Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 09 (2.3.2015)
Суть справи :: Звітність

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Нова форма №1ДФ

Із запровадженням військового збору (03.08.2014 р.) у бухгалтерів виникали запитання: як і за якою формою звітуватимемо з цього збору? Ми довго чекали на зміни до форми №1ДФ, адже ДФСУ роз’яснювала, що звітування з військового збору відбуватиметься саме у цій, але оновленій формі звіту. І от нарешті нова форма звіту №1ДФ затверджена1, тож розгляньмо, що саме в ній змінилося.

Зразу зауважимо, що звітувати за новою формою доведеться за І квартал 2015 р. (що зазначено у п. 2 Наказу №4). А за попередні періоди слід було звітувати за формою, яка була затверджена наказом Міндоходів України від 21.01.2014 р. №49. І жодних уточнюючих розрахунків за попередні періоди (за III та IV квартал 2014 року), що було предметом обговорення весь останній час, Наказ №4 подавати не вимагає.

1Наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. №4 (далі — Наказ №4) затверджено оновлену форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) і новий Порядок його заповнення та подання податковими агентами (далі — Порядок).

Загальний огляд нової форми №1ДФ

Головна новація у формі №1ДФ — включення до цього звіту сум нарахованого та перерахованого військового збору. Щодо відображення в ньому сум ПДФО змін фактично не відбулося.

Звіт, як був, так і залишився суто інформаційним. На підставі наведених у ньому даних ПДФО та військовий збір не нараховується та не утримується, це тепер прописано і в п. 1.2 Порядку.

Як і раніше, форму №1ДФ подають за кожен календарний квартал, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. І, як і раніше, цей звіт, згідно з п. 2.2 Порядку, подають незалежно від того, чи виплачувалися податковим агентом доходи, відповідно до пп. «б» п. 176.2 ПКУ, яким передбачено, що звіт має подаватися лише у разі нарахування доходу в звітному періоді.

Змінено способи подання форми №1ДФ, а саме (п. 2.3 Порядку): тепер на паперових носіях можна подавати зазначену форму, якщо кількість рядків у розрахунку не перевищує десяти (раніше було — п’яти).

При поданні окремої порції звіту за відокремлений підрозділ у «шапці» форми №1ДФ зазначають кількість працюючих осіб у такому підрозділі (п. 2.6 Порядку).

Також перейменовано графу «Працювало у штаті» на «Працювало за трудовим договором». Раніше в ній записували найбільшу з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікову кількість штатних працівників, з I кварталу 2015 р. проставляють кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами). Але як розраховуватиметься цей показник за звітний квартал, ДФСУ ще має роз’яснити.

Печаткою форма №1ДФ відтепер скріплюється лише за її наявності — як для юридичних, так і для фізичних осіб — податкових агентів (п. 3.12 Порядку).

Основна частина форми №1ДФ залишилася майже без змін, у тому вигляді, в якому ми звикли її бачити, але додався новий розділ ІІ, у якому тепер податкові агенти зазначають суми нарахованого та виплаченого військового збору та процентів, виграшів у лотерею. Ці показники наводять без персоніфікації, загальними сумами, про що докладніше далі.

Заповнення розділів форми №1ДФ

Нова форма №1ДФ складається з двох розділів:

розділ I «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку», який залишився без змін, тож на ньому спинятися не будемо;

розділ II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір».

У розділі ІІ відображатимуть лише загальні суми:

— доходу, нарахованого у вигляді процентів, нарахованого та перерахованого до бюджету ПДФО (рядок «Оподаткування процентів»). Зверніть увагу: в цьому рядку показують лише дохід у вигляді процентів, які оподатковуються ПДФО, зокрема, банківські установи відображають суму процентів, нарахованих фізособам за банківськими рахунками, і суму утриманого з них ПДФО, без персоніфікації таких доходів та сум податку;

— нарахованого, виплаченого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, нарахованого та перерахованого до бюджету ПДФО (рядок «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею»). Зверніть увагу: цей рядок заповнюють оператори лотереї, які виступають податковим агентом під час нарахування (виплати, надання) виграшів та призів і зобов’язані у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, сплатити до бюджету загальну суму податку, нарахованого за ставкою 15%, із загальної суми виграшів (призів), виплачених за податковий (звітний) місяць гравцям у лотерею. Інформацію про суми доходу та ПДФО зазначають у цьому рядку також загальними сумами, без персоніфікації фізосіб — отримувачів доходів (пп. 167.1, 167.3, 170.6.2 ПКУ);

— нарахованого, виплаченого доходу, загальну суму нарахованого та загальну суму перерахованого до бюджету військового збору (рядок «Військовий збір»). У цьому рядку податкові агенти, також неперсоніфіковано, зазначають суми доходу, з якого утримується військовий збір (з 01.01.2015 р. такий дохід визначається за ст. 163 ПКУ), і суму військового збору.

Розгляньмо на прикладі заповнення розділу II Податкового розрахунку щодо відображення військового збору.

Для розділу ІІ залишається невизначеним питання заповнення колонки «Загальна сума виплаченого доходу». Для розділу І порядок заповнення колонки 3 із аналогічним показником «Сума виплаченого доходу» врегульовано пунктом 3.3 Порядку, але на заповнення розділу ІІ (за аналогією) ця норма не поширюється (принаймні у Порядку цього не сказано). Тож чекаємо на роз’яснення ДФСУ щодо цього, а якщо податківці не вимагатимуть заповняти цю колонку аналогічно до розділу І, то податковому агенту слід буде зазначати в ній суму фактично виплаченого доходу протягом звітного кварталу.

Приклад 1 Працівникам у I кварталі 2015 р. нараховувався дохід виключно у формі зарплати, яка виплачувалася останнім днем місяця, за який вона нарахована. Дані про такий дохід та утриманий і сплачений з нього військовий збір за ставкою 1,5% наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Утримання та перерахування військового збору із заробітної плати

Місяць
Нарахована зарплата працівникам
Виплачена зарплата
Утриманий військовий збір
Перераховано до бюджету
Січень 2015
21500,00
21500,00
322,50
322,50
Лютий 2015
22900,00
22900,00
343,50
343,50
Березень 2015
23500,00
23500,00
352,50
352,50
Разом за I квартал
67900,00
67900,00
1018,50
1018,50

Розділ ІІ форми №1ДФ у такому разі заповнюємо так (див. зразок 1).

Зразок 1

Заповнення рядка «Військовий збір» розділу II форми №1ДФ (за даними таблиці 1)

Порядок виправлення помилок

Порядок виправлення помилок у формі №1ДФ залишився практично без змін. Як і раніше, він переобтяжений технічними деталями.

У разі потреби проведення коригувань форми №1ДФ:

— до закінчення граничного строку подання подають звітну нову форму звіту;

— за потреби проведення коригувань звіту після закінчення строку його подання подають уточнюючу форму звіту.

Але сам Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим, вони складаються на підставі інформації з попередньо поданого звіту і містять інформацію лише за рядками та реквізитами, які уточнюються. Як і раніше, можливість виправити помилки у заповненні «шапки» форми №1ДФ податковому агенту не надається; виправляють помилки лише в табличній частині звіту (тобто в розділі І та розділі ІІ).

Коригування показників розділу I:

для вилучення одного помилкового рядка повторюємо всі графи такого рядка й у графі 9 зазначаємо «1» — на вилучення рядка;

для введення нового або пропущеного рядка слід повністю заповнити всі його графи й у графі 9 зазначити «0» — на введення рядка;

для заміни одного помилкового рядка іншим вилучаємо помилкову інформацію та вводимо правильну, тобто повністю заповнюємо обидва рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію (в графі 9 пишемо «1»), а другий вносить правильну інформацію (у графі 9 — «0»).

Коригування показників розділу II:

У розділі ІІ передбачено три спеціальні рядки для вилучення за кожним видом доходів/утримань.

Для вилучення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у відповідних рядках «Оподаткування процентів — виключення**», «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***», «Військовий збір — виключення****» слід повторити всі графи помилкового рядка. А щоб додати раніше не зазначену інформацію, її треба відобразити в рядках «Оподаткування процентів», «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею», «Військовий збір».

Приклад 2 Після закінчення граничного строку подання форми №1ДФ за I квартал 2015 р. податковий агент самостійно виявив помилку щодо відображення нарахованого військового збору — замість фактично нарахованої суми 67900 грн була помилково зазначена сума 68900 грн. Помилку виправлено шляхом подання уточнюючої форми звіту (див. зразок 2).

Зразок 2

Приклад виправлення помилки у розділі II Податкового розрахунку

Щодо штрафів за помилки при складанні форми №1ДФ (у т. ч. щодо відображення в ній військового збору), то вони не застосовуються:

— якщо недостовірні відомості чи помилки не призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку;

— якщо ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) ПДФО самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ПКУ, і виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року.

У решті випадків застосовуються штрафні санкції у розмірах, передбачених п. 119.2 ПКУ.

Тетяна ЕСАУЛОВАНаступна стаття:  На початок статті Розрахунок коригування-2015 Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Звітність
З 01.01.2015 р., завдяки змінам, внесеним до ПКУ, розрахунок коригування
кількісних і вартісних показників до податкової накладної набув кілька
нових, не властивих йому до цього функцій. Змінився порядок складання і
реєстрації в Єдиному реєстр...

В рубриці: 


Невраховані ПЗ з ПДВ минулого року Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Звітність
Платник ПДВ у травні 2015 року виявив помилку за звітний період травень 2014
року: за отриманим авансом у сумі 66 тис. грн від неплатника ПДВ не
визначено ПЗ з ПДВ. Як виправити помилку, враховуючи, що платник ПДВ має
від’ємне значення поперед...

ЄСВ: мінімум чи факт? Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Звітність
Запровадження нової форми звіту з ЄСВ, а також останні роз’яснення від ДФСУ
знову потребують аналізу щодо нарахування та відображення у звітності
мінімального страхового внеску з ЄСВ роботодавцями, відповідно до ч. 5 ст. 8
Закону про ЄСВ. ...

0.011405