Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 19 (11.5.2015)
Суть справи :: Практика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Матдопомога на оздоровлення

Законодавством або колективним договором на підприємстві може бути встановлено обов’язок працедавця виплачувати працівникам перед щорічною основною відпусткою чи в інших випадках матеріальну допомогу на оздоровлення. Мета такої матдопомоги — профінансувати відпочинок працівників, наприклад, у санаторно-курортних установах1. Порядок нарахування та відображення такої матдопомоги в обліку розглянемо далі.

Порядок надання працівникам матдопомоги на оздоровлення прописується, як правило, колективним або трудовим договором. Така матдопомога для деяких категорій працівників (наприклад, держслужбовці, педагогічні працівники) є обов’язковою з погляду трудового законодавства, а для інших — надається за рішенням працедавця та працівника (або трудового колективу). Документом, що зобов’язує працедавця виплатити матдопомогу, встановлюється і її розмір, і терміни виплати. Як правило, така матдопомога є одноразовою і виплачується при використанні працівником щорічної чергової відпустки від 14 календарних днів безперервної частини відпустки.

1 Не треба плутати з матдопомогою на лікування працівника, див. лист ДПСУ від 11.01.2013 р. №351/6/17-1115, «ДК» №19/2014.

На розмір матдопомоги на оздоровлення можуть впливати стаж роботи на підприємстві, кількість дітей у працівника, його посада (розмір окладу) тощо. Наприклад, колективним договором може бути передбачено виплату матдопомоги на оздоровлення у розмірі тарифної ставки (окладу) працівника, в терміни виплати відпусткових, установлені законодавством (тобто не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки). Також колективним договором може бути передбачено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення у відсотках від середнього заробітку працівника. У цьому разі Мінпраці рекомендує для розрахунку такого середнього заробітку користуватися Порядком №100 (див. лист Мінпраці від 21.08.2009 р. №506/13/84-09).

У разі якщо така матдопомога не прописана колективним або трудовим договором, вона може надаватися на підставі заяви працівника.

В обох випадках виплати матдопомоги на оздоровлення видається наказ керівника підприємства, в якому зазначається, кому та в якому розмірі вона надається, а також підстава для її надання (відповідна норма закону, колдоговір або заява, наприклад).

Бухгалтерський облік

Відображення матдопомоги на оздоровлення в обліку залежить від її класифікації, від того, чи включається вона до фонду оплати праці, чи ні. У Законі про оплату праці це чітко не встановлено, а тому підприємства, як правило, керуються нормами Інструкції №5, попри те що вона якраз не регулює це питання, а може використовуватися у цьому разі лише як рекомендація.

Так, згідно з пп. 2.3.3 Інструкції №5, матеріальна допомога (у т. ч. і на оздоровлення), що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників, включається до фонду оплати праці в частині інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Водночас матеріальна допомога на оздоровлення одноразового характеру, що надається підприємством окремим працівникам, відповідно до пп. 3.31 Інструкції №5, не включається до фонду оплати праці.

Якщо матдопомога на оздоровлення визнається зарплатою працівника, то її нарахування відображається проведенням: Д-т 23, 91-93 К-т 661. Відповідно, нарахування й утримання ЄСВ, ПДФО та військового збору з її суми відбуваються в звичайному порядку:

Д-т 23, 91-93 К-т 651 на суму нарахованого ЄСВ;

Д-т 661 К-т 651, 641, 642 на суму утриманого ЄСВ, ПДФО та військового збору.

Якщо ж вона не включається до фонду оплати праці, то при її нарахуванні роблять проведення Д-т 949 К-т 663. У цьому разі роблять проведення тільки з утримання ПДФО та військового збору: Д-т 663 К-т 641, 642.

Податковий облік

Податок на прибуток

З 01.01.2015 р. об’єктом оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат до оподаткування, визначений за правилами бухгалтерського обліку (пп. 134.1.1 ПКУ). Мало того, розділом ІІІ ПКУ не встановлено коригування такого фінрезультату, пов’язаного з виплатою працівникові матдопомоги, у т. ч. одноразової.

А це означає, що незалежно від того, чи включається матдопомога на оздоровлення до фонду оплати праці, чи ні, вона, потрапляючи до складу витрат підприємства, зменшує його об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Єдиний соцвнесок

Оподаткування матдопомоги на оздоровлення ЄСВ залежить від того, чи включається вона до фонду оплати праці.

Якщо так, то така матдопомога оподатковується ЄСВ як звичайна зарплата (і так само в загальній сумі зарплати відображається у звітності з ЄСВ).

Якщо ж ні, то ЄСВ на таку матдопомогу не нараховується і не утримується з неї (додатковий аргумент — п. 14 р. І Переліку №1170, згідно з яким на матеріальну допомогу одноразового характеру, що надається окремим працівникам через сімейні обставини, у т. ч. на оздоровлення дітей, ЄСВ не нараховується). Належність такої допомоги підтверджується змістом заяви працівника або змістом наказу керівника про надання одноразової матдопомоги через сімейні обставини.

Податок на доходи фізосіб

Незалежно від того, чи є матдопомога на оздоровлення одноразовою (як додаткове благо) чи ж виплачується на регулярній основі (у складі заробітної плати), вона оподатковується ПДФО за ставками 15% або 20%, адже жодних пільг щодо такого виду виплат ПКУ не встановлює. З метою оподаткування такий дохід визнаватиметься або зарплатою (пп. 164.2.1 ПКУ), або додатковим благом (пп. 164.2.17 ПКУ). Проте від виду допомоги залежить база для оподаткування ПДФО. Якщо це матдопомога у складі заробітної плати, база визначається за нормою п. 164.6 ПКУ. Якщо це одноразова допомога, базою буде вся сума матдопомоги.

Для того ж, щоб скористатися пільгою, передбаченою пп. 170.7.3 ПКУ для нецільової благодійної допомоги, така допомога має бути і документально оформлена (зазначена в заяві та наказі про її виплату) саме як нецільова та благодійна. У разі якщо в заяві та наказі зазначається, що це не просто матдопомога, а матдопомога на оздоровлення (тобто уточнюється напрям її використання), то скористатися пільгою в оподаткуванні ПДФО, встановленою пп. 170.7.3 ПКУ, з погляду автора, працівник — одержувач матдопомоги не може.

Оподаткування ПДФО матеріальної допомоги

<...>

Якщо працедавець надає окремим працівникам нецільову добродійну (матеріальну) допомогу за їхніми заявами у зв’язку з особистими обставинами, яка має одноразовий характер, наприклад на вирішення соціально-побутових потреб, то її оподаткування регулюється п. 170.7 ПКУ, згідно з абзацом третім пп. 170.7.1 якого встановлено, що нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов чи напрямів.

Лист ДПАУ від 22.06.2011 р. №11552/6/17-0715

У розділі І Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) такий дохід відображається, залежно від класифікації, або як зарплата (ознака доходу 101), або як додаткове благо (ознака доходу 126).

Військовий збір

Починаючи з 13.03.2015 р., відповідно до пп. 1.7 п. 16-1 підр. 10 р. ХХ ПКУ, звільняються від оподаткування збором доходи, які згідно з р. IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню або оподатковуються за нульовою ставкою). Але, як зазначено вище, суми матдопомоги на оздоровлення оподатковуються ПДФО. А тому, незалежно від того, чи включається матдопомога на оздоровлення до фонду оплати праці, чи ні, її сума оподатковується військовим збором за ставкою 1,5%.

Сума такої матдопомоги відображається в розділі ІІ форми №1ДФ у загальній сумі нарахованого та виплаченого доходу, а сума військового збору, утриманого з неї, — в загальній сумі утриманого та сплаченого до бюджету військового збору.

Ганна БИКОВА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Відкликання з відпустки та її перенесення Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Практика
У регулюванні порядку надання відпусток значна роль належить вітчизняним
правовим традиціям, які своєрідно доповнюють або навіть видозмінюють
правила, встановлені законом. Одним із таких випадків є відкликання
працівника з відпустки, а також ї...

В рубриці: 


Відступлення права вимоги «єдиннику» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
ТОВ на загальній системі хоче відступити право вимоги боргу в 10 тис. грн.
Відступає ТОВ на єдиному податку. Варіантів два: відступлення за 3 тис.
гривень або відступлення безоплатно. Який варіант є вигіднішим з погляду
оподаткування? Коли вин...

ЄП мінус ПДВ = 2 чи 4? Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Юридична особа є платником ПДВ та єдиного податку третьої групи за ставкою
2%. Реєстрацію ПДВ анульовано за ініціативою податкового органу згідно з пп.
«ж» п. 184.1 ПКУ в середині кварталу. Яку ставку єдиного податку слід
застосовувати у періо...

0.021863