Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 46 (18.11.2013)
Життя :: Почуття обов’язку

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Сплата ЄСВ підприємцем — платником ЄП

Фізособи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають самі за себе один раз на рік звіт про суми нарахованого ЄСВ. З 01.10.2013 р. ЄСВ адмініструється Міндоходів. Тож з’ясуймо, в які терміни потрібно подати звітність з ЄСВ та чи щось змінилося для підприємців — платників єдиного податку.

Нарахування і сплата ЄСВ

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ, підприємець на спрощеній системі оподаткування є платником ЄСВ. Отже, такий підприємець зобов’язаний своєчасно та у повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати ЄСВ. Виняток становлять «спрощенці» — пенсіонери за віком та інваліди у разі, якщо вони отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу1. Нагадаємо, що умови призначення пенсії за віком встановлено ст. 26 Закону №1058, тож платники ЄП, які отримують пенсію за вислугу років, зокрема відповідно до Закону №2262, не звільняються від сплати ЄСВ.

Ставку ЄСВ для підприємців на ЄП, який вони сплачують самі за себе, встановлено у розмірі 34,7%2 до бази нарахування (ч. 11 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Нарахування ЄСВ підприємцем на спрощеній системі оподаткування, на відміну від підприємців на загальній системі оподаткування, де базою є сума доходу, яка оподатковується ПДФО (див. «ДК» №46/2013), здійснюється на суми, які платник ЄП визначає самостійно (п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ). Але потрібно пам’ятати про обмеження, встановлені Законом про ЄСВ:

— сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску3;

— сума бази нарахування ЄСВ не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ4.

1 Такі особи можуть бути платниками ЄСВ лише за умови їхньої добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (ч. 4 ст. 4 Закону про ЄСВ).

2 За бажання брати участь у страхуванні на добровільних засадах залежно від виду страхування розмір ЄСВ становить: 36,6%, 36,21% та 38,11% (ч. 11 ст. 8 Закону про ЄСВ).

3 Визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується дохід, та підлягає сплаті щомісяця (ч. 5 ст. 1 Закону про ЄСВ).

4 Максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок (ч. 4 ст. 1 Закону про ЄСВ).

А це означає, що місячна мінімальна сума єдиного внеску у 2013 році становить: з 01.01.2013 р. до 01.12.2013 р. — 398,01 грн (1147,00 х 34,7%), а з 01.12.2013 р. — 422,65 грн (1218,00 х 34,7%). У 2013 році розмір максимальної бази нарахування для ЄСВ становив: до 01.12.2013 р. — 19499,00 грн, з 01.12.2013 р. — 20706,00 грн.

Наведені граничні показники мінімальної суми ЄСВ та максимальної бази для ЄСВ є місячними. Крім того, Законом про ЄСВ не передбачено звільнення підприємців — платників ЄП від сплати ЄСВ, у разі якщо у будь-якому місяці вони не отримували доходів. Отже, «спрощенці» сплачують ЄСВ за періоди, в яких вони були платниками ЄП, незалежно від того, чи провадили вони фактично у цей період підприємницьку діяльність.

ЄСВ сплачується підприємцями — платниками ЄП за календарний квартал, до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ (абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ). За бажанням «спрощенці» можуть сплачувати ЄСВ у мінімальному граничному розмірі помісячно, до 20-го числа кожного місяця поточного кварталу. Авансові суми згодом враховуються під час остаточного розрахунку, який здійснюється за календарний квартал.

Важливо, що днем сплати ЄСВ вважається:

— у разі перерахування сум з рахунка платника на відповідні рахунки органу доходів і зборів — день списання банком суми платежу з рахунка підприємця незалежно від часу її зарахування на рахунок органу доходів і зборів;

— у разі сплати готівкою — день приймання банком до виконання документа на переказ готівки разом зі сумою коштів у готівковій формі.

Порядок подання звітності

Звітним періодом, за який платники ЄСВ подають звітність за місцем взяття на облік до органу Міндоходів, є календарний рік (абз. 5 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ). Порядок та строки подання Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — Звіт) передбачено Порядком №454. Платники ЄП формують та подають Звіт самі за себе до органу Міндоходів за місцем обліку один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом (п. 3.2 Порядку №454). Якщо протягом року підприємець змінював місце проживання (поза межами територіального обслуговування органу доходів і зборів, у якому він перебував на обліку), звітність подається до органу доходів і зборів за новим місцем взяття на облік (п. 3.7 Порядку №454).

Звіт подається за формою згідно з додатком 5 до Порядку №454, при цьому підприємець — платник ЄП заповнює таблицю 2 Звіту1. Таблиця 2 додатка 5 заповнюється в розрізі кожного місяця року, суми в ній проставляються у гривнях з копійками.

1 У разі призначення пенсії за віком протягом року платник ЄП подає Звіт із позначкою «Призначення пенсії» за період до дати формування заяви на призначення пенсії (п. 4.11 Порядку №454). На наш погляд, аналогічно підприємець повинен діяти і в разі отримання соціальної допомоги за інвалідністю.

У графі 2 таблиці 2 зазначається самостійно визначена платником ЄП сума, на яку нараховується ЄСВ. Наприклад, розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законодавством у відповідному місяці (у разі якщо підприємець сплачує мінімальний розмір ЄСВ).

У графі 3 таблиці 2 записується розмір ЄСВ — тобто ставка 34,7%. Якщо підприємець бере участь на добровільних засадах, зазначається розмір ЄСВ залежно від виду добровільного страхування: 36,6%, 36,21% або 38,11% (ч. 11 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Графа 4 таблиці 2 визначає суму ЄСВ, яку підприємець мав сплатити за звітний рік (тобто добуток значень графи 2 і графи 3). Графи 5 та 6 таблиці 2 заповнюватимуться у разі участі підприємця у загальнообов’язковому державному соцстрахуванні на добровільних засадах.

У рядку «Усього» таблиці 2 визначають річні показники кожної графи (сума значень усіх місяців року).

Якщо протягом року підприємець змінював систему оподаткування, Звіт формується із заповненими двома таблицями: таблиця 1 (де наводяться відомості про доходи, отримані під час перебування протягом звітного року на загальній системі оподаткування) та таблиця 2 (де наводяться відомості про доходи, отримані під час перебування протягом звітного року на спрощеній системі оподаткування).

Відповідальність

Як зазначено у п. 11 ст. 9 Закону про ЄСВ, у разі несвоєчасної сплати або сплати не в повному обсязі ЄСВ до платника застосовуються фінансові санкції. Сума ЄСВ, своєчасно не сплачена платниками у встановлені строки, є недоїмкою. Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів (ч. 3 ст. 25 Закону про ЄСВ та п. 6.2 Iнструкції №455).

Штраф становить 10% від своєчасно не сплачених сум. На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожен день прострочення платежу.

Нормативна база

  • Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
  • Закон №1058 — Закон України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
  • Закон №2262 — Закон України від 09.04.92 р. №2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
  • Порядок №454 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. №454.
  • Iнструкція №455 — Iнструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. №455.

Олена ВОДОП’ЯНОВА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Почуття обов’язку
Підписано Закон, який скасовує свідоцтва платників ПДВ та ЄП
Про проведення одночасної перевірки повідомлятимуть за 10 днів до її початку
Оновлено перелік об’єктів підвищеної екологічної небезпеки...

В рубриці: 


Як міндоходів перевірятиме ЄСВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
З жовтня цього року запрацювали зміни щодо адміністратора ЄСВ: тепер цим внеском опікуватиметься Міндоходів. У «ДК» №40/2013 ми вже аналізували основні зміни в цьому питанні, зокрема щодо звітності з ЄСВ та довідок від ПФУ. У «ДК» №48/2013 ви зможете дізн...

Платежі до бюджету Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
Наказом №609 від 22.10.2013 р. Міндоходів затвердило новий порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення пом...

0.020964