(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...
Все семинары ...
(полный план-график)

 : общий
   (по всем сайтам ДК)


Ставки рентної плати (станом на 01.01.2018 р.)

 


 

Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (п. 252.20 ПКУ)

Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гірничому підприємству Ставка, відсоток від вартості товарної продукції гірничого підприємства
рудні (металовмісні (металічні), у тому числі руди) корисні копалини:   
чорних металів (крім залізної руди), кольорових та легувальних металів 5,00
залізна руда 8,00
урановмісні (в технологічному розчині) 5,00
інші, ніж урановмісні, чорних, кольорових та легувальних металів 5,00
енергетичні корисні копалини:   
вугілля:   
коксівне 1,50
енергетичне 0,75
антрацит 1,00
буре 1,00
торф 1,00
вуглеводні:   
нафта:   
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 29,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 14,00
Конденсат:  
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 21,00
газ природний (будь-якого походження):   
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів 29,00
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів 14,00
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України 11,00
природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність 70,00
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 29,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 14,00
неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні) корисні копалини, води підземні 1), води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди), крім бурштину 5,00
бурштин 25,00
Рентна плата за користування надрами для видобування прісних підземних вод, які видобуваються платниками, зазначеними у підпункті 252.1.5 ПКУ, застосовується за ставками, визначеними у підпункті 255.5.2 ПКУ
Коригуючий коефіціент до ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (пп. 252.22 ПКУ)
Критерії застосування коефіцієнта Величина коефіцієнта
Видобування позабалансових запасів корисних копалин, крім вуглеводневої сировини* 0,50
Видобування позабалансових запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті* 0,79
Видобування позабалансових запасів природного газу, з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 ПКУ* 0,61
Видобування позабалансових запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 ПКУ* 0,96
Видобування позабалансових запасів нафти і конденсату* 0,95
Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ 0,50
Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов'язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок) 2,0
Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами 0,85
Видобування запасів з родовищ, які в установленому законодавством порядку визнані як дотаційні запаси 0,01
Видобування запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів, крім вуглеводневої сировини 0,70
Видобування запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 ПКУ, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів 0,88
Видобування запасів природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 ПКУ, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів 0,77
Видобування запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 ПКУ, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів 0,97
Видобування запасів нафти і конденсату ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів 0,96
Видобування підземним шахтним способом з глибини понад 300 метрів залізної руди для збагачення із вмістом магнетитового заліза менше 35 відсотків 0,25
* За умови, що запаси корисних копалин віднесено до такої категорії за результатами геолого-економічної оцінки, проведеної не раніш як за 10 років до виникнення податкових зобов'язань

Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (пп. 253.5 ПКУ)

Характер користування надрами Вид користування надрами Одиниця виміру Ставка рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік
Використання підземного простору надр — пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів — колекторів) зберігання природного газу та газоподібних продуктів тис. куб. метрів активного об’єму 0,49
Використання підземного простору — спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів куб. метрів 0,49
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції кв. метрів 1,39
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин — " — 0,79
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів — " — 0,6
провадження іншої господарської діяльності — " — 1,95

Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (пп. 254.4 ПКУ)

Вид радіозв’язку Діапазон радіочастот Ставка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1. Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби 0,03 — 300 ГГц 1,06
2. Радіозв’язок:    
фіксованої, рухомої сухопутної радіослужб 0,03 — 470 МГц 1037,5
морської радіослужби 0,03 — 470 МГц 518,75
3. Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації 30 — 470 МГц 1037,5
4. Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів 30 — 470 МГц 520,37
5. Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів 1427 — 2400 МГц
2400 — 2483,5 МГц
5150 — 5850 МГц
26,21 *
6. Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT 30 — 3000 МГц 52,36
7. Транкінговий радіозв’язок 30 — 470 МГц 3217,19
8. Пошуковий радіозв’язок 30 — 960 МГц 41499,7
9. Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби 30 — 3000 МГц
3 — 30 ГГц
104,71
10. Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб 30 — 3000 МГц
3 — 30 ГГц
68,73
11. Стільниковий радіозв’язок 300 — 791 МГц
821 — 832 МГц
862 — 880 МГц
915 — 925 МГц
960 — 1710 МГц
1785 — 1805 МГц
1880 — 1920 МГц
1980 — 2110 МГц
2170 — 2200 МГц
23085,25 *
791 — 821 МГц
832 — 862 МГц
880 — 915 МГц
925 — 960 МГц
23085,25 *, **, ***
1710 — 1785 МГц
1805 — 1880 МГц
1920 — 1980 МГц
2110 — 2170 МГц
23085,25 **, *****, ******
2300 — 2400 МГц
2500 — 2690 МГц
3000,00 **, *******, ********
12. Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 2 — 7 ГГц 45,83 *
10 — 42,5 ГГц 16,37 *
13. Передавання звуку залежно від потужності: 30 кГц — 30 МГц  
до 1 кВт включно   1243,67
від 1,1 до 10 кВт включно   1868,81
від 10,1 до 100 кВт включно   2644,49
від 101 до 500 кВт включно   3112,48
від 501 кВт і вище   5171,08
14. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 30 — 300 МГц  
від 1 до 10 Вт включно   52,36
від 10,1 до 100 Вт включно   157,11
від 101 Вт до 1 кВт включно   258,55
від 1,1 до 5 кВт включно   415,67
від 5,1 до 20 кВт включно   778,95
від 20,1 кВт і вище   1037,5
15. Передавання звуку залежно від потужності: 66 — 74 МГц
87,5 — 108 МГц
 
до 100 Вт включно   389,47
від 101 Вт до 1 кВт включно   778,95
від 1,1 до 10 кВт включно   1243,67
від 10,1 кВт і вище   1557,85
16. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 300 — 880 МГц  
до 10 Вт включно   36,01
від 10,1 до 100 Вт включно   72
від 101 Вт до 1 кВт включно   157,11
від 1,1 до 5 кВт включно   310,96
від 5,1 до 20 кВт включно   621,84
від 20,1 кВт і вище   778,95
17. Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1-16 пункту 254.4 цієї статті 9 кГц — 400 ГГц 1557,85
* Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належить окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.
** Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх регіонах України, що належать окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,2.
*** Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.
**** Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.
***** Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.
****** Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.
******* Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.
******** Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75. Передбачені цими примітками підвищувальні та понижувальні коефіцієнти застосовуються окремо до об'єкта оподаткування шляхом додавання/віднімання грошового значення відповідного коефіцієнта до нього. Грошове значення коефіцієнта розраховується шляхом визначення різниці між об'єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт, помножений на коефіцієнт, та об'єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт.

Ставки за спеціальне використання води (пп. 255.5ПКУ)

Ставки за спеціальне використання поверхневих вод
Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків Ставка рентної плати, грн за 100 куб. м
Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ 58,17
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця) 55,33
Інгульця 84,39
Сіверського Дінця 113,45
Південного Бугу (без Інгулу) 63,97
Інгулу 78,49
Дністра 34,85
Вісли та Західного Бугу 34,85
Пруту та Сірету 26,17
Тиси 26,17
Дунаю 23,32
Річок Криму 116,32
Річок Приазов’я 39,66
Інших водних об’єктів 63,97
Ставки за спеціальне використання підземних вод
Найменування регіону Ставка рентної плати, грн за 100 куб. м
Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя) 107,58
м. Севастополь 107,58
Області:  
Вінницька 92,98
Волинська 96,04
Дніпропетровська 81,48
Донецька 110,56
Житомирська 92,98
Закарпатська 61,09
Запорізька:  
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони 92,98
інші адміністративно-територіальні одиниці області 84,39
Івано-Франківська:  
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони 145,42
інші адміністративно-територіальні одиниці області 81,48
Київська:  
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони 67,59
інші адміністративно-територіальні одиниці області 79,75
Кіровоградська 107,58
Львівська 84,39
Луганська 122,13
Миколаївська 122,13
Одеська 101,8
Полтавська:  
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони 62,9
інші адміністративно-територіальні одиниці області 70,1
Рівненська:  
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони 75,03
інші адміністративно-територіальні одиниці області 87,16
Сумська:  
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони 70,1
інші адміністративно-територіальні одиниці області 79,83
Тернопільська 113,45
Харківська 87,21
Херсонська 87,21
Хмельницька:  
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони 72,74
інші адміністративно-територіальні одиниці області 110,56
Черкаська 62,9
Чернівецька 101,8
Чернігівська:  
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Сновський, Талалаївський райони 87,21
інші адміністративно-територіальні одиниці області 68,19
м. Київ 86,9
Інші ставки рентної плати за спецводокористування
для потреб гідроенергетики 11,31 грн за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій
для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:
— для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується
0,1938 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації
— для пасажирського флоту, що експлуатується 0,0215 гривні за 1 місце-добу експлуатації
для потреб рибництва — 59,36 грн за 10 тис. куб. м поверхневої води;
— 71,36 грн за 10 тис. куб. м підземної води
за воду, що входить виключно до складу напоїв — 55,21 грн за 1 куб. м поверхневої води;
— 64,39 грн за 1 куб. м підземної води
за шахтну, кар’єрну та дренажну воду 12,79 гривні за 100 куб. метрів води
Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання рентна плата за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005. Житлово-комунальні підприємства застосовують до ставок рентної плати коефіцієнт 0,3.

Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (п. 256.3 ПКУ)

Найменування лісової породи Розряд Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
дров’яної (з корою) дров’яної (з корою)
великої середньої дрібної
за заготівлю деревини основних лісових порід
Перший пояс лісів
Сосна
  1 309,2 197,75 76,04 7,84
  2 219,74 141,25 54,92 5,99
  3 177,35 114,23 44,05 4,8
  4 133,37 84,77 32,6 3,61
  5 87,88 56,46 21,74 2,43
Модрина
  1 138,9 117,7 45,86 10,21
  2 100,05 84,77 32,6 7,84
  3 78,93 68,23 25,95 5,99
  4 58,86 50,66 19,32 4,23
  5 40 34,15 13,28 3,03
Ялина, ялиця
  1 274,14 233,75 89,64 10,37
  2 203,48 173,25 67,25 6,86
  3 163,19 139,62 53,44 6,04
  4 122,8 104,29 39,67 4,33
  5 82,43 68,96 26,77 3,46
Дуб (крім дуба коркового)
  1 811,25 389,83 129,8 13,28
  2 581,91 279,77 92,94 9,67
  3 466,02 222,69 74,85 7,84
  4 350,07 168,43 56,15 5,45
  5 229,37 111,35 37,41 4,23
Ясен, клен (крім явора)
  1 304,23 259,86 129,8 13,28
  2 218,18 186,52 92,94 9,67
  3 174,74 148,5 74,85 7,84
  4 131,25 112,29 56,15 5,45
  5 86,03 74,27 37,41 4,23
Бук
  1 584,86 376,21 125,57 11,45
  2 416,51 267,61 89,36 7,84
  3 334,98 214,61 71,84 6,65
  4 251,69 160,23 53,72 4,8
  5 168,43 107,3 35,64 3,03
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
  1 45,27 38,95 28,97 10,21
  2 31,66 27,18 20,86 7,84
  3 25,35 22,65 17,19 5,99
  4 8,99 16,33 12,67 4,23
  5 12,67 10,87 8,13 3,03
Осика, вільха сіра, тополя
  1 26,21 22,65 17,19 7,26
  2 18,99 16,33 11,77 4,8
  3 15,42 12,67 10,01 4,23
  4 11,77 10,01 7,26 3,03
  5 7,26 6,32 4,56 1,19
Другий пояс лісів
Сосна
  1 263,64 168,36 64,59 6,65
  2 186,74 120,09 46,47 4,8
  3 149,07 96,5 37,41 4,23
  4 112,97 71,84 27,76 3,03
  5 75,36 48,27 18,73 1,81
Модрина
  1 118,93 102,43 39,21 9,67
  2 85,96 73,01 27,76 6,65
  3 68,23 57,69 22,31 5,45
  4 50,66 43,59 16,87 4,23
  5 34,15 29,47 11,45 2,43
Ялина, ялиця
  1 242,11 206,89 79,33 8,56
  2 173,25 147,93 56,89 6,04
  3 137,87 117,7 45,7 5,16
  4 104,29 89,18 34,46 4,33
  5 68,85 58,9 22,39 2,58
Дуб (крім дуба коркового)
  1 690,51 332,75 111,02 10,87
  2 494,96 237,71 79,07 7,84
  3 393,58 190,17 62,74 5,99
  4 294,55 141,25 47,74 4,80
  5 197,96 95,03 31,99 3,03
Ясен, клен (крім явора)
  1 258,96 221,83 111,02 10,87
  2 185,62 158,43 79,07 7,84
  3 147,57 126,76 62,74 5,99
  4 110,48 94,15 47,74 4,8
  5 74,27 63,4 31,99 3,03
Бук
  1 497,97 319,17 106,23 9,67
  2 354,91 226,85 76,04 6,65
  3 284,33 182,01 60,98 5,45
  4 213,64 135,79 45,86 4,23
  5 143,06 91,02 30,23 3,03
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
  1 37,08 31,66 24,45 9,06
  2 27,18 23,51 17,19 6,65
  3 21,74 18,13 14,48 4,8
  4 16,33 14,48 10,01 4,23
  5 10,87 9,06 7,26 2,43
Осика, вільха сіра, тополя
  1 22,65 19,89 14,48 5,99
  2 16,33 14,48 10,01 4,23
  3 12,67 11,77 9,06 3,61
  4 10,01 8,13 6,32 3,03
  5 6,32 6,32 4,56 1,81;
за заготівлю деревини неосновних лісових порід
Перший пояс лісів
Самшит
  1 1426,96 1219,56 609,64 13,28
  2 1019,47 871 435,79 9,67
  3 815,75 697,16 348,27 7,84
  4 612,06 522,4 261,36 5,45
  5 407,45 348,6 174,43 4,23
Бархат, горіх
  1 889,09 760,55 380,27 13,28
  2 635,64 543,24 271,62 9,67
  3 507,96 434,6 217,32 7,84
  4 381,17 325,95 163,56 5,45
  5 254,40 217,32 108,64 4,23
Груша, кизил, явір
  1 713,47 610,26 304,84 13,28
  2 509,73 435,47 217,94 9,67
  3 407,45 348,6 174,43 7,84
  4 306,03 261,69 130,98 5,45
  5 203,73 174,74 87,52 4,23
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
  1 533,27 455,43 227,56 13,28
  2 381,17 325,09 162,33 9,67
  3 304,23 259,86 129,8 7,84
  4 229,09 194,65 97,2 5,45
  5 152,11 130,38 65,21 4,23
Каштан, дуб корковий
  1 444,56 380,27 190,17 13,28
  2 317,8 271,62 135,79 9,67
  3 254,4 217,32 108,64 7,84
  4 191,07 162,97 81,51 5,45
  5 126,76 108,64 54,92 4,23
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
  1 356,72 304,23 152,73 13,28
  2 254,4 217,32 108,64 9,67
  3 202,81 173,85 86,91 7,84
  4 152,11 130,38 65,21 5,45
  5 102,28 87,83 44,05 4,23
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
  1 267,14 228,15 114,06 13,28
  2 191,07 162,97 81,51 9,67
  3 152,11 130,38 65,21 7,84
  4 115,04 97,77 49,5 5,45
  5 76,98 65,21 32,6 4,23
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
  1 88,72 76,04 38,05 7,26
  2 63,4 54,34 27,18 4,8
  3 50,69 43,47 21,74 4,23
  4 38,05 32,6 16,33 3,03
  5 25,35 21,74 10,87 2,43
Другий пояс лісів
Самшит
  1 1208,7 1033,05 516,7 10,87
  2 862,84 737,92 368,82 7,84
  3 690,84 590,32 295,78 5,99
  4 517,86 442,75 221,51 4,80
  5 345,84 295,17 147,89 3,03
Бархат, горіх
  1 756,91 647,36 323,54 10,87
  2 540,49 462,64 231,18 7,84
  3 432,76 369,44 184,72 5,99
  4 324,12 278,87 138,21 4,8
  5 216,37 185,62 92,35 3,03
Груша, кизил, явір
  1 603,9 516,08 258,34 10,87
  2 431,89 368,49 184,72 7,84
  3 345,84 295,17 147,89 5,99
  4 258,96 221,83 111,02 4,8
  5 172,98 147,57 73,62 3,03
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
  1 454,53 387,51 194,39 10,87
  2 324,12 277,03 138,21 7,84
  3 258,96 221,83 111,02 5,99
  4 194,65 166,55 83,3 4,8
  5 129,47 110,48 55,53 3,03
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
  1 227,25 193,75 97,2 10,87
  2 162,11 138,54 69,4 7,84
  3 129,47 110,48 55,53 5,99
  4 96,91 83,3 41,63 4,8
  5 65,21 55,2 27,76 3,03
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
  1 75,14 64,26 31,99 5,99
  2 54,34 46,17 22,96 4,23
  3 43,47 37,08 18,73 3,61
  4 32,6 28,06 13,9 3,03
  5 21,74 18,13 9,67 1,81

Ставки рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України (п. 256-1.3 ПКУ)

Вид транспортування природного ресурсу Ставка рентної плати, дол. США/1 т
транспортування нафти магістральними нафтопроводами 0,56
транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами 0,56
транзитне транспортування аміаку за кожні 100 км відстані 2,4
У разі зміни тарифів на транспортування до ставок рентної плати застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім ставки рентної плати за транзитне транспортування аміаку та за транспортування нафти магістральними нафтопроводами для споживачів України. 
 В начало 
0.0088720000000001