Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 34 (20.8.2007)
Життя :: Що нового?

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Що нового

Отримати відомості з ЄДР можна на підставі довіреності від імені юрособи

Лист Держпідприємництва від 04.07.2007 р. №4788

! Усім СГД

«ДК» запитав: Запит на отримання виписки, витягу чи довідки з ЄДР подається особисто засновниками (учасниками) юрособи, фіз­особою або уповноваженим ними органом чи особою (згідно з п. 2.3 Положення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців1 (далі — Положення).

Чи означає це, що для отримання представником юрособи відомостей з ЄДР необхідно мати довіреність, яка підписана усіма заснов­никами (учасниками) юрособи?

Держпідприємництво відповіло: Відповідно до п. 1.3 Положення згідно із запитом запитувачу надаються відомості з ЄДР, сформовані автоматизованою системою ведення ЄДР у вигляді виписки, довідки чи витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Пунктом 1.2 Положення встановлено, що запитувач — це орган державної влади, юрособа (її уповноважений представник), фізособа, яка подала запит установленого зразка.

Згідно із ч. 1 ст. 92 ЦКУ юрособа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Довіреність від імені юрособи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юрособи (ст. 246 ЦКУ).

На підставі вищезазначеного Держпідприєм­ництво вважає, що для отримання представником юрособи відомостей з ЄДР достатньо мати довіреність, видану органом юрособи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплену печаткою цієї юрособи.

Наш коментар: Ситуація з практики: представник підприємства намагався отримати у держреєстратора виписку з ЄДР. На підтвердження своїх повноважень представник надав довіреність, підписану керівником підприємства та скріплену печаткою. Держреєстратор відмовив у наданні відомостей і пояснив, що згідно з п. 2.3 Положення запит на отримання виписки, витягу чи довідки з ЄДР може подати лише представник, що має довіреність від усіх засновників (учасників) юрособи.

Така вимога здається безглуздою. Проте буквальне тлумачення п. 2.3 Положення наводить саме на таку думку, яку висловив держре­єстратор.

У коментованому листі Держпідприємництво однозначно зазначило, що для отримання відомостей з ЄДР представникові юрособи достатньо мати довіреність, видану органом юрособи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплену печаткою цієї юрособи. Як відомо, таким органом (особою) переважно є керівник.

1 Наказ Держпідприємництва від 20.10.2005 р. №97.

Дмитро ГАРНИЙ, «Дебет-Кредит»


Операції з поставки житла державі обкладаються ПДВ

Лист ДПАУ від 07.03.2007 р. №1102/Ж/16-1515-20

! Будівельним організаціям

ДПАУ роз’яснює: Операції з поставки об’єктів комунальної інфраструктури новозбудованого житлового будинку на баланс підприємства — постачальника комунальних послуг є об’єктом обкладення ПДВ.

Наш коментар: Відповідно до пп. 5.1.20 Закону про ПДВ тільки перша поставка новозбудованого житла є об’єктом обкладення ПДВ. Власне передача житла або об’єктів комунальної інфра­структури новозбудованого житлового будинку на баланс підприємства-постачальника комунальних послуг є першою поставкою, крім того, безоплатною. Саме ця ситуація неодноразово розглядалася в листах ДПАУ. Так, у листі від 27.11.2002 р. №8027/6/15-3415 зазначається: якщо немає рішення місцевих органів влади про безоплатну передачу житла або приймаюча сторона не перебуває у державній власності та/або не є платником ПДВ, то така операція обкладається ПДВ за ставкою 20%. А в листі ДПАУ від 23.07.2003 р. №11505/7/15-1117 зазначається: якщо таке рішення є, то ПДВ немає, але і ПК слід сторнувати.

Про оподаткування поставки новозбудованого житла державі в межах 10% (а комунальні підприємства належать до державної форми власності) в розрізі податку на прибуток і ПДВ ми писали в «ДК» №27/2007 на с. 39. Зауважимо, що висловлена нами думка збігається з позицією ДПАУ: на операції з поставки об’єктів комунальної інфраструктури новозбудованого житлового будинку на баланс підприємства — постачальника комунальних послуг норми пп. 5.1.20 Закону про ПДВ не поширюються, і оподаткування таких операцій здійснюється за загальновстановленими правилами. Тобто оподаткування операції по першій поставці об’єктів житла комунальним підприємствам не залежить від наявності рішення місцевих органів влади.

Крім того, податківці наголошують, що нарахування ПЗ за цією операцією здійснюватиметься поетапно на підставі актів виконаних робіт (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) або отриманих авансів на будівництво житла. Проте зверніть увагу, що на підставі пп. 7.4.1 Закону про ПДВ підприємство одночасно із нарахуванням ПЗ має право на ПК у звичайному порядку.

Наталія КУЦМІДА, «Дебет-Кредит»


ПК та ПЗ за довгостроковими контрактами

Лист ДПАУ від 22.05.2007 р. №10125/7/16-1517

! СГД — виконавцям довгострокових контрактів

ДПАУ роз’яснює: Відповідно до пп. 7.3.7 Закону про ПДВ датою виникнення ПЗ у виконавця довгострокових контрактів є дата збільшення ВД. Датою виникнення права на ПК у замовника довгострокового контракту є дата збільшення ВВ (пп. 7.5.4 Закону про ПДВ).

Враховуючи зазначене, а також особливості податкового обліку ОФ, збудованих за довгостроковими договорами, замовник формує ПК у частині ПДВ, зазначеній у виписаній на дату виникнення ПЗ виконавцем довгострокових договорів податковій накладній, на дату отримання такої накладної.

Наш коментар: У Законі про ПДВ визначення дати виникнення ПЗ виконавця довгострокових контрактів та дати виникнення права замовника на ПК дещо відрізняються у часі та умовах. Так, у замовника договору діє правило «першої події» для визначення ВВ. Натомість у виконавця визначення ВД не підлягають такому правилу: ВД розраховується із застосуванням оціночного коефіцієнта (визначається розрахунково) за результатами звітного кварталу. Визначений таким чином ВД виконавця є базою для нарахування ПЗ за довгостроковим договором. Виконавець довгострокового договору виписує замовнику ПН на суму обчислених за формулою податкових зобов’язань:

ПЗ = ВД х 20%.

Звідси випливає, що:

1) ПК замовника залежить від ПЗ виконавця;

2) точна величина ПК у замовника буде відомою один раз на звітний квартал тоді, коли буде визначена сума ПЗ виконавця.

У період завершення будівництва за довгостроковим контрактом ПЗ з ПДВ виконавця визначаються як різниця між ПЗ на загальну договірну вартість і сумою ПЗ, нарахованих у попередні періоди. Таким чином, після завершення будівництва замовник отримає податкову накладну на залишкову величину ПК.

Згідно з пп. 7.4.5 Закону про ПДВ сплачені суми податку не відносяться до складу ПК, якщо вони не підтверджені податковими накладними або іншими документами, які відповідають вимогам пп. 7.2.6 цього Закону.

Цікава ситуація випливає з умов пп. 7.5.4 Закону про ПДВ: датою виникнення права замовника на ПК є дата збільшення його ВВ. Але ж у замовника при спорудженні (виготовленні) ОФ взагалі ВВ не виникають. Такий об’єкт амортизується в майбутньому. Однак амортизація — це ж не ВВ... Якщо провести аналогію з пп. 7.4.1 Закону про ПДВ, то у замовника податковий кредит виникає незалежно від дати введення ОФ в експлуатацію (за наявності ПН).

Отже, згідно з позицією податківців у замовника довгострокового контракту ПК виникає на дату виникнення ПЗ виконавця, а підставою для включення сплаченого ПДВ до податкового кредиту є отримана від замовника податкова накладна.

Олена ВОДОП’ЯНОВА, «Дебет-Кредит»


Імпорт легкових авто для інвалідів у пільговому режимі оподаткування

Лист ДПАУ від 01.06.2007 р. №6622/5/17-0716

! Імпортерам

ДПАУ роз’яснює: Від обкладення ПДВ звільнено операції поставки товарів спеціального призначення для інвалідів за переліком, установленим КМУ, уповноваженому органу державної виконавчої влади (у т. ч. легкових автомобілів для інвалідів) з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, а також операції з їх безоплатної передачі інвалідам у випадках, визначених у пп. 5.1.4. Закону про ПДВ. Зазначений пільговий режим оподаткування відповідно до п. 5.5 Закону про ПДВ поширюється також на операції з поставки легкових автомобілів для інвалідів (пп. 5.1.4 Закону про ПДВ) у митному режимі імпорту. При поставці легкових автомобілів поза межами дії пп. 5.1.4 Закону про ПДВ у момент переходу права власності на такі автомобілі у постачальника цих автомобілів виникатимуть ПЗ з ПДВ за такими операціями.

Наш коментар: Легкові автомобілі є підакцизним товаром. Згідно з п. 5.5 Закону про ПДВ звільнення від ПДВ не поширюється на операції з поставки підакцизних товарів, крім легкових автомобілів для інвалідів згідно з пп. 5.1.4 цього Закону. Тобто якщо СГД поставляє для інвалідів легкові автомобілі, які підпадають під дію пп. 5.1.4 Закону про ПДВ, то ПДВ вони не обкладаються. Отже, треба знати, які автомобілі підпадають під дію цього підпункту.

Відповідно до пп. 5.1.4 Закону про ПДВ від обкладення ПДВ звільняється поставка товарів спеціального призначення для інвалідів за переліком, установленим КМУ, уповноваженому органу державної виконавчої влади, у т. ч. легкових автомобілів для інвалідів, з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, а також операції з їх безоплатної передачі інвалідам у випадках, визначених законодавством. Явно прослідковується його різночитання.

Так, якщо підприємство поставляє Мінпраці автомобілі для інвалідів, а Мінпраці оплачує їх вартість за рахунок бюджетних коштів, то поставка таких автомобілів у підприємства звільняється від ПДВ. У цьому разі зрозуміло, хто, кому й що поставляє. Тому якщо автомобіль ввозиться з-за кордону для Мінпраці, яке передасть його інваліду, то такий ввіз звільняється від ПДВ. І ДПАУ про це пише.

Виникають запитання: як розуміти слова «а також операції з їх безоплатної передачі інвалідам у випадках, визначених законодавством»? Це означає, що звільняється від оподаткування безоплатна передача автомобілів інвалідам, яку здійснює Мінпраці, чи безоплатна передача автомобілів інвалідам, яку здійснює будь-яка інша особа, наприклад автосалон, що також має право передавати автомобілі безоплатно кому завгодно? Адже тут прямо не зазначається, від кого саме повинна здійснюватися поставка. Чи буде звільнено від ПДВ ввезення автомобіля для інвалідів з-за кордону автосалоном? Виявляється, що буде, оскільки здійснюється «в межах дії пп. 5.1.4 Закону», і ДПАУ про це каже1.

1 Правда, ДМСУ так не вважає (див. лист від 02.03.2007 р. №11/4-15/2159 в «ДК» №16/2007, с. 60).

Дмитро КУЧЕРАК, «Дебет-Кредит»


Документом про передання прав учасника іншій особі може бути відповідна заява

Лист Держпідприємництва від 24.05.2007 р. №3742/0/2-07

Юрособам

Держпідприємництво роз’яснило: Корпоратив­ні права і майновий вклад у статутному фонді (далі — СФ) госпорганізації є нероздільними. При передачі корпоративних прав не­одмінно передається частка майна у СФ, яка закріплена за засновниками (учасниками). Документом про передання права засновника (учасника) іншій особі (з одночасним переданням відповідного майна), який має бути поданий держреєстратору, з огляду на норми глав 24, 54, 55 ЦКУ, можуть бути договір купівлі-продажу, міни, дарування або заява засновника про передання права засновника іншій особі.

Наш коментар: У коментованому листі аналізуються питання щодо припинення участі фізичної або юридичної особи у госптоваристві. Прокоментуємо це роз’яснення на прикладі ТзОВ. Серед прав учасників ТзОВ, передбачених ЦКУ, є:

1) право на вихід зі складу ТзОВ (ст. 148);

2) право на продаж (відчуження) частки (ст. 147).

Порядок виходу зі складу товариства та порядок відчуження частки регулюються різними статтями кодексу. Відповідно вихід та відчуження частки — це різні речі, хоча і приводять до однакового результату — припинення участі у ТзОВ1. Зрозуміло, що таке припинення призводить до зміни складу учасників товариства, що потрібно відобразити у статуті та зареєструвати у держреєстратора.

Перелік документів, необхідних для реєстрації таких змін, наведено у ст. 29 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців». Одним із документів, без якого реєстраційні дії не можуть бути проведені, є документ, що підтверджує факт припинення участі у товаристві одного учасника та набуття статусу учасника іншою особою (якщо така є). Таким документом може бути:

1) завірена в установленому порядку копія рішення про вихід зі складу учасників (для юросіб) або нотаріально посвідчена копія заяви про вихід (для фізосіб);

2) нотаріально посвідчена копія документа про перехід частки учасника у статутному капіталі товариства або нотаріально посвідчений документ про передання прав засновника (учасника) іншій особі;

3) рішення про примусове виключення учасника зі складу товариства.

Для проведення реєстраційних дій переважно подають копію рішення або нотаріальну копію заяви на вихід зі складу товариства. Причому подають цей документ як при виході зі складу ТзОВ (без відчуження частки), так і при переданні частки іншій особі. Останнім часом деякі держреєстратори відмовляються проводити реєстрацію на підставі заяви про вихід у разі, коли частка у статутному капіталі ТзОВ переходить до іншої особи. Вони аргументують це тим, що заява подається для припинення участі у ТзОВ без передання корпоративних прав іншій особі, а в разі такого передання подавати треба не заяву, а відповідний договір (купівлі-продажу, дарування тощо).

Держпідприємництво ж роз’яснило, що документом про передання прав учасника іншій особі, який має подаватися держреєстратору, може бути як відповідний договір, так і заява учасника про передання прав іншій особі.

1 Докладніше читайте у «ДК» №15/2007

Дмитро ГАРНИЙ, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Як сумістити держдопомогу і зарплату? Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Що нового?
Дедалі поширенішими стають ситуації, коли працівники за власним бажанням переривають або повністю не використовують належні їм відпустки, в т. ч. й соціальні. Чи варто це робити і чи можливо реально отримати матеріальну вигоду за рахунок таких дій? Як у.....

В рубриці: 


Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Життя :: Що нового?
Затверджено Інструкцію про порядок сплати ЄСВ
Звіт з ЄСВ: порядок заповнення в разі отримання компенсації з бюджету
Підприємець не може бути засновником господарського товариства ...

Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 21 (25.5.2015) :: Життя :: Що нового?
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується і за день смерті
Звільняти працівників за прогул в районах АТО не можна
Затверджено перелік товарів, які оформляє Енергетична митниця ДФС ...

0.025713