Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 19 (11.5.2015)
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Середня заробітна плата у розрахунку відпусткових

Чи не найголовніше у розрахунку оплати відпустки — це правильний розрахунок суми відпусткових. Основою для такого розрахунку є середньоденна сума заробітної плати, яка розраховується за встановленим порядком. На практиці трапляється безліч різноманітних ситуацій, деякі з них ми і розглянемо.

Загальні правила розрахунку середньої зарплати

Статтею 21 Закону про відпустки визначено, що заробітна плата за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, відпустки у зв’язку з усиновленням дитини, відпустки для підготовки та участі в змаганнях, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А 1Ії групи, та компенсація за невикористані відпустки розраховують у порядку, встановленому КМУ (наразі це Порядок №100). Розрахунковий період для визначення середньої зарплати у цих випадках становить 12 місяців згідно з абз. 1 п. 2 Порядку №100. За цей період беруться виплати, які включаються до розрахунку середньої зарплати. Виплати, які включаються до розрахунку, перелічені у п. 3 Порядку №100, а які не включаються до розрахунку, — у п. 4 Порядку №100.

Згідно з п. 7 Порядку №100, сума виплат за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких розраховується в календарних днях, визначається шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП). Одержаний результат перемножується на кількість календарних днів відпустки. Святкові та неробочі дні, визначені ст. 73 КЗпП, які припадають на період відпустки, до розрахунку тривалості відпустки не включаються та не оплачуються. Таких днів донедавна було 10, а з 25.03.2015 р. до ст. 73 КЗпП додано ще один святковий день — 14 жовтня. До жовтня 2015 р. у 12-місячному розрахунковому періоді буде: 365 - 10 = 355 к. д. (356 к. д. у високосному році). Коли до розрахункового періоду почне включатися жовтень 2015 р., таких днів буде 354 або 355 відповідно.

Чи є особливості розрахунку відпусткових у разі надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням?

Закон про відпустки та Порядок №100 не передбачають особливостей розрахунку відпусткових за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, відпустки у зв’язку з усиновленням дитини, відпустки для підготовки та участі в змаганнях, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А 1-ї групи, та компенсації за невикористані відпустки. Для всіх цих відпусток передбачено один і той самий порядок розрахунку відпусткових, який ми коротко розглянули у попередньому розділі статті, а також розглянемо нижче у вигляді практичних ситуацій.

Розрахунок середньої заробітної плати, коли працівник відпрацював менше ніж рік

Згідно з абзацом 2 п. 2 Порядку №100, працівникові, який пропрацював на підприємстві менше ніж рік, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу (у прикладі 1 це 01.04.2015 р.) до першого числа місяця, в якому надається відпустка (у прикладі 1 це 31.05.2015 р.).

Приклад 1 Працівника прийнято на роботу з 10.03.2015 р. з посадовим окладом у розмірі 12000 грн. Його дружина перебуває у відпустці по вагітності та пологах, у зв’язку з чим йому надається щорічна відпустка повної тривалості (24 к. д.) до закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві згідно з пп. 4 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки. Період відпустки — з 15.06.2015 р. до 09.07.2015 р. включно. У 2015 році працівникові нараховано заробітну плату за березень у розмірі: 12000,00 грн : 21 х 16 = 9142,86 грн, за квітень та травень — по 12000 грн, за червень — 12000,00 : 20 х 9 = 5400,00 грн.

Для розрахунку середньої заробітної плати за дні відпустки слід взяти заробітну плату та кількість календарних днів, що припадають лише на «цілі» місяці роботи: за квітень та травень 2015 р. Дні та заробітна плата за березень та за червень 2015 р. до розрахунку не беруться. Зарплата за квітень та травень становила 24000,00 грн. Кількість к. д. за винятком святкових і неробочих днів у квітні — 29 днів (30 - 1 = 29), у травні — 27 днів (31 - 4 = 27), разом — 56 днів. Розраховуємо середньоденну зарплату за розрахунковий період: 24000,00 : 56 = 428,57 грн. У червні 2015 р. оплачується 15 днів відпустки (за винятком святкового дня 28 червня), у липні — решта 9 днів відпустки. Відповідно, за дні у червні: 428,57 грн х 15 дні = 6428,55 грн, за дні у липні: 428,57 грн х 9 днів = 3857,13 грн.

Чи включаються до розрахунку відпусткових періоди неоплачуваних відпусток?

Згідно з абзацом 6 п. 2 Порядку №100, час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, вилучається з розрахункового періоду. Під це правило підпадають і відпустки без збереження заробітної плати, що надаються працівникам згідно зі ст. 25 та ст. 26 Закону про відпустки.

Приклад 2 Працівнику надається щорічна відпустка з 15.06.2015 р. тривалістю 27 к. д. Розрахунковим періодом є період з червня 2014 р. до травня 2015 р. У січні 2015 р. працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати протягом 15 к. д. Заробітна плата за розрахунковий період з урахуванням індексації становить 102000,00 грн1. Кількість календарних днів за мінусом святкових і неробочих днів у розрахунковому періоді — 355 к. д. Оскільки період відпустки без збереження заробітної плати не включається до розрахункового періоду, суму заробітної плати слід поділити на 340 к. д. (355 к. д. - 15 к. д.). Розрахунок оплати відпустки відбувається таким чином: 102000,00 грн : 340 к. д. х 27 к. д. = 8100,00 грн.

1 Тут і далі у прикладах усі суми — умовні.

Розрахунок відпусткових при відрядній формі оплати праці

Відрядна форма оплати праці застосовується тоді, коли робота працівника полягає у виробленні конкретної кількості продукції (робіт, послуг) певної якості або коли його робота обліковується відповідно до витраченого часу. Така форма переважно застосовується для оплати праці виробничого персоналу. Тож розмір заробітної плати при відрядній формі залежить від кількості виробленої працівникам продукції (виконаної роботи) належної якості на основі попередньо встановлених норм часу (виробітку) і розцінок з урахуванням складності та умов праці. Це потребує обліку натуральних показників, необхідних для нарахування заробітної плати. Як правило, такі показники формуються у перші дні місяця, наступного за звітним, за який нараховується заробітна плата. Але трапляються випадки, коли працівникові вже треба розраховувати середню заробітну плату, а відповідних оперативних даних ще немає. Найчастіше це трапляється, коли відпустка починається у перших числах місяця, а виплатити відпусткові слід за три дні до початку відпустки (ст. 21 Закону про відпустки та ст. 115 КЗпП). Тоді виплата відпусткових фактично відбувається раніше, ніж будуть отримані дані оперативного обліку натуральних показників для нарахування заробітної плати за місяць, що передує місяцю, в якому починається відпустка (цей місяць включається до розрахункового періоду згідно з абзацом 1 п. 2 Порядку №100).

У цьому разі слід діяти згідно з абзацом 9 п. 2 Порядку №100, за яким для працівників із відрядною оплатою праці за відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду він може замінюватись іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду. Після отримання оперативних даних перераховувати суму відпусткових з урахуванням даних за місяць, що передує місяцю початку відпустки, вже не потрібно.

Приклад 3 Працівник зайнятий у виробництві пиломатеріалів з відрядною оплатою залежно від кількості вироблених матеріалів належної якості. Працівнику надається щорічна відпустка з 01.06.2015 р. тривалістю 28 к. д. Відпусткові слід виплатити не пізніше 28.05.2015 р., але травень 2015 р. входить до розрахункового періоду, який триває з червня 2014 р. до травня 2015 р. Оскільки відпусткові виплачуються до закінчення травня 2015 р., то оперативні дані про виробіток та якість пиломатеріалів за травень 2015 р. ще не сформовані, і цей місяць ще не можна включити до розрахункового періоду. Замість нього можна взяти травень 2014 р., який передує розрахунковому періоду.

Сума заробітної плати працівника за період з травня 2014 р. до квітня 2015 р. становила 74550,00 грн, кількість календарних днів у розрахунковому періоді — 355 днів. Сума відпусткових розраховується таким чином: 74550,00 грн : 355 к. д. х 28 к. д. = 5880,00 грн.

Чи включається індексація до розрахунку середньої заробітної плати?

Таке нарахування, як індексація, не зазначено окремо в переліку виплат, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати згідно з п. 3 Порядку №100 та не включаються до розрахунку згідно з п. 4 Порядку №100. Але Мінпраці у листі від 29.10.2003 р. №024-130 повідомляє, що до розрахунку середньої заробітної плати включається сума індексації1 у вигляді вже проіндексованої заробітної плати (такої самої позиції цей орган дотримувався і надалі, див., наприклад, лист Мінсоцполітики від 20.12.2007 р. №929/13/84-07). Якщо зарплата не індексувалася вчасно, то перед нарахуванням відпусткових слід цю помилку виправити, адже якщо цього не зробити і розрахувати відпусткові з непроіндексованої зарплати, то потім доведеться виправляти обидві помилки: донараховувати не тільки суму індексації, а й відпусткових.

Чи включається до розрахунку оплата попередньої відпустки, лікарняні, оплата за середньою зарплатою за час відрядження?

Згідно з абзацом 4 п. 3 Порядку №100, при обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки, крім виплат, зазначених в абз. 1 — 3 п. 3 Порядку №100, до фактичного заробітку включаються і виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження2 тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

1 До речі, індексація належить до фонду додаткової заробітної плати згідно з пп. 2.2.7 Інструкції №5.

2 Не плутати з компенсаційними виплатами на відрядження — добовими.

Приклад 4 Працівнику надано щорічну відпустку з 15 червня 2015 р. тривалістю 24 к. д. Розрахунковий період — з червня 2014 р. до травня 2015 р. У серпні 2014 р. йому надавалася щорічна відпустка тривалістю 24 к. д. з оплатою в сумі 6000,00 грн, у січні 2015 р. він хворів протягом 15 к. д., йому виплачено лікарняні в сумі 2800,00 грн. Сума заробітної плати з урахуванням індексації за червень 2014 р. — травень 2015 р. становила 83500,00 грн. Оплата попередньої відпустки та лікарняних включається до розрахунку оплати відпустки у 2015 р.: (83500,00 + 6000,00 + 2800,00) : 355 к. д. х 24 к. д. = 6240,00 грн.

Чи включається до розрахунку грошова компенсація частини попередньої відпустки?

На відміну від оплати попередньої відпустки — відпусткових, яка була фактично використана працівником, грошова компенсація частини попередньої відпустки (ч. 4 ст. 24 Закону про відпустки) до розрахунку оплати поточної відпустки не включається згідно з пп. «б» п. 4 Порядку №100. Це зумовлено тим, що грошова компенсація частини відпустки виплачується за бажанням працівника та не є оплатою за певний час, на відміну від оплати часу використаної відпустки, тобто вона є одноразовою виплатою.

Як враховуються премії, матдопомога та компенсація за використання авто зі службовою метою?

Порядок включення до розрахунку середньої заробітної плати премій визначено у п. 3 та п. 4 Порядку №100. У загальному випадку премії включаються до розрахунку середньої заробітної плати. Винятком є премії, не пов’язані з трудовими досягненнями працівника при виконанні робіт, передбачених трудовим договором: за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності) — пп. «г» п. 4 Порядку №100.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Приклад 5 У січні 2015 р. працівнику нараховано винагороду за результатами 2014 р. у сумі 12000,00 грн. У лютому 2015 р. протягом 28 к. д. працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати згідно з п. 10 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки (по догляду за хворим членом сім’ї). У травні 2015 р. працівнику надано щорічну відпустку. Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати буде період з травня 2014 р. до квітня 2015 р. з вилученням лютого 2015 р., тобто 11 місяців. Відповідно, сума премії буде включена до розрахунку відпусткових у розмірі: 12000,00 : 12 міс. х 11 міс. = 11000,00 грн.

Матеріальна допомога є одноразовою виплатою, що не пов’язана з показниками трудової діяльності працівника та не залежить від відпрацьованого часу. Тому вона не включається до розрахунку середньої заробітної плати згідно з пп. «б» п. 4 Порядку №100.

Компенсація за використання автомобіля зі службовою метою взагалі не входить до складу заробітної плати, який визначено у ст. 1 Закону про оплату праці: заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Проте згідно зі ст. 125 КЗпП працівники мають право на одержання компенсації за зношування (амортизацію) власних інструментів. Хоча автомобіль важко назвати інструментом, виплата працівникам компенсації за його використання базується саме на нормах ст. 125 КЗпП. Оскільки така виплата не є складовою заробітної плати, вона не включається до розрахунку середньої зарплати для оплати відпусток.

Приклад 6 Працівнику надано щорічну відпустку з 15 червня 2015 р. тривалістю 30 к. д. Розрахунковий період — з червня 2014 р. до травня 2015 р., що становить 355 к. д. У лютому 2015 р. він отримав одноразову матеріальну допомогу в сумі 3000,00 грн, у квітні 2015 р. за підсумками I кварталу йому нараховано премію за залучення нових клієнтів у розмірі 2500,00 грн, а також йому щомісяця нараховується компенсація за використання його автомобіля зі службовою метою в сумі 500,00 грн. Сума заробітної плати з урахуванням індексації за розрахунковий період становила 107550,00 грн. До розрахунку середньої заробітної плати включаються лише зарплата і премія: (107550,00 грн + 2500,00 грн) : 355 к. д. х 30 к. д. = 9300,00 грн.

Юлія ЄГОРОВА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Матдопомога на оздоровлення Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Бухгалтерський облік
Законодавством або колективним договором на підприємстві може бути
встановлено обов’язок працедавця виплачувати працівникам перед щорічною
основною відпусткою чи в інших випадках матеріальну допомогу на
оздоровлення. Мета такої матдопомоги — п...

В рубриці: 


Питання обліку запасів Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 р. сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність та повноту визначення доходів,
витрат та фінанс...

Продаж автомобіля фізособі Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль —
основний засіб — фізособі. Але у зв’язку з цією операцією у бухгалтерів
виникає чимало запитань, особливо в світлі постійних змін законодавства.
Відповіді на багато запитань ...

0.017831