(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...         
(полный план-график)

 : загальний по сайтуКурсы валют на PROext

Дебет-Кредит № 17 (28.4.2014)
Суть справи :: Практика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Зміни щодо ПДФО

Законом України від 27.03.2014 р. №1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» (далі — Закон №1166, див. «ДК» №17/2014) внесено зміни до ПКУ щодо справляння ПДФО. Зміни набирають чинності з 1 липня 2014 р., проте ми розглянемо їх зараз, щоб мати деякий час на підготовку або планування майбутніх операцій платників ПДФО.

Процентні доходи

З 01.07.2014 р. сума процентів включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно з пп. 164.2.8 ПКУ, крім процентів, річна сума яких не перевищує 17 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового року. У 2014 році це 17 х 1218 грн = 20706 грн. Також не оподатковуються проценти, передбачені пп. 165.1.2 та пп. 165.1.41 ПКУ. З 01.07.2014 р. проценти, нараховані на зарплатний рахунок, будуть оподатковуватися.

Податковим агентом щодо ПДФО за процентами є особа, яка їх нараховує (пп. 170.4.1 ПКУ). Відповідно, вона подаватиме форму №1ДФ1 щодо таких доходів. Податкові агенти застосовуватимуть одну ставку ПДФО — 15% згідно з абз. 2 п. 167.1 ПКУ, про що внесено зміни і до пп. 170.4.3 ПКУ. Також процентні доходи вилучено з п. 167.2 ПКУ, який містив перелік доходів, що оподатковувалися за ставкою 5%2.

При цьому банківські установи не утримують та не перераховують до бюджету ПДФО з процентних доходів, але зобов’язані відобразити їх у формі №1ДФ. Це важливо для платників ПДФО — фізичних осіб, які в 2014 р. отримають проценти на рахунок у банку (крім тих рахунків, що зазначені у пп. 165.1.41 ПКУ) в сумі понад 20706 грн. Такі фізособи повинні подати річну декларацію3 за 2014 р. до 1 травня 2015 р., розрахувати в ній суму ПДФО з таких процентів і сплатити його до 1 серпня 2015 р.

1 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ), затверджений наказом Міндоходів від 21.01.2014 р. №49.

2 Зокрема, за ставкою 5% з 01.07.2014 р. не оподатковуються такі процентні доходи, як процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом, процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці.

3 За формою, затвердженою наказом Міндоходів від 11.12.2013 р. №793.

Також з’явилася нова підстава для подання фізособами річної декларації (пп. «ж» п. 176.1 ПКУ) — це річний перерахунок ПДФО, сплаченого за сукупністю ставок, передбачених п. 167.5 ПКУ в новій редакції. Цим пунктом передбачено прогресивні ставки ПДФО щодо доходу у вигляді процентів:

  • якщо база оподаткування перевищує 17 та не перевищує 204 прожиткових мінімумів — 15%;
  • якщо база оподаткування понад 204, але не перевищує 396 прожиткових мінімумів — 20%;
  • якщо база оподаткування понад 396 мінімумів — 25%.

На жаль, у тексті п. 167.5 ПКУ не уточнено, який саме прожитковий мінімум мається на увазі. На нашу думку, можна вважати, що це прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений законом на початок звітного року, оскільки в певних випадках у розділі IV ПКУ застосовується саме цей показник. У 2014 році це 1218 грн, отже, шкала ПДФО матиме такий вигляд: до 248472,00 грн — 15%, від 248472,01 грн до 482328,00 грн — 20%, 482328,01 грн і більше — 25%. Обчислюватиме ПДФО за цією шкалою сама фізособа — платник податку у річній податковій декларації, якщо сума її доходу у вигляді процентів перевищуватиме 248472 грн у 2014 році. ПДФО, нарахований у декларації за результатами річного перерахунку, зменшується на суму податку, фактично утриманого та сплаченого податковими агентами протягом звітного податкового року за ставкою 15% (абз. 2 п. 167.1 ПКУ).

Дивіденди, роялті й інвестиційні доходи

Загальні правила оподаткування ПДФО дивідендів визначено в п. 170.5 ПКУ, роялті оподатковуються за такими самими правилами, як і дивіденди, згідно з п. 170.3 ПКУ, інвестиційні доходи оподатковуються за правилами, встановленими п. 170.2 ПКУ. Загалом ці правила не змінилися — змінено лише ставки ПДФО. Усі ці доходи вилучено зі списку, що містився у п. 167.2 ПКУ, який визначав доходи, що оподатковувалися за ставкою 5%. Тепер основною ставкою для всіх цих доходів є ставка 15% згідно з абз. 2 п. 167.1 ПКУ.

Механізм обчислення та сплати ПДФО з цих доходів такий самий, як і для процентів: протягом року податковий агент утримує та сплачує ПДФО за основною ставкою 15%, подає форму №1ДФ, а за підсумками року сам платник податку — отримувач таких доходів зобов’язаний подати річну податкову декларацію, якщо сума доходів перевищує базу, встановлену для ставки 15%, — 204 прожиткові мінімуми (в 2014 р. це 248472,00 грн), і провести в такій декларації річний перерахунок ПДФО, наслідком якого буде самостійна доплата податку до бюджету.

Разом з тим залишено без змін пп. 165.1.18 ПКУ, який звільняє від оподаткування дивіденди, якщо їх нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, внаслідок якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів1.

Законом №12002 внесено зміни до п. 1 р. IV Закону №1166, згідно з якими ці зміни щодо оподаткування дивідендів наберуть чинності з 01.01.2015 р.

1 Докладніше про цю ситуацію «ДК» писав у №6/2013.

2 Закон України від 10.04.2014 р. №1200-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства».

Оподаткування пенсій

До п. 164.2 ПКУ додано новий пп. 164.2.19 ПКУ, згідно з яким до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (включаючи суму їх індексації) або щомісячного довічного грошового утримання, що отримуються платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує 10000 грн на місяць, — у частині такого перевищення, а також уся сума пенсій з іноземних джерел, якщо за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати. Це означає, що такі пенсії будуть оподатковуватися в Україні в тому разі, якщо за міжнародним договором вони не були оподатковані в країні їх виплати, а також, звичайно, у разі, якщо за міжнародним договором такі пенсії оподатковуються в Україні. Добре, що законодавці чітко визначили: оподатковується саме сума перевищення суми вітчизняної пенсії над 10000 грн. Податковим агентом з цих сум ПДФО буде ПФУ: відповідні зміни внесено до п. 168.3 ПКУ. Ставка ПДФО при оподаткуванні пенсій визначається згідно з п. 167.1 ПКУ — 15 або 17%.

Технічні помилки

У Законі №1166 (у нормах щодо ПДФО) є принаймні дві технічні помилки. Про одну з них уже було згадано вище — у змінах до п. 167.5 ПКУ не визначено, який саме прожитковий мінімум мається на увазі.

Друга помилка полягає в тому, що пунктом 35 розділу І Закону №1166 вилучено абзац шостий п. 1 розділу XIX «Прикінцеві положення» ПКУ. Нагадаємо, що цим абзацом було встановлено: пп. 164.2.8 ПКУ щодо оподаткування процентів ПДФО за ставкою 5% набирає чинності з 01.01.2015 р. Ця норма існує зі самого початку дії ПКУ (з 01.01.2011 р.), але набрання нею чинності щороку відкладалося на майбутнє. Тож досі проценти фактично взагалі не оподатковувалися ПДФО.

Норма щодо скасування цього абзацу набрала чинності з 01.04.2014 р., як сказано в п. 1 розділу IV Закону №1166. Таким чином, проценти мали б оподатковуватися у період з 01.04.2014 р. до 01.07.2014 р. за ставкою 5%, хоча це не було метою прийняття цих змін, якщо вірити законотворцям.

Законом №1200 зупинено дію пп. 164.2.8 ПКУ на період з 01.04.2014 р. до 01.07.2014 р.: до підрозділу 1 розділу ХХ ПКУ включено новий п. 7. На цей самий період зупинено дію абзаців другого — четвертого п. 167.2 ПКУ щодо застосування ставки 5% до процентів.

Юлія ЄГОРОВА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Проти фінкатастрофи: деякі інші зміни Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Практика
Закон про запобігання фінансовій катастрофі вніс зміни не лише до Податкового кодексу, а й до іншого законодавства. Деякі з них лише опосередковано стосуються господарської діяльності та спрямовані здебільшого на поповнення державних доходів та скорочення...

В рубриці: 


Відступлення права вимоги «єдиннику» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
ТОВ на загальній системі хоче відступити право вимоги боргу в 10 тис. грн.
Відступає ТОВ на єдиному податку. Варіантів два: відступлення за 3 тис.
гривень або відступлення безоплатно. Який варіант є вигіднішим з погляду
оподаткування? Коли вин...

ПДФО по справедливості Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
ВРУ продовжує змінювати оподаткування фізосіб, ставлячи за мету
«вибілювання» доходів населення й одночасне зниження податкового
навантаження. Черговий Закон України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо справедливого оподатку...

0.025031