Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 09 (3.3.2014)
Суть справи :: Звітність

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Звітність з місцевих податків-2014

Останнім часом податківці регулярно змінюють форми податкової звітності залежно від потреб сьогодення. Цього разу були змінені форми податкової звітності з таких місцевих податків, як збір за місця для паркування транспортних засобів і туристичний збір1. Причиною змін стало те, що ДПС увійшла до складу Міндоходів.

Наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. №866 затверджено форми податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів і туристичного збору. Цей наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування — 21.02.2014 р. Загалом, порівняно з колишніми деклараціями, затвердженими наказом Мінфіну від 21.12.2012 р. №1402, значних змін оновлені декларації не зазнали.

1 Бланки нових форм декларацій можна стягнути з розділу «Бланки» нашого сайта www.dtkt.ua.

Обидві оновлені форми податкових декларацій органів Міндоходів мають однакові відмінності від форм Мінфіну.

1. Деталізовано примітку до поля 3 для проставляння періоду, за який виправляються помилки. Уточнено, що цей показник заповнюється у разі уточнення показників раніше поданої декларації у складі звітної або звітної нової декларації за будь-який подальший податковий (звітний) період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником збору.

2. Перефразовано назву поля 8 для відображення коду органу місцевого самоврядування. Нагадуємо, поле 8.2 заповнюється у разі подання декларації за неосновним місцем діяльності (місцезнаходження підрозділу юридичної особи). По суті, цю графу слід заповнювати, наприклад, у разі якщо підрозділу немає, але є ділянка для паркування в іншому районі.

3. Словосполучення «орган державної податкової служби» скрізь замінено на «орган доходів і зборів».

Інших відмінностей у новій та старій формах декларацій не виявлено. Далі розглянемо порядок подання вищезгаданої звітності.

Збір за місця для паркування транспортних засобів

Декларацію збору за місця для паркування ТЗ подають платники збору. Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є особи, зазначені в пп. 266.1.1 ПКУ. Це юридичні особи, їхні філії (відділення, представництва), фізичні особи — підприємці, які за рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та здійснюють діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування і спеціально відведених автостоянках, включаючи комунальні підприємства, що забезпечують діяльність комунальних гаражів, стоянок, паркінгів, побудованих за рахунок коштів місцевого бюджету. До платників збору не належать власники або користувачі гаражів, автостоянок з умовою сплати ними земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (див. абзац третій пп. 14.1.229 ПКУ).

Об’єкт оподаткування збором за місця для паркування ТЗ

Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Підпункт 266.2.1 ПКУ

Звертаємо увагу, що платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що здійснює діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ платником збору в контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки. Тобто підрозділ юридичної особи (в т. ч. постійне представництво нерезидента) також є окремим платником збору і зобов’язаний подавати декларацію за своїм місцезнаходженням. При цьому такий підрозділ заповнює реквізит 8.1, оскільки для нього це буде основним місцем обліку.

Звільняються від сплати збору площі, надані для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Тобто якщо один і той самий суб’єкт господарської діяльності організовує два місця для паркування: перше — для будь-яких транспортних засобів, а друге — лише для інвалідів, він буде платником збору, але тільки з площі паркування для будь-яких транспортних засобів.

Базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал. Податкова декларація заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

Декларація складається у гривнях з копійками з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами. Для заповнення рядка 1 декларації «Нарахована сума збору з початку року, усього» слід розрахувати суму збору з початку року наростаючим підсумком і записати її в колонку 7. Рядки 1.1, 1.2, 1.3 тощо заповнюються в розрізі об’єктів оподаткування. Загальні суми зборів розраховуються для рядків 1.1, 1.2, 1.3 тощо як добуток значень цих рядків колонок 3, 4, 5, 6. Результат цих рядків записується в колонку 7 рядка 1. Дані рядка 2 «Нарахована сума збору за попередній квартал» переносяться з декларації за минулий звітний період і записуються в колонці 7 (відповідно у декларації за І квартал цей рядок буде порожнім). Рядок 3 «Нарахована сума збору за звітний квартал» розраховується як різниця р. 1 — р. 2 і заноситься в колонку 7.

Рядки з 4 до 12 у декларації заповнюються тільки в разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, або в разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником.

Туристичний збір

Декларацію туристичного збору подають не платники (п. 268.2 ПКУ), а податкові агенти. Податковими агентами, тобто особами, зобов’язаними подавати декларацію з туристичного збору, є адміністрації готелів, мотелів, інших закладів готельного типу, санаторно-курортних закладів, що надають послуги з тимчасового проживання (нічлігу) фізичним особам; квартирно-посередницькі організації; інші особи, які уповноважені сільською, селищною або міською радою стягувати збір на умовах договору (п. 268.5 ПКУ).

Звертаємо увагу, що податковий агент має право не звітувати про послуги з тимчасового проживання (нічлігу), надані особам, звільненим від сплати туристичного збору (пп. 268.2.2 ПКУ). Наприклад, це особи, які прибули у відрядження; особи, які постійно проживають у місті (селі, селищі), у якому встановлено такий збір; інваліди, особи, які прибули за путівками та курсівками до санаторіїв і пансіонатів. У листі ДПАУ від 29.04.2011 р. №12291/7/15-0717 (див. «ДК» №25/2011) роз’яснено, що умовою звільнення від сплати збору є подання копій відповідних документів, що підтверджують належність до пільгової категорії, а путівки та курсівки можуть бути оригінальними, оскільки вони залишаються у податкового агента в результаті надання відповідних послуг.

Настійно рекомендуємо приділити належну увагу документальному підтвердженню пільгового статусу неплатників туристичного збору, щоб уникнути донарахування штрафних санкцій за результатами перевірок контролюючих органів. Ксерокопії документів, які подаються фізичними особами — платниками туристичного збору, рекомендуємо засвідчувати або підписом фізособи — власника документа, або підписом відповідального працівника податкового агента та його печаткою.

Базовим податковим (звітним) періодом для подання декларації з туристичного збору є календарний квартал. Податкова декларація заповнюється наростаючим підсумком з початку року. Декларація складається у гривнях з копійками. Методика заповнення рядків є аналогічною до декларації збору за місця для паркування транспортних засобів.

Уточнення податкових зобов’язань минулих періодів

Якщо платник у складі звітного або нового звітного розрахунку уточнює податкові зобов’язання збору за місця для паркування транспортних засобів чи туристичного збору за кілька минулих податкових (звітних) періодів, то до такого звітного або нового звітного розрахунку подаються додатки, складені окремо за кожен минулий період, що уточнюється. Тобто кількість додатків до звітного або нового звітного розрахунку, що містить уточнюючі показники, повинна відповідати кількості минулих податкових (звітних) періодів, за якими у звітному або новому звітному розрахунку уточнюються податкові зобов’язання.

Нагадуємо, що згідно з пп. 49.18.2 ПКУ податкові декларації за квартальний звітний (податковий) період подаються протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за місцезнаходженням податкового агента.

Жодних спеціальних норм, що регулюють спосіб подання звітності з місцевих податків, ПКУ не містить, тому згідно з п. 49.3 ПКУ податкова декларація збору за місця для паркування та туристичного збору подається за вибором платника одним із таких способів:

а) особисто платником або уповноваженою на це особою;

б) надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніш ніж за 10 днів до закінчення граничного терміну подання податкової декларації);

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому закінчується такий граничний термін).

Зазначимо, що платники податків, які належать до великих і середніх підприємств, подають податкові декларації до органу Міндоходів в електронній формі в обов’язковому порядку — так вимагає п. 49.4 ПКУ. Решта платників мають право обирати, у який спосіб їм подавати свою податкову звітність.

Не варто забувати про штрафні санкції з боку контролюючих органів, оскільки саме особи, на яких покладено обов’язок щодо подачі податкової звітності несуть відповідальність за законодавством. Згідно зі ст. 120 ПКУ за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків) передбачено штраф у розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року вже був застосований штраф за таке порушення, мають наслідком накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Наприкінці зазначимо, що внесені органами Міндоходів зміни до форм податкових декларацій мають косметичний характер. Істотних змін не було помічено, методика розрахунку сум паркувального та туристичного зборів також залишилася старою.

Таїсія КОВАЛЕНКО, аудиторНаступна стаття:  На початок статті Відновлення ПК з ПДВ при продажу ОЗ Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Звітність
Наше підприємство використовувало ОЗ (обладнання) як в оподатковуваних, так і в не оподатковуваних операціях. При цьому такий ОЗ на 95% використовувався у неоподатковуваних операціях. Нині ми реалізуємо цей ОЗ резиденту і, відповідно, будемо нараховувати ...

В рубриці: 


Невраховані ПЗ з ПДВ минулого року Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Звітність
Платник ПДВ у травні 2015 року виявив помилку за звітний період травень 2014
року: за отриманим авансом у сумі 66 тис. грн від неплатника ПДВ не
визначено ПЗ з ПДВ. Як виправити помилку, враховуючи, що платник ПДВ має
від’ємне значення поперед...

ЄСВ: мінімум чи факт? Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Звітність
Запровадження нової форми звіту з ЄСВ, а також останні роз’яснення від ДФСУ
знову потребують аналізу щодо нарахування та відображення у звітності
мінімального страхового внеску з ЄСВ роботодавцями, відповідно до ч. 5 ст. 8
Закону про ЄСВ. ...

0.018489