(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...
Все семинары ...         
(полный план-график)

 : общий по сайтуКурсы валют на PROext

Калькулятор індексації зарплати

Для розрахунку виберіть місяць і рік, в якому працівника прийнято на роботу або відбулося останнє підвищення зарплати (остання подія) та введіть розмір зарплати на цю дату:

Дата зарплата грн.

Не задана зарплата!


В розрахунках приймається:

1. Iндекс iнфляцiї в листопаді 2018 р. - 101,4%
(див. iсторiю iндексiв iнфляцiї >>>)

Оперативно та детально по групах товарів та послуг дивіться індекс інфляції на сайті  
Держкомстату України >>>

2. Прожитковий мiнiмум:
- з 01.2011 р. по 03.2011 р. - 941,00 грн
- з 04.2011 р. по 09.2011 р. - 960,00 грн
- з 10.2011 р. по 11.2011 р. - 985,00 грн
- з 12.2011 р. по 01.2012 р. - 1004,00 грн
- з 01.2012 р. по 03.2012 р. - 1073,00 грн
- з 04.2012 р. по 06.2012 р. - 1094,00 грн
- з 07.2012 р. по 09.2012 р. - 1102,00 грн
- з 10.2012 р. по 11.2012 р. - 1118,00 грн
- з 12.2012 р. по 12.2012 р. - 1134,00 грн
- з 01.2013 р. по 11.2013 р. - 1147,00 грн
- з 12.2013 р. по 08.2015 р. - 1218,00 грн
- з 09.2015 р. по 04.2016 р. - 1378,00 грн
- з 05.2016 р. по 11.2016 р. - 1450,00 грн
- з 12.2016 р. по 04.2017 р. - 1600,00 грн
- з 05.2017 р. по 11.2017 р. - 1684,00 грн
- з 12.2017 р. по 06.2018 р. - 1762,00 грн
- з 07.2018 р. по 11.2018 р. - 1841,00 грн
- з 12.2018 р. - 1921,00 грн


Див.також таблицю: «Розмір прожиткового мінімуму на 2018 рік».

Практичні рекомендації: Як порахувати індексацію зарплати за допомогою калькулятора на порталі «ДК»?

Детально про індексацію

Новини

Всі новини по темі>>>

Останні новини:

2018 рік

2017 рік

Індексація грошових доходів населення - це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Хто зобов’язаний проводити індексацію?

Індексацію грошових доходів громадян зобов’язані проводити всі підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та господарювання, а також фізичні особи - підприємці, які використовують працю найманих працівників.

Коли необхідно проводити індексацію?

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103%.

Підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано індекс споживчих цін.

Які доходи підлягають (не підлягають) індексації?

Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру. Детальніше див. в таблиці.

Об’єкти індексації
Не є об’єктами індексації
Оплата праці у грошовому виразі, яка включає:

— оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками,
— доплати,
— надбавки,
— премії,
— гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством,
— інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.
Виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати:

— оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;
— допомога по тимчасовій непрацездатності;
— виплати, що зберігаються за працівником за час службового відрядження;
— виплати, що зберігаються за працівником за час щорічної та додаткової відпустки та ін.
Пенсії з урахуванням (крім тих, які зазначені у п. 3 Порядку):

— надбавок, 
— доплат, 
— підвищень до пенсії, 
— додаткової пенсії, 
— цільової грошової допомоги на прожиття, 
— пенсії за особливі заслуги перед Україною; 
— щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії
Доходи громадян:

— від здачі в оренду майна,
— від акцій та інших цінних паперів,
— ведення селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства,
— підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності.
Стипендії Державна соціальна допомога:

— малозабезпеченим сім’ям,
— на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням,
— на дітей одиноким матерям,
— по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Соціальні виплати:

— допомога по безробіттю,
— матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного,
— щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим),
— щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання,
— страхова виплата дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.
Соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму:

— пенсії, обчислені з урахуванням абз.1 ч.1 ст. 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
— додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії;
— тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
— мінімальний розмір допомоги по безробіттю;
— державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам;
— державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам та державна соціальна допомога на догляд;
— щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;
— компенсаційна виплата, що призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)
Грошове забезпечення військово-службовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби. Виплат відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

— допомога у зв’язку з вагітністю та пологами,
— допомога при народженні дитини,
— допомога на поховання,
— одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності,
— одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника Разові виплати:

— цільова разова матеріальна допомога,
— одноразова допомога при виході на пенсію,
— суми соціальних пільг,
— компенсації (крім виплат, визначених п. 2 Порядку №1078),
— винагорода за підсумками роботи за рік тощо.

  В начало 
0.005435