Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 43 (28.10.2013)
Суть справи :: Практика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Актуальні питання сплати ЄСВ

З 1 жовтня 2013 р. ЄСВ адмініструє вже не Пенсійний фонд України, а Міндоходів. У зв’язку з цим у страхувальників виникають запитання щодо сплати ЄСВ за новими правилами. Спробуємо відповісти на деякі з них.

З 1 жовтня 2013 р. Міндоходів почало процедуру адміністрування ЄСВ згідно із Законом від 04.07.2013 р. №406-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи». У зв’язку з цим були відкриті нові рахунки в органах Державної казначейської служби для зарахування сум ЄСВ з 01.10.2013 р. Звертаємо увагу, що на нові рахунки слід сплачувати будь-які платежі з ЄСВ, які здійснюються після 01.10.2013 р., незалежно від їх призначення, у тому числі заборгованість з ЄСВ за минулі періоди, поточну суму ЄСВ, нараховану за вересень 2013 р., тощо.

Реквізити рахунків, а також правила заповнення платіжного доручення на сплату ЄСВ наведено на сайті Міндоходів1. Звертаємо увагу, що одержувачем платежу при сплаті ЄСВ на нові рахунки є орган Міндоходів (це районні або міжрайонні ДПI, а також органи Міндоходів з питань роботи з великими платниками податків).

1http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/111543.html.

Реквізит платіжного документа на сплату ЄСВ «Призначення платежу» з 01.10.2013 р. заповнюється аналогічно до призначення платежу при сплаті податкових платежів згідно з Порядком заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, затвердженим наказом МФУ від 07.07.2012 р. №817 (далі — Порядок №817). Нижче в таблиці наводиться шаблон заповнення платіжних документів.

Таблиця

Шаблон заповнення документів на сплату ЄСВ

Номер поля
1
2
3
4
5
6
7
Зміст поля * ;101 ; код ЄДРПОУ ; сплата єдиного внеску ; ; ;
Пояснення Ознака бюджетного платежу («*») код виду сплати код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи пояснювальна інформація про призначення платежу не заповнюється

Поле 2 «код виду сплати» заповнюється з урахуванням переліку, наведеного в додатку до Порядку №817. Оскільки сплата поточних платежів з ЄСВ — це сплата грошових зобов’язань, то в полі 2 зазначається код 101 «сплата суми грошового зобов’язання».

У полі 3 «код за ЄДРПОУ» зазначається код юридичної особи за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, за якого здійснюється сплата. Це правило є актуальним лише тоді, коли сплату ЄСВ здійснює інша особа, а не сам платник ЄСВ. Якщо ж суму ЄСВ сплачує сам платник, то поле 3 не заповнюється.

Наприклад, підприємство з кодом ЄДРПОУ 11122233 і реєстраційним номером в органі ПФУ 5555 самостійно сплачує ЄСВ і заповнює платіжне доручення на сплату ЄСВ за жовтень 2013 р. таким чином:

*; 101;; сплата ЄСВ за жовтень 2013 р., реєстраційний номер в органі ПФУ — 5555;;;

Реєстраційний номер підприємства в органі ПФУ зазначається відповідно до додатка 1 до Порядку взяття на облік і зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Правління ПФУ №21-6 від 27.09.2010 р. Проте, якщо підприємство в разі самостійної сплати зазначить свій код ЄДРПОУ в полі 3, це не матиме жодних небажаних наслідків.

Якщо ж ЄСВ за підприємство сплачує інша особа, то в призначенні платежу обов’язково слід зазначити код ЄДРПОУ, інакше платіж не буде зарахований правильно. Наприклад, за підприємство з кодом ЄДРПОУ 11122233 сплачує ЄСВ його засновник зі свого поточного рахунка. При цьому платником буде цей засновник, а призначення платежу має бути заповнене таким чином:

*; 101; 11122233; сплата ЄСВ за жовтень 2013 р. реєстраційний номер в органі ПФУ — 5555;;;

Проте на практиці не всі платники ЄСВ виявилися достатньо поінформованими і після 01.10.2013 р. продовжували сплачувати ЄСВ на колишні рахунки органів ПФУ. У зв’язку з цим у них виникають запитання, яким чином тепер обліковувати проведені платежі і як їх зарахувати на нові рахунки органів Міндоходів, що діють з 01.10.2013 р.

У системі ЄБПЗ, у категорії 301 «Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», підкатегорія 301.10 «Iнші питання», є відповідь на запитання: «Яким чином повертаються помилково сплачені після 01.10.2013 року суми ЄСВ на рахунки Пенсійного фонду України?». Відповідь є доволі лаконічною: «Сплачені кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування після 01.10.2013 р. на рахунки Пенсійного фонду України надалі автоматично будуть перераховані до Міністерства доходів і зборів і штрафні санкції та пеня не нараховуватимуться». При цьому жодних посилань на норми законодавства відповідь ЄБПЗ не містить.

Зрозуміло, така позиція Міндоходів не може не тішити, проте спробуймо самостійно знайти законодавче підтвердження цієї позиції. По-перше, все ще не втратила чинності Iнструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 27.09.2010 р. №21-5 (далі — Iнструкція №21-5). У пп. 4.2.1 Iнструкції №21-5 зазначено, що сплата єдиного внеску здійснюється в національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державного казначейства України для його зарахування. Таким чином, поки ці рахунки відкриті, на них зараховуватимуться кошти, що надійшли, сплачені платниками ЄСВ на ці рахунки.

Разом з тим норми ч. 6 ст. 9 Закону України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон про ЄСВ) вже оновлені і передбачають сплату ЄСВ на нові рахунки органів Міндоходів. При цьому в другому абзаці ч. 6 ст. 9 Закону про ЄСВ сказано, що обслуговування коштів єдиного внеску здійснюється згідно з положенням про рух коштів, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну податкову і митну політику, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування. На сьогодні ми не маємо можливості ознайомитися з цим положенням, але можна сподіватися, що воно передбачатиме автоматичний переказ на рахунки органів Міндоходів коштів, що надійшли від платників ЄСВ на рахунки Пенсійного фонду.

Крім того, Iнструкцією №21-5 не передбачено порядку повернення сум переплати з ЄСВ, що надійшли на рахунки Пенсійного фонду. Повернення сум ЄСВ, помилково сплачених на рахунки органів Міндоходів, передбачено ч. 13 ст. 9 Закону про ЄСВ і здійснюється в порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну податкову і митну політику. З цих норм можна також зробити висновок, що повернення або зарахування в рахунок майбутніх платежів помилково сплачених сум здійснюватимуть органи Міндоходів. А для того щоб повернути суми, сплачені на рахунки Пенсійного фонду, вони спочатку повинні бути переказані на рахунки органів Міндоходів.

Автор також вважає, що оскільки Iнструкцію №21-5, і, зокрема, норму її пп. 4.2.1, ще не скасовано, то саме тому штрафні санкції за несвоєчасну сплату ЄСВ застосовуватися не повинні. Якщо ж колишні рахунки Пенсійного фонду буде закрито, то на них перестануть зараховуватися кошти платників ЄСВ, і такі кошти будуть повернені платникам.

Юлія ЄГОРОВА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Як перевірити повноваження керівника Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Практика
З 2004 року ми користуємося Єдиним державним реєстром юросіб та фізосіб-підприємців, хоча останнім часом він дещо змінився. Серед відомостей, які він містить, є дані про керівника юрособи та обсяг його повноважень. Усім добре відомо, що у разі зміни керів...

В рубриці: 


Відступлення права вимоги «єдиннику» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
ТОВ на загальній системі хоче відступити право вимоги боргу в 10 тис. грн.
Відступає ТОВ на єдиному податку. Варіантів два: відступлення за 3 тис.
гривень або відступлення безоплатно. Який варіант є вигіднішим з погляду
оподаткування? Коли вин...

Платіжні картки та РРО: танцюють усі? Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
П’ять — сім тисяч гривень — орієнтовна ціна питання при придбанні одного
реєстратора розрахункових операцій (далі — РРО). Над цією цифрою замислилося
чимало СГ, які наразі не є щасливими власниками РРО. Якщо розрахунки у СГ за
послуги повністю...

0.02034