(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний по сайтуКурсы валют на PROext

Дебет-Кредит № 29 (21.7.2014)
Життя :: Що нового?

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Що нового

Звільняти працівників, які не вийшли на роботу у зв’язку з АТО, заборонено

! Роботодавцям

Мінсоцполітики звертає увагу роботодавців: працівники, які не виходять на роботу у зв’язку з переміщенням із районів проведення антитерористичної операції, або тi, якi залишаються у таких районах пiд час проведення АТО i не мають змоги виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя та здоров’я, не можуть бути звільнені на пiдставi «прогул» (п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

Така відсутність на роботі вважається вiдсутнiстю з поважних причин. У такому випадку за працiвниками зберiгаються робоче мiсце та посада.

Міністерство рекомендує роботодавцям за потреби надавати працiвникам на їхнє прохання оплачувані відпустки, відпустки без збереження зарплати, що надаються працівникам в обов’язковому порядку, та відпустки без збереження заробітної плати, якi надаються за угодою сторiн.

Лист Мінсоцполітики від 08.07.2014 р. №7302/3/14-14/13


Виправляємо помилку у реєстрі податкових накладних

! Платникам ПДВ

Міндоходів зазначило, що виправлення помилки в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних здійснюється методом «сторно» за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення такої помилки.

Коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів.

При виправленні помилки методом «сторно» до Реєстру одночасно вносять два записи: помилковий запис зі знаком «-» та правильний зі знаком «+».

Метод «сторно» здійснюється шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому вона виявлена. При здійсненні такого зворотного запису платник податку:

1) у колонці 1 розділів I та/або II Реєстру зазначає порядковий номер запису;

2) у колонках 2 — 6 розділу I та/або колонках 2 — 7 розділу II Реєстру дублює реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються;

3) у відповідних колонках 7 — 12 розділу I та/або колонках 8 — 16 розділу II Реєстру кількісні показники проставляє з відповідним знаком «+» чи «-».

При цьому якщо виправлення помилки потребує подання уточнюючого розрахунку, то до виду документа платник податку додає літеру «У» (наприклад: ПНПУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку зазначається окремим рядком у рядку «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період» Реєстру.

Роз’яснення Міндоходів від 11.07.2014 р.


Перший звітний період для подання звіту про контрольовані операції — 2013 рік

! Платникам податків

Міндоходів нагадує, що з 1 вересня 2013 року набрав чинності Закон України від 4 липня 2013 року №408, згідно з яким визначається перший звітний період для подання звіту про контрольовані операції.

Так, першим звітним періодом для подання звіту про контрольовані операції платників податків буде 2013 рік. Для визначення обсягу контрольованих операцій враховується вартісний показник усіх операцій окремо з кожним контрагентом загалом за календарний рік. Тобто з 1 січня до 31 грудня 2013 року. У звіті за 2013 рік платник податку повинен зазначити контрольовані операції, здійснені у період з 01.09.2013 р. до 31.12.2013 р. Такий звіт платники податку повинні подати до 1 жовтня 2014 року.

Роз’яснення Міндоходів від 08.07.2014 р.


Податківці роз’яснили нюанси прогресивного оподаткування пасивних доходів

! Платникам ПДФО

Податківці нагадують, що відповідно до внесених до Податкового кодексу змін доходи у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів підлягають оподаткуванню.

Оподаткування здійснює податковий агент під час кожного нарахування (виплати) за ставкою 15% (17%).

При перерахунку загального річного оподатковуваного доходу для бази оподаткування доходів у формі процентів, дивідендів, роялті та інвестиційного прибутку застосовуються такі ставки:

— якщо база оподаткування звітного податкового року не перевищує 204 прожиткових мінімумів, — 15%;

— якщо база оподаткування звітного податкового року перевищує 204 прожиткових мінімумів, але не перевищує 396 прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення — 20%;

— якщо база оподаткування звітного податкового року перевищує 396 прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення — 25%.

Загальна сума податків, утримана протягом звітного податкового місяця, сплачується до бюджету до 30-го числа звітного місяця.

Податковий агент, який нараховує доходи у вигляді процентів, відображає у податковому розрахунку загальну суму таких нарахованих (сплачених) платнику податку доходів та загальну суму утриманого з них податку.

Водночас банківська установа не здійснює утримання та перерахування податку зі суми доходу у формі процентів, а податок сплачується фізичною особою самостійно за результатами подання річної податкової декларації.

Роз’яснення Міндоходів від 10.07.2014 р.


Затверджено нові форми статспостережень для сільського господарства

! Сільгосппідприємствам

Держстат затвердив форми державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства, а саме:

1. Річні — зі звіту за 2014 рік:

№21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік»;

№50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__рік»;

№10-мех «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році». Форми поширюються на юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2. Річні — зі звіту про посіви під урожай 2015 року:

№4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20 __ року» — поширюється на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються відповідним видом економічної діяльності;

№4-сільрада «Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20 __ року» — на сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

3. Періодичні — зі звіту за січень 2015 року:

№21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень — _____20__ року»;

№11-заг (квартальна) «Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень — __________ 20__ року».

4. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості — з 1 травня 2015 року:

№01-СГН «Запитальник базового інтерв’ю»;

№02-СГН «Запитальник щомісячного інтерв’ю». Поширюються на мережу домогосподарств, відібраних для обстеження їх сільськогосподарської діяльності відповідно до програми державного статистичного вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості.

Наказ Держстату від 02.07.2014 р. №206


Підписано закон про стабілізацію банківської системи

! Банкам

Президент підписав Закон №1586-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи».

Законом посилюється адміністративна відповідальність за порушення керівниками банків або іншими особами, які відповідно до закону можуть бути об’єктом перевірки Нацбанку, банківського законодавства, нормативно-правових актів Нацбанку або здійснення ризикових операцій, що загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

За такі порушення накладатиметься штраф від 100 до 1000 н. м. д. г. (раніше — від 50 до 100 н. м. д. г.).

Крім того, уточнюються особливості продажу неплатоспроможного банку, особливості утворення та продажу перехідного банку, а також визначаються особливості виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави.

Також пропонується виводити з-під системи гарантування депозити в банківських металах, а також вклади, які використовуються вкладниками як засіб забезпечення виконання інших зобов’язань перед цим банком, і дозволяється Фонду гарантування вкладів випускати фінансові векселі та облігації, термін яких може перевищувати 5 років.

Закон України від 04.07.2014 р. 1586-VII чинний з 11.07.2014 р.


Змінено перелік документів на отримання ліцензії на право імпорту, експорту алкоголю

! СГ, які здійснюють експорт та імпорт алкоголю та тютюну

Мінекономрозвитку затвердило зміни до Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Тепер для одержання ліцензії подаються лише 2 документи:

1) заява про одержання ліцензії на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

2) копія платіжного доручення (з оригінальною відміткою банку про сплату) про перерахування до місцевого бюджету річної плати за ліцензію.

Наказ Мінекономрозвитку від 06.06.2014 р. №668
набере чинності з дня опублікування (станом на 15.07.2014 р. не опублікований)


Міндоходів нагадало, як заповнювати розрахунок за формою №1-ДФ

! Податковим агентам з ПДФО

Міндоходів нагадало, що порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкового розрахунку за формою №1ДФ є однаковим. Вони подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками та реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які надсилаються контролюючими органами до податкового агента.

Для заміни одного помилкового рядка іншим треба вилучити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 зазначається «1» — рядок на вилучення, а в другому — «0» — рядок на введення.

Форма №1ДФ та порядок її заповнення та подання податковими агентами затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 р. №49.

Роз’яснення Міндоходів від 02.06.2014 р.


Дохід від електронних грошей оподатковується

! Платникам ПДФО

Міндоходів розглянуло питання оподаткування доходу від електронних грошей.

Зокрема, зазначено: якщо фізична особа отримує дохід у вигляді електронних грошей (WebMoney, UkrMoney, RBK Money, MoneXy, «Яндекс. Деньги» тощо), об’єкт оподаткування ПДФО у такої фізособи виникає у день зарахування коштів на електронний гаманець.

Фізособа, яка одержує дохід у вигляді електронних грошей, може за допомогою електронного гаманця користуватися ними, зокрема виконувати безготівкові розрахунки. Фактично це гроші, які обертаються не у формі паперових грошей, а через впровадження у сферу розрахунків комп’ютерної технології та сучасної системи зв’язку.

Водночас, якщо окремі види оподатковуваних доходів не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Роз’яснення Міндоходів від 15.05.2014 р.


Заповнюємо платіжні документи правильно

! Платникам податків

Міндоходів нагадало, що наказом від 22.10.2013 р. №609 затверджено Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування ПДВ, повернення помилково або надміру зарахованих коштів.

Наразі, як зазначено в Алгоритмі заповнення поля «Призначення платежу», в полі №3 зазначаються відповідні реквізити:

— код ЄДРПОУ платника податку (у разі здійснення юрособою сплати за відокремлений підрозділ друкується код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу, за який здійснюється така сплата);

— реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізособи або серія та номер паспорта громадянина України (у разі відмови від реєстраційного номера);

— реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється Міндоходів.

Міндоходів також зазначило, що при заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками.

Роз’яснення Міндоходів від 23.05.2014 р.


Міндоходів звернуло увагу на деякі питання перереєстрації платників

! Платникам податків

У зв’язку з соціальним напруженням, що склалося в державі та призвело до дестабілізації ситуації в АР Крим, м. Севастополі, Донецькій та Луганській областях, Міндоходів звертає увагу на деякі питання перереєстрації платників.

Так, запроваджено механізм, який дозволяє платникам податків в АР Крим та м. Севастополі перереєструвати свій бізнес на території будь-якої області чи міста Києва і сплачувати податки відповідно до законодавства України.

Для реєстрації зміни свого місцезнаходження/місця проживання юридична особа або фізична особа — підприємець, яка зареєстрована на території АР Крим або м. Севастополя, звертається до державного реєстратора реєстраційної служби України в областях та м. Києві.

Після отримання відповідних відомостей із Єдиного держреєстру органи доходів і зборів здійснюють взяття на облік платників за їх новим місцезнаходженням/місцем проживання.

Що ж стосується платників податків, які зареєстровані на території Донецької та Луганської областей, то чинними нормативно-правовими актами не запроваджено особливостей перереєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) з цих територій, яка здійснюється відповідно до статей 29, 45 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

У разі неможливості подання декларації платником податків особисто або уповноваженою особою її можна бути надіслати органу доходів і зборів поштою або засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Роз’яснення Міндоходів від 19.06.2014 р.


Мінфін роз’яснив, як визначаються критерії суттєвості

! Бюджетним установам

Мінфін зазначив, що питання суттєвості не визначено нормативно-правовими актами. Установа самостійно встановлює суттєвість окремих госпоперацій та об’єктів обліку з урахуванням особливостей діяльності установи та необхідності виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, що розкривається в наказі про облікову політику.

Згідно з роз’ясненнями Міністерства фінансів, наданими листом від 29.07.2003 р. №04230-04108, суттєвість — це характеристики облікової інформації, які визначають її здатність впливати на рішення користувачів фінансової звітності.

Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності об’єктів обліку може прийматися величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів обліку від їх справедливої вартості.

Лист Мінфіну від 28.03.2014 р. №31-08420-07/23-639/1/1084

Новини підготувала Світлана ЦАРУК, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Ціннопаперовий облік: актуально про головне Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Що нового?
З моменту запровадження ЦП-акцизу і донині запитань та неоднозначностей щодо його адміністрування, нарахування та сплати, здається, не меншає. Міндоходів у листі від 15.04.2014 р. №6877/6/99-99-19-03-02-15 (див. «ДК» №29/2014) роз’яснило проблемні мом...

В рубриці: 


Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Життя :: Що нового?
Затверджено Інструкцію про порядок сплати ЄСВ
Звіт з ЄСВ: порядок заповнення в разі отримання компенсації з бюджету
Підприємець не може бути засновником господарського товариства ...

Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 21 (25.5.2015) :: Життя :: Що нового?
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується і за день смерті
Звільняти працівників за прогул в районах АТО не можна
Затверджено перелік товарів, які оформляє Енергетична митниця ДФС ...

0.012898