(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 08 (24.2.2014)
Суть справи :: Звітність

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Авансові внески у декларації за 2013 рік

Порушення норм п. 46.6 ПКУ вже стало недоброю традицією українського податкового регулятора. 20 січня 2014 року в Мін’юсті було зареєстровано наказ Міндоходів, яким затверджено нову форму декларації з податку на прибуток. Попри всі негативні очікування платників податків, звітність з податку на прибуток за 2013 рік приймалася ще за старою формою. Причиною такої лояльності було хоча б те, що програмне забезпечення Міндоходів не було готове до такого оновлення та не дозволяло приймати звітність за новою формою. Хоча форма і стара, авансові внески податківці будуть обчислювати в автоматичному режимі.

Нормативне підґрунтя

Декларація з податку на прибуток, за якою складаємо звітність за 2013 рік, затверджена наказом Мінфіну від 28.09.2011 р. №1213 (далі — стара форма декларації). Але ця форма декларації не відповідає загальному алгоритму обчислення об’єкта оподаткування цим податком та містить низку істотних неточностей. Саме з метою мінімізації впливу цих дефектів форми звітності і затвердили нову форму декларації з податку на прибуток (наказ Міндоходів від 30.12.2013 р. №872, далі — нова форма декларації). Проаналізуймо основні зміни, що стосуються авансових внесків, та як ці зміни позначаться на майбутньому.

Як відомо, авансові внески з податку на прибуток платять усі платники цього податку, крім новостворених підприємств1, неприбуткових установ (організацій), виробників сільгосппродукції та платників податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за минулий рік не перевищують 10 млн грн.

1 Новоствореними у 2014 році є підприємства, які пройшли державну реєстрацію вже у 2014 та 2013 році. Якщо підприємства, що зареєструвалися у 2013 році, за підсумками роботи за 2013 рік досягли обсягів доходів у 10 млн грн, то у 2014-у такі суб’єкти господарювання вже є платниками авансових внесків з податку на прибуток.

Авансовий внесок сплачують протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Якщо граничний строк сплати припадає на вихідний чи святковий день, строк сплати не переноситься, потрібно сплатити до останнього робочого (операційного) дня до граничного строку сплати.

Строки сплати авансових внесків на 2014 рік

30 січня, 30 липня,
28 лютого, 29 серпня,
28 березня, 30 вересня,
30 квітня, 30 жовтня,
30 травня, 28 листопада,
27 червня, 30 грудня.

Відображення у формі декларації

У старій формі декларації з податку на прибуток для обчислення показника авансових внесків призначено два рядки:

рядок 33 — загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за звітний (податковий) рік, який формується сумою показників рядків 14 та 20;

рядок 34 — авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця у березні — грудні 20___ року та січні — лютому 20___ року, який, своєю чергою, визначається як значення рядка 33, поділеного на 12 місяців1.

1 На 12 місяців ділять суми нарахованого податку на прибуток і ті СГ, що у звітному періоді 12 місяців фактично не працювали. Законодавство жодних винятків із цього алгоритму підрахунку для окремих категорій СГ не робить.

Як бачимо, у розрахунку суми нарахованого до сплати податку на прибуток беруть участь такі показники:

— податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (ряд. 11);

— податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів (ряд. 12);

— сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи (ряд. 20);

— зменшення нарахованої суми податку (ряд. 13).

Сума перших трьох показників (ряд. 11+ ряд. 12 + ряд. 20) зменшується на значення нарахованої суми податку (ряд. 13).

Своєю чергою, показник ряд. 13 сформовано з таких показників додатка ЗП:

— сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні у розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду (ряд. 13.1);

— сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів (ряд. 13.2);

— сума, яку відносять на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді (ряд. 13.5.1);

— податок на землю, що використовується у сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільгосппродукції (ряд. 13.6);

— сума сплаченого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та абзацу другого пункту 2 підрозділу 4 розділу XX ПКУ (ряд. 13.7).

Міндоходів у листі від 29.01.2014 р. №2191/7/99-99-19-03-01-17 наводить дещо іншу формулу: рядок 11 + рядок 12 - рядок 13.1 - рядок 13.2 - 13.6 додатка ЗП до рядка 13) : 12. Крім того, як сказано у листі, розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток, який має сплачуватися починаючи з березня 2014 року до лютого 2015 року включно, буде здійснюватися за старими формами декларацій в автоматичному режимі.

Як бачимо, у формулі обчислення авансових внесків від Міндоходів немає таких показників, як:

— сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи (ряд. 20);

— сума, яку відносять на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді (ряд. 13.5.1);

— сума сплаченого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та абзацу другого пункту 2 підрозділу 4 розділу XX ПКУ (ряд. 13.7).

До речі, формула обчислення авансових внесків у вигляді, наведеному у листі Міндоходів, є більш логічною.

Саме ця формула і лягла в основу формули обчислення авансового внеску вже у новій формі декларації з податку на прибуток:

(рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства - рядок 13.1 - рядок 13.2 - рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства) : 12.

Така формула і сам алгоритм підрахунку авансового внеску є більш чіткими і більшою мірою відповідають нормам п. 57.1 ПКУ. На нашу думку, ця формула, хоча і є логічнішою за свою попередницю 2013 року, але не бездоганна. Наприклад, рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 декларації з податку на прибуток ніяк не може зменшувати базу для обчислення авансових внесків. Цей рядок формується сумою податку на землю, що використовується у сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільгосппродукції. Але, відповідно до абз. 4 п. 57.1 ПКУ, виробники сільгосппродукції не є платниками авансових внесків з податку на прибуток. Що мало на меті Міндоходів, прописуючи у формулі цей показник рядка 13.6, невідомо. Є теза, що метою включення рядка 13.6 до формули обчислення авансових внесків був можливий факт втрати сільгоспвиробником такого свого статусу та необхідність коригування суми податку на землю за минулі періоди. Крім того, на СГ, перелічених в абз. 5 ст. 155 ПКУ, не поширюється дія абз. 1 та 3 цієї статті з можливим зменшенням суми податку на прибуток на суму податку на землю. Але це тільки припущення. Очікуємо офіційного роз’яснення Міндоходів.

Зверніть увагу: такого показника, як «Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за звітний (податковий) рік» (колишній рядок 33), тепер у декларації немає.

Загалом інформації про авансові внески у новій формі декларації стало значно більше.

Суму авансового внеску, що підлягатиме сплаті щомісяця, зазначаємо у ряд. 23 основної частини декларації. Крім цього, є окремий блок (рядки 34 — 38), де відображаємо самостійне виправлення помилок за авансовими внесками з податку на прибуток (рядки цього блоку заповнюємо у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників декларації відповідно до ст. 50 ПКУ).

Крім того, у новій декларації є окрема таблиця «Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків». У комірках цієї таблиці зазначаємо суми авансових внесків щодо кожного місяця до та після виправлення:

у рядку 1 — позначка «+» напроти місяця(ів), авансові внески по якому(их) уточнюються (виправляються помилки);

у рядку 2 — сума до та після уточнення (виправлення помилок) щомісяця.

Усі виправлення авансових внесків знаходять своє відображення, крім цієї таблиці, ще й у рядках 34 та 37 основної частини декларації. Наразі немає жодних роз’яснень, навіть в усному порядку, як заповнювати цю таблицю: чи матиме право платник податків правити минулі місяці року, в якому сплачуються авансові внески, і чи тягне це за собою і перерахунок майбутніх місяців цього року. Якщо можна перераховувати і майбутні місяці, то про штрафи та пеню за авансовими внесками, строк сплати яких ще не настав, не може бути й мови. Який тоді зміст рядків 35, 36, 38? Незрозуміло, як правильно заповнити блок рядків щодо самостійного виправлення авансових внесків з податку на прибуток.

Юлія КЛОВСЬКА, головний редактор «Дебету-Кредиту»Наступна стаття:  На початок статті ТМЦ знищено морозами: облік Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Звітність
У зв’язку зі значними морозами частина продукції (овочі та інші продукти харчування), яка розміщувалася на складі, була пошкоджена (реалізації не підлягає), тож її доведеться списати. Оскільки причиною пошкодження став природний фактор, матеріально ві...

В рубриці: 


Невраховані ПЗ з ПДВ минулого року Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Звітність
Платник ПДВ у травні 2015 року виявив помилку за звітний період травень 2014
року: за отриманим авансом у сумі 66 тис. грн від неплатника ПДВ не
визначено ПЗ з ПДВ. Як виправити помилку, враховуючи, що платник ПДВ має
від’ємне значення поперед...

ЄСВ: мінімум чи факт? Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Звітність
Запровадження нової форми звіту з ЄСВ, а також останні роз’яснення від ДФСУ
знову потребують аналізу щодо нарахування та відображення у звітності
мінімального страхового внеску з ЄСВ роботодавцями, відповідно до ч. 5 ст. 8
Закону про ЄСВ. ...

0.011548