(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 08 (24.2.2014)
Суть справи :: Звітність

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Додаток 1 до декларації з ПДВ

Починаючи зі звітного періоду січень 2014 року платники ПДВ подають декларацію за новою формою, затвердженою наказом Міндоходів від 13.11.2013 р. №678. У цій статті ми розглянемо, в яких випадках і як заповнюється оновлена форма додатка Д1 до декларації з ПДВ.

Додаток Д1 заповнюється в тому разі, якщо у звітному періоді відбувається не тільки коригування податкових зобов’язань та/або податкового кредиту з ПДВ згідно зі ст. 192 ПКУ, але й коригуються обсяги постачання і придбання, за якими з тих чи інших причин ПДВ не нараховувався (про що докладно далі).

У новій формі додатка Д1 є три таблиці. При цьому таблиця 1 розділу І «Коригування податкових зобов’язань» не зазнала змін. Як і раніше, в ній, у розрізі контрагентів-покупців, відображається коригування ПЗ продавця у випадках, передбачених у ст. 192 ПКУ, а також випадки коригування постачань, за якими не нараховувалося ПЗ із ПДВ.

Як зазначено в п. 192.3 ПКУ, результат перерахунку ПЗ продавця відображається на підставі виписаних податкових накладних і розрахунків коригування до них. Підсумки такого перерахунку ПЗ з ПДВ підбивають у графі 10, де показують, наскільки змінилася сума податкового зобов’язання — зі знаком «-» у разі зменшення і знаком «+»1 у разі збільшення.

У разі якщо відображаються зміни обсягу постачання, за яким не нараховувалося ПЗ з ПДВ, то графа 10 у таблиці 1 додатка Д1 не заповнюється.

Як і раніше, результат перерахунку ПЗ і обсягу постачання відображається в наступних рядках декларації з ПДВ:

— у рядку 8.1, якщо відбулося коригування ПЗ із ПДВ. У цьому разі в колонці А відображається зміна обсягу постачання (без урахування ПДВ), а в колонці Б — зміна суми ПДВ за таким постачанням;

— у рядку 8.1.1, якщо відбулося коригування обсягу постачання, за яким не нараховувалося ПЗ із ПДВ. У цьому разі в колонці А відображається тільки зміна обсягу постачання (зрозуміло, без ПДВ).

А от до таблиць 2 і 3 розділу ІІ «Коригування податкового кредиту» додатка Д1 додано нову графу 11, яка, на нашу думку, має виконувати однакові функції, але для різних випадків коригування податкового кредиту з ПДВ.

Заповнення таблиці 2 додатка Д1

Таблиця 2 заповнюється у трьох випадках (виходячи з її форми).

1. Для розшифрування показника рядка 16.1 декларації. У таблиці 2 відображається зміна сум податкового кредиту у випадках, коли вся сума вхідного ПДВ (сума ПДВ, яка входить до ціни придбаних товарів, робіт, послуг, необоротних активів) була віднесена до складу податкового кредиту. Нагадуємо, що, згідно з п. 198.3 ПКУ, право на віднесення всієї суми вхідного ПДВ до складу податкового кредиту виникає тільки в тому разі, якщо такі придбані товари, роботи, послуги, необоротні активи планується використовувати цілком у господарській діяльності2 і в операціях, які оподатковуються ПДВ (за ставкою 0% або 20%). Суми такого податкового кредиту відображаються в рядку 10.1 декларації.

1 На практиці при заповненні податкових декларацій знак «+» перед додатними значеннями не ставиться, відсутність знака і свідчить про додатне значення показника. Того самого правила дотримуються, заповнюючи додаток Д1 в електронній формі (у шаблоні формату XML, затвердженому Міндоходів).

2 Згідно з пп. 14.1.36 ПКУ, господарська діяльність — це діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через її відокремлені підрозділи, а також через інших осіб, які діють на користь такої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

2. Для розшифрування показника рядка 16.1.4 декларації (це новий рядок). У таблиці 2 відображаються зміни сум вхідного ПДВ у тих випадках, коли товари, роботи, послуги, необоротні активи були придбані з ПДВ, але наперед була відома мета використання — не в господарській діяльності (наприклад, у разі псування товарів або їх безоплатної передачі, не пов’язаної з рекламою) або в операціях, що не є об’єктом оподаткування ПДВ (ст. 196 ПКУ, а також послуги, надані за межами митної території України згідно з п. 185.1 ПКУ) або звільнених від оподаткування ПДВ (ст. 197 ПКУ, низка операцій згідно з підрозділом 2 розділу ХХ ПКУ). В цьому разі вся сума вхідного ПДВ не потрапляє до складу податкового кредиту покупця, і в рядку 10.2 колонки А декларації відображається тільки обсяг придбання (зрозуміло, без ПДВ).

В обох випадках постачальник, якщо відбуваються операції, передбачені ст. 192 ПКУ (повернення товарів, повернення передоплати, перегляд ціни в договорі), надає покупцю — платнику ПДВ розрахунок коригування до податкової накладної на весь обсяг змін (об’єкт оподаткування і суму ПДВ). І вже завдання покупця — платника ПДВ відобразити в таблиці 2 підсумок змін, що відбулися: спочатку заповнити графи 1 — 10, у яких відобразити дані про постачальника: виписану ним раніше податкову накладну, як використану для підтвердження права на податковий кредит (заповнювався рядок 10.1), так і не використану (заповнювався рядок 10.2); отриманий розрахунок коригування; суму змін обсягу постачання без урахування ПДВ і суми ПДВ. А після цього відобразити в графі 11 те, як зміниться сума ПДВ за цією операцією, раніше показана в рядку 10.1 декларації (саме сума такої зміни ПК з ПДВ переноситься до рядка 16.1 декларації, див. приклад 1). Якщо зміни ПК з ПДВ не відбулося, оскільки весь вхідний ПДВ покупець не відображав у складі ПК, у результаті суму обсягу придбання без ПДВ відобразив у рядку 10.2, то до рядка 16.1.4 декларації переноситься значення з графи 9, а саме — зміна обсягів постачання без урахування ПДВ (див. приклад 2).

Приклад 1 Підприємство купило товари на суму 1200 грн, у т. ч. ПДВ 200 грн. Усю суму ПДВ підприємство відобразило в рядку 10.1 декларації (скористалося правом на податковий кредит). Після повернення товару на суму 600 грн на підставі розрахунку коригування до податкової накладної підприємство-покупець відображає в таблиці 2 у графі 9 «-500», у графі 10 «-100» і у графі 11 «-100», зменшуючи таким чином суму раніше визнаного в декларації податкового кредиту. Значення графи 9 таблиці 2 додатка Д1 у такому разі переноситься до рядка 16.1 колонки А декларації, а значення графи 11 — до колонки Б цього рядка.

Приклад 2 Підприємство купило товари на суму 1200 грн, у т. ч. ПДВ — 200 грн. Суму обсягу придбання без ПДВ (1000 грн) підприємство відобразило в рядку 10.2 декларації (права на податковий кредит не мало). Після повернення товару на суму 600 грн на підставі розрахунку коригування до податкової накладної підприємство-покупець відображає в таблиці 2 у графі 9 «-500», у графі 10 — «-100», а графу 11 у разі подання декларації в електронному вигляді не заповнює, у разі подання декларації у паперовому вигляді — прокреслює, оскільки зменшення податкового кредиту не було. Значення графи 9 у такому разі переноситься до колонки А рядка 16.1.4 декларації.

3. Для розшифрування показника рядка 16.1.1 декларації. Хоча в підсумковому рядку таблиці 2 і передбачене розшифрування показника рядка 16.1.1 декларації, але платникові ПДВ важко зрозуміти, що саме Міндоходів хотіло побачити в цьому рядку. Адже таблиця 2, як випливає з її назви, повинна відображати коригування показників, відображених у рядку 10 декларації. Але в рядку 10 усього два підлеглі рядки 10.1 і 10.2, зміну даних за якими ми відображаємо в інших рядках декларації, розглянутих вище, — 16.1 і 16.1.4! Більше того, виходячи з назви рядка 16.1.1 декларації та порядку її заповнення в цьому рядку повинні бути відображені коригування обсягів придбання, за якими не нараховувався ПДВ. Проте в рядку 10 декларації таких обсягів придбання немає!

Якщо ж визнати, що Міндоходів «забуло» відкоригувати назву таблиці 2, то єдиний рядок, до коригування раніше відображеного значення якого підходить рядок 16.1.1 декларації з ПДВ виходячи з його назви, — це рядок 111. Тому третій випадок заповнення таблиці 2 — це зміна обсягів постачання за товарами, роботами, послугами, необоротними активами, придбаними без ПДВ. У декларації з ПДВ такі обсяги постачання відображаються в рядках 11.1 (якщо такі придбання використовуються в оподатковуваній ПДВ діяльності) і 11.2 (якщо використовуються в діяльності, яка не є об’єктом оподаткування або звільнена від оподаткування ПДВ).

Єдина проблема в тому, що якщо за операціями, звільненими від оподаткування ПДВ, виписуються і податкові накладні, і розрахунок коригування до них, то за операціями, що не є об’єктом оподаткування, такі документи не складаються. А раз немає таких документів, то й розшифрувати зміну обсягів постачання без них не вдасться. Що покупцеві відображати в графах 4 — 7 таблиці 2? У листі від 05.09.2011 р. №9962/5/15-34162 ДПАУ роз’яснювала таке:

«У випадку коригування операцій, що були засвідчені податковими накладними, у графах 2 — 7, 9 таблиці 2 зазначаються відповідні реквізити розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних, у графі 10 таблиці 2 — проставляється прочерк, а у графі 8 таблиці 2 поряд із підставою для коригування податкового кредиту з ПДВ зазначається, що це коригування здійснюється за операціями, що були включені до рядка 11.1 чи 11.2 податкової декларації з ПДВ за відповідний звітний період.

1 Редакція «ДК» і раніше припускала мотив заповнення цього рядка, див. статтю Єгорової «Коригування ПК з ПДВ у декларації» у «ДК» №6/2014.

2 Хоча цей лист стосувався порядку заповнення додатка Д1 за формою, яка зараз не діє, автор вважає, що платники ПДВ можуть скористатися наведеними в ньому роз’ясненнями і тепер.

У випадку коригування операцій, що не були засвідчені податковими накладними (придбання товарів/послуг, що не є об’єктом оподаткування, придбання у неплатників ПДВ), у графах 2, 3 таблиці 2 зазначаються відповідні реквізити постачальників, у графах 4 — 7, 10 таблиці 2 проставляються прочерки, а у графі 8 таблиці 2 поряд із підставою для коригування податкового кредиту з ПДВ зазначається, що це коригування здійснюється за операціями, що були включені до рядка 11.1 чи 11.2 податкової декларації з ПДВ за відповідний звітний період».

Заповнення таблиці 3

У таблиці 3 відображається коригування сум вхідного ПДВ у випадках, коли платник ПДВ здійснює розподіл податкового кредиту згідно зі ст. 199 ПКУ. В цьому разі суми вхідного ПДВ відображаються в рядку 15 декларації. Особливістю розподілу податкового кредиту є те, що до податкового кредиту відноситься не вся, а лише частина вхідного ПДВ на підставі отриманої податкової накладної. Таким чином, рядок 15 має два підлеглі рядки: 15.1, у якому відображається та частина вхідного ПДВ, яка, внаслідок розподілу, потрапляє до складу податкового кредиту, і 15.2, в якому відображається обсяг постачання без ПДВ, ПДВ за яким до складу податкового кредиту не потрапляє.

У випадках, передбачених ст. 192 ПКУ, постачальник надає покупцеві розрахунок коригування до податкової накладної. І такий покупець відображає зміни, що відбулися в обсязі постачання та сумі ПДВ за такою податковою накладною, у графах 1 — 10 таблиці 3 повністю, без урахування розподілу сум вхідного ПДВ. А вже у графі 11, на нашу думку, за аналогією з графою 11 таблиці 2, такий покупець повинен зазначити зі знаком «-» або в додатному значенні суму зміни саме суми, раніше віднесеної до складу податкового кредиту (відображеної в рядку 15.1 декларації).

Приклад 3 Підприємство купило товари на суму 1200 грн, у т. ч. ПДВ — 200 грн. Коефіцієнт розподілу податкового кредиту становить 0,6. Підприємство відобразило в рядку 15.1 декларації у колонці А 600 грн, у колонці Б — 120 грн (скористалося правом на податковий кредит), у рядку 15.2 декларації у колонці А 400 грн. Після повернення товару на суму 600 грн на підставі розрахунку коригування до податкової накладної підприємство-покупець відображає в таблиці 3 у графі 9 «-500», у графі 10 «-100», а у графі 11 «-60» (з розрахунку 100 х 0,6 = 60). Зменшуючи таким чином суму раніше визнаного в декларації податкового кредиту. Значення графи 9 таблиці 3 додатка Д1, помножене на 0,6, у такому разі переноситься до рядка 16.1.2 колонки А декларації, а значення графи 11 — до колонки Б цього рядка. Значення графи 9 таблиці 3, помножене на 0,4 (залишок), переноситься до колонки А рядка 16.1.3 декларації.

Ганна БИКОВА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті ТМЦ знищено морозами: облік Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Звітність
У зв’язку зі значними морозами частина продукції (овочі та інші продукти харчування), яка розміщувалася на складі, була пошкоджена (реалізації не підлягає), тож її доведеться списати. Оскільки причиною пошкодження став природний фактор, матеріально ві...

В рубриці: 


Невраховані ПЗ з ПДВ минулого року Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Звітність
Платник ПДВ у травні 2015 року виявив помилку за звітний період травень 2014
року: за отриманим авансом у сумі 66 тис. грн від неплатника ПДВ не
визначено ПЗ з ПДВ. Як виправити помилку, враховуючи, що платник ПДВ має
від’ємне значення поперед...

Рядок 22.1 декларації з ПДВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Звітність
У чинній з лютого 2015 р. формі декларації з ПДВ, затвердженої наказом
Мінфіну України від 23.09.2014 р. №966 зі змінами, внесеними наказом Мінфіну
України від 23.01.2015 р. №13 (далі — Наказ №966), з’явився новий рядок —
22.1 «з рядка 22 сума...

0.011451