові) санкції (штрафи), передбачені главою 11 розділу II ПКУ.

Такий платник податку зобов'язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, у якому встановлено таке порушення.
 На початок 
0.006769