Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 04 (24.1.2011)
Суть справи :: Податковий облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Єдиний реєстр податкових накладних з 2011 р.

Усім платникам ПДВ слід звернути особливу увагу на те, що з 2011 року запроваджується Єдиний реєстр податкових накладних. Порядок ведення такого реєстру затверджено постановою КМУ від 29.12.2010 р. №1246 (див. у «ДК» №4/2011). За яких умов видані ПН повинні бути у ньому відображені, розглянемо у нашому матеріалі.

Які вимоги висуває ПКУ

Ще минулого року бухгалтери чули про ймовірність запровадження реєстру податкових накладних, і ось таку вимогу закріплено у Податковому кодексі України (далі — ПКУ), зокрема, у його ст. 201. Так, у п. 201.10 зазначається таке:

1. Податкова накладна видається продавцем на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до ПК.

2. При здійсненні операцій з постачання продавець зобов’язаний надати покупцю ПН після реєстрації в Єдиному реєстрі.

3. Підтвердженням продавцю про прийняття його ПН та/або розрахунку коригування до цієї ПН до Єдиного реєстру є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

4. Покупець має право звіряти дані отриманої ПН на відповідність із даними Єдиного реєстру.

5. Відсутність факту реєстрації продавцем ПН в Єдиному реєстрі та порушення порядку заповнення ПН:

1) не дає права покупцю на включення сум ПДВ до ПК;

2) не звільняє продавця від обов’язку включення суми ПДВ, зазначеної в ПН, до суми ПЗ за відповідний звітний період.

6. Виявлення розбіжностей даних ПН та Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення органами ДПС документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках — покупця товарів/послуг.

7. У разі відмови продавця надати ПН або в разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу ПК. До заяви додаються:

1) копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг;

2) або копії первинних документів, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Надходження заяви зі скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

Вимоги серйозні, але їх слід застосовувати з урахуванням розділу XX Перехідних положень. У п. 11 підрозділу 2 зазначається таке:

1) реєстрація ПН платниками ПДВ — продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджується для платників цього податку, у яких сума ПДВ в одній ПН становить:

— понад 1 млн грн — з 1 січня 2011 р., тобто сума операції становить понад 6 млн грн;

— понад 500 тис. грн — з 1 квітня 2011 р., тобто сума операції становить понад 3 млн грн;

— понад 100 тис. грн — з 1 липня 2011 р., тобто сума операції становить понад 600 тис. грн;

— понад 10 тис. грн — з 1 січня 2012 р., тобто сума операції становитиме понад 60 тис. грн.

ПН, у якій сума ПДВ не перевищує 10 тис. гривень, не підлягає включенню до Єдиного реєстру.

2) до платників податку, для яких на дату виписки ПН не запроваджено обов’язковість реєстрації ПН в Єдиному реєстрі, не застосовуються такі вимоги п. 201.10 ПКУ:

а) відсутність факту реєстрації продавцем ПН в Єдиному реєстрі та порушення порядку заповнення ПН не дає права покупцю на включення сум ПДВ до ПК та не звільняє продавця від обов’язку включення суми ПДВ, зазначеної в ПН, до суми ПЗ за відповідний звітний період;

б) виявлення розбіжностей даних ПН та Єдиного реєстру є підставою для проведення органами ДПС документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг.

З якої дати слід реєструвати ПН

ПКУ набрав чинності з 01.01.2010 року. Відповідно й вимога про реєстрацію ПН також чинна з 1 січня. Проте Постанова КМУ №1246, яка затверджує порядок реєстрації набрала чинності з 13 січня, хоча у ній самій написано, що вона чинна з 1 січня. Якщо підприємство мало операцію, при якій сума в одній ПН становила більше 1 млн грн, але ПН не зареєструвало, то це слід зробити, адже ПК покупця є під сумнівом. До речі, в які строки така реєстрація повинна бути здійснена — не сказано нічого. Також немає й штрафів у разі нереєстрації такої ПН. Але, знову ж таки, нагадуємо, що право покупця на ПК за такою операцією не зможе бути реалізоване.

До речі, звертаємо увагу, що відповідно до останнього абзацу п. 1 Постанови №1246 «подання податкової накладної та/або розрахунку коригування Державній податковій службі в електронній формі здійснюється відповідно до Порядку підготовки і подання податкових документів в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженого Державною податковою службою». Такого Порядку на сьогодні немає. Тобто вимоги реєструвати ПН є, Порядок ведення Єдиного реєстру — також, а от Порядку підготовки і подання податкових документів в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку немає. Саме тому можна порадити продавцям бути особливо уважними при виписуванні ПН, у яких суми ПДВ можуть перевищувати 1 млн грн (з 01.04.2011 р. — 500 тис. грн, з 01.07.2011 р. — 100 тис. грн). Можливо, варто розбивати такі операції постачання на менші з метою уникнення зайвих клопотів.

Який порядок реєстрації ПН продавцем

Виділимо важливі моменти реєстрації ПН:

1. Внесення відомостей, що містяться у ПН та/або розрахунку коригування, до Єдиного реєстру здійснюється шляхом подання протягом операційного дня зазначених документів в електронній формі ДПС з використанням електронного цифрового підпису.

2. Якщо продавець складає розрахунок коригування до ПН, що підлягає реєстрації, до Єдиного реєстру обов’язково вносяться відомості, що містяться у розрахунку коригування.

3. Не підлягають реєстрації ПН, які не видаються покупцеві та залишаються у продавця.

4. Після накладення цифрового підпису продавець здійснює шифрування ПН та/або розрахунку коригування в електронній формі та надсилає їх ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку. Примірник ПН та/або розрахунку коригування в електронній формі зберігається у продавця.

5. Для підтвердження прийняття ПН та/або розрахунку коригування до реєстрації продавцю видається квитанція в електронній формі у текстовому форматі.

6. Причиною відмови у прийнятті ПН та/або розрахунку коригування до реєстрації є:

1) наявність помилок;

2) відсутність в Єдиному реєстрі відомостей, що містяться у ПН, яка коригується;

3) факт реєстрації ПН та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами.

7. Квитанція, що підтверджує факт реєстрації ПН та/або розрахунку коригування, надсилається протягом операційного дня продавцеві.

На що слід звернути увагу покупцю

Отримавши протягом року ПН, у якій сума операції становить понад 6 млн грн (з 1 квітня 2011 р. — понад 3 млн грн; з 1 липня 2011 р. — понад 600 тис. грн), слід подати запит до органів ДПС, щоб дізнатися, чи зареєстрована така ПН. Покупець має право на отримання інформації, що міститься у Єдиному реєстрі. Для цього він складає запит за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в електронному вигляді у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому ДПС. Потім надсилає його засобами телекомунікаційного зв’язку.

На запит накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку у наступному порядку: першим — цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або цифровий підпис керівника; другим — цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки покупця.

Отже, отримавши ПН, у якій сума ПДВ може перевищувати 1 млн грн (з 01.04.2011 р. — 500 тис. грн, з 01.07.2011 р. — 100 тис. грн), не полінуйтеся переконатись, чи зареєстрована така ПН у Єдиному реєстрі. Відповідь на ваш запит дозволить спокійно відобразити суми ПДВ за такою ПН у складі податкового кредиту.

Мар’яна КОНДЗЕЛКА, головний редактор журналу «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Що нам приготував податковий кодекс Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Податковий облік
Податковий кодекс — величезний документ, який значно змінює систему оподаткування в Україні. Розглянути й проаналізувати всі зміни в одному матеріалі, ба навіть в одному номері «ДК», просто неможливо. Ми вже багато писали про запроваджені ним новації і пи...

В рубриці: 


ПДВ із мінусом: подальша доля Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
Лютий 2015 року був важким звітним періодом для тих платників ПДВ, які мали
станом на 01.02.2015 р. від’ємне значення з цього податку. Але навіть після
подання звітності з ПДВ за лютий у багатьох платників податку залишається
сумнів: а чи прав...

Як використати переплату з ПДВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
На 1 травня 2015 р. підприємство не мало оподатковуваних операцій з ПДВ
протягом останніх 11 місяців. При цьому в картці особового рахунку з ПДВ
значиться переплата, яка виникла за рахунок надміру сплачених грошових
зобов’язань, які залишилися...

0.040567