Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 47 (25.11.2013)
Життя :: Почуття обов’язку

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Фінансування з Фонду зайнятості

Законом про зайнятість передбачено заходи зі стимулювання працевлаштування деяких категорій громадян і створення нових робочих місць. Ці заходи полягають у компенсації працедавцям сум ЄСВ, нарахованих на заробітну плату певних категорій працівників. Тут ми розповімо, за яких умов проводиться така компенсація та як її обліковувати.

Компенсації працедавцям від Фонду зайнятості

Кожен громадянин України має право на працю згідно зі ст. 43 Конституції України, а держава створює умови для реалізації цього права. Зокрема, згідно з нормами Закону про зайнятість держава стимулює створення працедавцями нових робочих місць і працевлаштування безробітних. Це стимулювання полягає в компенсації працедавцям сум ЄСВ, що нараховуються на заробітну плату працівників, працевлаштованих на певних умовах і на певні робочі місця. Законом про зайнятість передбачено три види компенсацій (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Компенсація працедавцям сум ЄСВ від Фонду зайнятості

Отримувачі компенсації
Розмір компенсації
Термін надання компенсації
Нормативна база
Працедавці, які створили нові робочі місця та працевлаштували на них працівників (будь-яких). Зарплата цих працівників за попередні 12 календарних місяців до отримання компенсації повинна бути не меншою за триразовий розмір мінімальної заробітної плати, а також протягом усього терміну отримання компенсації розмір зарплати у таких працівників повинен також перевищувати цей розмір 50% суми ЄСВ, яка нараховується на зарплату відповідних працівників 12 календарних місяців Ч. 3 ст. 24 Закону про зайнятість, Порядок №153
Працедавці, які працевлаштували на нові робочі місця на строк не менш ніж 2 роки громадян зі статусом безробітних, зазначених у ч. 1 ст. 14 (крім п. 7) Закону про зайнятість 100% суми ЄСВ, яка нараховується на зарплату відповідних працівників Один рік від дня працевлаштування громадян Ст. 26 Закону про зайнятість, Порядок №347
Суб’єкти малого підприємництва, які створили нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності та працевлаштували на них громадян зі статусом безробітних на строк не менш ніж 2 роки 100% сум ЄСВ, яка нараховується на зарплату відповідних працівників Один рік від дня працевлаштування громадян Ст. 27 Закону про зайнятість, Порядок №347

По-перше, будь-якому роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців створив нові робочі місця і працевлаштував на них працівників (без обмежень у їхньому статусі), причому заробітна плата кожного з них перевищувала трикратний розмір мінімальної заробітної плати, має право на компенсацію 50% сум ЄСВ, що нараховується на зарплату таких працівників, протягом наступних 12 місяців (ч. 3 ст. 24 Закону про зайнятість). При цьому заробітна плата в розмірі не менше трикратного розміру мінімальної зарплати повинна зберігатися протягом цих 12 місяців. У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію. На думку автора, під зменшенням штатної чисельності працівників слід розуміти процедуру скорочення згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП.

По-друге, згідно зі ст. 26 Закону про зайнятість усі роботодавці незалежно від організаційно-правової форми та системи оподаткування, які працевлаштовують на нове робоче місце безробітних громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, на строк не менше ніж на два роки, мають право на щомісячну компенсацію всієї суми ЄСВ , нарахованої на зарплату таких працівників. Суми ЄСВ компенсуються протягом одного року з дня працевлаштування. Категорії таких громадян перелічені в ст. 14 Закону про зайнятість. Компенсація не надається при працевлаштуванні молоді віком від 15 до 16 років (п. 7 ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість). Зазначені громадяни повинні бути прийняті на роботу за направленням служби зайнятості. Розмір заробітної плати таких працівників не регламентується, але зрозуміло, що він не повинен бути нижчим від мінімальної заробітної плати.

I по-третє, згідно зі ст. 27 Закону про зайнятість суб’єкти малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не менше ніж на два роки за направленням служби зайнятості на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, мають право на щомісячну компенсацію суми ЄСВ, нарахованої на зарплату таких працівників. Розмір заробітної плати таких працівників з метою визначення права на компенсацію також не регламентується.

Умови, за яких працедавець втрачає право на компенсацію, а також умови, за яких йому необхідно буде повернути суму компенсації Фонду зайнятості, описані в нормативній базі, наданій у таблиці 1 нижче. У наведених нормах Закону про зайнятість передбачено також умови, за яких працедавець і зовсім не отримує права на отримання компенсації: це наявність заборгованості зі сплати ЄСВ та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також якщо працедавця визнано банкрутом або щодо нього порушено справу про банкрутство.

Відображення компенсації від Фонду зайнятості в бухгалтерському та податковому обліку

Незалежно від виду компенсації бухгалтерський та податковий облік таких компенсацій ведеться однаково.

Бухгалтерський облік

Компенсація Фондом зайнятості витрат у вигляді сум ЄСВ, що нараховуються підприємством на заробітну плату певних працівників, — це за своєю суттю цільове фінансування. Облік сум цільового фінансування ведеться на рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження», а в даному випадку — на субрахунку 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів». За кредитом субрахунку 482 відображається заборгованість Фонду зайнятості з виплати компенсації в кореспонденції з субрахунком 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». Така заборгованість виникає у момент нарахування ЄСВ на суми заробітної плати працівників, щодо яких надається компенсація ЄСВ. Під час нарахування ЄСВ робиться проведення за кредитом субрахунку 651 «Розрахунки за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» і дебетом рахунків обліку витрат: 23, 91 — 94, 97. Одночасно визнається дохід у сумі цільового фінансування і відображається за кредитом субрахунку 718 «Дохід від безоплатно отриманих оборотних коштів» у кореспонденції з дебетом субрахунку 482 (п. 17 П(С)БО 15). Під час надходження коштів від Фонду зайнятості робиться проведення за дебетом рахунка обліку коштів (субрахунок 311 «Поточні рахунки в національній валюті») і кредитом субрахунку 377.

Податок на прибуток підприємств

Згідно з пп. 135.5.10 ПКУ, суми дотацій та субсидій з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримані платником податку на прибуток, включаються до складу інших доходів. Проте слід зауважити, що в пп. 135.5.10 ПКУ немає жодного слова про компенсації, отримані від таких фондів. А в новому Законі про зайнятість, який набрав чинності з 01.01.2013 р., поняття дотацій і субсидій вже немає. Проте про кошти цільового фінансування як про вид доходів, що їх отримує платник податку на прибуток, йдеться у п. 137.2 ПКУ. З огляду на вищевикладене автор рекомендує обережним платникам податку відображати отримані компенсації від Фонду зайнятості у складі інших доходів на підставі пп. 135.5.15 ПКУ. Сміливі ж платники можуть відображати компенсації також у складі інших доходів, але на підставі пп. 135.5.10 ПКУ (за аналогією з попередньою практикою). Залежно від вибору підстави відображення доходу суми компенсації буде відображено в рядку 03.15 або в рядку 03.28 додатка IД до декларації з податку на прибуток, а потім включено до розрахунку показника рядка 03 самої декларації1. Згідно з пп. 137.2.3 ПКУ, датою визнання доходів у податковому обліку буде звітний період, у якому був нарахований ЄСВ, що підлягає компенсації.

Нараховуючи суми ЄСВ, що підлягають компенсації, працедавець — платник податку на прибуток може включити їх до складу витрат на підставі ст. 143 ПКУ. Стаття витрат залежатиме від того, в якій сфері працює працевлаштований працівник (абз. «а» пп. 138.8.5; п. 138.9; абз. «ж» пп. 138.10.2; абз. «з» пп. 138.10.3; абз. «в» пп. 138.10.4 ПКУ).

1 Форму декларації з податку на прибуток затверджено наказом МФУ від 28.09.2011 р. №1213.

Єдиний податок

Працедавці — платники єдиного податку (фізичні та юридичні особи) мають право на зазначені компенсації так само, як і працедавці, які перебувають на загальній системі оподаткування. При цьому «єдинники» не включають суму отриманої компенсації до складу оподатковуваного доходу на підставі пп. 4 п. 292.11 ПКУ як кошти цільового призначення, що надійшли від фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування в межах державних програм.

Податок на доходи фізичних осіб

Якщо працедавець — підприємець на загальній системі оподаткування, то суми отриманої компенсації включаються до складу його доходу на підставі п. 177.1 ПКУ і до розрахунку об’єкта оподаткування на підставі п. 177.2 ПКУ. Така позиція озвучувалася в Єдиній базі податкових знань на сайті Міндоходів України (підкатегорія 104.04), щоправда, тільки в частині дотацій на створення нових робочих місць. Проте, на думку автора, такий самий підхід контролюючий орган застосовуватиме під час податкової перевірки і щодо компенсацій сум ЄСВ, що розглядаються в цій статті.

Але зате суми ЄСВ, нараховані на заробітну плату працівників, у тому числі ті, що підлягають компенсації, включаються до складу витрат приватного підприємця згідно з п. 177.4 ПКУ.

Приклад Працедавець — юрособа на загальній системі оподаткування — має право на компенсацію суми ЄСВ у розмірі 10000,00 грн на місяць (умовно). Бухгалтерський та податковий облік відповідних операцій показано в таблиці 2.

Таблиця 2

Бухгалтерський та податковий облік компенсації ЄСВ від Фонду зайнятості


з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
Доходи
Витрати
1.
Нарахування заробітної плати працівникам, у зв’язку з працевлаштуванням яких буде отримано компенсацію (сума умовна)
23, 91, 92,
93, 94, 97
661
25000
25000
2.
Нараховано ЄСВ на заробітну плату працівників (сума умовна)
23, 91, 92,
93, 94, 97
651
10000
10000
3.
Відображення заборгованості Фонду зайнятості з цільового фінансування за фактичними витратами на сплату ЄСВ
377
48
10000
4.
Визнання доходу в сумі цільового фінансування
48
718
10000
10000
5.
Отримання компенсації від Фонду зайнятості на поточний рахунок
311
377
10000

Нормативна база

  • ПКУ— Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • Закон про зайнятість — Закон України від 05.07.2012 р. №5067-VI «Про зайнятість населення».
  • Порядок №153 — Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 13.03.2013 р. №153.
  • Порядок №347 — Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 15.04.2013 р. №347.
  • П(С)БО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. №290.

Юлія ЄГОРОВА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Пільги з податку на прибуток Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Почуття обов’язку
Хоч як би не було важко бюджету України, а деякі пільги з оподаткування у вітчизняних підприємств залишилися (зокрема передбачені підрозділом 4 розділу ХХ ПКУ, які, власне, і розглянемо далі). Крім позитиву від користування цими пільгами з податку на приб...

В рубриці: 


Як міндоходів перевірятиме ЄСВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
З жовтня цього року запрацювали зміни щодо адміністратора ЄСВ: тепер цим внеском опікуватиметься Міндоходів. У «ДК» №40/2013 ми вже аналізували основні зміни в цьому питанні, зокрема щодо звітності з ЄСВ та довідок від ПФУ. У «ДК» №48/2013 ви зможете дізн...

Платежі до бюджету Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
Наказом №609 від 22.10.2013 р. Міндоходів затвердило новий порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення пом...

0.021572