Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 21 (27.5.2013)
Суть справи :: Податковий облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Податковий облік у неприбуткових організаціях

Є низка організацій, які створюються для досягнення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, наукових та управлінських цілей, охорони здоров’я громадян, розвитку фізичної культури та спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб населення, вирішення спорів і конфліктів, а також з іншою метою, спрямованою на отримання суспільних благ. Головним об’єднальним принципом функціонування таких організацій є те, що метою їхньої діяльності не є отримання прибутку.

Визначення некомерційного господарювання надано ст. 52 ГКУ — це самостійна систематична діяльність суб’єктів господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Некомерційні організації можуть бути створені тільки в певних організаційно-правових формах, передбачених чинним законодавством (див. таблицю), і функціонують як юридично незалежні та господарсько-самостійні суб’єкти. Їх матеріальну базу можуть формувати членські внески, що мають регулярний характер, добровільні внески у вигляді пожертвувань, грантів тощо. Будь-яка некомерційна організація відповідає за своїми зобов’язаннями власним майном. Проте їхня діяльність спрямована не на максимізацію прибутку від використання майна, а на реалізацію суспільної місії, досягнення тих або інших суспільних цілей, виражених в програмах і проектах.

Таблиця

Доходи, які звільняються від податку на прибуток, для НПО

Вид НПО
Ознака неприбутковості
Базовий закон
Види доходів, звільнених від оподаткування податком на прибуток
Пп. «а» п. 157.1 ПКУ
Органи державної влади України
0001
Конституція України,
Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України, затверджене Указом Президента України від 12.03.96 р. №179/96,
Указ Президента України від 09.12.2010 р. №1085/2010 «Про оптимізацію центральних органів виконавчої влади»
1) кошти або майно, що надійшли:
— безоплатно чи у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;
— як компенсація вартості отриманих державних послуг*, у тому числі доходів державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю;
2) дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної або благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким НПО або через них їхнім одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін;
3) пасивні доходи**
Установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів
0002
Органи місцевого самоврядування
0003
Закон України від 21.05.97 р. №280/97-ВР «Про місцеве самоуправління»
Установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів
0004
Національна академія наук України і створені нею установи або організації, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів
0019
Закон України від 07.02.2002 р. №3065-III «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук і статусу їх майнового комплексу»
Пп. «б» п. 157.1 ПКУ
Благодійні фонди (організації), створені в порядку, визначеному законом для ведення благодійної діяльності
0005
Закон України від 05.07.2012 р. №5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації»,
Закон України від 22.10.99 р. №1192-XIV «Про гуманітарну допомогу»
1) кошти або майно, що надходять:
— безоплатно, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;
— від ведення основної діяльності, з урахуванням положень п. 157.13 ПКУ***;
2) дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким НПО або через них їхнім одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін;
3) пасивні доходи
Громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, здійснення екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітницької, освітньої та наукової діяльності, громадські організації інвалідів, спілки громадських організацій інвалідів і їх місцеві осередки, створені згідно з відповідним законом
0006
Закон України від 22.03.2012 р. №4572-VI «Про об’єднання громадян»,
Закон України від 05.07.2012 р. №5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації»****
Творчі спілки
0007
Закон України від 07.10.97 р. №554/97-ВР «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»
Політичні партії
0008
Закон України від 05.04.2001 р. №2365-III «Про політичні парії України»
Науково-дослідні установи і вищі навчальні заклади III — IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї, музеї-заповідники
0014
Закон України від 17.01.2002 р. №2984-III «Про вищу освіту»,
Закон України від 23.05.91 р. №1060-XII «Про освіту»
Пп. «в» п. 157.1 ПКУ
Пенсійні фонди
0009
Закон України від 05.11.91 р. №1788-XII «Про пенсійне забезпечення»,
Закон України від 09.07.2003 р. №1057-IV «Про недержавне пенсійне забезпечення»,
Закон України від 07.03.96 р. №85/96-ВР «Про страхування»
1) кошти, що надходять у вигляді:
— внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом;
— доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів і кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань;
2) дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної або благодійної, в тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким НПО або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін
Кредитні спілки
0010
Закон України від 20.12.2001 р. №2908-III «Про кредитні спілки»
Пп. «г» п. 157.1 ПКУ
Iнші, ніж визначені в пп. «б» п. 157.1 ПКУ, юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку за нормами відповідних законів
0011
Закон України від 22.03.2012 р. №4572-VI «Про об’єднання громадян» 1) отримані одноразові або періодичні внески, відрахування засновників і членів;
2) кошти чи майно, що надходять від ведення основної діяльності;
3) пасивні доходи;
4) дотації або субсидії, отримані з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів чи в межах технічної або благодійної, в тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким НПО або через них їхнім одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін
Пп. «ґ» п. 157.1 ПКУ
Спілки, асоціації і інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), які утримуються тільки за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) і не здійснюють господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів
0012
Закон України від 22.03.2012 р. №4572-VI «Про об’єднання громадян» Отримані:
1) одноразові або періодичні внески засновників та членів;
2) пасивні доходи;
3) дотації або субсидії з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів чи в межах технічної або благодійної, в тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються згідно з умовами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано ВР України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким НПО або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін
Пп. «д» п. 157.1 ПКУ
Релігійні організації, зареєстровані в порядку, передбаченому законом
0013
Закон України від 23.04.91 р. №987-XII «Про свободу совісті та релігійні організації» 1) кошти або майно, що надходять безоплатно, у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
2) будь-які доходи від надання культових послуг;
3) пасивні доходи
Пп. «е» п. 157.1 ПКУ
Житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
0015
Закон України від 10.07.2003 р. №1087-IV «Про кооперацію»,
Закон України від 29.11.2001 р. №2866-III «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»
1) кошти або майно, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності;
2) пасивні доходи
Пп. «є» п. 157.1 ПКУ
Професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, створені в порядку, визначеному законом
0016
Закон України від 15.09.99 р. №1045-XIV «Про профспілкові організації, їх права та гарантії діяльності» 1) вступні, членські та цільові внески;
2) відрахування коштів підприємств, установ та організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;
3) безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування;
4) пасивні доходи;
5) вартість майна і послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди) з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону №1045
Пп. «ж» п. 157.1 ПКУ
Організації роботодавців та їх об’єднання, створені в порядку, визначеному законом
0017
Закон України від 22.06.2012 р. №5026-VI «Про організації працедавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» 1) вступні, членські та цільові внески;
2) безповоротна фінансова допомога або добровільні пожертвування;
3) пасивні доходи
Пп. «з» п. 157.1 ПКУ
Садівничі та гаражні кооперативи чи товариства, створені в порядку, визначеному законом
0018
Закон України від 10.07.2003 р. №1087-IV «Про кооперацію» 1) одноразові і періодичні внески;
2) безповоротна фінансова допомога або добровільні пожертвування;
3) пасивні доходи
* Згідно з п. 157.15 ПКУ, під терміном «державні послуги» слід розуміти будь-які платні послуги, обов’язковість отримання яких встановлюється законодавством і які надаються фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і створеними ними установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (під «державні послуги» не потрапляють податки, збори (обов’язкові платежі), визначені ПКУ).
** Згідно з пп. 14.1.268 ПКУ, під пасивними доходами розуміється дохід у вигляді відсотків, дивідендів, страхових виплат та відшкодувань, а також роялті.
*** Згідно з п. 157.13 ПКУ, у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зараховані в дохід бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
**** Для НПО з ознакою неприбутковості 0006 діє цілий перелік базових нормативних документів. Так, наприклад, для НПО інвалідів таким законом є Закон України від 21.03.91 р. №875-XII «Про засади соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Законодавчо некомерційним організаціям дозволено займатися, разом з основною діяльністю, і підприємницькою, якщо доходи від цієї діяльності спрямовуються на досягнення мети, заради якої їх створено, та сприяють її досягненню (ст. 86 ЦКУ).

Пільги з оподаткування

Некомерційна організація має право розраховувати на пільгове оподаткування. Згідно з п. 30.1 ПКУ, податкова пільга — це передбачене податковим і митним законодавством звільнення, за наявності певних підстав, платника податків від обов’язку нарахування та сплати податку і збору або сплата ним податку і збору в меншому розмірі. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер і суспільне значення здійснюваних ними витрат (п. 30.2 ПКУ).

У цій статті особливу увагу приділимо пільзі з податку на прибуток — така пільга надається за дотримання певних умов усіма некомерційними організаціями. Не розглядатимемо ПДФО та ЄСВ — пільги за ними надаються обмеженому колу фізичних осіб та не залежать безпосередньо від того, якій організації чи підприємству вони надаються.

Оскільки метою створення неприбуткових1 підприємств, установ та організацій (далі — НПО) не є отримання прибутку, для них передбачене звільнення від оподаткування податком на прибуток. Особливості такого оподаткування визначено ст. 157 ПКУ, норми якої застосовуються до НПО, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства і внесених органами ДПС в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ (далі — Реєстр) (п. 157.1 ПКУ).

1 Оскільки нормами ПКУ передбачена саме така назва некомерційних організацій, то надалі іменуватимемо їх так. До НПО належать підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не отримання прибутку, а благодійність і меценатство, а також інша діяльність, передбачена законодавством (пп. 14.1.121 ПКУ).

Слід також зазначити, що діяльність НПО, які можуть отримати звільнення від оподаткування податком на прибуток за ст. 157 ПКУ, має відповідати встановленим критеріям:

— має бути передбачена законодавством;

— пільги надаються тільки для доходів НПО від діяльності, яка властива їм як неприбутковим (див. таблицю).

Крім того, з метою застосування пільгового режиму оподаткування податком на прибуток ПКУ містить вимогу до статутних документів НПО, а саме: вони повинні містити вичерпний перелік видів діяльності, які не передбачають отримання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють таку діяльність (останній абзац п. 157.15 ПКУ).

Внесення НПО до Реєстру

Згідно з п. 2 розділу I Положення №371 Реєстр — це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про НПО та їх відокремлені підрозділи, визначені пп. 14.1.121 ПКУ, доходи яких згідно зі ст. 157 ПКУ звільняються від сплати податку на прибуток.

Реєстр веде центральний орган ДПС (п. 4 розділу I Положення №37). Включення НПО до Реєстру здійснюється органом ДПС за їх місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості. Для внесення до Реєстру НПО має подати до органу ДПС за місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою №1-РН (додаток 1 до Положення №37), а також копії установчих документів (п. 2 розділу II Положення №37).

За наслідками розгляду реєстраційної заяви і установчих документів органом ДПС приймається рішення про: внесення, повторне внесення НПО до Реєстру; відмову у внесенні до Реєстру; присвоєння НПО іншої ознаки неприбутковості. Рішення за формою додатка 2 до Положення №37 готується у двох примірниках, перший з яких надається НПО, а другий залишається в органі ДПС (п. 4 розділу II Положення №37). Більш докладно див. у «ДК» №10/2013.

Звільнення від оподаткування податком на прибуток

У разі внесення до Реєстру з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості НПО звільняється від оподаткування податком на прибуток щодо доходів, передбачених пунктами 157.2 — 157.9 ПКУ, «своїм» для кожної групи НПО, зазначеної в пп. «а» — «з» п. 157.1 ПКУ (див. таблицю).

Згідно з п. 157.16 ПКУ, від оподаткування звільняються доходи НПО, отримані у вигляді третейського збору. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону №1701, розмір третейського збору визначається регламентом третейського суду2. Як правило, це плата, яка справляється у гривнях за кожною прийнятою до розгляду в третейському суді справою для покриття загальних витрат, пов’язаних з діяльністю третейського суду, і входить до витрат, пов’язаних з розглядом спору третейським судом.

1 Наказом Мінфіну України від 24.01.2013 р. №37 затверджено нове Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій і визнано таким, що втратив силу, Наказ ДПАУ від 24.01.2011 р. №37 «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій».

2 Згідно зі ст. 2 Закону №1701, третейський суд — недержавний незалежний орган, створений для вирішення спорів, що виникають у цивільних та господарських правовідносинах.

Відповідно до п. 157.10 ПКУ, доходи і майно НПО (крім НПО, зазначених в пп. «а» і «в» п. 157.1 ПКУ) не підлягають розподілу між засновниками (учасниками, членами) і не можуть бути використані для їхньої вигоди, а також вигоди посадових осіб НПО (за винятком оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). Доходи пенсійних фондів і кредитних спілок (пп. «в» п. 157.1 ПКУ) розподіляються виключно між їх учасниками в порядку, встановленому відповідним законом.

Якщо отримані доходи НПО з ознакою неприбутковості 0011 на кінець першого кварталу року, наступного за звітним, перевищують на 25% і більше профінансовані витрати, то така НПО повинна сплатити податок на прибуток з суми перевищення за основною ставкою, зазначеною в п. 151.1 ПКУ (19% — в 2013 році і 16% починаючи з 2014 року), у строки, встановлені для першого кварталу року, що настає за звітним. При підрахунку перевищення доходів над витратами і визначенні оподатковуваного прибутку амортизаційні відрахування не враховуються (п. 157.11 ПКУ).

Зверніть увагу: Наказом №37, що набрав чинності з 12.03.2013 р., запроваджено нові ознаки неприбутковості: 0017, 0018 і 00191. Тим НПО, які були раніше зареєстровані з іншими ознаками неприбутковості, але тепер підпадають під нововведені, необхідно отримати нову ознаку неприбутковості відповідно до вимог пункту 2 розділу III Наказу №37.

1 Цій новині присвячено лист Міністерства доходів і зборів України від 10.04.2013 р. №812/7/99-99-19-03-01-06, який ви можете прочитати у «ДК» №21/2013.

Для цього зазначені НПО мають подати до ДПI за місцем реєстрації:

— реєстраційну заяву за формою №1-РН;

— копії установчих документів;

— оригінал попереднього рішення про включення до Реєстру.

Органи ДПС проводять перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, і видають НПО нове рішення про присвоєння іншої ознаки неприбутковості.

Оподаткування податком на прибуток

Усі НПО можуть отримувати доходи, що не є метою їх діяльності, тобто спрямовані на отримання прибутку, що не дає права на звільнення таких доходів від оподаткування податком на прибуток. Якщо НПО (крім НПО, зазначених у пп. «а» п. 157.1 ПКУ) отримує дохід з інших джерел, ніж визначено пунктами 157.3 — 157.9 ПКУ, вона повинна сплатити податок на прибуток, що визначається як сума доходів, одержаних з таких джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вища за суму отриманих доходів. Пам’ятайте, що сума амортизаційних відрахувань тут не враховується. Підпунктом 133.1.4 ПКУ встановлено, що НПО в разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом III ПКУ, є платниками податку на прибуток.

Згідно з абз. 2 п. 157.15 ПКУ, під основною діяльністю НПО розуміється діяльність, визначена законом, що регулює діяльність такої НПО. До основної діяльності належать також продаж товарів, виконання робіт і надання послуг, що пропагують принципи та ідеї, для захисту яких така НПО була створена та які тісно пов’язані з її основною діяльністю1, якщо ціна таких товарів (робіт, послуг) нижча за звичайну2 або якщо вона регулюється державою.

До найбільш поширених доходів, з яких необхідно сплатити податок на прибуток, належить дохід від надання в оренду власного майна. Також доведеться сплатити податок на прибуток, здійснюючи одноразові операції, такі, наприклад, як продаж основних фондів, що числяться на балансі НПО. Слід зазначити, що якщо отримання подібних доходів має разовий характер, то це цілком допустимо для НПО, просто слід сплатити податок на прибуток під час їх отримання. Якщо ж подібні операції набувають постійного характеру, то виникає питання про правомірність статусу такої юрособи як НПО. Це питання повинна вирішити ДПС, у якій НПО перебуває на обліку. Статтею 53 ГКУ обумовлено, що в разі якщо господарська діяльність НПО набуває характеру підприємницької, до неї застосовуються положення цього Кодексу та інших законів, якими регулюється підприємництво.

Розгляньмо тепер найчастіше здійснювані НПО операції.

Реалізація НПО основних засобів

Доходи, отримані НПО від реалізації основних засобів (далі — ОЗ), не належать до доходів, які звільняються від оподаткування у зазначених юросіб, а тому оподатковуються на загальних підставах. Доходи від реалізації ОЗ НПО відображають у рядку 10 частини II Податкового звіту3 за підсумками податкового періоду, в якому відбувся перехід права власності до покупця на придбане майно. У рядку 11 частини II Податкового звіту відображаються витрати, пов’язані з придбанням і поліпшенням таких ОЗ.

1 НПО, визначені пп. «в» — «ґ» п. 157.1 ПКУ, можуть продавати товари (роботи, послуги) тільки своїм засновникам (членам, учасникам). КМУ може запроваджувати тимчасові обмеження на продаж такими НПО окремих товарів (послуг), якщо такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на ринку.

2 Згідно з пп. 14.1.71 ПКУ звичайна ціна — це ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПКУ. Порядок визначення звичайної ціни встановлено ст. 39 ПКУ.

3 Форму Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій затверджено Наказом ДПА України від 31.01.2011 р. №56 «Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій».

Надання НПО приміщень в оренду

ДПС України в своєму листі від 19.09.2011 р. №299/5/15-1415 роз’яснила, що доходи органів місцевого самоврядування (бюджетних установ та організацій) від надання в оренду приміщень і доходи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) є надходженнями від плати за послуги, що надаються такими бюджетними установами, які звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств за умови, що такі послуги пов’язані з їх основною статутною діяльністю. Це правило стосується всіх НПО, згаданих у пп. «а» п. 157.1 ПКУ. Такі доходи ці НПО відображають у рядку 1.3.7 частини I Податкового звіту.

Для решти НПО до переліку доходів, звільнених від оподаткування податком на прибуток, не входить дохід від надання майна в оренду. Таким чином, решта НПО має сплачувати податок на прибуток з доходів від надання майна в оренду за ставкою, визначеною статтею 151 ПКУ.

Дохід від операційної курсової різниці

ДПАУ в п. 1 свого листа від 27.01.2012 р. №1813/6/15-1316 вважає, що дохід, отриманий НПО від операційної курсової різниці, підлягає оподаткуванню на загальних підставах: додатне значення курсових різниць враховується у складі доходів, а від’ємне значення — у складі витрат (пп. 153.1.3 ПКУ). Автор схильний погодитися з позицією ДПАУ, оскільки в переліку звільнених від оподаткування податком на прибуток такі доходи не передбачені.

Отримані відсотки за депозитним внеском

Законодавство не забороняє тимчасово розміщувати кошти, отримані НПО, на депозит. Головне при цьому — не допускати порушення цільового використання отриманих організацією коштів, якщо воно було обумовлено при отриманні. Сам собою факт розміщення коштів на рахунках, у т. ч. депозитних, не виключає їх цільового використання, у зв’язку з чим організація має право внести кошти на депозит і отримати додатковий дохід, який також може бути використаний з метою, для досягнення якої було надано допомогу. Згідно зі ст. 157 ПКУ пасивні доходи не підлягають оподаткуванню податком на прибуток. Підпунктом 14.1.268 ПКУ серед інших пасивних доходів названо й відсотки, а абзацом «б» пп. 14.1.206 ПКУ під відсотками маються на увазі платежі за використання коштів, привернутих на депозит. Тому відсотки, отримані від розміщення коштів НПО на депозит, включаються до складу пасивних доходів і не підлягають оподаткуванню податком на прибуток.

Податок на додану вартість

Для цілей оподаткування ПДВ неприбутковий статус значення не має. Оскільки НПО є юридичною особою, вона підпадає під поняття особи, яке визначено п. 180.1 ПКУ, і на неї поширюються всі вимоги ПКУ, зокрема, щодо реєстрації платником цього податку. I в разі якщо за останні 12 календарних місяців обсяг оподатковуваних поставок товарів (робіт, послуг) сукупно перевищує 300 тис. гривень, така НПО обов’язково повинна реєструватися платником ПДВ (п. 181.1 ПКУ).

Земельний податок

Платників земельного податку визначено ст. 269 ПКУ, а пільги зі сплати цього податку для юридичних осіб — ст. 282 ПКУ. Зокрема, звільняються від сплати земельного податку релігійні організації (пп. 282.1.5 ПКУ), громадські організації інвалідів (пп. 282.1.7 ПКУ), громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, перелік яких встановлює КМУ (пп. 282.1.9 ПКУ). НПО, не зазначені в ст. 282 ПКУ, є платниками податку на землю на загальних підставах.

Кошторис НПО

Усі НПО складають кошторис своїх доходів і витрат на рік. Єдиного нормативного документа для всіх НПО щодо складання кошторису немає. Є такий документ тільки для складання кошторису бюджетними організаціями1. Для решти НПО кошторис складається в довільній формі. За основу складання кошторису в таких організаціях можна взяти форму та порядок її складання, затверджений для бюджетних організацій.

1 Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджені постановою КМУ від 28.02.2002 р. №228.

Про податкову звітність

Заповнення Податкового звіту. Частину I Податкового звіту призначено для відображення доходів, звільнених від оподаткування, і витрат, пов’язаних з діяльністю, для здійснення якої НПО створювалася. Частину II призначено для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, якщо НПО отримано доходи з джерел інших, ніж визначено в ПКУ як пільговані, і для НПО з ознакою неприбутковості 0011 у разі перевищення нею на 25% і більше доходів над витратами.

Моменти виникнення доходів і витрат. Датою виникнення доходів та витрат НПО є дата отримання коштів (п. 157.2 — 157.9 ПКУ). Тому, заповнюючи частину I Податкового звіту про доходи і витрати, пов’язані з діяльністю, для здійснення якої НПО створювалася, орієнтуватися слід на рух коштів. Такий висновок зробили й податкові органи в ЄБПЗ.

Моменти виникнення доходів і витрат: думка ДПСУ

Порівняно з іншими платниками податку на прибуток, які застосовують загальні правила визнання доходів (ст. 137 ПКУ) і витрат (ст. 138 ПКУ), для НПО встановлено особливий порядок податкового обліку, а саме: доходами є фактично отримані доходи (тобто дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок і отримання майна, якщо здійснюється його безоплатна передача), а витратами — фактично понесені витрати (фактично використані кошти, які надходять до НПО). Таким чином, у рядках 8 і 9 Звіту зазначаються фактично використані кошти.

Єдина база податкових знань, підкатегорія 110.26

Щодо доходів, які не звільняються від оподаткування податком на прибуток, і відповідних витрат слід орієнтуватися на загальні правила визначення моментів виникнення доходів і витрат, що регламентуються відповідними нормами ПКУ1 (під час заповнення частини II Податкового звіту).

Звіт про суми податкових пільг. Згідно з п. 30.6 ПКУ, суб’єкти господарювання, які користуються податковими пільгами, повинні враховувати суму податків і зборів, не сплачених до бюджету, і подавати Звіт про суми податкових пільг2.

ДПСУ в додатку до свого листа 06.06.2012 р. №15709/7/15-1217 навела Методрекомендації щодо визначення втрат бюджету від застосування пільг з податку на прибуток. Суми податку на прибуток, не сплачені до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, розраховуються залежно від особливостей їх використання, з урахуванням інформації Довідника податкових пільг3.

Звертаємо вашу увагу на те, що ДПСУ у своєму листі від 17.05.2012 р. №8432/6/15-1216 зазначила, що профспілкові організації (НПО, згадані в пп. «є» п. 157.1 ПКУ) подають Звіт про суми використаних пільг тільки в разі отримання доходу з інших джерел, ніж зазначено в п. 157.9 ПКУ, тобто тільки якщо вони заповнюють частину II Податкового звіту. Аналогічне роз’яснення було надане в листі ДПСУ від 06.06.1212 р. №15709/7/15-1217 щодо організацій роботодавців та їх об’єднань (пп. «ж» п. 157.1 ПКУ). На жаль, щодо решти НПО таких роз’яснень немає, а тому рекомендуємо подавати звіт про пільги в загальному порядку.

Подання звітності

Законом №50834 внесено зміни до п. 57.1 ПКУ, згідно з якими з 1 січня 2013 року НПО подають до органів ДПС Податковий звіт за звітний (податковий) рік (див. також лист ДПСУ від 07.12.2012 р. №6751/0/61-12/18-3115). На думку автора, це має стосуватися і подання Звіту про суми податкових пільг — він також повинен подаватись один раз на рік разом із Податковим звітом.

1 Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування є прибуток з джерелом походження на території України і за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених відповідно до ст. 135 — 137 ПКУ, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг і суму інших витрат звітного періоду, визначених відповідно до ст. 138 — 143 ПКУ, з урахуванням правил, установлених ст. 152 ПКУ.

2 Форму Звіту про суми податкових пільг наведено в додатку до Порядку обліку сум податків і зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. №1233.

3 Міністерством доходів і зборів України затверджено Довідник №65/1 податкових пільг, які є втратами доходів бюджету, і Довідник №65/2 інших податкових пільг. Довідники містять пільги, що діють станом на 01.04.2013 р.

4 Закон України від 05.07.2012 р. №5083-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби і у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні».

Щодо подання органам ДПI фінансової звітності ДПАУ в п. 2 свого листа від 27.01.2012 р. №1813/6/15-1316 роз’яснює, що НПО повинна разом з Податковим звітом подавати до органів ДПI відповідну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Хоча в ЄБПЗ, відповідаючи на аналогічне питання, податківці вважають (і цей підхід видається авторові правильнішим), що подавати фінансову звітність НПО мають лише в разі заповнення розділу II Податкового звіту.

Відповідальність

Крім загальної відповідальності, передбаченої розділами 11 — 12 ПКУ, в ПКУ є норма, за якою орган ДПС у разі порушення НПО положень ПКУ та інших законодавчих актів про неприбуткові організації вирішує питання про вилучення таких організацій з Реєстру неприбуткових організацій (п. 157.14 ПКУ).

Нагадаємо, що до порушень віднесено використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом. Наслідком може бути те, що кошти і майно, використані не за цільовим призначенням, вважатимуться доходом і підлягатимуть оподаткуванню.

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV.
  • ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV.
  • Закон №1701 — Закон України від 11.05.2004 р. №1701-IV «Про третейські суди».

Марина ТАРАСОВА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Виручка: визнання та оцінка Частковий перегляд статті (тільки початок)
МСФЗ :: Податковий облік
Згідно з дослідженням Комітету організацій — спонсорів Комісїі Тредвея від 2010 року, присвяченим випадкам шахрайства з фінансовою звітністю публічних компаній США за період 1998 — 2007 рр., понад 60% випадків шахрайства пов’язано з неправомірним визн...

В рубриці: 


ПДВ із мінусом: подальша доля Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
Лютий 2015 року був важким звітним періодом для тих платників ПДВ, які мали
станом на 01.02.2015 р. від’ємне значення з цього податку. Але навіть після
подання звітності з ПДВ за лютий у багатьох платників податку залишається
сумнів: а чи прав...

Як використати переплату з ПДВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
На 1 травня 2015 р. підприємство не мало оподатковуваних операцій з ПДВ
протягом останніх 11 місяців. При цьому в картці особового рахунку з ПДВ
значиться переплата, яка виникла за рахунок надміру сплачених грошових
зобов’язань, які залишилися...

0.018551