Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 19 (11.5.2015)
Життя :: Що нового?

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Що нового

Відтепер допомога по безробіттю виплачуватиметься двічі на місяць

! Безробітним

Президент України підписав закон, яким установлено, що допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного — один раз на місяць.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється протягом 14 днів після дня державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи — підприємця.

Закон України від 07.04.2015 р. №292-VIII набере чинності з 25.05.2015 р.


Спрощено реєстрацію припинення юросіб

! Юрособам

Президент України підписав Закон про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» щодо спрощення припинення юридичних осіб шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації).

Законом передбачена заборона проведення державної реєстрації змін до установчих документів юрособи, щодо якої прийнято рішення щодо припинення, внесення змін до ЄДР щодо відомостей про відокремлені підрозділи, крім відомостей про їх закриття, проведення державної реєстрації юрособи, засновником (учасником) якої є юрособа, щодо якої прийнято рішення щодо припинення, але тільки в разі припинення юрособи шляхом ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юрособи або уповноваженим ними органом, та судовим рішенням.

Якщо в ЄДР містяться відомості про те, що така юридична особа має незакриті відокремлені підрозділи, держреєстратор повинен одночасно внести до ЄДР відповідні зміни до відомостей про ці відокремлені підрозділи в частині належності до юридичної особи — правонаступника на підставі відомостей, поданих юридичною особою, що припиняється.

Закон України від 07.04.2015 р. №285-VIII чинний з 29.04.2015 р.


Затверджено нову форму звіту з ЄСВ

! Платникам ЄСВ

Мінфін затвердив Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, затверджено оновлені форми:

— звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма №Д4);

— звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма №Д5);

— звіту про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до фіскальних органів (форма №Д6);

— звіту про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (форма №Д7);

— довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

— довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

Також, за інформацією податківців, уперше звіт з ЄСВ за новою формою подаємо за травень 2015 року. Відповідно, за квітень звітуємо за старою формою.

Наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. №435 чинний з 30.04.2015 р.


Нова форма декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари

! Виробникам та імпортерам підакцизних товарів

Мінфін затвердив форму декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), а також Порядок її складання та подання.

Декларація подається виробником або імпортером підакцизних товарів до центрального органу ДФС в електронному вигляді не пізніше закінчення останньої робочої години дня, в якому закінчується граничний строк подання декларації, — 10 та 25 числа місяця.

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 р. №359 чинний з 30.04.2015 р.


Затверджено новий звіт про використання води №2ТП-водгосп (річна)

! Водокористувачам

Мінприроди затвердило Порядок ведення державного обліку водокористування, а також форму звітності №2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води».

Порядок встановлює єдині правила ведення державного обліку водокористування, які є обов’язковими для фізичних та юридичних осіб, діяльність яких підлягає державному обліку водокористування.

Державний облік водокористування ведеться з метою забезпечення складання державного водного кадастру за розділом «Водокористування», а також систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється Держводагентством.

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою №2ТП-водгосп (річна).

Звіти подаються до Держводагентства через спеціалізовані підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, які є виконавцями робіт зі складання державного водного кадастру, за місцем здійснення водокористування.

Інформація, що міститься у звіті, є первинними даними про водокористувача та його водогосподарську діяльність.

Звітним періодом є календарний рік. Водокористувачі не пізніше 1 лютого наступного за звітним року подають звіти до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.

Водокористувачі, які здійснюють передачу води іншим водокористувачам та/або прийом зворотних (стічних) вод від інших водокористувачів, щороку до 1 лютого при поданні звіту надають перелік таких водокористувачів з інформацією щодо об’ємів води, врахованих у договорах на водопостачання (поставку води) і водовідведення.

Помилки або недостовірні дані, виявлені у звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) звіту не пізніше 10 лютого наступного за звітним року.

Наказ Мінприроди від 16.03.2015 р. №78 чинний з 30.04.2015 р.


Відпустки чорнобильцям: нюанси надання

! Чорнобильцям

Мінсоцполітики зазначило, що працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на території, що до 1 січня 2015 року була віднесена до зони посиленого радіоекологічного контролю, надаватиметься щорічна відпустка пропорційно до відпрацьованого до 1 січня 2015 року на цих територіях часу. З 1 січня 2015 року така відпустка не надається.

До 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, підприємства подають до управлінь соціального захисту населення:

— документи щодо розрахункових витрат, пов’язаних із виплатою компенсації та допомоги певних видів;

— реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначають прізвище, ім’я та по батькові, категорію, номер посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про нараховані виплати, суму компенсацій та вид допомоги.

Керівники підприємства несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів та правильність призначення і нарахування компенсаційних виплат та допомоги певних видів.

Лист Міністерства соціальної політики України від 23.03.2015 р. №279/20/112-15


Коли керівник банку може входити до складу керівних органів юросіб?

! Керівникам банків

Нацбанк надав роз’яснення щодо можливості керівників банку входити до складу керівних органів юридичних осіб.

Так, статтею 42 Закону про банки і банківську діяльність установлена пряма заборона голові, членам правління банку та головному бухгалтеру банку на зайняття посад в інших юридичних особах. Винятки з цього правила стосуються можливості суміщення лише в дочірніх підприємствах банку, в банківських спілках і асоціаціях.

Відповідно до ст. 13 Закону асоціація (спілка) банків є неприбутковим договірним об’єднанням банків і не має права втручатися у діяльність банків — членів асоціації. Асоціація банків створюється з метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розроблення рекомендацій щодо банківської діяльності.

Крім того, керівники банку можуть входити до складу керівних органів інших громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист інтересів або безпосередньо банківської системи України, або окремих сфер діяльності банків (наприклад, асоціації, що захищають права платників податку, або об’єднання роботодавців тощо).

Лист НБУ від 28.04.2015 р. №24-00011/28926


ДФС про використання води для господарсько-питних потреб

! Водокористувачам

Державна фіскальна служба нагадала, що спеціальне водокористування є платним і здійснюється на підставі дозволу.

Не належать до платників рентної плати водокористувачі, зокрема юридичні особи, фізичні особи — підприємці, платники єдиного податку, що використовують воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, а саме: використовують воду в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

Також п. 255.4 ПКУ визначено перелік обсягів води, за які не справляється рентна плата.

При цьому звільнення від рентної плати обсягів води, які використовуються для господарських потреб, зазначеним переліком не передбачено.

Таким чином, водокористувач, який має дозвіл на спеціальне водокористування та використовує воду, у т. ч. і для господарських потреб, є платником рентної плати.

Лист Державної фіскальної служби України від 03.03.2015 p. №4466/6/99-99-15-04-01-15


Особа з 2-річним страховим стажем: як заповнити листок непрацездатності

! Роботодавцям

Мінсоцполітики повідомило, що застрахованій особі, яка має страховий стаж 2 роки, перші 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються у розмірі 60% середньої зарплати, а допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, починаючи з 6 дня непрацездатності — у розмірі 50% середньої зарплати.

При заповненні листка непрацездатності у випадку, коли застрахована особа має страховий стаж 2 роки, у розділі «Призначена допомога» зворотного боку листка непрацездатності зазначаються 60% та 50% і відповідна кількість робочих (календарних) днів.

Лист Мінсоцполітики від 12.03.2015 р. №170/18/99-15


Нюанси подання форми №1ДФ фізособами-підприємцями

! Податковим агентам з ПДФО

ДФСУ зазначила, що фізична особа — підприємець є податковим агентом до доходів, які вона нараховує та виплачує самозайнятим особам.

Якщо фізична особа — підприємець, яка отримує такий дохід, надала копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності — підприємця, податковий агент (фізична особа — підприємець) подає до ДФС за місцем реєстрації податковий розрахунок за формою №1ДФ, де зазначає суму нарахованого і виплаченого доходу з ознакою доходу «157», проте ПДФО не утримується і не сплачується.

Лист Державної фіскальної служби України від 19.03.2015 р. №625/2/99-99-17-02-02-10


Нову форму звіту з ЄСВ подаємо за травень 2015 року

! Платникам ЄСВ

Державна фіскальна служба у зв’язку з публікацією нового Порядку формування та подання страхувальниками звіту з ЄСВ, затвердженого наказом Мінфіну №435, роз’яснила таке.

Законом №2464-VI визначено, що Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначається цим законом, у частині адміністрування — Податковим кодексом України та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Відповідно до п. 46.6 ПКУ, у разі якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій, чинні до такого визначення.

Враховуючи вищезазначене, звітність за квітень 2015 р. (у травні 2015 р.) подається за формами звітності, затвердженими наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. №454.

Звітність відповідно до Порядку №435 подаватиметься платниками єдиного внеску починаючи з 01.06.2015 р. (звіти за травень 2015 р.).

Лист Державної фіскальної служби України від 30.04.2015 р. №15939/7/99-99-17-03-01-17


Сплата авансових внесків з рентної плати: роз’яснення ДФС

! Платникам рентної плати

ДФСУ повідомила, що окремі категорії платників рентної плати (далі — плата), які:

— здійснюють видобування вуглеводневої сировини;

— користуються радіочастотним ресурсом;

— здійснюють транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, сплачують у податковому періоді до 30 числа кожного місяця авансові внески з плати у розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань з плати, визначеної у податковій декларації за попередній податковий період.

Звітність з плати за податковий квартал подається протягом 40 днів. При цьому граничний термін подання податкової звітності з плати за І квартал 2015 року припадає на 12 травня.

Таким чином, зазначений граничний термін подання податкової звітності, а також узгодження платником плати його податкових зобов’язань за цей період настає пізніше ніж граничний термін сплати (29 квітня) авансового внеску з плати за квітень 2015 року.

Враховуючи вищезазначене, платники плати авансові внески у вигляді однієї третини суми податкових зобов’язань з плати, визначеної у податковій декларації за І квартал, здійснюють до 30 числа у травні, червні та липні.

Такий самий порядок поширюється на наступні квартали.

Лист Державної фіскальної служби України від 29.04.2015 р. №15542/7/99-99-15-04-01-17


Кому виплачувати лікарняні у разі смерті працівника?

! Роботодавцям

ФСС з ТВП роз’яснило, що призначене, але не одержане у зв’язку зі смертю застрахованої особи матеріальне забезпечення виплачується членам сім’ї, які проживали разом із нею, або спадкоємцям.

Тобто у разі смерті застрахованої особи листок непрацездатності, виданий працівниці в період роботи, підлягає оплаті.

Крім того, Фонд повідомив, що чинним законодавством визначено, що допомога на поховання пенсіонера, у тому числі і такого, який отримував пенсію по інвалідності, надається за рахунок коштів Пенсійного фонду України незалежно від того, чи перебував він у трудових відносинах на момент настання смерті.

З огляду на вищевикладене та на те, що допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні, крім поховання пенсіонерів, та не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували зарплату, пенсію тощо), допомога на поховання у разі смерті працівника, який отримував пенсію по інвалідності, за рахунок коштів Фонду не надається.

Лист ФСС з ТВП від 22.07.2014 р. №5.2-32-1876

Новини підготувала Світлана ЦАРУК, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Порядок надання щорічних відпусток Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Що нового?
Із оформленням відпусток, обчисленням та виплатою відпусткових мав справу
кожен бухгалтер. З’ясуймо, які важливі аспекти порядку надання відпусток та
їх відображення в податковому обліку слід тримати в полі зору бухгалтерам. ...

В рубриці: 


Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Життя :: Що нового?
Затверджено Інструкцію про порядок сплати ЄСВ
Звіт з ЄСВ: порядок заповнення в разі отримання компенсації з бюджету
Підприємець не може бути засновником господарського товариства ...

Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 21 (25.5.2015) :: Життя :: Що нового?
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується і за день смерті
Звільняти працівників за прогул в районах АТО не можна
Затверджено перелік товарів, які оформляє Енергетична митниця ДФС ...

0.030766