Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 47 (25.11.2013)
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Митні платежі при імпорті

Статтею 74 МКУ встановлено, що іноземні товари при імпорті випускаються у вільний обіг на митній території України після сплати всіх належних митних платежів. Тож з’ясуймо, які це платежі та як вести їх бухгалтерський та податковий облік.

Види митних платежів при ввезенні товарів

Мита. Сплата мита при ввезенні товарів регламентується МКУ і міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано ВРУ. Статтею 271 МКУ передбачені ввізні, вивізні та сезонні мита, а також особливі види: спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні. Встановлювати інші види мита, крім зазначених, в Україні заборонено. Особливі види мита передбачені ч. 1 ст. 275 МКУ, вони встановлюються відповідно до ч. 2 ст. 275 МКУ.

Загалом, ставка мита може бути адвалорна (у відсотках від митної вартості товарів), специфічна (в абсолютному грошовому виразі на одиницю кількості товару) і комбінована, що складається з адвалорної та специфічної ставок. Ставки ввізного мита встановлено Митним тарифом України, який на сьогоднішній день встановлено Законом від 05.04.2001 р. №2371-III «Про митний тариф України».

Увага! З 01.01.2014 р. на зміну йому прийде новий Закон від 19.09.2013 р. №584-VII «Про митний тариф України». Він містить перелік ставок ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України. Товари систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів. Ставки ввізного мита можуть встановлюватися або змінюватися лише шляхом внесення змін до Митного тарифу України. Ставки ввізного мита диференційовані залежно від країни походження товару і можуть бути преференційними, пільговими та повними (ч. 5 ст. 280 МКУ). Iнформацію про розмір усіх трьох видів ставок можна знайти в Митному тарифі для кожної позиції УКТ ЗЕД.

Акцизний податок при імпорті товарів. Згідно з п. 215.1 ПКУ, підакцизними товарами є: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн і промислові замінники тютюну; нафтопродукти, зріджений газ; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли. При імпорті таких товарів сплачується акцизний податок (далі — АП) згідно з пп. 213.1.3 ПКУ. Платником АП при імпорті є СГ, який ввозить підакцизні товари на митну територію України (пп. 212.1.2 ПКУ). Ставки АП бувають адвалорні та специфічні (так само як і мита), вони можуть застосовуватися і одночасно (пп. 215.2.2 ПКУ).

Сума АП за адвалорною ставкою залежить від вартості товару, яка визначена згідно з пп. 214.1.2 ПКУ за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), що ним імпортуються, без урахування ПДВ і з урахуванням АП1. Таким чином, якщо на товар встановлено адвалорну та специфічну ставки АП одночасно, то спочатку розраховується сума АП за специфічною ставкою, а потім — сума АП за адвалорною ставкою у відсотках від вартості товару з урахуванням АП за специфічною ставкою. Такий механізм розрахунку суми АП на сьогоднішній день застосовується тільки для тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну. Для решти підакцизних товарів визначені тільки специфічні ставки АП, які можна знайти в п. 215.3 ПКУ.

1 Оскільки АП за адвалорною ставкою сам на себе нараховуватися не може, то тут йдеться про суму АП за специфічною ставкою, який був нарахований на кількість товарів.

Iмпортний ПДВ. Нагадаємо, що операція з імпорту товарів оподатковується ПДВ згідно з пп. «в» п. 185.1 ПКУ з урахуванням особливостей, передбачених ст. 206 ПКУ. Особливо уважно слід поставитися до визначення бази оподаткування ПДВ, оскільки вона не повинна бути нижчою за митну вартість товарів, визначену згідно з розділом III МКУ, а також вона включає мито та акцизний податок (п. 190.1 ПКУ). Тому ПДВ при імпорті нараховується після нарахування мита і АП на підакцизні товари. Якщо ціна товарів виражена в іноземній валюті, то перерахунок валютної суми в гривні провадиться за курсом НБУ на дату подання митної декларації для митного оформлення товару.

Плата за виконання митних формальностей. Згідно з ч. 7 ст. 247 МКУ, митні формальності можуть виконуватися митницею поза місцем її розташування, а також поза робочим часом, встановленим для митниці, — за письмовим зверненням декларанта. Проте ця послуга митниці є платною, розмір плати визначається Кабінетом Міністрів1, а порядок її справляння — Міністерством фінансів України2. Розмір плати встановлено в євро, а справляється вона в гривнях за офіційним (валютним) курсом, установленим НБУ на дату подання митної декларації.

Єдиний збір справляється з транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, що перетинають державний кордон України і визначені у ст. 5 Закону №1212. У цій же статті встановлені ставки єдиного збору в євро за проведення контролю транспортного засобу і за проїзд автомобільними шляхами України. Згідно зі ст. 2 цього закону єдиний збір справляється в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати цього збору.

1 Постанова КМУ від 18.01.2003 р. №93 «Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів».

2 Порядок справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, затверджений наказом МФУ від 28.05.2012 р. №610.

Відображення митних платежів у митній декларації МД-2

Форму митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа МД-2 затверджено наказом МФУ від 22.02.2012 р. №246. Митна вартість товару відображається у графі 45 форми МД-2, а у графі 47 якраз і зазначаються всі митні платежі, які належить сплатити у зв’язку з імпортом товару, що декларується за допомогою цієї декларації. Заповнення графи 47 форми МД-2 регламентовано Порядком заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженим наказом МФУ від 30.05.2012 р. №651. Так, при розміщенні товару у митний режим імпорту в графі 47 повинні бути зазначені відомості про нарахування плати за виконання митних формальностей, суми ввізного мита, акцизного податку і ПДВ. У першій колонці графи 47 зазначається вид платежу. У другій колонці графи 47 форми МД-2 «Основа нарахування» наводяться дані:

  • для плати за виконання митних формальностей — кількість годин роботи посадової особи митного органу незалежно від кількості оформлених МД;
  • для мита: за адвалорною ставкою — митна вартість товару, зазначена в графі 45 МД; за специфічною ставкою — кількість товару у відповідних одиницях вимірювання та обліку;
  • для акцизного податку: за адвалорними ставками — вартість товарів (продукції), які ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію); за специфічними ставками — величина, визначена в одиницях вимірювання ваги, обсягу, кількості товару (продукції), об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках;
  • для ПДВ: митна вартість товару, зазначена у графі 45 МД-2, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають оподаткуванню митом) і АП (для товарів, що підлягають оподаткуванню АП); якщо митна вартість товару менша за його фактурну вартість, то в цій графі зазначається фактурна вартість товару з графи 42 МД-2, перерахована у валюту України за курсом, зазначеним у графі 23 МД-2, також збільшена на суму мита і АП;
  • для єдиного збору — дані, на підставі яких здійснюється розрахунок суми єдиного збору (кількість залізничних вагонів, довжина маршруту тощо). Якщо єдиний збір складається з кількох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобів автомобільними шляхами України, плати за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням установлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів), відомості про нарахування таких складових зазначаються окремими рядками.

У колонці «Ставка» зазначаються ставки, за якими нараховано платежі, і в колонці «Сума» — розрахована сума відповідно. У графі B «Подробиці розрахунків» наводяться детальніші дані, використані під час проведення розрахунків митних платежів.

Таким чином, форма МД-2 є первинним документом для цілей бухгалтерського та податкового обліку, що підтверджує нарахування митних платежів.

Бухгалтерський та податковий облік митних платежів

Бухгалтерський облік митних платежів ведеться згідно з П(С)БО 9. Відповідно до п. 9 цього Положення, до первісної вартості товарів, що імпортуються, включаються суми ввізного мита та акцизного податку (непрямого податку, який не повертається підприємству). Сума єдиного збору, на думку автора, може бути включена до складу транспортно-заготівельних витрат, а плата за виконання митних формальностей — до складу інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням товарів. Сума ПДВ до первісної вартості товарів не включається, оскільки її в майбутньому буде відшкодовано підприємству у вигляді податкового кредиту з ПДВ.

Податок на прибуток. У податковому обліку собівартість товарів формується за п. 138.6 ПКУ. До неї включаються суми ввізного мита, єдиного збору (як витрати на доставку) і плата за виконання митних формальностей (як витрати, понесені для цілей випуску товарів у вільний обіг на митній території України, тобто щоб довести їх до стану, в якому товари можуть бути продані). На думку автора, сума АП відноситься до складу інших операційних витрат згідно з абз. «в» пп. 138.10.4 ПКУ як сума нарахованих податків (зверніть увагу, що суми непрямих податків не включено до переліку п. 138.6 ПКУ, тоді як у п. 9 П(С)БО 9 вони є). При цьому в бухобліку ця сума включається до первісної вартості товару, а в податковому — до операційних витрат звітного періоду. Отже, на суму АП виникає тимчасова податкова різниця, яка ліквідовується у момент повного продажу (або списання) відповідної партії товару. Є й альтернативна думка, згідно з якою суму АП можна включити до первісної вартості товарів на підставі пп. 14.1.228 ПКУ як витрати, прямо пов’язані з придбанням таких товарів.

ПДВ. Датою виникнення податкових зобов’язань зі сплати імпортного ПДВ є дата подання митної декларації за формою МД-2. Сума ПДВ, сплачена на митниці, включається до складу податкового кредиту з ПДВ. Згідно з п. 198.2 ПКУ право на такий податковий кредит виникає на дату сплати ПДВ на митниці. Податкові зобов’язання з ПДВ на митниці не відображаються в декларації з ПДВ (за формою, затвердженою наказом МФУ від 25.11.2011 р. №1492), а податковий кредит і митна вартість товарів, що імпортуються, відображаються в рядку 12.1 декларації.

Приклад Підприємство — платник податку на прибуток і ПДВ займається продажем нових автомобілів. Воно імпортує нові легкові автомобілі з об’ємом циліндрів двигуна 3828 куб. см у кількості 3 шт. у вантажному автомобілі. Загальна митна вартість легкових автомобілів становить 120000 євро, курс НБУ на дату ввезення автомобілів — 10,8 грн/євро. За проведення контролю транспортного засобу нараховано єдиний збір у сумі 5 євро (що в перерахунку на гривні становить 5 євро х 10,8 грн/євро = 54,00 грн). Ставка повного ввізного мита за ці автомобілі (код УКТ ЗЕД 8703 24 10 00) — 10%, ставка акцизного податку — 1,09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна. Сума ввізного мита становитиме 10% х 120000,00 євро х 10,8 грн/євро = 129600,00 грн; сума АП становитиме 1,09 євро х 3828 куб. см х 10,8 грн/євро = 45063,22 грн. Сума імпортного ПДВ обчислюється з урахуванням мита і АП: (120000,00 євро х 10,8 грн/єв-ро + 129600,00 грн + 45063,22 грн) х 20% = 294132,64 грн. Бухгалтерський і податковий облік митних платежів і формування собівартості товару показано в таблиці.

Таблиця

Бухгалтерський і податковий облік митних платежів


з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума
Податковий облік
Д-т
К-т
Доходи
Витрати
1.
Сплачено митні платежі:       
єдиний збір
377/митниця
311
54,00
ввізне мито
377/мито
311
129600,00
акцизний податок
377/акциз
311
45063,22
імпортний ПДВ
377
311
294132,64
2.
Оприбутковано товар — автомобілі
281
632
120000,00 євро
1296000,00 грн
3.
Суму ввізного мита включено до первісної вартості товару
281
377/мито
129600,00
4.
Суму АП включено до первісної вартості товару
281
377/акциз
45063,22
45063,22*
5.
Суму єдиного збору включено до первісної вартості товару
281
377/митниця
54,00
6.
Відображено податковий кредит з ПДВ
641/ПДВ
377
294132,64
7.
Автомобілі передано покупцям
361
702
1860000,00
1550000,00
8.
Нараховано ПЗ з ПДВ
702
641/ПДВ
310000,00
9.
Списано собівартість проданих автомобілів
902
281
1470717,22
1425654,00
* У прикладі відображено підхід до формування собівартості, запропонований автором статті.
 

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • МКУ — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. №4495-VI.
  • Закон №1212 — Закон України від 04.11.99 р. №1212-XIV «Про єдиний збір, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон».
  • П(С)БО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом МФУ від 20.10.99 р. №246.

Юлія ЄГОРОВА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Пільги з податку на прибуток Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Бухгалтерський облік
Хоч як би не було важко бюджету України, а деякі пільги з оподаткування у вітчизняних підприємств залишилися (зокрема передбачені підрозділом 4 розділу ХХ ПКУ, які, власне, і розглянемо далі). Крім позитиву від користування цими пільгами з податку на приб...

В рубриці: 


Питання обліку запасів Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 р. сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність та повноту визначення доходів,
витрат та фінанс...

Продаж автомобіля фізособі Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль —
основний засіб — фізособі. Але у зв’язку з цією операцією у бухгалтерів
виникає чимало запитань, особливо в світлі постійних змін законодавства.
Відповіді на багато запитань ...

0.032121