Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 22 (31.5.2004)
Суть справи :: Облік у бюджетників

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

А що у нас у спецфонді?

(Закінчення. Початок див. у "ДК" №20/2004)

Бухгалтерський облік

Облік надходжень. Для відображення в бухгалтерському обліку власних доходів бюджетних установ, які вони отримують за видами залежно від джерела надходження, Планом рахунків №114 передбачено рахунки 7 класу "Доходи":

71 "Доходи спеціального фонду";

72 "Доходи від реалізації продукції, виробів і виконання робіт";

73 "Доходи бюджетів";

74 "Інші доходи".

Розгляньмо докладніше субрахунки, на яких обліковуються доходи спеціального фонду (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Субрахунки, на яких обліковуються доходи спеціального фонду

Субрахунки
Коротка характеристика
711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги" Обліковуються кошти, отримані установою згідно з кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями, кошти від господарської або виробничої діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна
712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" Обліковуються кошти, що надійшли установі для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, які, згідно з чинним законодавством, отримують бюджетні установи
713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду" Обліковуються кошти, що надійшли установі, які відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету, для витрати згідно з кошторисом
714 "Кошти батьків за надані послуги" Надходження за рахунок коштів батьків на утримання дітей у дитячих закладах та за інші послуги, крім шкіл-інтернатів
715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду" Кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету
716 "Доходи за витратами майбутніх періодів" Суми коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги, що надійшли у звітному році й не використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами

За кредитом субрахунків 711 - 713, крім доходів, що безпосередньо відносяться до цих рахунків (див. вище), відображається вартість ТМЦ, запчастин і МШП, отриманих від ліквідації необоротних активів, а також лишки ТМЦ, виявлені й оприбутковані при проведенні інвентаризації. На який же конкретно субрахунок відносити такі цінності - на 711, 712 чи 713? Це залежить від того, за яким субрахунком відображалося придбання цінностей. Наприклад, придбання основного засобу, у результаті ліквідації якого були оприбутковані запасні частини, відображалося за кредитом субрахунка 711, за цим самим субрахунком слід відобразити й отримані запасні частини. За таким самим принципом здійснюються аналогічні операції на інших субрахунках спеціального фонду. Суми від переоцінки ТМЦ, а також списання курсових різниць отриманої інвалюти можуть відображатися, наприклад, проведенням Д-т 711 К-т 44 "Результати переоцінки".

Крім того, інші власні надходження бюджетних установ можуть залежно від виду доходу відображатися й на інших рахунках: 72 "Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт", 73 "Доходи бюджетів", 74 "Інші доходи".

Але в цій публікації розглядаємо лише кошти спеціального фонду. Рахунки, на яких обліковуються інші власні надходження бюджетних установ, розглянемо в наступних публікаціях. Зараз розглянемо лише рахунок 74, який має один субрахунок 741 "Інші доходи бюджетних установ". На цьому субрахунку здійснюється нарахування за надані послуги за умови, що така плата не може повністю бути віднесена на визначений вид доходу спеціального фонду. Порядок його застосування розглянемо на прикладі (див. приклад 2 нижче).

Облік видатків. Слід зазначити, що, на відміну від суб’єктів підприємницької діяльності, витрати, які в бюджеті мають назву видатків, розподіляються на касові та фактичні.

Нещодавно затвердженою Ін­струк­­цією №242 чітко визначено поняття касових видатків. Згідно з п. 1.2 цієї Інструкції, касові видатки - це всі суми, проведені органом Держказначейства або установою банку з реєстраційного, спеціального реєстраційного, поточного рахунка як готівкою, так і шляхом безготівкової оплати рахунків. Слід зауважити, що ці платежі проводяться лише за наявності в обліку Держказначейства зобов’язань установи та залишків коштів на її рахунках. Підставою для оплати видатків є платіжні доручення установи та документи, які підтверджують цільове використання коштів (накладні, товаротранспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт (крім договорів на оплату комунальних послуг, послуг зв’язку, охорони, оренди приміщень), акти виконаних робіт, тендерна документація, акцепти тендерних пропозицій, договори про закупівлю тощо). Касові видатки відображаються в обліку в момент отримання готівкових коштів або перерахування грошових коштів з поточного бюджетного чи реєстраційного рахунка. А їх відшкодування - у момент зарахування на ці рахунки сум згідно з платіжним дорученням. Для обліку касових видатків використовуються рахунки класу 3: 31 "Рахунки в банках", 32 "Рахунки в казначействі".

Касові видатки (тобто все, що установа витратила) відображаються за кредитом цих рахунків, а за дебетом записуються суми фінансування, що надійшли, та суми, спрямовані на відновлення касових видатків, тобто доходи.

Хоча на сьогодні поняття фактичних видатків не визначено, але виходячи з суті бухгалтерського обліку, на нашу думку, фактичні видатки - це придбання товарів (робіт, послуг), інші аналогічні операції протягом бюджетного періоду, за якими установа повинна здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому. Для відображення фактичних видатків спеціального фонду використовується рахунок класу 8 - рахунок 81 "Видатки спеціального фонду", який має чотири субрахунки. Їх коротка характеристика наведена в таблиці 2.

Таблиця 2

Субрахунки рахунка 81 "Видатки спеціального фонду"

Субрахунки рахунка 81 "Видатки спеціального фонду"
Коротка характеристика
811 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги" Обліковуються фактичні видатки спеціального фонду, здійснені за рахунок коштів отриманих як плата за послуги. На цьому субрахунку обліковуються видатки для проведення господарської та/чи виробничої діяльності. Також на цьому рахунку відображаються суми ПДВ
812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень" Призначений для обліку фактичних видатків, понесених за рахунок інших джерел власних надходжень спеціального фонду, що відображаються на рахунку 712 як доходи
813 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду" Обліковуються фактичні видатки, понесені установою за рахунок інших надходжень спеціального фонду. Наприклад, видатки на підготовку виробничих кадрів для установ за договорами, здійснюваними понад держзамовлення тощо
814 "Видатки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів за спеціальним фондом" Обліковуються видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів за спеціальним фондом

Відповідно, бухгалтер відображає фактичні видатки в тому періоді, у якому вони були здійснені, а касові - коли була проведена оплата коштами за здійсненими видатками, і тому для їх відображення передбачені різні класи рахунків. Це потрібно для того, щоб контролювати виконання кошторису, бо наприкінці року при закритті рахунків суми касових і фактичних видатків повинні відповідати сумам, передбаченим кошторисом видатків.

Слід зазначити, що в часі і за сумами фактичні та касові видатки можуть не збігатися. Так, наприклад, за отримані матеріали кошти постачальнику можуть бути перераховані 05.11.2003 р. (касові видатки), а оприбутковані й списані на фактичні видатки 30.12.2003 р. чи навпаки. Також, наприклад, у червні можуть бути списані матеріали (фактичні видатки), що були придбані в січні чи взагалі торік. Касові та фактичні видатки в кошторисах доходів та видатків відображаються за кодами економічної класифікації видатків - КЕКВ. Роз’яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету викладені в листі №07-07/92-353, в якому видатки чітко розмежовано за економічними та предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, усі види господарської діяльності тощо).

Розглянемо на прикладах, як відображати в бухгалтерському обліку господарські операції за коштами спеціального фонду.

Приклад 1

Управлінню культури надійшли кошти від надання платних послуг, у т. ч.: орендна плата від здавання приміщень в оренду - 200 грн, кошти від проведення концерту - 1400 грн, кошти від батьків за навчання в музичній школі - 1600 грн. За рахунок цих коштів було закуплено телефон-факс для бухгалтерії - 600 грн (у т. ч. ПДВ - 100 грн), канцелярське приладдя - 120 грн (у т. ч. ПДВ - 20 грн). Було проведено поточний ремонт фойє бібліотеки підрядною організацією. Послуги за ремонт - 1800 грн (у т. ч. ПДВ - 300 грн). Управління культури не є платником ПДВ.

Бухгалтерські проведення за операціями прикладу наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п
КЕКВ
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Д-т
К-т
1.
  Нарахована орендна плата 364 711 200,00
2.
1136
Надійшли кошти за оренду 323 364 200,00
3.
  Нараховано кошти за проведення концерту 364 711 1400,00
4.
1139
Надійшли кошти від проведеного концерту 313 364 1400,00
5.
  Нарахована плата за навчання дітей в музичній школі 674 714 1600,00
6.
1139
Надійшли кошти в касу установи від батьків 301 674 1600,00
7.
1139
Зараховано ці кошти на реєстраційний рахунок установи 321 301 1600,00
8.
  Отримано телефон-факс 104 675 500,00
9.
2100
Одночасно списуємо ПДВ на видатки 811 675 100,00
10.
2100
Збільшуємо фонд необоротних активів 811 401 500,00
11.
2100
Сплачено кошти продавцю за телефон-факс 675 323 600,00
12.
1131
Перераховано кошти за канцелярське приладдя 364 323 120,00
13.
  Оприбутковано канцприладдя на склад 221 364 100,00
14.
1131
Одночасно списуємо суму ПДВ на видатки установи 811 364 20,00
15.
1131
Одночасно збільшуємо фонд малоцінних 811 411 100,00
16.
1137
Перераховано кошти підрядчику за ремонт фойє на підставі акта виконаних робіт 631 321 1800,00
17.
1137
Списано на видатки вартість виконаних робіт 811 631 1500,00
18.
1137
Одночасно списуємо суму ПДВ 811 631 300,00

Приклад 2

Нараховано й сплачено плату за проживання студентів у гуртожитку навчального закладу в сумі 1200 грн. Навчальний заклад є платником ПДВ. Як відобразити цю господарську операцію в бюджетному обліку із застосовуванням субрахунка 741, розглянемо в таблиці 4.

Таблиця 4

№ з/п КЕКВ Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Дт Кт
1.
  Нарахована плата за користування гуртожитком 364 741 1200,00
2.
  Нарахований ПДВ 812 641 200,00
3.
  Відокремлені доходи, які відносяться до інших власних надходжень 741 712 1000,00
4.
1160
Надійшла в касу установи плата від студентів 301 364 1200,00
5.
1160
Зараховано кошти на реєстраційний рахунок установи 326 301 1200,00
6.
1160
Здійснені видатки за рахунок інших власних надходжень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 812 364, 675 1000,00
Наприкінці року суми ПДВ, що накопичилися на субрахунку 741, списуються так:
7.
1160
Списуємо суму ПДВ на видатки установи 741 812 200,00
8.
  Списуємо видатки за іншими власними надходженнями на результати виконання кошторису за спеціальним фондом 432 812 1000,00
9.
  Списуємо доходи за іншими власними надходженнями на результати виконання кошторису за спеціальним фондом 712 432 1000,00

Аналітичний облік коштів спеціального фонду

Наказом Держказначейства №100 затверджено шість документів, за якими відображаються операції з бюджету установи як за загальним, так і за спеціальним фондами (див. таблицю 5).

Таблиця 5

Картки і книги аналітичного обліку бюджетних установ

Картка аналітичного обліку готівкових операцій Відображаються операції з готівкою в касі бюджетної установи в розрізі кодів бюджетної класифікації та видів коштів (окремо за загальним та спеціальним фондами й видами коштів спеціального фонду). Картка відкривається щомісяця. Підстава для записів - звіт касира
Картка аналітичного обліку касових видатків Ведеться облік у розрізі кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ), кодів програмної класифікації видатків (КПКВ). За кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки. Картка відкривається щомісяця та ведеться щодня. Підстава для запису - виписки органу Держказначейства (установи банку). Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному боці картки
Картка аналітичного обліку фактичних видатків Картка ведеться в розрізі КЕКВ щомісяця. Аналогічно попередній картці за кожним КПКВ складають окремі картки. Підстава для запису - дані меморіальних ордерів. Суми відшкодованих фактичних видатків записуються на зворотному боці картки
Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань Картка відкривається на рік. За рядком "Затверджено кошторисом на рік" заповнюються кошторисні призначення, які протягом року можуть коригуватися на підставі змін, що вносяться до кошторисів. Підстава для запису - виписки з реєстраційних, особових (поточних) рахунків установи. Якщо асигнування відкликають, їх записують зі знаком "мінус" або чорнилом червоного кольору. У картці щомісяця підбивається підсумок "Усього асигнувань за місяць", "Усього асигнувань за рік" та "Залишок річних бюджетних призначень"
Книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам Вищестоящі установи ведуть аналітичний облік асигнувань, перерахованих установам нижчого рівня. Книга відкривається на рік у розрізі підвідомчих установ. За кожним КПКВ заводиться окрема книга. Кошторисні призначення підвідомчої установи записують у рядки "Затверджено кошторисом на рік". Підстава для запису - виписки Держказначейства (установи банку) з реєстраційних, особових (поточних) рахунків. Суми відкликаних асигнувань записуються чорнилом червоного кольору або зі знаком "мінус". Показники "Усього асигнувань за місяць", "Усього асигнувань з початку року" та "Залишок річних бюджетних призначень" виводяться щомісяця. Для перерахування коштів спеціального фонду підвідомчим установам ведеться окрема Книга
Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань У книзі реєструються угоди, укладені бюджетними установами у будь-якій формі, за якою бюджетна установа має сплатити кошти за отримані послуги чи матеріальні цінності, і в тому числі довгострокові угоди минулих років, що передбачають сплату бюджетних коштів у поточному році. Книга відкривається на рік згідно із затвердженим кошторисом доходів і видатків у розрізі КЕКВ, для кожного КПКВ відводяться окремі сторінки. Протягом року кошторисні призначення можуть коригуватися. Після реєстрації угоди в книзі виводиться залишок кошторисних призначень у розрізі КПКВ та КЕКВ, у межах яких установа може приймати зобов’язання. Угоди, за якими в поточному році зобов’язання не були сплачені, переносяться у Книгу обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань наступного року

Розгляньмо приклад заповнення картки аналітичного обліку касових видатків.

У грудні за коштами спеціального фонду було здійснено такі операції.

1. Витрачено на придбання бухгалтерських, статистичних бланків: 07.12.2003 р. - 500 грн, 12.12.2003 р. - 300 грн.

2. Сплачено кошти за оренду гаража для службового автомобіля: 12.12.2003 р. - 500 грн.

3. Виплачено з каси установи кошти на відрядження: 07.12.2003 р. - 75 грн, 12.12.2003 р. - 75 грн.

4. Сплачено кошти за ремонт автомобіля: 07.12.2003 р. - 1000 грн.

5. Перераховано кошти на придбання пального: 12.12.2003 р. - 500 грн.

6. Сплачено рахунок постачальника за придбаний комп’ютер: 07.12.2003 р. - 5835 грн.

На відшкодування видатків надійшли такі кошти:

1. Кошти від продажу виготовлених підручників: 12.12.2003 р. - 700 грн, 25.12.2003 р. - 300 грн.

2. Плата за надання приміщення в оренду: 25.12.2003 р. - 1000 грн.

3. Внесено в касу установи невикористану суму коштів, виданих під звіт: 25.12.2003 р. - 36 грн.

4. Надійшли на рахунок установи кошти від продажу автобуса: 12.12.2003 р. - 7500 грн.

Як бачимо з прикладу, касові видатки не були профінансовані повністю. Відповідно, на початок нового місяця в установи будуть такі залишки (з урахуванням сум відшкодування): КЕКВ 1131 - 800 грн, КЕКВ 1136 - 0 грн, КЕКВ 1140 - 614 грн, КЕКВ 1150 - 2000 грн, КЕКВ 2110 - 335 грн. Аналогічно за КЕКВ відображаються і фактичні видатки в картці аналітичного обліку фактичних видатків.

Перевірені й прийняті до обліку первинні документи систематизуються у хронологічному порядку й оформляються меморіальними ордерами. Для відображення в аналітичному обліку операцій з нарахування доходів спеціального фонду (субрахунки 711, 712, 713) ведеться Меморіальний ордер №14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ (Форма №409 (бюджет)". На кожен вид доходів спеціального фонду відкриваються окремі меморіальні ордери, які нумеруються відповідно №14-1, 14-2, 14-3. Наприкінці місяця сума оборотів за Меморіальним ордером №14 переноситься в книгу "Журнал-головна" як кореспонденція відповідних рахунків. Крім цієї форми, для аналітичного обліку коштів спеціального фонду бюджетні установи залежно від своєї специфіки ведуть також Меморіальний ордер №15 "Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей (Форма №406 (бюджет)" та Меморіальний ордер №3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) (Форма №382 (бюджет)".

Закриття рахунків

Наприкінці бюджетного року при закритті рахунків 711 - 713, 714, 716, згідно з Інструкцією №238, отримані за поточний рік доходи спеціального фонду списуються за дебетом цих рахунків у кредит субрахунка 432 "Результати виконання кошторису за спеціальним фондом". При виведенні фінансового результату для всіх субрахунків рахунка 71 "Доходи коштів спеціального фонду" (крім 715) це проведення є спільним. При цьому на кінець року рахунок 71 сальдо не має. Слід зауважити, що доходи за спеціальними коштами, що відносяться до наступного бюджетного року й не були розме­жовані в поточному бюджетному році (плата за навчання, перерахована за весь термін навчання тощо), наприкінці року списуються за дебетом субрахунка 711 у кредит субрахунка 716. Фактичні видатки, своєю чергою, списуються у дебет субрахунка 432 за кредитом рахунка 81.

Звітність

Звіти щодо надходження і використання коштів спеціального фонду бюджетні установи подають щомісяця, щокварталу й за рік. Форми цих звітів та інструкції щодо порядку їх складання затверджені відповідними наказами Держказначейства. Перелічувати їх нема потреби, бо на кожен новий бюджетний рік Держказначейство приймає нові інструкції щодо порядку їх складання та заповнення. Зауважимо лише, що при казначейській формі виконання кошторису звіти перевіряються на відповідність даних обліку і візуються відповідним органом Держказначейства. Порядок та терміни подання звітності визначені постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419.

Хочемо звернути увагу на звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями, який набув рангу податкового звіту. Цей звіт подають установи, що включені до реєстру неприбуткових організацій та установ із присвоєнням ознаки неприбутковості за кожний звітний період, який визначається відповідно до ст. 11 Закону про прибуток - календарний квартал, півріччя, три квартали та рік. У звіті всі показники проставляються наростаючим підсумком з початку календарного року, що відповідає звітним періодам.

Звіт складається з двох частин: у І частині відображаються всі доходи неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ і організацій, що звільняються від оподаткування (рядки з 1-го по 7-й) 1, та напрями їх використання відповідно до статутних завдань і затверджених в установленому порядку кошторисів (рядки з 8-го по 9-й).

1 Для бюджетних установ (ознака неприбутковості 0001-0004) передбачено окремі рядки Звіту.

Розрахунок податку на прибуток від доходів, отриманих неприбутковою організацією з інших джерел, ніж визначено пп. 7.11.2 - 7.11.7 Закону про прибуток, відображається в ІІ частині Звіту (рядки з 10-го по 15-й). Профінансовані витрати, безпосередньо пов’язані з отриманням таких доходів, понесені в той же звітний період, в якому отримано такі доходи, відображаються в рядку 11 Звіту. Детально про порядок складання звіту було розказано в другій частині спецдодатка "Звіт 2003 без проблем", яку передплатники отримали з "ДК" №4/2004.

Важливо


Касові видатки відображаються в обліку в момент отримання готівкових коштів або перерахування грошових коштів із поточного бюджетного чи реєстраційного рахунка. А їх відшкодування - в момент зарахування на ці рахунки сум згідно з платіжним дорученням.


Фактичні видатки відображають у тому періоді, у якому вони були здійснені, а касові - коли була проведена оплата коштами за здійсненими видатками. У часі і за сумами фактичні та касові видатки можуть не збігатися.


Нормативна база

1. Бюджетний кодекс - Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. №2542-III.

2. Закон про Держбюджет-2004 - Закон України від 27.11.2003 р. №1344-ІV "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

3. Порядок №228 - Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджені постановою КМУ від 28.02.2002 р. №228.

4. Постанова №659 - Постанова КМУ від 17.05.2002 р. №659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання".

5. Бюджетна класифікація - Наказ МФУ від 27.12.2001 р. №604 "Про бюджетну класифікацію та її затвердження".

6. Наказ №57 - Наказ МФУ від 28.01.02 р. №57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету".

7. План рахунків №114 - План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом ГУДКУ від 10.12.99 р. №114.

8. Інструкція №61 - Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних операцій бюджетних установ, затверджена наказом ДКУ від 10.07.2000 р. №61.

9. Інструкція №63 - Інструкція про порядок використання й обліку позабюджетних коштів бюджетних установ і звітності про них, затверджена наказом ГУДКУ від 11.08.98 р. №63.

10. Інструкція №242 - Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затверджена наказом ДКУ від 26.12.2003 р. №242.

11. Наказ №100 - Наказ ДКУ від 06.10.2000 р. №100 "Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання".

12. Лист №07-07/92-353 - Лист ДКУ від 18.01.2002 р. №07-07/92-353 "Щодо бюджетної класифікації".

Олексій СЛІПАЧУК, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Що нового? Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Облік у бюджетників
Наказом ДПА України 28.04.2004 р. №248 внесено зміни і доповнення до Порядку реєстрації і застосування РРО та Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)....

В рубриці: 


Відрахування частки прибутку до бюджету у 2008 році Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 10 (10.3.2008) :: Суть справи :: Облік у бюджетників
У «ДК» №7 ми розглядали порядок відображення в бухгалтерському обліку розподілу прибутку державних і комунальних підприємств, зазначаючи, що виплати власникам (державі — для державних підприємств, відповідній територіальній громаді — для комунальних підпр...

Розподіл прибутку державних підприємств Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 07 (18.2.2008) :: Суть справи :: Облік у бюджетників
Положенням №1213 Мінфін поставив перед бухгалтерами низку запитань, при вирішенні яких на практиці виникають серйозні проблеми. У цій статті автор не лише розгляне основні методологічні засади відображення у бухгалтерському обліку і звітності розподілу пр...

0.025062