(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний по сайтуКурсы валют на PROext

Дебет-Кредит № 15-16 (14.4.2014)
Суть справи :: Практика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Купівля акцій — коли пити шампанське?

Фізособа придбала іменні акції АТ за договором купівлі-продажу. Згодом продавець звернувся з вимогою повернути акції з відповідним поверненням плати за них. Причина — знайшовся інший покупець, який запропонував більше. Запитання: чи може новий власник відмовитися повертати акції, якщо зміни до реєстру ще не внесені? Коли акціонер набуває права власності на акції — з моменту їх передачі, з моменту укладення договору чи з моменту реєстрації акцій та внесення змін до реєстру акціонерів?

Насамперед зазначимо, що ситуація в запитанні описана спрощено. Адже:

по-перше, цінні папери, обіг яких дозволено на території України, і цінні папери, на які поширюється дія законів України, можуть випускатися в документарній та бездокументарній формі (ч. 1 ст. 4 Закону №710 та ч. 3 ст. 3 Закону про цінні папери);

Визначення термінів

  • Цінні папери — документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.
  • Бездокументарним цінним папером є обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів.
  • Документарним цінним папером є паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити.
  • Торговець цінними паперами — професійний учасник фондового ринку, який має ліцензію ДКЦПФР на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами. Умови здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами визначені ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та ст. 4 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Частини 1, 3 ст. 3 Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок»

по-друге, цінні папери можуть відчужуватися особою, яка є їх власником (юрособою, фізособою або особою без громадянства, іноземною особою (юридичною або фізичною) у випадках, установлених законодавством), який не є їх емітентом, шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів. Такі договори укладаються за участю або посередництвом торговця цінними паперами, інакше такі правочини є нікчемними (ч. 8, 9 ст. 17 Закону про цінні папери).

Вважатимемо, що договір купівлі-продажу укладався за посередництвом торговця ЦП, тому й може бути розірваний із дотриманням вимог посередництва.

Після укладення договору купівлі-продажу цінних паперів (йдеться про іменні акції АТ), особа, яка набула права власності, повинна зареєструвати право власності на набуті акції. Адже, відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 5 Закону №710, реалізація права власності на акції (права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів), можлива після внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів.

Оскільки ЦП є у документарній та бездокументарній формі, слід зважати на те, що права на іменний цінний папір та права за іменним цінним папером переходять до іншої особи в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Інформацію про власників іменних цінних паперів емітент одержує у формі реєстру власників іменних цінних паперів. Перехід прав на іменні цінні папери і реалізація прав за ними потребують обов’язкової ідентифікації власника депозитарною установою, що веде рахунок у цінних паперах такого власника.

За приписами ст. 5 Закону №710 іменні цінні папери, випущені в документарній формі (сертифікат), передаються у порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії). У разі відчуження цінних паперів у бездокументарній формі право власності на них переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберігача.

Тож підтвердженням права власності на цінні папери, випущені в документарній формі, є сертифікат, а в разі бездокументарної форми цінного паперу — виписка з рахунка в цінних паперах, яку зберігач зобов’язаний надати власникові цінних паперів. При цьому виписка з рахунка в цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на акції. Аналогічне встановлено у п. 1 розділу I та п. 3.4 розділу IV Положення №1000.

Таким чином, з огляду на вищенаведене покупець (акціонер, новий власник) іменних акцій АТ набуває права власності на них лише з моменту внесення змін до реєстру власників (з відповідним отриманням сертифіката або виписки з рахунка в ЦП). У ситуації, яку розглядаємо, попередній покупець не набув права власності на акції АТ, бо не вніс відповідних змін до реєстру власників.

Крім того, як свідчить практика, у договорах купівлі-продажу акцій АТ у багатьох випадках зазначається, що покупець набуває права власності на цінні папери після їх повної оплати і внесення відомостей до системи реєстру власників іменних цінних паперів АТ згідно з чинним законодавством.

Відповідно до ч. 2 ст. 5-1 Закону про цінні папери, максимальні строки виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів встановлює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР). Проте на сьогодні затверджено лише строки для відкриття депозитарних рахунків та строки здійснення депозитарних операцій (рішення НКЦПФР від 23.04.2013 р. №735). Тож саме для покупця важливо подбати про встановлення договором купівлі-продажу порядку та строків передачі зберігачу розпорядження на зарахування ЦП на відкритий покупцем рахунок в цінних паперах в обраного ним зберігача.

Нагадаємо, що професійні учасники фондового ринку з ліцензією на депозитарну діяльність (реєстратори) забезпечують ведення реєстрів власників іменних ЦП, що передбачає облік та зберігання протягом певних строків інформації про їх власників та про операції, внаслідок яких виникає необхідність внесення змін до реєстру власників іменних ЦП. Тож реєстратор протягом трьох робочих днів з дати прийняття документів, за якими переходить право власності на відповідні іменні цінні папери, зобов’язаний внести зміни до реєстру власників іменних ЦП або надати мотивовану відповідь про відмову у внесенні таких змін (ч. 4 ст. 9 Закону №710).

Якщо в договорі зазначено обов’язок нового власника акцій внести відповідні зміни до реєстру, але новий власник не дотримав строків та порядку переходу права власності на цінні папери, вважається, що він не виконав умов договору. Як свідчить практика, окремі договори містять умови щодо втрати договором чинності, у разі якщо одна зі сторін не сплатить вчасно повну вартість акцій або не здійснить їх перереєстрацію. Якщо в договорі немає жодної вказівки на наслідки невиконання таких умов, то, з огляду на вищенаведене, покупець повинен відреагувати на вимогу власника акцій (згідно з даними реєстру власників ЦП) та повернути цінні папери (матеріально або на рахунок в ЦП) лише за судовим рішенням.

У разі відмови попереднього покупця повернути акції (за нашим прикладом) власник може у судовому порядку вимагати повернення акцій або визнати договір недійсним (якщо не буде наслідків порушення строків перереєстрації акцій) чи розірваним (з підстав істотного порушення покупцем умов договору).

Нормативна база

  • Закон №710 — Закон України від 10.12.97 р. №710/97-ВР «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».
  • Закон про цінні папери — Закон України від 23.02.2006 р. №3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок».
  • Положення №1000 — Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 р. №1000.

Наталія КАНАРЬОВА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Вексель за товар: з акцизом та без Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Практика
З 04.08.2013 р. операції з видачі, урахування та погашення ЦП не підлягають оподаткуванню акцизним податком (на відміну від операцій з їх відчуження). А як бути з операціями передачі векселя за індосаментним написом (для розрахунку за товар, роботи, послу...

В рубриці: 


Відступлення права вимоги «єдиннику» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
ТОВ на загальній системі хоче відступити право вимоги боргу в 10 тис. грн.
Відступає ТОВ на єдиному податку. Варіантів два: відступлення за 3 тис.
гривень або відступлення безоплатно. Який варіант є вигіднішим з погляду
оподаткування? Коли вин...

Кінцеві бенефіціари — продовження історії Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Ажіотаж, що зчинився навколо надання держреєстраторам інформації про
кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юросіб, змусив законодавців
прийняти 21.05.2015 р. Закон України №475-VIII «Про внесення змін до деяких
законів України щодо ві...

0.021084