(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...
Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 15-16 (14.4.2014)
Суть справи :: Точка зору

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Ціннопаперові перевірки

Ціннопаперові перевірки є чи не найдорожчими перевірками за розміром можливих штрафних санкцій. Реалії бізнесу свідчать, що не завжди фінсанкцій можна уникнути, навіть якщо діяти максимально у законодавчо встановлених межах. А трапляється, що результат від порушення незрівнянно перевищує розмір можливих санкцій.

Фондовий ринок є досить об’ємним за своїми розмірами навіть в Україні, де більшість ЦП обертаються не у вільних ринкових умовах, а «в ручному управлінні». Насамперед через ціну таких цінних паперів. А оскільки ціна питання та можливого правопорушення часто є досить високою, фондовий ринок навіть за своєю правовою суттю має бути оперативно регульованим з боку держави механізмом із чітко визначеними алгоритмами перевірок здійснюваних операцій та накладенням істотних за розмірами штрафних санкцій.

Державне регулювання ринку цінних паперів провадить Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР). Основний нормативний акт, що визначає повноваження НКЦПФР, — Закон №448. Єдиний механізм здійснення НКЦПФР перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку шляхом проведення планових та позапланових перевірок визначено Порядком №161.

Суб’єктами перевірок можуть бути:

— професійні учасники фондового ринку (ліцензіати);

— юридичні особи, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовано;

— саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку.

Планові перевірки можуть бути виїзними, комплексними, тематичними (періодичність планових перевірок — не частіше 1 разу на рік). Позапланові перевірки можуть бути виїзними, безвиїзними, комплексними та тематичними.

Позапланові перевірки можуть проводитися за наявності хоча б однієї з підстав, перелік яких наведено в п. 2 розд. II Порядку №161.

НКЦПФР може проводити перевірки за будь-який період, але з урахуванням її повноважень, визначених Законом №448 та Порядком №1611.

1 Додатково див. лист НКЦПФР від 25.10.2013 р. №16/22083/НК.

Статтею 11 Закону №448 визначено вичерпний перелік правопорушень, за які НКЦПФР може застосовувати санкції. Перелік налічує 16 правопорушень, для кожного з яких зазначено конкретний розмір штрафних санкцій. Крім застосування фінансових санкцій за згадані правопорушення, НКЦПФР може зупиняти або анулювати ліцензію на право провадження профдіяльності на фондовому ринку та анулювати свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації фондового ринку.

Крім того, у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів НКЦПФР Комісія має право (ч. 5 ст. 8 Закону №448):

— виносити попередження;

— зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента;

— зупиняти дію ліцензій;

— анулювати дію таких ліцензій.

У питанні ціннопаперових перевірок, крім Закону №448, ключову роль відіграють і Правила №1470. Вони є основним нормативним документом, що визначає порядок та строки розгляду НКЦПФР справ про порушення громадянами, посадовими особами та юридичними особами вимог законодавства на ринку цінних паперів.

Порушення справи

Справа про правопорушення може бути порушена тільки в тому разі, якщо є достатні дані, які вказують на наявність правопорушення.

Порушена справа підлягає закриттю:

— за відсутності факту вчинення правопорушення;

— за відсутності складу правопорушення;

— якщо справа не підлягає розгляду Комісією;

— у разі закінчення на дату розгляду справи про правопорушення строків, передбачених законом;

— за наявності щодо того самого факту не скасованої постанови уповноваженої особи, рішення суду;

— у разі внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, щодо якої порушено справу про правопорушення, або визнання її банкрутом, або внесення запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи;

— у разі скасування законодавчого акта, який встановлює відповідальність за правопорушення;

— за наявності за цим фактом порушеної справи про правопорушення щодо особи, яка притягується до відповідальності.

Пункт 2 розділу ІІІ Правил №1470

Якщо під час провадження у справі про правопорушення, яке було зупинено до підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів, встановлено вищезазначені підстави, уповноважена особа виносить постанову про закриття провадження у справі одночасно з постановою про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, які надсилаються особі, щодо якої їх винесено.

Суб’єктний склад перевіряльників

Справи про правопорушення можуть розглядатися:

— головою Комісії;

— членами Комісії;

— уповноваженими Комісією посадовими особами.

Але зверніть увагу: застосовувати до учасників ринку цінних паперів санкції, передбачені в розділі XVII Правил №1470, можуть лише голова та члени комісії. Якщо буде встановлено, що постанову винесено уповноваженою особою, не правомочною вирішувати цю справу, така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд іншій уповноваженій особі.

Розгляд справи

Справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається у присутності керівника та/або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності. У разі відсутності керівника або представника підприємства справа про правопорушення розглядається виключно за умови своєчасного повідомлення юридичної особи про місце і час розгляду справи (не менш ніж за 5 робочих днів до дати розгляду справи). Уповноважена особа має 30 р. д. після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення, для прийняття рішення про застосування санкції.

Прийняття рішення у справі

Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена особа приймає рішення у справі у вигляді постанови. У справі про правопорушення уповноважена особа приймає одне з таких рішень:

1) про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів;

2) про закриття справи.

Примірник постанови надається особі, щодо якої її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику постанови, яка залишається у справі), або надсилається поштою протягом 5 р. д. з дати її винесення (за винятком ситуації, коли держреєстрація юридичної особи, щодо якої порушено справу про правопорушення, скасовується). Штраф за підсумками прийнятого рішення юридична особа повинна сплатити не пізніше ніж через 15 днів з дати отримання постанови. Крім того, протягом 5 р. д. до уповноваженого підрозділу Комісії має бути надіслано документ, який підтверджує сплату штрафу. Якщо строк сплати штрафу порушено, штраф стягується в судовому порядку.

Оскарження дій, бездіяльності та/або рішень уповноваженої особи НКЦПФР

Постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи може бути оскаржено до центрального апарату Комісії особою, щодо якої її винесено. На це їй відводиться 15 р. д. з дати винесення постанови. Якщо ці 15 р. д. пропущені з поважних причин, цей строк за клопотанням особи, щодо якої винесено постанову про накладення санкції, може бути продовжено головою Комісії. Клопотання про продовження строку на оскарження постанови про накладення санкції, подане повторно, до розгляду не приймається, про що скаржник повідомляється листом за підписом голови Комісії.

Обов’язкові реквізити скарги на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку ЦП:

— вихідний номер скарги та дата її відправлення;

— прізвище, ім’я, по батькові та посада уповноваженої особи, на постанову якої подається скарга;

— дата та номер оскаржуваної постанови;

— найменування особи, яка подає скаргу;

— підстави, з яких оскаржується постанова, з посиланням на нормативно-правовий акт і матеріали справи;

— перелік документів, що додаються до скарги;

— підпис керівника та печатка юридичної особи.

За розгляд скарги відповідає Комісія. На це їй відводиться досить тривалий строк — аж 3 місяці з дати надходження скарги.

При розгляді скарги приймається одне з таких рішень:

— залишити постанову без змін, а скаргу — без задоволення;

— скасувати постанову та надіслати справу на новий розгляд;

— скасувати постанову та закрити справу;

— змінити постанову повністю або частково, але таким чином, щоб санкція не була посилена.

Копія рішення у скарзі протягом 10 р. д. надсилається особі, щодо якої рішення прийнято, та уповноваженій особі, якою винесено оскаржувану постанову.

Зверніть увагу: подання у встановлений строк скарги не зупиняє виконання постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів.

Адміністративні правопорушення

Провадження у справах про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів, розгляд справ про такі адміністративні правопорушення, накладення адмінстягнень та виконання постанов здійснюються в загальному порядку відповідно до вимог КУпАП.

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення НКЦПФР затверджена її рішенням від 26.03.2013 р. №432.

Нагадаємо, що адміністративне стягнення на громадянина чи посадову особу може бути накладено не пізніш як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніш як через 2 місяці з дня його виявлення.

Справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб розглядаються на підставі протоколів про адміністративне правопорушення у присутності особи, яка притягується до відповідальності. Строк на надсилання протоколу разом із поясненнями та документами, що стосуються справи, — 3 робочі дні. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень складається окремий протокол про кожне правопорушення.

Справа про правопорушення розглядається протягом 15 днів з дати одержання уповноваженою особою, правомочною розглядати справу, протоколу та інших матеріалів справи.

За підсумками розгляду приймається одне з таких рішень:

— про накладення адміністративного стягнення;

— про закриття справи про адміністративне правопорушення.

Копія постанови вручається під підпис або протягом 3 р. д. надсилається поштою особі, щодо якої її винесено.

Нормативна база

  • Закон №448 — Закон України від 30.10.96 р. №448/96-ВР «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».
  • Порядок №161 — Порядок проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, затверджений рішенням НКЦПФР від 12.02.2013 р. №161.
  • Правила №1470 — Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджені рішенням НКЦПФР від 16.10.2012 р. №1470.

Юлія КЛОВСЬКА, головний редактор «Дебету-Кредиту»Наступна стаття:  На початок статті ПДФО з реалізації векселя Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Точка зору
Фізособа-резидент продала вексель юрособі. Яка база для ПДФО і чи є юрособа податковим агентом щодо вартості такого векселя, що сплачується фізособі? ...

В рубриці: 


Життя, поділене надвоє Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2014) :: Суть справи :: Точка зору
Події останніх місяців, можна впевнено сказати, змінили світ. Але насамперед змінили нас самих. Напрацьовані роками бізнес-стосунки, поки ще є можливість їх підтримувати, функціонують у більш-менш дієздатному режимі. Але з огляду на неоднозначність та осо...

Виписка банку: правила оформлення Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 14 (7.4.2014) :: Суть справи :: Точка зору
Юрособа здійснює платежі через систему «Клієнт-Банк». Чи зобов’язаний банк видавати виписки на вимогу клієнта і проставляти на них штамп? Банківські працівники відмовляються друкувати виписки і говорять, що якщо нам вони потрібні, то ми можемо їх надр...

0.010178