Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 49 (2.12.2002)
Життя :: Почуття обов’язку

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Авансуємо по-штрафному

ДПА України наполягає на застосуванні штрафних санкцій та нарахуванні пені за порушення термінів сплати авансових внесків податку на прибуток підприємств


Повідомлення про розрахунки авансових внесків розглядаються податковими органами як декларація

У листі від 14.11.2002 р. №17687/7/15-2017 (див. це число "Документів для роботи") ДПА України вважає, що повідомлення про розрахунки авансових внесків має вагу місячної податкової декларації, яка подається до податкового органу за підсумками першого й другого місяця звітного кварталу.

Оскільки, відповідно до пп. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 і пп. "а" пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон №2181-ІІІ), податки з базовим податковим (звітним) періодом тривалістю календарний місяць сплачуються протягом 30 календарних днів, наступних за звітним місяцем, то ДПА України вважає, що авансові внески слід сплачувати до бюджету протягом 30 календарних днів, наступних за першим і другим місяцем звітного кварталу.

Центральний податковий орган при обгрунтуванні своєї позиції підкреслює: пп. "а" пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону №2181-ІІІ вживає слова "у тому числі при сплаті місячних авансових внесків", які стосуються випадку авансового внесення податку на прибуток підприємств.

Дозволимо собі не погодитися з ДПА України, оскільки центральний податковий орган аргументує свою позицію вибірковими нормами Закону №2181-ІІІ.

Календарний місяць не може бути податковим періодом з податку на прибуток

Так, у пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону №2181-ІІІ справді визначаються терміни подання податкових декларацій за місячний, квартальний, піврічний і річний базовий (податковий) звітний період. Водночас частина друга цього підпункту визначає, що для цілей пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону №2181-ІІІ під терміном "базовий податковий період" слід розуміти податковий період, визначений відповідним законом з питань оподаткування. Пунктом 11.1 ст. 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон про прибуток) установлено, що для цілей цього Закону використовуються такі періоди: звітний (податковий) рік - період, який розпочинається 1 січня поточного року і закінчується 31 грудня поточного року; звітний (податковий) квартал. Таким чином, спеціальний Закон з оподаткування прибутку підприємств не визначає місяць як базовий податковий (звітний) період для цього податку, тому ДПА України у коментованому листі посилається на податковий період (місяць), якого для податку на прибуток не передбачено.

Крім того, ДПА України необгрунтовано розглядає повідомлення про розрахунки авансових внесків як різновид податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Центральний податковий орган не враховує, що, відповідно до частини третьої п. 16.7 ст. 16 Закону №283/97-ВР від 22.05.97р., розрахунки авансових внесків платник податку здійснює самостійно, без подання декларації про прибуток. А податкова декларація про прибуток подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Платник податків лише інформує податковий орган (повідомляє, надсилає повідомлення, а не податкову декларацію) про результати розрахунків авансових внесків. Тому розглядати таке інформування (повідомлення) як податкову декларацію не можна, це не відповідає нормам закону.

Місячні авансові внески сплачуються протягом місяця, а не за результатами місяця

ДПА України також нелогічно трактує словосполучення "у тому числі при сплаті місячних авансових внесків", вважаючи при цьому, що авансові внески податку на прибуток, які платник зобов’язаний сплачувати відповідно до п. 16.7 ст. 16 Закону про оподаткування прибутку підприємств, є місячними авансовими внесками. Вважаємо, що під місячними авансовими внесками слід розуміти такі авансові внески, які сплачуються протягом звітного місяця, а не за результатами звітного місяця. Відповідно квартальні авансові внески - це такі авансові внески, які сплачуються протягом звітного кварталу і передують сплаті основної квартальної суми податку.

Законодавству відомі інші приклади застосування авансових платежів. Так, відповідно до Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ у 2001 році, затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 р. №256 1 , рентна плата за нафту і природний газ вноситься до Державного бюджету України щодекади авансовими платежами виходячи з обсягів відпущеної нафти і газу за минулу декаду, 15-го і 25-го числа поточного місяця - відповідно за першу і другу декаду, 5-го числа наступного місяця - за решту днів звітного періоду.


1 Незважаючи на назву, цей Порядок застосовується також і в 2002 році.

Проте суму рентної плати у повному обсязі, обчислену відповідно до розрахунку за звітний місяць (з урахуванням фактично внесених авансових платежів за цей місяць), платник повинен внести до державного бюджету протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця. Таким чином, сплачувані платниками рентної плати авансові внески, що передують сплаті місячного платежу, називають місячними авансовими внесками, а відповідальність платника за порушення сплати цих місячних авансових внесків не встановлена.

Відповідно до п. 13-1 Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння, затвердженого постановою КМУ від 29.01.99 р. №115, збір сплачується протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу. Водночас користувачі надр сплачують авансові квартальні внески збору до 20-го числа третього місяця звітного кварталу і до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, у розмірі однієї третини суми збору, визначеної у попередньому розрахунку. Таким чином, сплачувані платником збору авансові внески у першому й третьому місяці звітного кварталу називаються квартальними авансовими внесками.

Авансові внески з податку на прибуток слід розглядати як квартальні авансові внески

Враховуючи наведене, сплачувані платниками податку на прибуток підприємств авансові внески протягом звітного кварталу слід розглядати як квартальні авансові внески, про які згадується у пп. "б" пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону №2181-ІІІ 2 , а платники податку на прибуток у жодному разі не повинні керуватися п. "а" пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону №2181-ІІІ.


2 Нагадаємо, що, відповідно до пп. "б" пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону №2181-ІІІ, податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу (у тому числі при сплаті квартальних авансових внесків) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Стосовно відповідальності платників податку на прибуток за правильність розрахунку авансових внесків слід зазначити, що за помилки в їх обчисленні не можна застосовувати пп. 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 Закону №2181-ІІІ, оскільки визначений цим підпунктом штраф застосовується тоді, якщо дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових деклараціях, а повідомлення про розрахунок авансових внесків податку на прибуток - це не податкова декларація.

Таким чином, згідно з коментованим листом, податкові органи за несвоєчасну або в неповному обсязі сплату авансових внесків застосовуватимуть штраф за пп. 17.1.7 п. 17.1 ст. 17 і пеню за ст. 16 Закону №2181-ІІІ з 31-го календарного дня, наступного за останнім календарним днем першого і другого місяця звітного кварталу. Рішення про нарахування таких штрафів може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку на підставі наведених аргументів щодо їх неправомірності.

Якщо ж платник податку на прибуток прийме рішення зазначати у повідомленні про розрахунок авансових внесків суму не більшу від тієї, яку він спроможний сплатити, то йому, згідно з вимогами коментованого листа, може бути донараховано суму авансового внеску і до нього можуть бути застосовані штрафи за пп. 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 і пеня за ст. 16 Закону №2181-ІІІ. Рішення про нарахування таких штрафів з використанням цих же аргументів можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку.

Богдан МИХАЙЛЮКНаступна стаття:  На початок статті Акциз під ялинку Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Почуття обов’язку
З 2003 та 2004 року запроваджуються нові ставки акцизного збору на більшість підакцизних товарів Нове в акцизі з нового року Новорічні акцизні подарунки Закон України від 24.10.2002 р. №195-IV "Про внесення змін до...

В рубриці: 


Як міндоходів перевірятиме ЄСВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
З жовтня цього року запрацювали зміни щодо адміністратора ЄСВ: тепер цим внеском опікуватиметься Міндоходів. У «ДК» №40/2013 ми вже аналізували основні зміни в цьому питанні, зокрема щодо звітності з ЄСВ та довідок від ПФУ. У «ДК» №48/2013 ви зможете дізн...

Платежі до бюджету Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
Наказом №609 від 22.10.2013 р. Міндоходів затвердило новий порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення пом...

0.023698