Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 04 (24.1.2011)
Життя :: Що нового?

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Що нового

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2011 році

! Усім

Нагадуємо, що з 1 січня відбулося чергове зростання мінімальної заробітної плати до 941 грн (до 5,66 грн — у погодинному розмірі). Такий розмір мінімальної зарплати встановлено Законом про Держбюджет на 2011 рік, а саме його ст. 22.

Також у 2011 році встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня — 941 грн, з 1 квітня — 960 грн, з 1 жовтня — 985 грн, з 1 грудня — 1004 грн;

Звернемо увагу також на статтю 7 Держбюджета-2011. Нею встановлено, що платники податків повинні сплачувати за правилами, встановленими відповідними законодавчими актами України (або у порядку, встановленому ПКУ), податки і збори (обов’язкові платежі), які справлялися до 1 січня 2011 року та не встановлені ПКУ як загальнодержавні та місцеві податки і збори, включаючи:

1) розстрочені і відстрочені суми грошових зобов’язань;

2) суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувалися станом на 31 грудня 2010 року;

3) суми, донараховані за актами перевірок, за цими податками і зборами (обов’язковими платежами).

Закон України від 23.12.2010 р. №2857-VI «Про Державний бюджет України на 2011 рік» чинний з 01.01.2011 р.


ДПАУ: громадяни зобов’язані повідомляти державу про свої доходи

! Платникам ПДФО

З метою належної організації роботи органів ДПС у частині виконання Закону про доходи щодо подання громадянами декларацій та вивчення впливу Податкового кодексу України на процес декларування ДПАУ зобов’язала голів ДПА в областях та містах розробити і затвердити план організаційних заходів з питань проведення декларування, спрямованих на створення належних умов для громадян.

ДПА, зокрема, повинні:

1) взяти під особистий контроль організацію роботи щодо приймання та опрацювання річних податкових декларацій про доходи громадян за 2010 рік;

2) забезпечити аналіз наявної інформації про доходи, одержані громадянами протягом 2010 року у вигляді призів, виграшів, інвестиційного прибутку, корпоративного права, іноземних доходів, доходів у вигляді успадкованого майна тощо;

3)надіслати запити до агентств нерухомості щодо надання відомостей про громадян, які скористалися їхніми послугами та уклали договір найму (оренди) житла;

4)надіслати до місцевих рад запити щодо отримання інформації про громадян, які здають в оренду житло, надають різного виду послуги;

5) забезпечити виїзд відповідальних працівників органів ДПС на великі підприємства з метою надання консультацій та приймання декларацій від громадян про отримані доходи;

6) організувати опрацювання інформації щодо госпсуб’єктів, які отримали ліцензії на здійснення діяльності з працевлаштування за кордоном, з метою встановлення реальної кількості громадян, що працюють та отримують доходи за межами України;

7) забезпечити подання декларацій тими госпсуб’єктами, які провадять діяльність у сфері Iнтернет-послуг, торгівлі, будівництва, здійснюють операції з експорту та імпорту товарів, використовують працю найманих осіб без оформлення належним чином трудових відносин, провадять діяльність на ринку пально-мастильних матеріалів або отримали значні доходи;

8) надати можливість приймання декларацій у вихідні дні та вечірні години та за потреби відкрити додаткові консультаційні пункти і створити належні умови для платників податків.

Наказ ДПА України від 04.01.2011 р. №1 чинний з 04.01.2011 р.


Затверджено критерії ризику у сфері створення та ведення страхового фонду документації

! СГД у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації

Кабмін затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації. Такими критеріями визначено:

а) важливість об’єктів та виробів для оборони, економіки і безпеки держави, для забезпечення життєдіяльності населення;

б) можливість виникнення на об’єкті надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

в) наявність на об’єкті значних культурних та історичних цінностей.

Відповідно до цих критеріїв СГД незалежно від форми власності відносяться до одного з трьох ступенів ризику:

1) високого — це суб’єкти, які є виконавцями державного оборонного замовлення; яким установлено мобілізаційне завдання; які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

2) середнього — це суб’єкти, у власності, володінні чи користуванні яких перебувають об’єкти підприємств, які внесені до Держреєстру потенційно небезпечних об’єктів; об’єкти, які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами; об’єкти систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків;

3) незначного — це суб’єкти, у власності, володінні чи користуванні яких перебувають об’єкти культурної спадщини.

Планові перевірки СГД проводитимуться з такою частотою:

1) з високим ступенем ризику — один раз на рік;

2) із середнім ступенем ризику — один раз на три роки;

3) із незначним ступенем ризику — один раз на п’ять років.

Постанова КМУ від 15.12.2010 р. №1230 чинна з 14.01.2011 р.


Виїжджати за кордон на ПМП треба з довідкою від ДПС про відсутність податкових зобов’язань

! Платникам ПДФО

Кабмін затвердив Порядок, який регламентує подання платником податку — резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, органу ДПС декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) для отримання довідки органу ДПС про сплату податку з доходів фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку.

Декларація повинна подаватися таким платником органу ДПС за податковою адресою не пізніше ніж протягом 60 календарних днів, що передують виїзду платника податку за кордон на постійне місце проживання. Декларація подається за три останні звітні податкові періоди (у разі наявності невиконаного обов’язку з подання) та за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої декларації).

Протягом 30 календарних днів з дня отримання декларації орган ДПС визначає податкове зобов’язання платника податку та надсилає йому податкове повідомлення. А в разі відсутності податкових зобов’язань — видає довідку платнику податку.

Платник податку зобов’язаний у порядку, передбаченому ПКУ, сплатити визначену у податковому повідомленні суму податкового зобов’язання, включаючи пеню та штрафні санкції (у разі наявності).

Документ, що підтверджує сплату ПДФО (квитанція банку, платіжне доручення), пред’являється органу ДПС для отримання довідки (дійсна протягом 60 календарних днів з дати видачі).

Ця довідка подається платником податку до органів митного контролю під час перетинання митного кордону України та є підставою для проведення митних процедур.

Постанова КМУ від 27.12.2010 р. №1243 чинна з 01.01.2011 р.


Визначено великих платників податків

! Великим платникам податків

ДПА України затвердила Реєстр великих платників податків України на 2011 рік.

Відповідно до пункту 64.7 Податкового кодексу України у разі включення платника податків до Реєстру великих платників податків на нього поширюються особливості, визначені цим Кодексом для великих платників податків.

Після включення платника податків до зазначеного Реєстру та отримання повідомлення центрального органу ДПС про таке включення платник податків зобов’язаний стати на облік у спеціалізованому органі ДПС, що здійснює податкове супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр. Щодо великих платників податків, які самостійно не стали на облік у спеціалізованому органі ДПС, центральний орган ДПС має право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення їх на облік у спеціалізовані чи інші органи ДПС.

У разі відсутності за місцем реєстрації великого платника податків спеціалізованого органу ДПС облік такого платника за рішенням центрального органу ДПС здійснюється або територіально найближчим спеціалізованим органом ДПС, або іншим органом ДПС.

У разі прийняття рішення про переведення великого платника податків на облік до спеціалізованої державної податкової інспекції чи іншого органу ДПС відповідні органи ДПС зобов’язані протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків.

Великий платник податків, щодо якого центральним органом ДПС прийнято рішення про переведення на облік до спеціалізованої державної податкової інспекції чи іншого органу ДПС, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов’язаний:

1) сплачувати податки за місцем попереднього обліку в органах ДПС;

2) подавати податкову звітність та виконувати інші обов’язки, передбачені ПКУ, за новим місцем обліку.

Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. №1005 чинний з 14.01.2011 р.


Деяких платників перевірятимуть одночасно ДПС та митні органи

! Субъектам ЗЕД

До Порядку проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою КМУ від 23.12.2004 р. №1730, внесено зміни. Відповідно до них у разі планування органами державної податкової служби та митними органами у звітному періоді проведення перевірки одного і того самого платника податків така перевірка проводитиметься зазначеними органами одночасно.

Зауважимо, що план перевірок складається митними органами на кожен квартал виходячи з результатів аналізу імпортно-експортних операцій, що здійснюються підприємствами.

Постанова КМУ від 27.12.2010 р. №1198 чинна з 01.01.2011 р.


Як органи ДПС здійснюватимуть реєстрацію податкової поруки

! Платникам податків

ДПА України затвердила Порядок реєстрації податкової поруки органами державної податкової служби.

Відповідно до Порядку видана банком податкова порука подається платником податків, що має податковий борг, для реєстрації до органу ДПС, у якому він перебуває на обліку. Реєстрація податкової поруки проводиться у день надходження податкової поруки до структурного підрозділу, до функцій якого входить погашення податкового боргу, але не пізніше трьох робочих днів після надходження податкової поруки до органу ДПС, в якому платник податків перебуває на обліку.

Структурний підрозділ, до функцій якого входить погашення податкового боргу, веде в електронному вигляді облік податкових порук у журналі (додаток до Порядку).

Зареєстрована податкова порука є підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та виключення такої застави з відповідного державного реєстру згідно з вимогами чинного законодавства.

До реєстрації в органі ДПС податкова порука не чинна і не створює правових наслідків.

Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. №1038. Станом на 18.01.2011 р. офіційно не оприлюднений.


Коли ДПС складатиме повідомлення-рішення про нарахування (зменшення) грошового зобов’язання

! Платникам податків

ДПА України затвердила Порядок направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків та визнала таким, що втратив чинність, наказ ДПАУ від 21.06.2001 р. №253 «Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій».

Відповідно до новозатвердженого Порядку органи ДПС складають та надсилають (вручають) платникам податків податкові повідомлення-рішення про нарахування (зменшення) грошового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта обкладення податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ.

Орган ДПС складатиме податкове повідомлення-рішення у таких випадках:

а) якщо платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію;

б) якщо дані перевірки результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках;

в) якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є орган податкової служби;

г) якщо рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків;

ґ) якщо дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в т.ч. податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених ПКУ, у т.ч. ПДФО, таким податковим агентом;

д) в інших випадках, коли здійснення такого розрахунку передбачено ст. 58 розділу II ПКУ.

Наказ ДПА України від 22.12.2010 р. №985 чинний з 14.01.2011 р.


За складання первинних документів відповідають особи, які їх склали та підписали

! Бухгалтерам

Мінфін змінами до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. №88) визначив, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи. Відповідальність за несвоєчасне складання облікових регістрів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці облікові регістри.

Вилучення ж первинних документів, облікових регістрів, фінансової звітності у підприємств, установ здійснюється відповідно до законодавства.

Наказ Мінфіну від 08.11.2010 р. №1327 чинний з 06.12.2010 р.


Президент України оптимізував систему центральних органів виконавчої влади

! СГД

Для усунення дублювання повноважень органів виконавчої влади, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління Президент постановив скоротити кількість:

1) державних службовців, які працюють у центральних органах виконавчої влади, не менш ніж на 30%;

2) працівників Секретаріату КМУ не менш ніж на 50%.

На зміну Міністерству транспорту і зв’язку України прийдуть відразу 5 органів: Міністерство інфраструктури України (яке одночасно виконує функції з реалізації державної політики у сфері туризму), Державна автотранспортна служба України, Державна авіаційна служба України, Державна служба зв’язку України і Державна служба морського і річкового транспорту України.

Державну податкову адміністрацію України реорганізовано у Державну податкову службу України. А Мінпраці реорганізовано у Міністерство соціальної політики України та Державну інспекцію України з питань праці.

Питаннями реєстрації юросіб, фізосіб-підприємців, релігійних організацій завідуватиме новостворена Державна реєстраційна служба України.

В Указі Президента визначено, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються.

Указ Президента України від 09.12.2010 р. №1085/2010 чинний з 09.12.2010 р.

Новини підготувала Анна КОВАЛЬ, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Обчислення і накопичення в ЕККА сум ПДВ у 2011 році Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Що нового?
З 1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс (далі — ПКУ), згідно з положеннями якого уряду необхідно розробити досить велику кількість нормативних документів, що регулюють передбачені ПКУ норми. На виконання п. 201.11 ПКУ прийнято Постанову №122...

В рубриці: 


Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Життя :: Що нового?
Затверджено Інструкцію про порядок сплати ЄСВ
Звіт з ЄСВ: порядок заповнення в разі отримання компенсації з бюджету
Підприємець не може бути засновником господарського товариства ...

Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 21 (25.5.2015) :: Життя :: Що нового?
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується і за день смерті
Звільняти працівників за прогул в районах АТО не можна
Затверджено перелік товарів, які оформляє Енергетична митниця ДФС ...

0.019634