Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 52 (24.12.2012)
Життя :: Почуття обов’язку

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Нарахували по інвалідах ЄСВ 37% замість 8,41%

На підприємстві працюють 40 осіб, із них двоє мають інвалідність. З січня до жовтня 2012 р. на заробітну плату цих двох працівників нараховувався ЄСВ за загальною ставкою у розмірі 37% (клас професійного ризику — 15). При цьому звіт до фонду інвалідів за 2011 р. здавався, копії документів, що підтверджують інвалідність цих працівників, є у бухгалтерії підприємства. У листопаді 2012 р. цю помилку виявили. Чи загрожують підприємству якісь санкції, якщо замість ставки ЄСВ у розмірі 8,41% підприємство застосовувало ставку 37%?

Нагадаємо, що з 01.01.2011 р. набрав чинності Закон від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон №2464). Єдиний соціальний внесок (далі — ЄСВ) замінив собою страховий внесок до Пенсійного фонду та внески до інших фондів соціального страхування, які нараховувалися та сплачувалися із зарплати працівників, унаслідок чого працедавці-страхувальники замість чотирьох платежів до чотирьох фондів тепер здійснюють один платіж — ЄСВ. Цей платіж сплачується на рахунки Пенсійного фонду, а відтак автоматично розподіляється між фондами соціального страхування. Розміри ставок ЄСВ встановлено залежно від класів професійного ризику (ст. 8 Закону №2464). Усього таких класів 67, відповідно, встановлено 67 ставок ЄСВ у межах від 36,76% (для 1-го класу) до 49,7% (для 67-го класу). Для підприємств, на яких працюють інваліди1, ставку ЄСВ встановлено у розмірі 8,41% згідно з ч. 13 ст. 8 Закону №2464.

Що станеться, якщо підприємство нарахує та сплатить ЄСВ із заробітної плати інвалідів за ставкою 37% замість 8,41%? На сьогодні сплата ЄСВ за різними ставками здійснюється на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду України, відкриті окремо для кожної ставки ЄСВ. Отже, якщо підприємство перераховує ЄСВ на рахунок територіального органу Пенсійного фонду, призначений для сплати ЄСВ за іншою ставкою, це призводить до таких наслідків: за рахунком, на який здійснювалися платежі ЄСВ за ставкою 37%, підприємство матиме переплату, а за тим рахунком, на який треба було здійснювати платежі за ставкою 8,41%, матиме недоплату.

1 Крім підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів.

Цей висновок підтверджується нормами ч. 5 ст. 9 Закону №2464, де зазначено, що ЄСВ сплачується шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду. Тут можна було б посперечатися, стверджуючи, що цим пунктом не регламентовано сплату ЄСВ на певні рахунки залежно від ставки ЄСВ, яка застосовується, а достатньо того, щоб сума ЄСВ надійшла на рахунок територіального органу Пенсійного фонду. Проте далі, у пп. 1 ч. 10 ст. 9 Закону №2464, сказано, що у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунка платника на відповідні рахунки Пенсійного фонду днем сплати єдиного внеску вважається день списання банком або Державним казначейством України суми платежу з рахунка платника незалежно від часу її зарахування на рахунок Пенсійного фонду. Таким чином, якщо ЄСВ перераховується не на «відповідний» рахунок, то у цьому разі така сума ЄСВ не вважається сплаченою.

Що говорить Закон №2464 про порядок зарахування сплачених сум ЄСВ

Днем сплати єдиного внеску вважається:

1) у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки Пенсійного фонду — день списання банком або Державним казначейством України суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок Пенсійного фонду.

Частина 10 статті 9 Закону №2464

На думку автора, якщо Пенсійний фонд під час документальної перевірки виявить факт неправильного застосування ставки ЄСВ до заробітної плати інвалідів (замість ставки 8,41% застосовано загальну ставку 37%, а головне — що сума ЄСВ була перерахована не на той рахунок у банку, на який сплачується ЄСВ із заробітної плати інвалідів), він має право накласти санкції за недоплату ЄСВ за ставкою 8,41%.

У листі від 06.09.2011 р. №18726/03-2 (див. у «ДК» №43/2011) Пенсійний фонд стверджує, що фінансові санкції повинні застосовуватися до всієї суми ЄСВ, сплаченої на неналежний рахунок (у нашому випадку — це 8,41% від суми зарплати працівників, яким установлено інвалідність): «…У разі сплати сум єдиного внеску на неналежні рахунки застосування фінансових санкцій є правомірним».

Фінансові санкції за порушення, описане у запитанні, передбачені п. 2, п. 3 і п. 6 ч. 11 ст. 25 Закону №2464. Якщо заробітна плата інвалідів, про яку йдеться у запитанні, ще не виплачувалася, то за несплату (неперерахування) або невчасну сплату (невчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум згідно з п. 2 ч. 11 ст. 25 Закону №2464. Якщо ж заробітна плата вже була виплачена працівникам, що мають інвалідність, то накладається санкція у такому самому розмірі, але вже згідно з п. 6 ч. 11 ст. 25 Закону №2464.

Закон №2464 про штрафні санкції

Територіальний орган Пенсійного фонду застосовує до платника єдиного внеску такі штрафні санкції: <...>

2) за несплату (неперерахування) або невчасну сплату (невчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум;

3) при донарахуванні територіальним органом Пенсійного фонду або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску накладається штраф у розмірі 5 відсотків вказаної суми за кожен повний або неповний звітний період, за який донарахована така сума, але не більше 50 відсотків суми донарахованого єдиного внеску; <...>

6) за несплату, неповну сплату або невчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.

Частина 11 статті 25 Закону №2464

Крім того, згідно з ч. 10 ст. 25 Закону №2464 на суму недоїмки нараховується пеня у розмірі 0,1% за кожен день прострочення платежу.

Також у разі донарахування територіальним органом Пенсійного фонду або самим платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску накладається штраф у розмірі 5 відсотків зазначеної суми за кожен повний або неповний звітний період, за який донараховано такі суми, але не більше 50 відсотків суми донарахованого єдиного внеску (п. 3 ч. 11 ст. 25 Закону №2464). Таким чином, навіть при самостійному виправленні помилки, якщо страхувальник збільшить суму ЄСВ за ставкою 8,41%, незважаючи на те що він одночасно зменшує суму ЄСВ за ставкою 37%, йому потрібно буде сплатити штраф згідно з п. 3 ч. 11 Закону №2464. Як бачимо, помилка у виборі ставки (а відповідно, і рахунка, на який сплачується ЄСВ), нехай навіть і в бік збільшення, може призвести до штрафних санкцій. Помилково оплачені суми ЄСВ на неналежний рахунок органу Пенсійного фонду перераховуються шляхом оформлення органом ПФУ розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний рахунок Пенсійного фонду за заявою платника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження такої заяви.

Якщо підприємство самостійно виправляє допущену помилку, то йому потрібно буде заповнити рядок 6.1.4 таблиці 1 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування1 (далі — додаток 4), в якій зазначається сума ЄСВ, що підлягає сплаті із заробітної плати інвалідів із застосуванням ставки 8,41%. Значення рядка 6.1.4 таблиці 1 додатка 4 включається до рядків 6.1 і 6 цієї самої таблиці. Крім того, у рядку 6.4 цієї самої таблиці проставляється сума заробітної плати інвалідів, на яку донараховується ЄСВ за ставкою 8,41%, а нижче наводиться суть помилки, наприклад «Помилкове застосування іншої ставки єдиного внеску до сум, зазначених у рядку 6.4».

1 Затверджений постановою правління Пенсійного фонду від 08.10.2010 р. №22-2.

Водночас заповнюється рядок 7.1.1 таблиці 1 додатка 4, в якій зазначається сума ЄСВ, помилково нарахована на заробітну плату інвалідів за ставкою 37%. На цю суму буде зменшено загальну суму ЄСВ, що підлягає сплаті за місяць, в якому виправляється помилка. Значення рядка 7.1.1 таблиці 1 додатка 4 включається до рядків 7.1 і 7 цієї самої таблиці. Сума заробітної плати інвалідів, до якої помилково було застосовано ставку 37%, проставляється у рядку 7.4 таблиці 1 додатка 4. Після цього рядка також потрібно зазначити суть помилки, яку можна сформулювати таким чином: «Суми, зазначені в рядку 7.4, підлягають оподаткуванню за іншою ставкою єдиного внеску».

Ці виправлення відобразяться і в рядку 8 «Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього», а також у підпорядкованих йому рядках:

1) у рядку 8.1 сума нарахованого за звітний місяць ЄСВ за ставкою 37% зменшиться на значення рядка 7.1.1;

2) у рядку 8.4 сума нарахованого за звітний місяць ЄСВ за ставкою 8,41% збільшиться на значення рядка 6.1.4.

Приклад Припустімо, у двох працівників, які мають інвалідність, заробітна плата становить 3000 і 5000 грн відповідно. Заробітна плата на підприємстві виплачується у встановлені терміни. Протягом 10 місяців (з січня до жовтня включно 2012 р.) на ці суми нараховувався ЄСВ за ставкою 37%. Таким чином, було нараховано 29600 грн ЄСВ ((3000 + 5000) х 37% х 10 місяців). Слід було нарахувати ЄСВ за ставкою 8,41%, тобто всього 6728 грн ((3000 + 5000) х 8,41% х 10 місяців). У цьому разі в рядку 6.1.4 таблиці 1 додатка 4 потрібно відобразити суму 6728 грн, у рядку 7.1.1 — суму 29600 грн з подальшим включенням цих сум до відповідних підсумкових рядків таблиці 1 додатка 4. Сума заробітної плати працівників за 10 місяців ((3000 + 5000) грн х 10 місяців = 80000 грн) відображається у рядках 6.4 і 7.4 таблиці 1 додатка 4.

Штрафні санкції за умовами прикладу становитимуть:

а) за п. 6 ч. 11 ст. 25 Закону №2464: 10% х 6728 грн = 672,80 грн;

б) за п. 3 ч. 11 ст. 25 Закону №2464: 1850,20 грн. Розрахунок цієї штрафної санкції є складнішим. Отже, якщо за умовами запитання помилка виправляється у листопаді 2012 р., то за недоплату ЄСВ за ставкою 8,41% у січні 2012 р. у сумі 672,80 грн потрібно нарахувати 50% штрафної санкції, бо ця сума не була сплачена протягом 10 звітних періодів, а за кожен період нараховується 5% штрафної санкції (а по-друге, це максимально можливий розмір штрафу). За недоплату ЄСВ у такій самій сумі у лютому слід нарахувати 45% штрафу (9 місяців х 5%), і так далі. I нарешті, за недоплату ЄСВ у жовтні потрібно нарахувати 5% штрафу. Шляхом підсумовування штрафних санкцій за кожен місяць з січня до жовтня 2012 р. ми й отримаємо підсумкову суму санкцій 1850,20 грн.

Пеня буде нараховуватись за фактом сплати ЄСВ на правильний рахунок з дня ставки 8,41%. Пеня розраховується окремо за кожний місяць несплати ЄСВ за ставкою 8,41% у розмірі 0,1% за кожен день прострочення кожного окремого місячного платежу в сумі 672,80 грн.

Податок на прибуток. Якщо підприємство є платником податку на прибуток, то йому також потрібно звернути увагу на п. 143.1 ПКУ, в якому сказано, що «до складу витрат платника податків відносяться суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у розмірах і порядку, встановлених законом». У цьому разі підприємство необгрунтовано застосовувало ставку ЄСВ 37% замість 8,41%, а отже, могло включити до складу витрат надміру нараховану суму ЄСВ.

На думку автора, якщо під час податкової перевірки буде виявлено факт завищення ставки ЄСВ, то податковий інспектор має право перерахувати суму ЄСВ за належними ставками: замість ставки 37% він застосує ставку 8,41% до заробітної плати працівників, яким установлено інвалідність, а зайві суми ЄСВ вилучить зі складу податкових витрат. Але податковий інспектор не має права зобов’язувати підприємство виправляти суми нарахованого ЄСВ у звітності, яка подається до Пенсійного фонду. Він може лише зменшити суму податкових витрат на суму завищення ЄСВ. Якщо внаслідок цього виникне недоплата податку на прибуток, до підприємства будуть застосовані санкції згідно зі ст. 123 ПКУ, а саме штраф у розмірі 25% від суми недоплати з податку на прибуток, а при повторному порушенні протягом 1095 днів — уже 50%. Якщо ж підприємство самостійно виправить цю помилку, воно повинне керуватися нормами ст. 50 ПКУ, і тоді штраф становитиме 3% або 5% від суми недоплати з податку на прибуток залежно від того, яким чином буде виправлено помилку — в уточненому розрахунку чи у поточній декларації.

Юлія ЄГОРОВА, фахівець з оподаткування та бухгалтерського облікуНаступна стаття:  На початок статті Тематичний посторінковий перелік публікацій за 4-й квартал 2012-го року Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Почуття обов’язку
Тематичний посторінковий перелік публікацій випусків поліграфічного видання бухгалтерського тижневика «Дебет-Кредит» (розділ «Суть справи») за 4-й квартал 2012-го року...

В рубриці: 


Як міндоходів перевірятиме ЄСВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
З жовтня цього року запрацювали зміни щодо адміністратора ЄСВ: тепер цим внеском опікуватиметься Міндоходів. У «ДК» №40/2013 ми вже аналізували основні зміни в цьому питанні, зокрема щодо звітності з ЄСВ та довідок від ПФУ. У «ДК» №48/2013 ви зможете дізн...

Платежі до бюджету Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
Наказом №609 від 22.10.2013 р. Міндоходів затвердило новий порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення пом...

0.022079