Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 04 (24.1.2011)
Суть справи :: Податковий облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Що нам приготував податковий кодекс

Податковий кодекс — величезний документ, який значно змінює систему оподаткування в Україні. Розглянути й проаналізувати всі зміни в одному матеріалі, ба навіть в одному номері «ДК», просто неможливо. Ми вже багато писали про запроваджені ним новації і писатимемо ще більше. А зараз пропонуємо до вашої уваги таблицю, де зведено найважливіші, на наш погляд, новації, запроваджені Податковим кодексом України.
Звертаємо увагу, що не всі з нововведень починають застосовуватися одразу з 1 січня 2011 року. Так, зміни у справлянні податку на прибуток починаються з 1 квітня 2011 року; податок на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, запроваджується з 1 січня 2012 року. З 2014 року ставка податку на додану вартість знижується до 17%, а з 2015 року починає справлятися податок на доходи фізосіб з процентів за депозитами. Природно, за цей час до Кодексу можуть бути внесені зміни, про які ми негайно інформуватимемо читачів.

Таблиця

Новації Податкового кодексу

Загальні положення
Стаття, пункт ПКУ
Кількість загальнодержавних податків і зборів скорочено з 29 до 18 (з 2015 року має залишитися 17), місцевих — з 14 до 5 Ст. 9, 10
З 01.01.2011 р. втратили чинність закони: «Про акцизний збір», «Про Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів», «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби», «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», «Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них», «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)», «Про плату за землю», «Про систему оподаткування», «Про податок на додану вартість», «Про фіксований сільськогосподарський податок», «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби», «Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області», «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої», «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», «Про податок з доходів фізичних осіб», «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів», пункти 4, 5, 7, 8, 81 і 82 розділу II «Прикінцеві положення», додатки №1 і №2 до Закону від 03.06.2008 р. №309-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», декрети КМУ від 26.12.92 р. №18-92 «Про акцизний збір», від 17.03.93 р. №24-93 «Про податок на промисел», від 20.05.93 р. №56-93 «Про місцеві податки і збори», припиняється дія указів Президента від 11.05.98 р. №453/98 «Про платників та порядок сплати акцизного збору», від 28.06.99 р. №761/99 «Про впорядкування механізму сплати ринкового збору».
З 1 квітня 2011 року втрачає чинність Закон «Про оподаткування прибутку підприємств», крім п. 1.20, який діє до 1 січня 2013 року
Ч. 1 п. 2 розділу XIX
Одним із принципів податкового законодавства визначено принцип «фіскальної достатності» — встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями. Тобто не бюджет складається відповідно до податкової бази, а податкова база встановлюється так, щоб наповнити будь-який бюджет Пп. 4.1.5
Адміністрування податків
Стаття, пункт ПКУ
З ПК зникла будь-яка згадка про непрямі методи визначення податкового зобов’язання Розділ II
Великі і середні платники податків вже з 01.01.2011 р. зобов’язані подавати всю податкову звітність в електронному вигляді П. 49.4
Кількість ступенів апеляційного оскарження скорочено до двох: первинна скарга подається не до місцевої ДПI, а зразу до обласних ДПА, ДПА Києва та Севастополя, ДПА в Автономній Республіці Крим П. 56.2, 56.3
Правило конфлікту інтересів з пп. 44.4.1 Закону №2181 залишається і у ПКУ, але назва терміна замінюється на принцип презумпції правомірності рішень платника податку, в разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу Пп. 4.1.4, п. 56.21
Скасовано інститут податкових роз’яснень Пп. 14.1.173
Податкові органи можуть надавати лише податкові консультації — це «допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган» Пп. 14.1.172
Розміри деяких штрафів збільшуються, зокрема за порушення строків сплати єдиного податку фізособами* — одразу до 50% ставки єдиного податку П. 122.1
Запроваджуються так звані фактичні перевірки, які проводяться без попередження і без обмеження кількістю, а їх підставою може стати скарга споживачів або державних органів. Стосуватимуться вони передусім застосування РРО і трудових відносин із працівниками Пп. 75.1.3
Податкові органи мають право звертатися до суду щодо винесення судового рішення про скасування державної реєстрації припинення юросіб або фізосіб-підприємців П. 67.2
За відмову від документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або недопуск перевіряючих може бути накладено адміністративний арешт на майно платника податків Пп. 94.2.3
Єдиною законною підставою відмови від допуску до документальної виїзної або фактичної перевірки є непред’явлення платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) направлення на проведення перевірки або пред’явлення направлення, оформленого з порушенням установлених ПКУ вимог Абз. 2, 3 п. 81.1
Податкове зобов’язання померлої особи не погашається у зв’язку зі смертю, а переходить на спадкоємців П. 97.3, пп. 97.4.4
Податок на прибуток підприємств**
Стаття, пункт ПКУ
Основна ставка податку поступово зменшуватиметься до 16% з 1 січня 2014 року (з 01.04.2011 р. — 23%, в 2012 р. — 21%, в 2013 р. — 19%) П. 10 підрозділу 4 розділу XX
Прибуток визначається шляхом зменшення суми доходів на собівартість та суму інших витрат Пп. 134.1.1
У визначенні дати визнання доходу не застосовуватиметься «правило першої події», дохід від реалізації товарів визнаватиметься за датою переходу покупцю права власності на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг П. 137.1
«Правило першої події» не застосовуватиметься і щодо витрат П. 138.4, 138.5
Знімається обмеження на включення до складу витрат витрат на навчання та перепідготовку працівників, проведення гарантійних ремонтів і замін***, рекламних витрат і витрат на страхування Пп. 140.1.3, 140.1.4, 140.1.5
До прибутку від страхової діяльності юросіб за договорами страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення застосовується ставка 0% П. 151.2
Не включатимуться до витрат витрати на придбання товарів і послуг у платників єдиного податку — фізосіб (крім тих, які провадять діяльність у сфері інформатизації) Пп. 139.1.12
* Штрафи за порушення термінів сплати на підставі ст. 17 Закону №2181 у розмірі 10% ставки єдиного податку застосовувалися податковою до фізосіб-«єдиноподатників» незаконно, бо Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку, форма якого затверджена наказом ДПАУ від 29.10.99 р. №599, не відповідає визначенню податкової декларації за п. 1.11 Закону №2181.
** Положення щодо податку на прибуток підприємств застосовуватимуться з 1 квітня.
*** Розмір гарантійних витрат має відповідати рівню гарантійних замін, прийнятих та оприлюднених підприємством.
З 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0% податку на прибуток для: 1) новостворених СГД (крім утворених шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації); 2) діючих СГД, в яких обсяг доходів у кожен із трьох попередніх років не перевищував 3 млн грн, а кількість працівників — 20 осіб, причому кожен із них отримував не менш ніж дві мінімальні зарплати; 3) СГД, які в 2010 р. сплачували ЄП і в яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 1 млн грн та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.
Зазначена пільга не поширюється на СГД, які здійснюють: діяльність у сфері розваг; виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів; виробництво, оптовий та роздрібний продаж ПММ; видобування, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у т. ч. органогенного утворення; фінансову діяльність; діяльність з обміну валют; видобування та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення; операції з нерухомим майном, оренду (у т. ч. надання в оренду торгових місць на ринках та/або у торговельних об’єктах); діяльність з надання послуг пошти та зв’язку; діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення; охоронну діяльність; зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації); виробництво продукції на давальницькій сировині; оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі; діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води; діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям
П. 154.6
До 1 січня 2020 р. звільняється від оподаткування прибуток виробників біопалива від продажу біопалива; енергопідприємств, що виробляють одночасно електричну і теплову енергію або теплову з використанням біопалива; виробників техніки, обладнання, устаткування для виготовлення та переобладнання технічних та транспортних засобів під біопаливо; підприємств від видобування та використання газу вугільних родовищ П. 15, 16 підрозділу 4 розділу XX
Строком на 10 років звільняється від оподаткування прибуток: 1) готелів категорії не менше «три зірки», введених в експлуатацію до 1 вересня 2012 р.; 2) підприємств легкої промисловості (крім тих, які працюють на давальницькій сировині, хіба що вони припинять таку роботу до 1 січня 2012 р.); 3) енергопідприємств від продажу електроенергії з відновлювальних джерел; 4) підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості; 5) підприємств машинобудування для агропромислового комплексу П. 17 підрозділу 4 розділу XX
До 1 січня 2015 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв і друкарень від виготовлення книжкової продукції (крім продукції еротичного характеру) П. 18 підрозділу 4 розділу XX
До 1 січня 2016 року не включаються до доходів суми коштів або вартість майна, отримані суб’єктами кінематографії (виробниками фільмів) та/або суб’єктами мультиплікації (виробники мультиплікаційних фільмів) і спрямовані на виробництво національних фільмів П. 19 підрозділу 4 розділу XX
Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг П. 154.7
Замість 4 груп ОФ запроваджуються 16 груп ОЗ з окремими мінімально допустимими строками корисного використання таких засобів П. 145.1
Амортизація нараховується на кожен об’єкт ОЗ окремо Пп. 145.1.1
Замість окремого «податкового» методу амортизації може застосовуватися будь-який з п’яти методів, передбачених бухгалтерським обліком Пп. 145.1.5
Представництва підприємств не вважатимуться самостійними платниками податку Ст. 133.1
Податок на додану вартість
Стаття, пункт ПКУ
З 1 січня 2014 року основна ставка податку знижується до 17%, доти вона становить 20% П. 10 підрозділу 2 розділу XX
Розширився перелік товарів (послуг), звільнених від оподаткування Ст. 197
При ввезенні товарів, які входять до переліку звільнених від оподаткування за п. 197.1, ПДВ не стягується П. 197.4
З’явилися нові підстави для анулювання реєстрації платником ПДВ з ініціативи ДПI: відсутність в ЄДР підтвердження відомостей про юрособу і постачання добровільно зареєстрованими платниками менш ніж 50% поставок іншим платникам ПДВ Пп. «ж», «и» п. 184.1
Неплатники ПДВ зобов’язані нараховувати ПДВ і подавати декларацію з ПДВ у разі отримання послуги від нерезидента на митній території України П. 190.2, ст. 208
До міжнародних перевезень застосовується нульова ставка ПДВ без поділу на відрізок до кордону і за межами кордону Пп. 195.1.3
З 2016 року скасовується квартальний податковий період з ПДВ П. 202.2
Бюджетному відшкодуванню підлягають і суми ПДВ у разі отримання від нерезидента послуг на митній території України, що дорівнюють сумі ПЗ, включеного до декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги Пп. «а» п. 200.4
Запроваджується фінансова відповідальність держави за несвоєчасне відшкодування ПДВ у розмірі 120% облікової ставки НБУ П. 200.23
Запроваджується автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ деяким категоріям платників П. 200.18
Критерії, за якими визначається можливість автоматичного відшкодування ПДВ, майже неможливі до виконання П. 200.19
Запроваджується Єдиний реєстр податкових накладних. До нього вносяться ПН, у яких сума ПДВ становить: понад 1 млн грн — з 1 січня 2011 р.; понад 500 тис. грн — з 1 квітня 2011 р.; понад 100 тис. грн — з 1 липня 2011 р.; понад 10 тис. грн — з 1 січня 2012 р. Пп. 14.1.60, п. 11 підрозділу 2 розділу XX
Невключення оригіналу ПН до Реєстру не дає права покупцю на податковий кредит, але зобов’язує продавця до сплати податкових зобов’язань П. 201.10
З декларацією з ПДВ треба буде подавати Розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями П. 199.3
Єдиний і фіксований податок
Стаття, пункт ПКУ
Єдиний податок справляється за правилами, встановленими Указом №727, з деякими відмінностями П. 1 підрозділу 8 розділу XX
Платники ЄП не є платниками податку на прибуток підприємств, ПДФО (для фізосіб-підприємців), ПДВ (за винятком юросіб зі сплатою ЄП за ставкою 6%), земельного податку (крім земельного податку за ділянки, що не використовуються для підприємницької діяльності), плати за користування надрами, збору за спецвикористання води, збору за спецвикористання лісових ресурсів, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності Пп. 1 п. 1 підрозділу 8 розділу XX
Платники ЄП і ФП сплачують єдиний соціальний внесок Пп. 2 п. 1 підрозділу 8 розділу XX
ЄП або ФП сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини ЄП або ФП, що підлягають перерахуванню до цих бюджетів (без врахування частки, що підлягала перерахуванню в ПФУ та соцфондів) Пп. 3 п. 1 підрозділу 8 розділу XX
Податок на доходи фізичних осіб
Стаття, пункт ПКУ
Запроваджується прогресивна ставка податку — 15% до доходу в розмірі до 10 мінімальних зарплат і 17% на суму перевищення П. 167.1
До доходів іноземців застосовується загальна ставка в розмірі 15%, а не 30% Пп. 170.10.1
Ставка податку для шахтарів становить 10% П. 167.4.
Резидентами України з метою сплати ПДФО визнаються всі «заробітчани», сім’ї яких залишилися в Україні: достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізособи є місце постійного проживання членів її сім’ї (про ступінь споріднення в ПКУ не згадується) або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності Пп. «в» пп. 14.1.213
Фізособи будуть зобов’язані самостійно визначати свою податкову адресу П. 45.1
Податкові агенти визнаються платниками податку і несуть повну відповідальність за сплату податку з доходів Пп. 162.1.3
Iдентифікаційний номер фізичної особи — платника податків замінюється реєстраційним номером облікової картки платника податків П. 70.9
Поняття «податковий кредит» замінюється поняттям «податкова знижка» Ст. 166
Право на зменшення загального місячного оподатковуваного доходу на 100% розміру податкової соціальної пільги отримує платник податку, який утримує двоє чи більше дітей віком до 18 років, з розрахунку на кожну таку дитину Пп. 169.1.2
Розмір податкової соціальної пільги дорівнює розміру прожиткового мінімуму на 1 січня кожного року. До 31.12.2014 р. розмір ПСП дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи Пп. 169.1.1
З 2015 року запроваджується оподаткування за ставкою 5% процентів за депозитами. До 01.01.2015 року такі доходи ПДФО не обкладатимуться П. 1 розділу XIX, пп. 164.2.8
Ставка оподаткування доходів платників податків від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна впродовж звітного податкового року понижена до 5% П. 172.2
Звільнені від оподаткування доходи від продажу один раз на рік квартир, житлових, дачних, садових будинків без обмеження щодо їх площі, земельної ділянки в межах норм, визначених Земельним кодексом П. 172.1
Продаж не частіше ніж один раз на рік легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера оподатковується за ставкою 1%, наступний протягом року — 5%. При цьому дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта та не нижче 25% вартості такого самого нового об’єкта рухомого майна П. 173.2
Акцизний податок
Стаття, пункт ПКУ
Колишній акцизний збір став податком Пп. 9.1.4.
Запроваджується поняття мінімального акцизного податкового зобов’язання — це мінімальна величина ПЗ зі сплати акцизу з сигарет у твердій сумі за 1000 штук сигарет одного найменування Пп. 14.1.114
Ставки акцизного податку порівняно з колишніми ставками акцизного збору в середньому підвищуються Пп. 215.3.1 — 215.3.4
Збір за першу реєстрацію транспортних засобів
Стаття, пункт ПКУ
На відміну від податку з власників транспортних засобів, який справлявся щороку, сплачується лише під час першої реєстрації в Україні колісних транспортних засобів, суден, літаків і вертольотів Ст. 239
Об’єкт обкладення збором розширено на літаки і вертольоти Пп. 233.1.3
Ставка збору не підлягає щорічній індексації Ст. 234
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Стаття, пункт ПКУ
З 1 січня 2012 року запроваджується новий податок, задуманий як «податок на розкіш», платниками якого є фізичні та юридичні особи, у т. ч. нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості Ст. 265
Звільняються від оподаткування квартири площею до 120 кв. м і будинки площею до 250 кв. м, де зареєстровані платники податку Пп. 265.4.1
Ставки податку встановлюються місцевими радами, але не можуть перевищувати 1% мінімальної зарплати на квартири загальною площею до 240 кв. м і будинки до 500 кв. м і 2,7% мінімальної зарплати на квартири і будинки більшої площі Пп. 265.5.1
Обчислення суми податку для фізосіб покладається не на платників, а на податкові органи, які до 1 липня звітного року надсилають платнику податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити Пп. 265.3.2, 265.7.2
Юридичні особи обчислюють суми податку самостійно станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу ДПС за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію Пп. 265.7.5

Андрій ПОРИТКО, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Місцеві податки і збори за новим ПКУ Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Податковий облік
Однією із легальних, тобто встановлених законодавством, класифікацій податків і зборів є їх класифікація на загальнодержавні і місцеві. Сьогодні, в межах вивчення нового Податкового кодексу (далі — ПКУ), ми знайомимо наших читачів з основами обкладення мі...

В рубриці: 


ПДВ із мінусом: подальша доля Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
Лютий 2015 року був важким звітним періодом для тих платників ПДВ, які мали
станом на 01.02.2015 р. від’ємне значення з цього податку. Але навіть після
подання звітності з ПДВ за лютий у багатьох платників податку залишається
сумнів: а чи прав...

Як використати переплату з ПДВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
На 1 травня 2015 р. підприємство не мало оподатковуваних операцій з ПДВ
протягом останніх 11 місяців. При цьому в картці особового рахунку з ПДВ
значиться переплата, яка виникла за рахунок надміру сплачених грошових
зобов’язань, які залишилися...

0.035766