Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 05 (30.1.2012)
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Кому і як застосовувати МСФЗ — пояснюють держоргани

Нагадаємо, що з 1 січня 2012 року в Україні публічні акціонерні товариства, страхові компанії, а також банки зобов’язані для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності застосовувати МСФЗ1. У зв’язку з цим Мінфін, Нацбанк та Державна служба статистики спільним листом від 07.12.2011 р. №12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702 наголосили на деяких нюансах застосування і переходу на МСФЗ.

Марина ПІДЛОЗНА, керівник відділу аудиту АФ «Глобал Аудит» (Корпорація «Глобал Консалтинг»)

Хто, де, коли?

Щоб іти в ногу з часом (а цього вимагають реалії нашого життя), чимало суб’єктів господарювання повинні керуватися при складанні фінзвітності вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ). Це затверджено у ст. 12-1 Закону №996.

1 Своїм наказом від 09.12.2011 р. №1591 Мінфін вніс відповідні зміни до стандартів бухобліку (див. наш коментар у «ДК» №4/2012).

В обов’язковому порядку з 01.01.2012 р. застосовувати фінансову звітність відповідно до МСФЗ будуть публічні акціонерні товариства, страховики та банки — згідно з постановою Кабміну №1223.

Також за цією постановою обов’язковий перехід здійснюють підприємства, які ведуть господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабміном. Такі підприємства переходять на МСФЗ з дати, визначеної у цій постанові, а саме:

1) суб’єкти, що надають фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010), а також недержавного пенсійного забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010), зобов’язані будуть перейти на міжнародні стандарти фінансової звітності з 1 січня 2013 року;

2) суб’єкти, що займаються допоміжною діяльністю у сферах фінансових послуг та страхування (група 66 КВЕД ДК 009:2010), — з 1 січня 2014 року.

Крім того, всі підприємства, які обов’язково переходять на МСФЗ, мають альтернативу, тобто можуть обрати датою переходу або 01.01.2012 р., або 01.01.2011 р. Тоді фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік (а тим більше якщо дата переходу — 01.01.2011 р.) підприємства (крім банків) складають згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), а банки — відповідно до нормативно-правових актів НБУ.

Iнші підприємства (суб’єкти господарювання, крім бюджетних установ) самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів та здійснюють перехід добровільно.

Ця інформація для зручності наведена у табличній формі (див. таблицю).

Таблиця

Дата переходу на МСФЗ для різних підприємств

Види діяльності підприємств
Дата переходу на МСФЗ
Статус переходу
Банки
З 01.01.2011 р.
Обов’язково
Публічні акціонерні товариства
З 01.01.2012 р.
Обов’язково
Страховики
З 01.01.2012 р.
Обов’язково
Суб’єкти господарювання, що надають фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010), а також недержавного пенсійного забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010)
З 01.01.2013 р.
Обов’язково
Суб’єкти господарювання, які займаються допоміжною діяльністю у сферах фінансових послуг і страхування (група 66 КВЕД ДК 009:2010)
З 01.01.2014 р.
Обов’язково
Iнші суб’єкти господарювання, крім бюджетних установ
З 01.01.__ р. (рік визначається рішенням суб’єкта)
Добровільно

Перша ластівка

У перші звітні періоди особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ визначає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (далі — МСФЗ 1). Для того щоб полегшити завдання переходу з національних до міжнародних стандартів, перехід на міжнародні стандарти звітності починається із застосування МСФЗ 1. Цей стандарт застосовують усі підприємства, які вперше складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ. МСФЗ 1 застосовується у першій фінзвітності за МСФЗ і в кожному проміжному фінзвіті за частину періоду, що потрапляє в перший звітний період. МСФЗ 1 застосовується лише у перший рік складання фінансової звітності за МСФЗ, надалі його застосовувати не можна.

МСФЗ 1 не застосовується, у разі якщо підприємство:

1) припиняє подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність згідно з П(С)БО, попередньо подавши її за 2011 рік, а також склавши фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за цей самий період за МСФЗ, яка повинна містити чітке і беззаперечне висловлювання про відповідність МСФЗ;

2) подало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік згідно з національними вимогами і ця фінансова звітність та консолідована фінансова звітність містили чітке та беззаперечне висловлювання про відповідність МСФЗ;

3) подавало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік і попередні роки власникам або іншим користувачам, які містили чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ, навіть якщо аудитори висловили умовно-позитивну думку щодо такої звітності у своєму аудиторському звіті (висновку).

Це варто знати

МСФЗ запроваджуються в Україні на підставі:

  • Закону України від 12.05.2011 р. №3332-VI «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
  • Постанови КМУ від 30.11.2011 р. №1223 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності», яка набирає чинності одночасно з набранням чинності пп. 3 п. 1 Закону від 12.05.2011 р. №3332-VI «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Уся справа в даті

У листі також зазначено специфічні нюанси складання звітності залежно від дати переходу на МСФЗ.

Якщо дата переходу на МСФЗ — 01.01.2011 р.:

1) у фінансовій звітності у 2012 році наводиться порівняльна інформація за 2011 рік, трансформована відповідно до вимог МСФЗ;

2) складається баланс станом на 01.01.2011 р. за вимогами МСФЗ;

3) для складання попередньої фінансової звітності та консолідованої попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2011 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік застосовуються МСФЗ, що є чинними на 31.12.2012 р., з урахуванням винятків, наведених у параграфах 14 — 17 та додатку Б МСФЗ 1;

4) перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2012 рік повинні містити інформацію у балансі станом на 01.01.2011 р., 31.12.2011 р., 31.12.2012 р. і звітах про фінансові результати, звітах про рух грошових коштів, звітах про зміни у власному капіталі за 2011 і 2012 роки, відповідні примітки, у т. ч. порівняльну інформацію. Примітки до фінансової звітності складаються у довільній формі, вимоги до обсягу інформації, що розкривається, визначено в МСФЗ.

Якщо дата переходу на МСФЗ — 01.01.2012 р.:

1) у фінансовій звітності за звітні періоди 2012 року не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу);

2) складається баланс станом на 01.01.2012 р. за вимогами МСФЗ;

3) для складання попередньої фінансової звітності та консолідованої попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік і перших фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік застосовуються МСФЗ, які будуть чинними на 31.12.2013 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;

4) перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2013 рік повинні містити інформацію у балансі станом на 01.01.2012 р., 31.12.2012 р., 31.12.2013 р., і звітах про фінансові результати, звітах про рух грошових коштів, звітах про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, у т. ч. порівняльну інформацію.

Важливі моменти переходу

При переході на МСФЗ дуже важливо також враховувати, що різниці, які виникають унаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій і подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу.

Крім того, підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансове становище, фінансовий результат (сукупні доходи) та грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1. Така інформація розкривається в примітках до фінзвітності.

Підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, надсилають відповідну інформацію листом органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності терміни. Ці терміни визначені Постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 із змінами та доповненнями.

Нормативна база

  • Закон №996 — Закон України від 16.07.99 р. №996-ХIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
  • Постанова №1223 — Постанова КМУ від 30.11.2011 р. №1223 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності».

Марина ПІДЛОЗНА, керівник відділу аудиту АФ «Глобал Аудит» (Корпорація «Глобал Консалтинг»)Наступна стаття:  На початок статті Новий порядок обліку платників податків Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Бухгалтерський облік
Мінфін наказом від 09.12.2011 р. №1588 затвердив новий Порядок обліку платників податків і зборів, що майже повністю повторює старий, що був затверджений наказом ДПАУ і проіснував один рік. Розгляньмо документ докладніше....

В рубриці: 


Питання обліку запасів Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 р. сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність та повноту визначення доходів,
витрат та фінанс...

Продаж автомобіля фізособі Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль —
основний засіб — фізособі. Але у зв’язку з цією операцією у бухгалтерів
виникає чимало запитань, особливо в світлі постійних змін законодавства.
Відповіді на багато запитань ...

0.019121